مشاهده / بستن موضوعات

مطالعات معماری طراحی بانک

دسته بندی: معماری
3988 بازدید

بانک‌ها عموما داراي دو گونه ساختمان مي‌باشند: گونه اول ساختمان‌هايي با کاربري اداري که شامل ادارات مرکزي و مديريت‌ها يا سرپرستي شعب بانک در استان‌ها مي‌باشند و دسته دوم ساختمان شعب بانک‌ها که مراجعه‌کنندگان بيشتري داشته و تعداد و پراکندگي بيشتري نسبت به ساختمان‌هاي ستادي دارند. البته بانک‌ها داراي ساختمان‌هاي ديگري با کاربري آموزشي، رفاهي و غيره نيز دارند، اما از آنجاييکه هدف پایان نامه موضوع ساختمان‌هاي با کاربري تجاري و اداري مي‌باشند، همچنين بسياري از ساختمان‌هاي رفاهي و آموزشي بانک‌ها در غالب يک مجتمع و در جوار ساختمان‌هاي اصلي مي‌باشند، از پرداختن به اينگونه ساختمان‌ها صرفنظر مي‌گردد.

 

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 16900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده 9
فصل اول: مبانی نظری طراحی بانک 10
1-1 تعريف واژه بانک 11
2-1 تاريخچه بانکداري در ايران 12
1-2-1 بانک جديد شرق 13
2-2-1 بانک شاهنشاهي ايران 13
3-2-1 بانک استقراضي ايران 14
4-2-1 بانک عثماني 14
3-1 آغاز کار بانک‌هاي ايراني 14
1-3-1 بانک سپه 15
2-3-1 بانک ملي 15
3-3-1 بانک کشاورزي 16
4-3-1 بانک مسکن 17
5-3-1 بانک صنعت و معدن 17
4-1 طراحي و بانک 18
1-4-1 اهميت مسئله طراحي در ساختمان بانک‌ها 18
2-4-1 انواع ساختمان بانک‌ها 19
3-4-1 ساختمان‌هاي ستادي 20
4-4-1 ساختمانهاي شعب 20
5-1 الگوي ساختمان بانک در ايران 20
6-1 وضعيت ساختمان بانک‌ها در ايران 22
7-1 آسيب‌شناسي ساختمان بانک‌ها 23
1-7-1 مشکلات مربوط به طراحي 24
مصالح 25
مسئله فرم و همجواری 25
مسائل مربوط به عملکرد 26
سرعت و کیفیت 26
جایگزاری مناسب عناصر 27
2-7-1 مشکلات مربوط به جانمايي (مکان‌يابي) ساختمان بانک‌ها 28
مشکل تبدیل کاربری 28
3-7-1 مشکلات ناشي از تصميمات درون سازماني و محدوديت‌هاي آئين‌نامه‌اي 30
4-7-1 مشکلات مربوط به انتخاب مجري و انجام فرآيند مناقصه 34
8-1 عوامل تاثيرگذار بر روند طراحي 35
1-8-1 گرايش به علوم و مباحث روز در آفرينش طرح 35
2-8-1 بانكداري الكترونيك 36
3-8-1 نور در طراحي بانک 37
4-8-1 سياليت و انعطاف‌پذيري طراحی بانک ها 38
5-8-1 هويت سازماني 38
6-8-1 زيبايي طرح 39
7-8-1 پايداري 39
8-8-1 تامين فعاليت‌هاي حركتي و آسايش فيزيولوژيك 41
9-8-1 سيستم‌هاي هوشمند ساختماني 42
10-8-1 رابطه طراح، سفارش دهنده طرح يا كارفرما و بهره‌بردار يا استفاده كننده 44
9-1 عوامل كيفي موثر در انتخاب سايت 45
1-9-1 ويژگي زمين 45
2-9-1 دسترسي منطقه‌اي و محلي 45
3-9-1 دسترسي به خدمات همگاني 45
4-9-1 هزينه‌هاي آماده‌سازي 45
5-9-1 قابليت ديده شدن از مسيرها و خيابان‌هاي عمومي 46
6-9-1 سازگاري با كاربري‌هاي اطراف 46
7-9-1 ويژگي اقتصادي محل احداث پروژه 46

10-1 نمونه‌هاي موردي 47
1-10-1 نمونه‌هاي داخلي 48
1-1-10-1 سبك نئوكلاسيك (دوران پهلوي اول تا پايان دهه 30) 48
ساختمان صندوق پس‌انداز ملي 48
بانک ملی شعبه بازار 50
شعبه مرکزی بانک مسکن 53
بانک سپه شعبه اصفهان 54
2-1-10-1 سبك بين‌الملل (اواسط دهه 30 تا اواخر دهه 50) 55
3-1-10-1 ساختمان‌هاي مدرن (ساخته شده طي دو دهه اخير) 57
ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران واقع در اراضي عباس‌آباد تهران 59
2-10-1 نمونه‌هاي خارجي 63
1-2-10-1 بانك‌هاي كشور تركيه 63
2-2-10-1 بانك‌هاي كشور ژاپن 65
3-2-10-1 بانك‌هاي اروپايي 66

فصل دوم: مطالعات بستر طرح و اقلیم محدوده طرح 71
1-2 مقدمه 72
2-2 ويژگيهاي جغرافيائي شهر تهران 73
1-2-2 موقعيت طبيعي شهر تهران 73
2-2-2 ويژگي‌هاي اقليمي‌‌شهر تهران 74
1-2-2-2 دما و رطوبت 74
2-2-2-2 بارندگي 75
3-2-2-2 وزش باد 76
4-2-2-2 شرايط حرارتي در فضاهاي آزاد 80
5-2-2-2 شرايط حرارتي در فضاهاي داخلي 81
3-2 توپوگرافي 84
4-2 آبهاي سطحي 84
5-2 آبهاي زيرزميني 85
6-2 مطالعات زمين شناسي 87
7-2 خطر زمين لرزة گسترده تهران 89
8-2 جهت گيري ساختمان در رابطه بااقليم 91
1-8-2 فرم ساختمان در رابطه با اقليم 91
2-8-2 جهت در سايبان 92
9-2 تحلیل سایت 93

فصل سوم: فضاهای مورد نیاز و ضوابط و استانداردهای طراحی 98
1-3 اجزاء و فضاهاي اصلي موثر در طراحي بانک 99
1-1-3 ورودي 100
2-1-3 پيشخان يا کانتر 100
3-1-3 سالن معاملات 101
4-1-3 فضاي کارمندان 102
5-1-3 فضاي مشتريان 102
6-1-3 اطاق رئيس 103
7-1-3 سالن اعتبارات 104
8-1-3 پله‌هاي ارتباطي 105
9-1-3 خزانه 105
10-1-3 بايگاني 106
11-1-3 اطاق رک و منبع تغذيه اضطراري (UPS) 107
12-1-3 فضاهاي خدماتي 108
2-3 ضوابط كلي طراحی 108
دیاگرام های ارتباطی فضاها 110
3-3 طرح كلي پلان باز 112
4-3 اصول پلان باز 112
5-3 ماشين‌هاي تحويل پول نقد 113
6-3 صندوق‌هاي خصوصي و اتاق‌هاي مخصوص صندوق‌ها 114
7-3 درهاي اتاق‌هاي گاوصندوقي 119
8-3 موقعيت تحويلدار 119
9-3 اتوبانك‌ها 120

فصل چهارم: روند طراحی و ارائه نقشه ها 122
منابع 146

 

3-4-1 ساختمان‌هاي ستادي
اين دسته از ساختمان‌ها به دليل وسعت و بزرگي تاثير قابل توجهي در سيماي عمومي شهر دارند و با توجه به مرکزيتي که دارند نمادي از قدرت و توانايي مالي موسسه بوده و بيشترين تاثير را بر ايجاد يک هويت سازماني براي بانک مورد نظر خواهند داشت.

4-4-1 ساختمانهاي شعب
گونه دوم ساختمان‌هاي شعب بانک مي‌باشند که داراي کاربري تجاري بوده و بسته به درجه آن‌ها ابعاد متفاوتي در سطح و ارتفاع را اشغال مي‌نمايند حتي بخشي از آن‌ها که عموما شعب مرکزي و ممتاز بانک‌ها مي‌باشند در جوار و يا طبقه زيرين ساختمان‌هاي مرکزي بانک‌ها واقع گرديده‌اند. نکته قابل توجه در خصوص ساختمان شعب اين است که گرچه از نظر وسعت و بزرگي در حد و اندازه‌هاي ساختمان‌هاي ستادي نيستند، ليکن به دليل پراکندگي آن‌ها در سطح شهرها و داشتن مخاطبين (مراجعه کنندگان) بيشتر از اهميت بالايي در ايجاد چشم‌انداز شهري برخوردارند.

5-1 الگوي ساختمان بانک در ايران
شايد بتوان بانک شاهي را در شکل دادن به الگوي عملکردي نهاد بانک در ايران پيشرو دانست.
«با تخريب ساختمان مسکوني قهرمان ميرزا، نخستين بنايي را که از ابتدا براي پاسخگويي به نياز بانک طراحي شده بود، بانک شاهي ساخت. اين ساختمان که ظاهرا طراحي آن را به مارکف سفارش داده بودند، دقيقا منطبق با عملکرد چنين موسسه‌اي طراحي شد. ورودي با تاکيد بسيار زياد، پلکان‌هاي عريض در دو سوي فضاي ورودي، سالني بسيار بزرگ که در دو سوي آن باجه‌هاي دريافت و پرداخت قرار دارند، مبلماني در مرکز اين فضا براي انتظار، و فضاهايي براي فعاليت‌هاي اداري در پشت سالن اصلي و در طبقه بالا، چنان مناسب عملکرد بانک بوده که مي‌توان گفت از آن زمان تا پيش از استقرار بانک‌ها در فضاهاي تجاري در سال‌هاي اخير، مهمترين الگو و حتي تنها الگوي سازمان فضايي بانک‌هاي ايران بوده است.
ويژگي‌هايي که مانند الگويي در همه بانک‌ها تا مدت‌ها حفظ شدند، مي‌توان چنين برشمرد:
1- ورودي عظيم با يک سردر رفيع، و حداکثر تزئينات، که مفهوم ورود را تعريف مي‌کند و معمولا فضايي به صورت نيمه باز، با يک عقب‌نشستگي است.
2- فضاي تقسيم در پشت ورودي، مستقيما به سالن اصلي متصل مي‌شده و در دو سوي آن پلکان ورودي به فضاهاي اداري قرار داشته‌اند. اين فرم تا سال‌ها جزء جدايي ناپذير معماري بانک در ايران بود.
3- پله‌ها از حالت عنصري مخفي در پشت عناصر اصلي ساختمان خارج شده، شخصيت معماري يافته‌اند.
4- سالن اصلي بسيار وسيع با سقفي بلند معمولا به بلندي دو طبقه طراحي مي‌شده و بخش مهمي از فضاهاي اداري طبقه بالا به صورت فضاي خالي با آن در ارتباط بوده‌اند.» (پارسي، 1388، 28)

6-1 وضعيت ساختمان بانک‌ها در ايران
در گذشته ساختمان بانک‌ها فضاهايي بسته، سنگين، مخزن گونه و امن براي حفظ اموال مردم بودند، که اين ويژگي معماري بانک‌ها را به سمت بسته بودن، بهره‌گيري از مقياس بزرگ و استفاده از مصالح سنگين و سخت سوق مي‌داد. اما با ظهور شيوه‌هاي نوين بانکداري و بهره‌مندي از تجهيزات و تکنولوژي جديد که ايمني بانکها را تامين مي‌کرد و از طرفي افزايش رقابت بين بانک‌هاي مختلف، معماري شعب بانک‌ها به صورت فضاهايي باز، سبک، شفاف، جذاب و دعوت کننده با سيمايي دوستانه گرايش دارد، که بهره‌گيري از اشکال نرم و مصالح سبک چون شيشه، چوب و سطوح رنگي از صفحات کامپوزيت، همراه با نورپردازي و استفاده از برخي علائم و نشانه‌ها را به همراه دارد. ايجاد شفافيت در نما علاوه بر ايجاد امنيت بخصوص در شب، با ديده شدن معماري داخلي، آن را جايگزين نماي خارجي نيز نموده است.
ورود بانک‌هاي خصوصي در عرصه بانکداري کشور، ساخت و ساز بانک هاي دولتي را به سمت و سويي سوق داد تا علاوه بر رشد کمي، از لحاظ کيفي نيز گام‌هايي برداشته شود، به گونه‌اي که ظرف چند سال اخير تغييرات چشم‌گيري در نما و دکوراسيون داخلي شعب دولتي متناسب با ارائه خدمات جديد در آن‌ها ملاحظه مي‌گردد.


7-1 آسيب‌شناسي ساختمان بانک‌ها
طي بيست سال اخير گرايش عمده بانک‌ها در حوزه ساخت و ساز معطوف به افزايش کمي تعداد ساختمان‌هاي شعب خود بوده و به مقوله کيفيت و طراحي ساختمان‌ها کمتر توجه شده است. در اين ميان محدوديت زماني و تمايل مديران براي سرعت بخشيدن به پروژه احداث ساختمان‌ها موجب گرديده نه تنها کيفيت اجرايي پايين بيايد بلکه عمده فشارها نيز متوجه بخش طراحي گرديده و گذر سريع از طراحي به اجرا را خواستار باشند.
بهره‌مندي از تعداد شعب بيشتر در فرآيند رقابت به اشتباه نشانه‌اي از قدرت و توانايي هر بانک در سرويس‌دهي به مشتريان خود بوده است. اين در حاليست که امروزه با ظهور بانکداري مجازي و الکترونيک ديگر صرف حضور فيزيکي در مراکز متعدد مطرح نمي‌باشد.
«امروزه اگر يک بانک بگويد 3000 تا 4000 شعبه دارد، ديگر نشانه قدرت بانک نبايستي تلقي شود. اين امر بيانگر اينست که آن بانک نتوانسته کانال‌هاي متنوع ورودي خود را گسترش بدهد و توجه را به گران‌ترين کانال خدمات‌رساني معطوف نموده.» (چهرودي، 1388، 52)
شاخصه‌ي عمومي شعب ساخته شده طي دو دهه پس از انقلاب را مي‌توان اينگونه بيان کرد: نماي شيشه‌اي با پروفيل‌هاي فلزي سپنتا، بهره‌مندي از رنگ خاکستري تيره، تابلوهايي از طلق سفيد مات با پس زمينه‌اي از نور سفيد در شب و نوشته‌هاي تيره يا با نوشته‌ها و علائم فلزي برنجي، و پس زمينه‌اي از ورق فلزي روشن، هم چنين جزئيات داخلي اين شعبه نيز عبارت بود از کف پوش‌هاي موزائيک، مکالئوم و يا سنگ، پيشخوان‌ها و جداکننده‌هاي چوبي با رنگ قهوه‌اي تيره و يا سنگ خاکستري و مشکي، صندلي‌هاي چرمي تيره، تقويم‌هاي ديواري با طلق مات و نور مهتابي، ساعت ديواري بر روي ديوارهاي فيلي رنگ، آب سردکن‌هاي فلزي، نيمکت‌هاي چوبي قهوه‌اي و طويل که در مجموع فضايي دلگير و کسالت بار را فراهم مي‌آورد.
ساخت شعب بانک‌ها در داخل کشور با هويت تقريبا پست مدرني و با استفاده از مصالحي چون فلز و شيشه رفلکس در نما و ساختاري تيپ مانند در حدود يک دهه قبل آغاز گرديد که اغلب مورد انتقاد متخصصين معمار و شهرساز و حتي شهروندان عامه مي‌باشد. در ادامه به برخي موارد و مشکلات عنوان شده در مصاحبه‌هاي انجام پذيرفته با مشتريان و برخي صاحب‌نظران اشاره مي‌گردد، که مي‌توان آن‌ها را در چهار گروه عمده طبقه‌بندي نمود.

1-7-1 مشکلات مربوط به طراحي
همانگونه که قبلا اشاره گرديد عناصر مختلفي در ايجاد فضاي يک بانک نقش دارند و عدم توجه به تاثير ديداري هر يک در طراحي مي‌تواند نقاط قوت ديگر اجزا را بي‌جلوه نمايد و نهايتا محصول کار چندان موفقيت‌آميز نباشد.
«در طراحي اين عناصر به چند نکته توجه مي‌شود: آساني اجرا، قابليت توليد انبوه، کاهش خطاهاي ناشي از اجرا، قابليت انطباق با شرايط متفاوت فضايي، تناسب با شرايط اقليمي گوناگون، مقاوم بودن، ضمانت دسترسي به مصالح مورد نياز در آينده و امکان ايجاد حداکثر تنوع با به کارگيري حداقل عناصر ثابت و قابل تکرار.» (افشار نادري، 1388، 82)
مواردي از اشکالات موجود در طراحي ساختمان بانک‌ها به شرح ذيل مي‌باشد.
مصالح
به کارگيري مصالحي نظير فلز و شيشه رفلکس در نما به منظور دست‌يابي به نمونه‌هاي تيپ بدون توجه به اقليم و بافت منطقه که اين موضوع نه تنها موجب هويت بخشي و يک پارچگي شعب بانک‌ها در نقاط مختلف ايران نگرديده بلکه کمک شاياني به بي‌هويتي ساختار شهري نموده است. نمونه‌هايي از اين دست را مي‌توان در نماي ساختمان‌هاي شعب بانک تجارت که به تقليد از ساختمان شيشه‌اي اين بانک در خيابان طالقاني تهران (کار شرکت فرانسوي ليتا) شکل گرفته جستجو نمود.
مسئله فرم و همجواري‌ها
استفاده از فرم‌هاي کليشه‌اي در نما با کمترين سعي در بومي‌سازي و عدم هماهنگي نسبت به ساختمان‌هاي همجوار، که دليل آن الزامات مربوط به مسايل امنيتي و سياست‌هاي داخلي سازمان مي‌باشد و نتيجه آن ايجاد محصولاتي مشابه خواهد بود، در حاليکه طرح‌هاي مستقل عموما نتيجه راه کارهاي مستقل مي‌باشند. نمونه اينگونه همسان‌سازي را در نماي شعب بانک ملي با استفاده از گرانيت تيره يا ترکيب شده با سنگ‌هاي روشن و قاب‌بندي‌هاي ريتميک نما به حالت هشت فارسي در قسمت فوقاني قاب‌ها مي‌توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه‌اي ديگر مي‌توان به استفاده از آرم بانک در قاب‌بندي پنجره‌ها اشاره نمود که بانک ملت در بسياري از شعب خود از اين شيوه استفاده نموده است.

مسايل مربوط به عملکرد
ناکارآمدي برخي شعب بانک‌ها به دليل عدم امکان استفاده توسط کليه اقشار جامعه. به عنوان مثال نمونه‌هايي از شعب بانک کشاورزي که بر اساس سياست‌هاي قبلي طراحي گرديده بود و همچنان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، داراي دو طبقه (همکف و طبقه اول) مي‌باشد که فضاهايي چون پارکينگ، بايگاني، تاسيسات، سرويس‌ها و خزانه در طبقه همکف واقع گرديده و عمده کاربري بانک که ارائه خدمات پولي و مالي به مشتريان مي‌باشد و بايد قابل استفاده براي کليه اقشار جامعه باشد با اختلاف سطحي حدود 70/2 متر بالاتر از سطح زمين و فاقد آسانسور و يا هر دستگاهي که بالا رفتن را تسهيل نمايد، مي‌باشد. لذا مي‌توان تصور نمود که افراد کهنسال و کم توان در مراجعه به اينگونه ساختمان‌ها با چه مشکلاتي مواجه خواهند بود.
سرعت و کيفيت
اصرار مديران بر اجراي سريع پروژه، طراحان را به استفاده از مصالحي سوق مي‌دهد که با سرعت بالا تهيه و نصب مي‌گردند، ليکن با همان سرعت جذابيت خود را از دست داده و کهنه مي‌شوند. استفاده از ورق‌هاي کامپوزيت به عنوان پوشش نما مثالاي از اين گونه مي‌باشد. همچنين اتکاي پروژه‌ها بر فهرست بها موجب گرديده استفاده از يکسري مصالح سنتي و ارزان قيمت که مناسب پروژه‌هاي پر تيراژ مي‌باشند، مد نظر طراحان بوده و تمايلي به استفاده از مصالح روز دنيا که غالبا قيمت تمام شده پروژه را بالا خواهد برد، وجود نداشته باشد. البته ذکر اين نکته نيز حائز اهميت است که مصالح جديد ممکن است هزينه اوليه پروژه را بالا ببرد، ليکن به دليل مطابقت با محيط زيست و بعضا عمر طولاني مدت و بهينه سازي مصرف سوخت و بسياري مزاياي ديگر در دراز مدت منافع ملي را تامين خواهند نمود.
جايگزاري مناسب عناصر
پس از پيدايش بانکداري الکترونيک و ورود دستگاههايي چون خودپردازها، دستگاههاي نوبت‌دهي، برخي تابلوهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و غيره مسئله جانمايي اين ادوات در طراحي شعب مطرح گرديد و عدم پيش‌بيني مکان مناسب براي اين ادوات مشکلاتي را به دنبال داشته، به عنوان مثال قرارگيري دستگاه نوبت‌دهي در نقاط کور که باعث سردرگمي مشتريان مي‌گردد و يا با واقع شدن بر مسير تردد، رفت و آمد مشتريان را مختل مي‌نمايد.
در خصوص دستگاههاي خودپرداز نيز عدم توجه به کدهاي ارتفاعي سطح داخلي شعبه نسبت به پياده رو موجب ايجاد سکوهايي در هنگام تعبيه خودپرداز در سمت پياده رو مي‌گردد که رفت و آمد عابرين را تحت و شعاع قرار داده همچنين افراد کهنسال و معلول نيز در استفاده از آن دچار مشکل خواهند شد (تصوير 3-3). در نظر گرفتن سايه‌بان و جهت مناسب براي صفحه مانيتور خودپردازها نيز از مزاحمت نور خورشيد و ناخوانا نمودن صفحه جلوگيري به عمل مي‌آورد.

2-7-1 مشکلات مربوط به جانمايي (مکان‌يابي) ساختمان بانک‌ها
در ابتداي تاسيس بانک‌ها، محل قرارگيري ساختمان آنها نيز مانند ساير مراکز خدماتي و مذهبي نظير بازار و مسجد موجب توسعه شهر حول مرکز خود مي‌شدند. به عبارت ديگر اگر به ساختمان‌هاي قديمي بانک‌ها نگاهي بياندازيد متوجه خواهيد شد که اطراف آن‌ها خالي از هرگونه بنايي بوده اما به تدريج حضور ساختمان بانک و خدمات ارائه شده توسط آن باعث توسعه بافت شهري اطراف گرديده و آن منطقه را تبديل به گران‌ترين مناطق شهري نموده است.
«ساختمان صندوق پس انداز بانک ملي بعد از حدود 70 سال، ماندگاري خود را حفظ نموده و هر روز بر ارزش فرهنگي آن افزوده مي‌شود، به سبب تشخيص صحيح و آينده‌نگري طراح يا طراحان آن در گزينش جايگاه شهري مناسب، نحوه استقرار و استفاده درست و مناسب از الگوهاي معماري متناسب کاملا مشهود است.» (افتخاري، 1386، 15)
اما امروزه با توجه به تدوين طرح‌هاي جامع و تفضيلي، حتي شکل کلي و حدود شهرهاي کوچک نيز مشخص گرديده، لذا بانک‌ها به عنوان نهادهاي مالي که حضورشان در عرصه رقابت تابعي از موفقيت آنان در جذب مشتري بيشتر مي‌باشد، نياز مبرمي به حضور در مراکز پر رونق تجاري دارند و اشتباه در انتخاب مکان احداث ساختمان کليت وجود شعبه را زير سئوال خواهد برد. در ادامه به اشتباهات رايج در مکان‌يابي براي شعب بانک‌ها اشاره مي‌گردد.
مشکل تبديل کاربري‌ها
تبديل ساختمان‌هايي با استاندارد و ضوابط مسکوني به ساختمان‌هايي با کاربري تجاري و يا اداري مقوله‌اي است که امروزه در بسياري از شهرهاي بزرگ کشور رايج گرديده است و عبارت «مسکوني با موقعيت تجاري» از زبان بسياري از فروشندگان و يا واسطه‌هاي فروش املاک شنيده مي‌شود و مديران و تصميم‌گيران نهادهايي چون بانک‌ها را بر آن داشته به دليل برخوداري ملک از موقعيت تجاري و بدون توجه به ماهيت ساختمان و هم‌جواري‌هاي آن اقدام به خريد و يا اجاره آن‌ها نموده و به طرز معجزه‌آسايي پس از اخذ مجوزهاي قانوني و اعمال تغييراتي در نما و ديوارهاي داخلي اين ساختمان‌ها را تبديل به شعب بانک‌ها مي‌نمايند.
حضور در مراکز تجاري
در گذشته بانک کشاورزي به دليل تخصصي بودن و ارائه خدمات به بخش کشاورزي و دامداري تمايل چنداني به حضور در مراکز تجاري و پر جمعيت شهر به منظور رقابت با ساير بانک‌هاي تجاري را نداشت و با اين ديدگاه که کشاورزان و روستائيان براي اخذ تسهيلات به هر نقطه‌اي که بانک در آن جا حضور داشته باشد، مراجعه خواهند نمود، اقدام به خريد زمين در حاشيه شهرها نموده و يا از زمين‌هاي واگذار شده توسط مردم و يا ساير نهادها (که غالباً در نقاط دور افتاده و پرت واقع بودند) براي احداث ساختمان شعب استفاده مي‌نمود. (تصوير 3-5) ليکن با اتخاذ سياست‌هاي جديد در سالهاي 76 به بعد که طي آن دولت بانک کشاورزي را موظف به کسب درآمد نموده و از حالت ارائه دهنده صرف تسهيلات به بخش کشاورزي خارج نمود، اين بانک شروع به ايجاد شعب در مراکز تجاري شهر نموده و شعبه‌هاي دور از دسترس خود را به داخل شهرها منتقل نمود. اما نقاط استراتژيک تجاري نظير حاشيه ميادين اصلي و خيابان‌هاي پر...............................

 

 

استيجاري بودن يا واقع گرديدن در درون سازمان‌هاي ديگر
تعداد زياد و پراکندگي شعب در بانک‌هاي دولتي موجب گرديده به دليل شرايط خاص هر يک، ارائه يک طرح سازماني يکپارچه براي آن‌ها امکان‌پذير نباشد. منظور از شرايط خاص، استيجاري بودن بسياري از اين شعب و يا واقع شدن در محوطه و يا داخل يک سازمان اداري ديگر مي‌باشد که امکان ايجاد طرح دلخواه براي بانک را فراهم نمي‌نمايد. البته قبلا نيز اشاره گرديد که يک طرح را نمي‌توان در همه شعب اجرا نمود، ليکن طراحي سازماني، که با شيوه‌هاي متفاوت با طراحي متفاوت معماري داخلي صورت مي‌گيرد، اين امکان را فراهم مي‌آورد که چندين نمونه متفاوت با هويت بصري و کاربردي متعدد ايجاد شوند.
بنابراين چنين استنباط مي‌گردد که علاوه بر اصول اوليه‌اي مانند زيبايي، کارکرد و ايستايي، پايداري و ماندگاري اثر نيز يک اصل با اهميت است که گذشت زمان آن را ثابت مي‌کند. بدين معني که يک ساختمان يا مجموعه ساختماني به نحوي مطلوب، سنجيده و مطالعه شده، مکان‌يابي گردد و در طراحي، الزاماتي که محيط و قواعد محيطي آن را ديکته مي‌کنند، مد نظر قرار گيرد.
3-7-1 مشکلات ناشي از تصميمات درون سازماني و محدوديت‌هاي آئين‌نامه‌اي
چگونگي نصب تابلو
يکي از موارد مهم در ساختمان بانک‌ها چگونگي نصب تابلو و ابعاد و اندازه آن مي‌باشد که کارشناسان و بخصوص مديران بانک در اين خصوص اعمال نظر نموده و از رنگ زمينه تابلو تا ابعاد نوشته‌ها و آرم، موقعيت نصب و ساير جزئيات آن توصيه‌هايي دارند. گاهي اين دستورالعمل‌ها که به منظور هماهنگي سازماني و جلب مشتري صورت مي‌پذيرد آن چنان افراط گونه است که منجر به خلق تابلوهايي ناهنجار و بيگانه با بدنه‌ي ساختمان (از لحاظ رنگ و ابعاد) و نهايتا وارد نمودن لطمه به سيماي شهر گرديده است.
نحوه به کارگيري از خدمات مشاوره در طراحي
نحوه به کارگيري از خدمات مشاوره در طراحي ساختمان بانک‌ها که غالباً از طريق ادارات ساختمان انجام مي‌پذيرد نيز از ديگر موارد با اهميت در روند ساخت و ساز اين ارگان‌ها مي‌باشد. در بسياري از موارد ديده مي‌شود که يک مشاور ساليان متمادي و بدون وجود هرگونه رقيب در عرصه طراحي ساختمان‌هاي شعب بانکي مشغول بوده و فقدان زمينه رقابتي موجب بي‌انگيزگي و آفرينش محصولات مشابه و يکنواخت گرديده است، حت..............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 16900 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 210000 ریال

قیمت جدید : 16900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *