مشاهده / بستن موضوعات

مطالعات معماری استخر

دسته بندی: معماری
4532 بازدید

مطالعات معماری استخر مجموعه ورزشی آبی

در اين رساله مجموعه فرهنگي-ورزشي مکاني است که در آن جوان از يک سو به بيان و مطرح کردن خويش و احساسات و انديشه هايش مي پردازد و از سوي ديگر بر ذخيره فرهنگ ملّي مي افزايد. و همچنين به جنبه حرفه ايي ورزش خود خواهد پرداخت.
بنابراين اين مرکز به گونه اي طراحي شده است که بطور همه جانبه در برانگيختن روحيه کشف و ابداع خلّاقّيت در جوانان و گسترش روحيه ورزشي موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.
با توجّه به اينکه پروژه يک مجموعه فرهنگي-ورزشي ،تفريحي است و بطور مستقيم با امور فرهنگي و ورزشا سرو کار دارد و با توجّه به موقعّيت سايت و از آنجائيکه تهران خود يکي از قطب هاي فرهنگي کشور است، از اين رو در اين پايان نامه سعي شده است که تهران، آن ،فرهنگ حاکم بر آن و نيز مسائلي از اين دست مورد توجّه قرار گيرد ،از اين جهت بخشي از پايان نامه بر شناخت موارد فوق اختصاص داده شده است.
همچنين مفهوم فراغت ،امري است که در100 سال اخير به ويژه پس از تحوّلات فکري و صنعتي روي داده در اروپا و آمريکا و بدست آمدن فرصت بيشتري پس از کار براي افراد بدست آمده است و در واقع در ارتباط مستقيم با موضوع شهرنشيني و کارکردها و ويژگي هاي حاکم بر شهر و شهرنشيني شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوغات فراغت با برنامه هاي ويژه فرهنگي و تفريحي مورد علاقه جوانان و مردم يکي از علل بوجود آمدن مراکز فرهنگي و تفريحي در دوره معاصر بوده اند. از اين رو در مطالعات به اين مباحث نيز پرداخته شده است.در بخشي از اين رساله به مباني نظري پروژه ها پرداخته شده است، با توجّه به اينکه هدف ايجاد مرکزي فرهنگي-هنري براي جوانان مي باشد، بنابراين در مباحث اين بخش عوامل گوناگوني نظير جوانان و ويژگي هاي آن و نيا زها و ارتباطات جوانان و غيره مورد بررسي قرار گرفته اند و همچنين فرهنگ که در ارتباط مستقيمي با پروژه قرار دارد و خود مقوله اي گسترده را دربر مي گيرد که داراي مولّفه ها و زير مجموعه هاي بسياري است، مورد توجّه قرار گرفته است در بخش سوّم نيز نمونه هايي از مراکز فرهنگي ورزشي داخلي و خارجي با استفاده از عکس و نقشه هاي موجود مورد بررسي قرار گرفته است. امّا پيش از آنکه بتوانيم طراحي کنيم و طرح مقبول و مناسبي را ارائه کنيم بايد اطلاعات کافي و علمي مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهاي گوناگون پروژه داشته باشيم. بنابراين به برخي از قوانين و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي و فضاهاي گوناگون اشاره شده است.
در بخش آخر اين پايان نامه نيز به پروژه مورد نظر پرداخته شده است و در قسمت آناليزسايت، علت انتخاب سايت، ويژگي ها و پتانسيل هاي موجود در سايت و جمعّيت افرادي که با اين پروژه سروکار خواهند داشت و نيز ساختارهاي موجود در اطراف سايت مطرح شده است. و در قسمت توضيح طرح نيز نحوه سازماندهي فضاهاي پروژه و ترکيب و کانسپت کلي حاکم بر پروژه توضيح داده شده است. در اين بخش همچنين برنامه ريزي فضايي و عملکردي و مساحت ها و زيربناهاي فضاهاي مختلف آمده است و همچنين در مورد معماري و علل قرارگيري فضاهاي گوناگون توضيح داده شده است.در جهت شناخت نظام موجود فرهنگي ورزشي و اجتماعي ارائه تعريفي از فرهنگ ضروري است. فرهنگ به معناي کلّ آن، هر آنچه را که دست ساخت و يا تفکّر ساخت انسان است شامل مي شود؛ هر ملتي فرهنگ خاصّ خود را دارد که جوهره آن را تشکيل مي دهد. جوهره اي که در حدّي گسترده از طبقات اجتماعي و سطوح مختلف زندگي تبعّيت نمي کند که زمان طولاني از ريشه هاي خود جدا بماند، فرهنگ ميراثي در هم آميخته از زبان، مذهب، ادبيات، تاريخ ميراث معماري، شيوه تزئينات، سنّت ها و عادات است.
فرهنگ همچنين بصورت هاي مختلف در سيماي شهر متجلّي مي شود:
با سبک هاي معماري، شيوه تزئينات، نوع مصالح ساختماني، شکل ها، پل ها، رنگ ها، بوها، چهره ها، صداها، نوشته ها، و خلاصه از طريق فضايي که شهرها را از يکديگر متفاوت مي سازد.

 

129صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فصل اول:مطالعات پایه
عنوان صفحه
(1-1)ورزش وسلامت.....................................................................................................................................1
(1-2)کاهش جهانی امراض غیر مسمری..........................................................................................................1
(1-3)منافع اقتصادی ورزش برای سلامت.......................................................................................................2
(1-4)تاریخچه شنا...........................................................................................................................................2
(1-4-1)تاریخچه شنادرجهان.......................................................................................................................2
(1-4-2)شنا : شنای مسافت..........................................................................................................................3
(1-4-3)شنای رقابتی ................................................................................................................................4
(1-5)تاریخچه شنا در ایران.............................................................................................................................5
(1-6)آب استخر وآبدرمانی..............................................................................................................................6
(1-6-1)آب استخر چگونه درمان میکند........................................................................................................10
(1-6-2-) انواع آب درمانی.........................................................................................................................10
(1-7)قرآن وآب وشنا....................................................................................................................................11
(1-8)انