مشاهده / بستن موضوعات

مطالعات معماری پردیس سینمایی

دسته بندی: معماری
4481 بازدید

چکیده
آنچه تحت عنوان دفترچه مطالعاتی طراحی پردیس فرهنگی –هنری واقع در شهر تهران در ادامه به آن خواهیم پرداخت مجموعه ای است شامل فصول زیر :
فصل اول از مطالعات اختصاص به مجموعه فرهنگی-هنری و آشنایی با آن دارد. در این فصل با عملکرد این مجموعه آشنا خواهیم شد.
فصل دوم از مطالعلت به دو بخش ”مطالعات استان تهران“ و ”مطالعات سایت“ تقسیم می شود و در نهایت عوامل موثر در انتخاب سایت بررسی می شود.
فصل سوم نیز به شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی میپردازد.
در فصل چهارم با ضوابط و استانداردهای کلی طرح وتحلیل آنها و برنامه فیزیکی آن آشنا خواهیم شد.
در فصول آخر نیز نوع جانمایی طرح در سایت، لکه گذار ی ها ،طرح های پیشنهادی،روند طراحی و به طور کلی رسیدن به حجم نهایی بررسی میشود

 

216صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+تصاویر قیمت 21600 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب
چکیده ...............................................................................................................................................................1
مقدمه..................................................................................................................................................................2
فصل اول : معرفی و اهداف پژوهش، تاریخچه و پیشینه
مقدمه.................................................................................................................................................................3
1-1-بیان مسئله ...........................................................................................................................................4
1-2-بدنه مسئله..............................................................................................................................................4
1-3-بیان اهداف طرح....................................................................................................................................4
تاریخچه و پیشینه...........................................................................................................................................5
1-1-مقدمه.......................................................................................................................................................5
1-2-مفهوم سینما...........................................................................................................................................5
1-3-تاریخچه ی سینما.................................................................................................................................5
1-3-1-پیش از سینما...................................................................................................................................5
1-3-2-تولد سینما در جهان........................................................................................................................6
1-3-3-دوران صامت.................................................................................................................................... 7
1-3-4-تاریخ سینما از ۱۸۹۵ تا ۱۹۰6.....................................................................................................7
1-3-5-تجارت فیلم تا ۱۹۰۶.......................................................................................................................7
1-4-تاریخچه ی سینما در ایران.................................................................................................................7
1-4-1سینما متروپل......................................................................................................................................9
1-4-2سینمای پس انقلاب...........................................................................................................................10
فصل دوم: شناخت بستر طرح (مطالعات جغرافیایی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی)
مقدمه..................................................................................................................................................................11
الف : مطالعات تهران.......................................................................................................................................12
الف-2-1-مشخصات جغرافیایی استان تهران............................................................................................12
الف-2-2-اقلیم و آب و هوای استان تهران................................................................................................13
الف-2-3-وضعیت زمین شناختی استان تهران........................................................................................14
الف-2-4-آلودگی های استان تهران...........................................................................................................14
الف-2-5-وضعیت دسترسی ها در استان تهران.......................................................................................15
الف-2-6-ساختار خدماتی در استان تهران...............................................................................................15
الف-2-7-سیاست در استان تهران..............................................................................................................16
الف-2-8-اقتصاد در استان تهران................................................................................................................17
الف-2-9-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران............................................................................18
الف-2-10-جاذبه های طبیعی استان تهران.............................................................................................18
ب : بررسی سایت...........................................................................................................................................19
ب-2-1-موقعیت سایت..................................................................................................................................19
ب-2-2-دسترسی های سایت......................................................................................................................20
ب-2-4-شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)..................................................21
ب-2-5-فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف ...........................................................................................22
ب-2-6-منطقه 5 دراهداف توسعه طرح جامع.........................................................................................23
ب-2-7- دلايل انتخاب سايت......................................................................................................................24
ب-2-9- عكسهاي سايت...............................................................................................................................25
فصل سوم: شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
مقدمه..................................................................................................................................................................28
3-1-پردیس سینمایی پارک ملت...............................................................................................................29
3-2-طراحی سینما در نیویورک..................................................................................................................35
3-3-سینما آزادی تهران................................................................................................................................40
3-4-مرکز سینمایی یو افت ای پالست.......................................................................................................54
3-5-مرکز سینمایی بوسان............................................................................................................................57
فصل چهارم: شناخت وتحلیل برنامه طرح (برنامه فیزیکی، ضوابط و استانداردها) مقدمه..................................................................................................................................................................67
4-1- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي طراحي سالن های سینما...............................68
4-1-1-هدف از بررسی .................................................................................................................................68
4-1-2-سالن انتظار سينما............................................................................................................................69
4-1-3-ورودي سينما.................................................................................................................................... 69
4-1-4-گيشة بليط‌فروشي ...........................................................................................................................70
4-1-5-راهروهاي سالن نمايش ..................................................................................................................70
4-1-6-صندلي تماشاگران ...........................................................................................................................71
4-1-7-ورودي‌ها و خروجي‌هاي سالن نمايش سينما ...........................................................................71
4-1-8-سرويسهاي بهداشتي سينما ..........................................................................................................72
4-1-9-اتاق پروژكتور و ملحقات آن .........................................................................................................72
4-1-10-صداگیرها.........................................................................................................................................73
4 -1-11-پخش صدا......................................................................................................................................73
4-1-12-پرده نمايش فيلم...........................................................................................................................74
4-1-13-فضای پارکینگ..............................................................................................................................74
4-1-14 انواع مختلف پاركينگ ..................................................................................................................75
4-2- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي طراحي گالری های هنری..............................77
4-2-1-ساختار عمومی گالری‌ها ................................................................................................................77
4-2-2-ترتیب قرارگیری اشیاء ...................................................................................................................78
4-2-3-نورپردازی گالری‌ها .........................................................................................................................78
4-2-4-حرکت و دسترسی گالری‌ها .........................................................................................................80
4-3- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي مرکز خرید محصولات هنری.......................82
4-3-1-بررسی بخش های مختلف..............................................................................................................82
4-4-بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي رستوران...............................................................83
4-5-ضوابط واستانداردهاي طراحي.............................................................................................................89
4-5-1- ضوابط عمومی طراحی سالن های سینما،گالری،مرکزخرید................................................89
4-5-1-1-سینما.............................................................................................................................................89
4-5-1-2-گالری ها........................................................................................................................................89
4-5-1-3-مرکز خرید....................................................................................................................................90
4-5-2-4- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی...........................................................90
4-6 ساختمانهاي عمومي ومعلولين.............................................................................................................104
4-7-برنامه فیزیکی مجموعه.........................................................................................................................109
فصل پنجم: مبانی نظری معماری، اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی
مقدمه..................................................................................................................................................................111
5-1-اصول مبانی نظری..................................................................................................................................112
5-1-1-مبانی نظری معماری.........................................................................................................................112
5-1-2-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح..............................................................................112
5-1-3-مبانی نظری طراحی معماری..........................................................................................................112
5-1-4-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی........................................................................................112
5-2-فضا و زمان...............................................................................................................................................115
5-2-2- معماری همگام با زمان ..................................................................................................................116
5-2-3-انسان فضا معماری............................................................................................................................117
5-3-کانسپت....................................................................................................................................................119
5-4-ایده - اصول اصلی و عناصرمهم در طراحی مجموعه فرهنگی و هنری.....................................122
5-4-1-معماری مینیمالیسم و ساده گرا....................................................................................................122
5-5-تعریف سیستم نماي دو پوسته...........................................................................................................147
5-6-ایده اصلی پوسته روی نما....................................................................................................................149
5-7-استفاده از سازه گرایی .........................................................................................................................150
فصل ششم: دیاگرام، لکه گذاری و جانمایی در سایت
مقدمه.................................................................................................................................................................154
6-1-دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی......................................................................................155
6-2-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی...............................................................................................157
6-3تحلیل سایت..............................................................................................................................................158
6-4-لکه گذاری و جانمایی در سایت..........................................................................................................159
فصل هفتم: روند طراحی، آلترناتیوهای پیشنهادی و طرح نهایی
مقدمه.................................................................................................................................................................160
7-1-سینما و معماری....................................................................................................................................161
7-2-ایده اصلی طرح کلی و نمای مجموعه..............................................................................................171
7-3-آلترناتیو های پیشنهادی......................................................................................................................178
7-4-مصالح و سازه به کار گرفته شده در طرح کلی...............................................................................182
7-4-1- نمای شيشه ای فريم لس (Frame Less).............................................................................182
7-4-2-بادبند...................................................................................................................................................186
7-4-3-خرپا......................................................................................................................................................193
7-4-4-بتن و فولاد.........................................................................................................................................195
7-5-مجموعه نقشه هاو مدارک طرح نهایی..............................................................................................201
منابع و مآخذ.................................................................................................................................................211

 

 

 


فهرست تصاویر
تصویر1-1-سینما متروپل.................................................................................................................................9
تصویر2-1-نمای شهر تهران.............................................................................................................................12
تصویر2-2-تصویر منطقه 5...............................................................................................................................19
تصویر2-3-نقشه نواحي و محلات منطقه......................................................................................................20
تصوير2-4-لاين كندرو بزرگراه آبشناسان(ورودي خيابان سجاد)............................................................25
تصوير2-5-خيابان حسيني(ضلع غربي سايت) ...........................................................................................25
تصوير2-6-ضلع جنوب غربي...........................................................................................................................26
تصوير2-7-ضلع شرقي منتهي به خيابان سجاد..........................................................................................26
تصوير2-8-ضلع شمالي ،ديد به سمت غرب................................................................................................27
تصویر 3-1-پردیس سینمایی پارک ملت.....................................................................................................29
تصویر 3-2-پردیس سینمایی پارک ملت.....................................................................................................31
تصویر 3-3-پردیس سینمایی پارک ملت.....................................................................................................31
تصویر 3-4-پردیس سینمایی پارک ملت.....................................................................................................32
تصویر 3-5-پردیس سینمایی پارک ملت.....................................................................................................32
تصویر 3-6-طراحی سینما در نیویورک........................................................................................................35
تصویر3-7-روند طراحی سینما در نیویورک................................................................................................36
تصویر3-8-کانسپت سینما در نیویورک........................................................................................................37
تصویر3-9- سینما در نیویورک......................................................................................................................38
تصویر3-10- سینما در نیویورک...................................................................................................................38
تصویر3-11- الی 3-24-سینما آزادی........................................................................................................40
تصویر3-11- الی 3-25-الی 3-26-مرکز سینمایی یو افت ای پالست................................................54
تصویر 3-27-الی 3-33-مرکز سینمایی بوسان.........................................................................................58
تصویر4-1-.........................................................................................................................................................68
تصویر 4-2-........................................................................................................................................................69
تصویر 4-3-و4-4-............................................................................................................................................69
تصویر 4-5-........................................................................................................................................................71
تصویر4-6-و4-7-.............................................................................................................................................72
تصویر4-8الی4-9..............................................................................................................................................73
تصویر 4-10-.................... ................................................................................................................................74
تصویر 4-10-......................................................................................................................................................74
تصوير4-11- مجموعه اصلی و پاركينگ هاي مورب................................................................................75
تصوير4-12- مجموعه اصلی خطي با پاركينگ قائم.................................................................................76
تصوير4-14الی4-18- مجموعه اصلی خطي با پاركينگ قائم.................................................................77
تصوير4-19- چيدن ميز هاي موازي............................................................................................................83
تصوير4-20الی 4-22ضوابط رستوران ......................................................................................................84
تصوير4-22- فضای داخلی رستوران .......................................................................................................88
تصوير 4-24-ضوابط آسانسور........................................................................................................................ 95
تصوير4-25-دیتیل پله برقی......................................................................................................................... 96
تصوير4-26-..................................................................................................................................................... 97
تصوير4-27-الی 4-29- عبور ضربدري دوبل............................................................................................ 100
تصوير4-30- نقاله مسافرتی.......................................................................................................................... 101
تصوير 4-15-ضوابط پله................................................................................................................................ 106
تصویر 5-1الی5-22....................................................................................................................................... 123
تصویر5-23الی 5-24................................................................................................................................... 149
تصویر5-27-................................................................................................................................................... 150
تصویر5-28-.................................................................................................................................................. 151
تصویر5-29-................................................................................................................................................. 152
تصویر5-30-و5-30-................................................................................................................................. 153
تصویر6-1-الی6-4- دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی..................................................... 156
تصویر6-5الی6-6- دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی................................................................ 157
تصوير7-1- مرکز فرهنگی بارسلون اثر میس ون در روهه............................................................... 171
تصوير7-2 - منزل فارنزورث، اثر میس وندر روهه............................................................................. 172
تصویر 7-3-................................................................................................................................................ 180
تصویر7-4.................................................................................................................................................. 182
تصویر7-5.................................................................................................................................................. 184
تصویر7-6.................................................................................................................................................. 193
تصویر7-7الی 7-10................................................................................................................................ 206
تصویر7-11الی 7-16............................................................................................................................. 208

فهرست نقشه ها و جداول
جدول2-1-وسعت وجمعيت.................................................................................................................... 21
جدول2-2-شاخص های منطقه ای....................................................................................................... 21
جدول2-3- تحليل وضعيت منطقه از نظر فرصت و تهدید،نقاط قوت وضعف............................. 22
جدول2-4: اهداف توسعه طرح جامع................................................................................................... 24
جدول4-1 :مشخصات استاندارد پله برقي........................................................................................... 98
جدول4-2: ظرفيت استاندارد پله برقي بر اساس نوع كاربرد......................................................... 100
4-7-برنامه فیزیکی مجموعه................................................................................................................ 109
نقشه 3-1الی 3-6-...................................................................................................................................33
نقشه3-7الی نقشه 3-9............................................................................................................................57
نقشه3-10الی نقشه 3-14......................................................................................................................61
نقشه3-15و نقشه 3-16..........................................................................................................................65
نقشه7-1و7-2...........................................................................................................................................178
نقشه 7-3...................................................................................................................................................179
7-5-مجموعه نقشه هاو مدارک طرح نهایی......................................................................................200

 

 

 

مقدمه
اگر فضیلت دانشمندان،کشف وتدوین قانون مندی های جهان محیط برانسان وجوامع انسانی است،منزلت ووظیفه مهندسان،به کارگرفتن این قانونمندی ها برای تغییر وبهبود شرایط زیست وکار انسان ها وتلاش مستمر برای حل مشکلات جوامع انسانی می باشد واین تلاش است که حرکت جوامع انسانی رابه سوی تعالی میسر می سازد.
با نگرشی به معماری گذشته ایران زمین و به موازات آن به فرهنگ و هنر این مرزو بوم، بر آن شدم تا با طراحی این پردیس فرهنگی - هنری ایده ای جدید از ترکیب فضا را هماهنگ با برنامه و سازه ی پروژه مطرح کنم. یکپارچه شدن سالن های سینما در کنار موزه گالری های آثار هنری از سینماگران این مرز و بوم در یک مجموعه واحد،به وجود آورنده فرصتیست برای بالا بردن آگاهی عمومی و نگرشی نو نسبت به هنر تئاتر و سینما به کمک بهره گیری از علم و هنر معماری.
اتخاذ این راهبرد خلاقانه و نو آورانه در ساماندهی فضایی پروژه،منجر به شکل گیری ساختمانی شده که ضمن برقراری ارتباط ساختاری با محیط اطراف و ایجاد فضاهای متنوع،تصویر ذهنی مارا از ساختمان سینما به چالش بکشد و بدین ترتیب چشم انداز نوینی از فضا را در برابر دیدگان ما قراردهد

 

 

 

 

 

مقدمه
در این فصل به بررسی سابقه موضوع و سابقه مجموعه در جهان و ایران پرداختـــــــــه می شود. در ادامه به طرح جامع مجموعه پرداخته می شود که در آن تعاریف ، معیارها و ضوابط عمومی مکانیابی ها ارائه می شود و در نهایت انواع مجموعه هاو خصوصیات آنها بررسی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1-بيان مسئله
ریشه های فرهنگی و هنری هر تمدن بر گرفته از آثار به جامانده ی هنر و معماری آن میباشد.با نگرشی به تاریخچه ی پیدایش سینما در ایران و پیشرفت علم معماری تصمیم به طراحی این سازه گرفتم که در آن نگرش آحاد مردم را نسبت به سینما که بیشتر جنبه اوقات فراغت و پر کردن وقت را دارد عوض کرده و نیز مکتبی برای دوستداران و شیفتگان تئاتر و سینما ،برای شناخت بیشتر اسطوره های سینمای ایران وآشنایی هرچه بیشتر باهنرهایی از این هنرمندان به غیر از پرده نقره ای را پدید آورم. با کنار هم قرار دادن موزه گالریها و آرشیو ها در کنار سالن های اکران مکانی برای اطلاع رسانی عمومی و تخصصی در زمینه هنر سینما و تئاتر پدید آوردم تا عموم مردم با مراجعه به این مجموعه با پیشینه کارگردانان بزرگ،ادوات و وسایل ساخت فیلم در دوران خود و...که بخشی ارزشمندو نایاب برای دوستداران و بازدیدکنندگان میباشد بیشتر ارتباط بیشتری برقرار کنند.
1-2-بدنه مسئله
این مجموعه از چهار بخش کلی تشکیل شده است:
بخش اصلی و قلب مجموعه :سالن های اکران فیلم.
قسمت دوم موزه گالری ها: که به صورت دائمی اقدام به نمایش گذاشتن آثارماندگار سینمای ایران از جمله سرگذشت کارگردانان بزرگ مجموعه ها ،عکسهای سینمایی، ادوات، دیالوگها ،نقشها ،موسیقی متن های ماندگار و... میکند.
قسمت سوم گالریهایی برای به نمایش گذاشتن آثار هنری کارگردانانیست که فیلم آنها در حال اکران است.
قسمت چهارم مراکز خریدو بخش فروشگاهی مرتبط با این هنر و این حال و هواست.
1-3-بیان اهداف طرح
در اینجا تاکید میشود که هدف اصلی طراحی،ایجاد فضایی هنری فارغ از پر کردن اوقات فراغت،بلکه ایجاد آگاهی بیشتر نسبت به این هنر با بهره گیری از علم معماری میباشد .

 


تاریخچه و پیشینه
1-1-مقدمه
ارائۀ تصویر، جذاب ترین، مؤثرترین و ماندگارترین شیوۀ ارائۀ اطلاعات محسوب می گردد. اطلاعات دریافتی از راه چشم به نیمکرۀ راست مغز انتقال می یابد. انسان با نیمکرۀ راست مغز خود با اطلاعات برخورد شهودی می کند؛ یعنی اطلاعات در آنجا ماندگار است و بزرگترین و عمیق ترین تأثیرات را بر شخصیت انسان می گذارد. روانشناسی می گوید که هر تصویر معادل هزار کلمه است. سردمداران این عرصه هنری ،ایده ها و اهدافشان را به زبان تصویر به جهانیان ارائه کرده و با درگیر کردن همزمانِ ادراک و احساس، نهایت تأثیر را در القای معانی به مخاطب بر جای می نهند. با پیدایش صنعت سینما ،تأثیر فراوانی بر بشریت گذاشته شد و بشر از گذشته تاکنون در جهت توسعه ی آن کوشید.
1-2-مفهوم سینما
شاخه‌ای از هنر است که در آن یک داستان به وسیله دنباله‌ای از تصاویر متحرک (فیلم) نمایش داده می‌شود. یک اثر سینمایی که فیلم سینمایی نامیده می‌شود، از عناصر تصویر (به صورت مجموعه‌ای از فریم‌ها) و صدا (گفتگو، صدا و موسیقی) تشکیل شده‌است. یک فیلم بر اساس فیلمنامه یا سناریو و توسط مجموعه‌ای از بازیگرها، کارگردان، فیلم‌بردار و عوامل دیگر ساخته می‌شود. سینما جدیدترین شاخه هنر، معروف به هنر هفتم است که امروزه یکی از عمومی‌ترین و محبوب‌ترین تولیدات هنری را ارایه می‌کند. سینما همچنین به محل پخش عمومی فیلم سینمایی نیز گفته می‌شود. واژه سینما از واژه یونانی κινῆμα, -ατος به معنای جنبش گرفته شده است.
1-3-تاریخچه ی سینما
تاریخ سینما ۱۰۰ سال قدمت دارد، از آخرین سالهای قرن ۱۹ام تا آغاز قرن ۲۱. تصاویر متحرک بتدریج از کاوانهای شادی شروع شد و تا آنجا پیشرفت کرد که یکی از مهمترین ابزار ارتباطات و تفریحات و رسانه پرتعداد قرن ۲۰ شد. تصاویر متحرک فیلمها تحت تاثیر سه عامل هنر، تکنولوژی و سیاست بوده است.
1-3-1-پیش از سینما
نمایش و رقص مولفه‌های مشترک بسیاری با فیلم داشت، از قبیل متن نمایش، نورپردازی، طراحی لباس، تولید، کارگردانی، بازیگری، بینندگی، مستمعین و درجه بندی . سابقه دو هنر فوق به هزاران سال قبل از فیلم بر میگردد. بسیاری از اصطلاحات فنی این دو حوزه نیز در آینده در نظریه و نقد فیلم بکار رفت مثل اصطلاح میزانسن. قدمت جعبه به ابن هیثم در کتابی از او با نام کتاب المناظر بر میگردد (۱۰۲۱م، قرن پنجم) و بعدها این دستگاه توسط گیامباتیستا دلا پارتا در سال ۱۶۰۰ تکمیل میشود. نور توسط یک سوراخ کوچک یا یک لنز در خارج از آن برعکس میشود، و بر روی یک سطح صاف یا صفحه نمایش داده میشود، در سال ۱۷۴۰ و ۱۷۴۸ دیوید هوم در مقالات رساله ای درباره طبیعت آدمی و پرس و جویی درباب ((فرآیند فهم در آدمی)) به بحث درباره مشارکت و انگیزش مایه خیال بوسیله تصاویر میپردازد که عده ای گمان میکنند که اولین ارجاعات در مورد زبان فیلم است .
1-3-2-تولد سینما در جهان
در سال ۱۸۷۸ میلادی، ادوارد مایبریج با حمایت مالی للاند استانفورد که سیاستمدار و موسس دانشگاه استنفورد بود موفق به عکسبرداری پشت سر هم از اسبی به نام سالی گاردنر شد. این عکسهای متوالی توسط ۲۴ دوربین پشت سر هم برداشته شد. آزمایش فوق در ۱۱ ژوین در مزرعه پالو آلتو و با حضور نشریات برگزار شد. دوربینها به موازات حرکت اسب در یک مسیر مستقیم قرارداده شد و شاتر هر دوربین بوسیله سیمی که با سم اسب در ارتباط بود کنترل میشد. هر تصویر در یک هزارم ثانیه برداشت میشد. فیلم بعدی که تجربه شد منظره باغ روندهای بود که در ۱۴ اکتبر ۱۸۸۸ میلادی بوسیله لوئیس پرینس در لیدز، ایالت یورکشایر غربیانگلیس ساخته شد. لذا انگلیس بعنوان اولین کسانی که تصویر متحرک دست یافته اند شناخته میشوند. در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۹ میلادی، ویلیام گرین حق امتیازی به شماره ۱۰۱۳۱ برای دوربین کرونوفوتوگرافیک اش گرفت. ظاهرا دوربین او قادر به گرفتن ۱۰ عکس بر روی فیلم سلولولید سوراخ دار بوده است. گزارشی از این دوربین در روزنامه عکسی انگلستان در تاریخ ۲۸ فوریه ۱۸۹۰ میلادی منتشر شد . گرین یک سری تصویر از قضیه را برای توماس ادیسون یعنی کسی که در آزمایشگاهش دستگاهی به نام کینتوسکوپ را ساخته بود ارسال کرد. این گزارش بار دیگر در مجله Scientific American در تاریخ ۱۹ آوریل همان سال به انتشار رسید. گرین در سال ۱۸۹۰ مکانی برای نمایش تهیه کرد اما سرعت پایین نمایش عکسها باعث عدم توجه چشم گیری به آن شد. ویلیام کندی لاری دیکسون، که همکار ادیسون در لابراتوارش بود توانست با ساخت نواری از جنس سلولولید برای خودش اعتباری کسب کند. آنها برای تولید فیلم استودیویی به نام بلک ماریا ساختند. (به علت شباهت ساختمان استودیو با ماشین مخصوص حمل مجرمین که نامش بلک ماریا بوده است). کینتوسکوپ با موفقیت در کل اروپا منتشر شد اما ادیسون هرگز این وسیله را خارج از آتلانتیک ثبت نکرد. این امر باعث شد تا از روی این دستگاه تقلیدهایی صورت گیرد، مثل دوربینی که بوسیله مخترع انگلیسی رابرت و. پائول و بیرت اکرس شریکش ساخته شد. پائول عقیده بر نمایش تصاویر متحرک برای گروهی از تماشاچیان عمومی به جای بینندگان خاص را داشت، از اینرو یک فیلم پروژکتر تولید کرد، اولین نمایش خودش را در ۱۸۸۵ انجام داد. در حول و حوش همین زمان، در فرانسه،آگوست و لوئی لومیر سینماتوگراف را اختراع کردند، یک دستگاه قابل حمل که سه قطعه دوربین، چاپگر و پروژکتور را در یکجا جا داده بود. آنها به زودی با فیلمهای واقع گرایانه خود به اصلیترین تولید کنندگان اروپا تبدیل شدند، کارهایی مثل کارگران کارخانه لومیر را ترک میکنند و کارهای خنده آوری مثل آب پاش آب پاشی میشود(هر دو در سال ۱۸۹۵). اولین نمایش عمومی فیلم موشن پیکچرز در اروپا، متعلق به ماکس و امیل اسکلادانوسکی بود که با دستگاه آپاراتوس شان بایوسکوپ که یه دستگاه بدون لرزش بود از ۱ تا ۳۱ نوامبر ۱۹۸۵ انجام شد. در می همان سال در آمریکا، اوژن آگوستین لائوست دستگاه ایدلوسکوپ را برای خانواده لاتهم طراحی کرد. در این دوران فیلمها کمتر از ۱ دقیقه بودند و اغلب یک صحنه واقعی یا نمایشی را از یک اتفاق عمومی یا ورزش یا بزن و بکوب را نمایش میدادند. هنوز از دستکاری در فیلم خبری نبود: نه تدوینی و اکثرا بدون حرکت دوربین و صحنه مستقیم. شاخصه تازگی تصاویر متحرک خود به تنهایی کافی بود تا یکی از بزرگترین اتفاقات قرن اخیر باشد.
1-3-3-دوران صامت
در دوران صامت پیوند تصویر با صدای همزمان برای مبدعین این امر ممکن نبود، در واقع روشی برای این کار تا اواخر ۱۹۲۰ پیدا نشده بود. از اینجهت در ۳۰ سال اول عمر سینما، فیلمها صامت بودند هرچند که با موسیقی زنده و حتی گاهی هم جلوه‌های صوتی محیطی و حتی تفسیرهایی که توسط نمایش دهنده فیلم ارائه میشد همراه بود.
1-3-4-تاریخ سینما از ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۶
۱۱ سال اولیه عمر تصاویر متحرک سیر تحول سینما از یک ابداع تازه به یک تفریح عمومی و همگانی بود. خود فیلمها تحولی را از فیلمهای تک شات که کاملا توسط یک نفر و تعداد محدودی همکار ساخته میشد به فیلمهای چند دقیقه ای و چند شاته، که توسط کمپانیهای بزرگ با قواعد صنعتی ساخته میشد را نشان میدهد.
1-3-5-تجارت فیلم تا ۱۹۰۶
اولین نمایش تجاری فیلم در ۱۴ آوریل ۱۸۹۴ در اطاقک کینتوسکوپ صورت گرفت. مشهود است که ادیسون در پی اختراع سیستم صوتی فیلم بوده، اتفاقی که تا ۱۹۲۷ و در فیلم خواننده جاز صورت نگرفت. در ۱۸۹۶ فهمیدند که در صورت نمایش برای افراد بیشتر پول بیشتری حاصل خواهد شد . از این رو کمپانی ادیسون پروژکتوری که توسط آرمات و ژنکینز ساخته شده بود و نامش فانتسکوپ بود را گرفتند و به ویتاسکوپ تغییر نام دادند
1-4-تاریخچه ی سینما در ایران
با ظهور و استقرار سلسلة قاجار اين روند آشنايي با مظاهر مغرب زمين سرعت بيشتري گرفت. چاپ و عكاسي از اولين اين مظاهر بودند كه خيلي زود مورد توجه دربار قرار گرفتند. شخصيت ناصرالدين شاه قاجار كه يكي از طولاني‌ترين پادشاهي‌ها در ايران را داشته است نيز در اين ميان كم‌اهميت نبوده است.
باري اين روند روزبه‌روز با اعزام محصلان به فرنگ و ترجمه رمان‌ها و كتب فلسفي سرعت بيشتري يافت. با كشته شدن ناصرالدين شاه به دست «ميرزارضاي كرماني» كه اغلب متفكرين و تاريخ‌نگاران آن را نتيجه‌ی همين برخورد با مظاهر فرهنگ غرب و روشنگري‌هاي مطبوعات مي‌دانند، فصل تازه‌اي در تاريخ اجتماعي ايران گشوده شد.مظفرالدين شاه، فرزند ناصرالدين شاه كه عمري را تا چهل‌سالگي در ولي عهدي سپري كرده بود به تهران آمد. با شروع سلطنت‌اش و باز شدن پاي او به فرنگ، ورود مظاهر تمدن غربي فزوني گرفت.سينما كه مدت زيادي از تولدش نگذشته بود در اين اوضاع و احوال وارد ايران شد.
در سال 1274 ش/1895 م كه در زيرزمين «گراند كافه پاريس» اولين تصاوير سينماتوگراف بر پرده نقش بست، در ايران مظفرالدين شاه بر تخت پادشاهي بود. مظفرالدين‌شاه در سفر به فرنگ با دستگاه سينماتوگراف، كه هم دستگاه فيلم‌برداري بود و هم دستگاه نمايش، آشنا شد.
او در فروردين 1279ش از تهران به قصد اروپا حركت كرد. در سفرنامه مباركه مظفرالدين شاه مي‌خوانيم كه شاه در تير 1279ش به اتفاق ميرزا ابراهيم‌خان‌عكاس‌باشي به تماشاي دستگاه سينموفتوگراف «ولانترن ماژيك» رفته است. اين واقعه پنج سال پس از اختراع سينما توسط برادران «لومير» در پاريس رخ داده است.
مظفرالدين شاه در همان سفر دوبار ديگر طرز كار دستگاه را تماشا كرد: يكي در «پاريس» و ديگري در «اوستاند بلژيك». در ديدار اخير واقعه‌اي رخ داد كه از نظر تاريخ سينماي ايران بسيار مهم است. در آن روز در ساحل دريا در بلژيك جشن «روز گل» برگزار مي شد. مظفرالدين شاه نيز به اين مراسم رفته بود و «ميرزا ابراهيم خان» عكاس باشي از حضور او در مراسم فيلم‌برداري كرد؛ و اولين فيلم ايراني اين چنين پديد آمد.

در سال 1382ش، تقريباً 100 سال پس از مراسم جشن گل در بلژيك، فيلم «جشن گل» پس از بازسازي و مرمت در فرانسه به ايران آورده و به نمايش گذاشته شد. با آن چه تاكنون يافته‌ايم، «جشن گل» در «اوستاند بلژيك» نخستين فيلمي است كه ايرانيان برداشته‌اند.
با بازگشت مظفرالدين شاه از فرنگ دوربين فيلم‌برداري به دربار ايران راه يافت. مانند بسياري از پديده‌هاي فرهنگي و هنري در تاريخ ايران، نمايش فيلم و فيلم‌برداري از دربار آغاز شد. اين فيلم‌ها كه «ميرزا ابراهيم خان»‌عكاس‌باشي آنها را برداشته، عموماً در برگيرنده‌ی رويدادهاي ساده و خنده‌آور متعلق به شاه و درباريان است. تأثير اين گونه تصويرپردازي تا سال‌هاي بعد حتي در فيلم‌هاي اوليه‌ی سينماي ايران (آبي و رابي و حاجي آقا اكتور سينما) ديده مي‌شود.
در فيلم كوتاه «تاخت خرسواران»، عمله‌ی خلوت مظفري در خيابان مشجر، «عيسي خان»، نخستين بازيگر سينماي ايران، سوار بر مركب خويش در ميان تصوير ديده مي‌شود. فيلم را «ميرزا ابراهيم خان» عكاس باشي در حدود سال 1280 ش برداشته است. در فيلم كوتاه ديگري مظفر‌الدين شاه در نقش خويش ظاهر شده، كه فيلم‌برداري اين فيلم نيز از «ميرزا ابراهيم خان» عكاس باشي است.
در مورد ورود دوربين فيلم‌برداري به ايران بايد گفت كه اگر چه تحولات فرهنگي و هنري را نبايد صرفاً به وقايع سياسي تحويل كرد، اما اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه با اوضاع نابسامان اقتصادي و اجتماعي پس از قتل ناصرالدين شاه، كسي توان يا جرأت خريدن و وارد كردن سينما توگراف به ايران را نداشت و چنين كاري فقط از عهده‌ی شاه برمي‌آمد. وقايع‌ نشان مي‌دهد كه شاه اين دستگاه را براي سرگرمي خود به ايران آورد و «ميرزا ابراهيم‌خان» ‌عكاس باشي كه در تمامي سفرهاي شاه به فرنگ حضور داشت و عكس‌ها و فيلم‌هاي خوبي نيز تهيه كرد، بار گران وارد كردن سينما به ايران را بر دوش گرفت.
اما گويا نخستين ايراني كه به تماشاي سينما رفت «ابراهيم صحاف باشي» (مهاجر) طهراني بود. «صحاف باشي» دوست‌دار فنون و ابزارهاي جديد و اشياي متعلق به آسياي شرقي و وارد كننده‌ی آنها به تهران بود، و در اين راه بارها جهان را درنورديد. او چند ماه پس از نخستين نمايش عمومي فيلم در پاريس، در لندن به تماشاي فيلم رفت. او چند سال بعد، در سال 1282 ش/1903م نخستين تالار نمايش عمومي فيلم را در ايران ايجاد كرد. نخستين تالار سينماي ايران، يا به قول خود صحاف باشي «تماشاخانه»، در حياط پشت مغازه‌ی او در خيابان لاله‌زار جاي داشت. اما اين تماشاخانه ديري نپاييد و پس از مدتي تعطيل شد.
نخستین سالن سینمای ایران در سال ۱۲۷۹ (۵ سال پس از اختراع جهانی آن توسط برادران لومیر)ا نام «سینما سولی» که توسط کاتولیک‌ها در شهر تبریزتاسیس شده بود، آغاز به کار کرد؛ اما به دلیل عدم دسترسی به فیلم‌های جدید، در سال ۱۲۹۵ تعطیل شد.2 در حدود سال 1286ش/1907م سالن‌هاي سينما دوباره در ايران ظاهر شدند و حيات آنها نيز تا امروز ادامه يافته است.
1-4-1سینما متروپل
این شاهکار معماری با قدمتی حدودا 70 ساله یکی از بهترین آثار وارطان هوانسیان معمار دهه 20 است. این سینما سال‌ها متروکه و تعطیل بوده و نخستین‌بار درهایش برای فیلمبرداری گشوده شده است. سینمای متروپل در سال 1325 با فیلم "نگهبان مبارز" رونمایی شد.
در این نما ظرافت هنر، مدرنیته، هماهنگی، سادگی و جذابیتی والا بکار رفته است. این معماری فاخر که آخرین اثر وارطان است سال‌ها از چشم هنرمندان و قدیمی ها به دور مانده بود.

 

 


تصویر1-1
1-4-2سینمای پس از انقلاب
بعد از انقلاب طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ بدلیل نبودن ضوابط تدوین شده فیلمسازی، سینمای ایران تقریبا در وضعیتی نابسامان بسر می‌برد. پس از سال ۱۳۶۲ با تدوین ضوابط فیلمسازی که با توجه به شرایط پس از انقلاب تنظیم شده بود، عناصری چون خشونت و سکس را اجباراً از سینمای ایران خارج ساخت و از طرف دیگر به دلیل مصادره بسیاری از سینماها و شرکت‌های تولید فیلم و اعمال نظارت دولتی بر آنها به طور غیر مستقیم نقش عامل سودآوری در سینما کمرنگ تر شد. این عوامل همراه با تکامل کیفی فیلمسازان دهه پنجاه چون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی تاثیر مثبتی بر روند فیلمسازی در ایران گذاشت که با توجه به محدودیت‌ها، محصولات بدیعی را آفریدند و تحسین منتقدان جهانی را به همراه داشت. در این دوره فیلمسازان جوانی چون محسن مخملباف، ابراهیم حاتمی کیا، جعفر پناهی، مجید مجیدی و ابوالفضل جلیلی که با تمایلات مختلف پا به عرصه فیلمسازی گذاشتند و به مرور با مطالعه و پشتکار توانستند به صورتی هنرمندانه عناصر این هنر را بکار بگیرند، نقش موًثری در این تحول ایفا نمودند.
همچنین برقراری منظم سالانه دست کم یک جشنواره بین‌المللی فیلم که در بهمن ماه هر سال به نام جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در کشور برگزار می‌گردد نیز در ایجاد علاقه به سینما در قشر جوان کشور از یکسو و توسعه این هنر نقش مهمی ایفا نموده‌است .

 

 

 

 

 


مقدمه
در این فصل به معرفی و بررسی مشخصات جغرافیایی ، اقتصادی ، سیاسی ، وضعیت دسترسی ها و..... شهر تهران پرداخته می شود.در بخش دوم از این فصل به برسی و معرفی منطقه 5 پرداخته می شود. در ادامه دسترسی ها ، همجواری ها و .. سایت مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت ویژگی های مهم انتخاب سایت ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 


الف:مطالعات تهران
الف2-1-مشخصات جغرافيائي استان تهران
شهر تهران در دامنه رشته کوه¬هاي البرز و حاشيه شمالي کوير مرکزي ايران واقع شده و شمالي¬ترين فرونشست ايران مرکزي به شمار مي¬آيد.تهران از نظر جغرافيايي در 51 درجه و 4 دقيقه تا 51 درجه و 42 دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 35 دقيقه تا 35 درجه و 50 دقيقه عرض شمالي قرار گرفته ارتفاع تهران در جنوب پالايشگاه تهران 1160 متر، در نواحي مرکزي پارک شهر 1210 متر و در شمال کاخ سعدآباد 1700 متر است. در جنوب تهران ناحيه¬اي بياباني با آب و هواي گرم و خشک قرار دارد. در ناحيه مزبور دشت¬هاي نمک و ساييدگي کوه ها و خصوصيات کامل کويري مشاهده مي¬شود.در قسمت غربي دشت قزوين قرار دارد که يکي از مناطق حاصل خيز جنوب کوه البرز بوده و داراي مراکز متعدد فعاليت¬هاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي است. برودت هواي کوهستاني و اختلاف دماي آن با دشت گرم جنوب، باعث وزش باد خنکي از شمال به جنوب مي¬شود که در تنطيف و اعتدال هواي منطقه تهران بسيار مؤثر است. بر اثر ذوب تدريجي برف¬ها، جويبارها و رودخانه¬هاي متعددي جريان مي¬يابد. بيشتر نقاط ييلاقي منطقه، پيرامون همين رودخانه¬ها که به آب مصرفي تهران را نيز تأمين مي¬کنند پديد آمده¬اند. رودهاي اصلي آن کرج در غرب و جاجرود در ..................................

 

-1-2-سالن انتظار سينما :
طبق استانداردها و ضوابط طراحي سينما مصوب سازمان مديريت و برنامه‌ريز كشور حداقل ميزان سطح اشتغال سالن انتظار سينما به ازاي هر نفر 35/0 متر مربع و حداقل حجم سرانه سالنهاي سينما 5/1 متر مربع مي‌باشد. تعداد صندليهاي سالن به ازاي هر 100 نفر، 10 صندلي مي‌باشد. در صورت داشتن اختلاف سطح سالن با بيرون حداكثر شيب راهرو ورودي 8 درصد و عرض آن حداقل2/1 متر باشد. حداقل عرض ورودي سالن انتظار به ازاي هر 100 نفر 56 سانتي‌متر مي‌باشد.
4-1-3-ورودي سينما:
به دليل كار كردن سينما با مجموعه فرهنگي- هنری، ورودی هصلی آنها يكي بوده وپس از وارد شدن به لابی اصلی تفکیک ورودی صورت میپذیرد و يك ورودی براي ورود به گیشه و سالن انتظار و ورودی دیگری برای ورود به بخش گالری ها منظور گرديده است .

 

 

 

 


تصویر 4-2
4-1-4-گيشة بليط‌فروشي :
گيشه در سينما بايد در مكاني باشد كه ديد كافي بر فضاي خارج سينما داشته باشد و در جايي باشد كه صف مربوط به آن فراهم گردد مردم در معبر عمومي و همچنين مانع ورود و خروج مردم از سينما نباشد. در گيشه بهتر است به درون سالن انتظار باز گردد ولي اين در طوري نباشد كه با باز شدن آن درون گيشه مشخص گردد و سطح آن به ازاي هر نفر حداقل 3 متر مربع مي‌باشد .
4-1-5-راهروهاي سالن نمايش :
عرض راهروهاي سالن را بر حسب تعداد جمعيت كه از آن تخليه مي‌شوند محاسبه مي‌شود ولي نه به اين صورت كه اين عرض متغير باشد. و اينگونه در نظر مي‌گيريم كه از تعداد جمعيت هر رديف كه در دو طرف آن راهرو مي‌باشد 60 درصد آن از هر راهرو تخليه مي‌گردند. اگر عرض در خروجي سالن نمايش از عرض راهرو منتهي به آن بيشتر باشد بايد........................................

 

 

-1-7-ورودي‌ها و خروجي‌هاي سالن نمايش سينما :
ورودي‌ها و خروجي‌هاي سالن نمايش سينما بايد به گونه‌اي باشند كه در معرض ديد باشند و از ورود سروصدا به داخل و خارج سالن جلوگيري كنند . حداقل تعداد در خروجي سالن نمايش 2 عدد مي‌باشد و فقط در موارد خاص مانند گنجايش سالن كمتر از 100 مي‌تواند 1 عدد باشد . لازم به ذكر است كه براي خروج از سالن نمايش بهتر از كه درهاي سالن نمايش به طرف بيرون باز گردند و براي ورود به طرف داخل باز گردند . حداقل فاصله دو در خروجي 5 متر مي‌باشد و نبايد از درهاي يك لنگه استفاده نمود و بايد از درهاي دو لنگه استفاده گردد . درهاي سالن نمايش نبايد قفل داشته باشند و بهتر است داراي ثابت‌كننده‌هاي فشاري باشند كه با يك فشار روي آنها، در ثابت گردد .

 


تصویر4-6
4-1-8-سرويسهاي بهداشتي سينما : طراحي و اجراي ساختماني قسمتهاي مختلف داخل سرويسهاي بهداشتي بايد به گونه‌اي باشد كه شستشو و گندزدائي مستمر تمامي ديوارها و كف‌هاي سرويس ميسر گردد .
4-1-9-اتاق پروژكتور و ملحقات آن : اتاق پروژكتور شامل حداقل 2 عدد پروژكتور به ابعاد 100×60 سانتي‌متر، ميزهاي برگردان و بازبيني فيلم به ابعاد 80×120 سانتي‌متر واتاق تقويت‌كننده‌هاي صدا مي‌باشد. دستگاه‌هايي مانند ركتي ناير، تابلوي اصلي برق اتاق پروژكتور، و مسيرهاي نور سالن و قفسه‌هاي فلزي مخصوص نگهداري فيلم در فضاهاي مستقل قرار دارند . اتاقك كوچكي جهت نگهداري باطريهاي مخصوص روشنايي ايمني سينما و سرويس بهداشتي در جنب اتاق پروژكتور قرار دارند . ابعاد اتاق پروژكتور با توجه به ابعاد پروژكتورها، فواصل آنها از هم و از ديوارهاي جانبي، و ميزهاي برگردان و بازبيني فيلم و دستگاههاي تقويت صدا در نظر گرفته مي‌شود . ديوارها و كف اتاق پروژكتور بايد قابليت 2 ساعت مقاومت در مقابل آتش‌سوزي را داشته باشند. مصالح به كار رفته در اتاق پروژكتور جهت نازك‌كاري و آكوستيك نبايد قابل احتراق باشند كف اتاق پروژكتور براي..........................

-1-12-پرده نمايش فيلم :

نوع پرده سينما با توجه به ابعاد سالن، قدرت پروژكتور، بهره روشنايي پرده و ميزان روشنايي مطلوب پرده انتخاب مي‌شود . اندازه پرده با توجه به عرض سالن نمايش در قسمت جلوي آن، ارتفاع سالن، عمق سالن و در نظر گرفتن فضائي در دو طرف پرده براي رفت و آمد به پشت پرده و جمع شدن پرده محافظ تعيين مي‌شود. پرده نمايش.....................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 21600 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 300000 ریال

قیمت جدید : 21600 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *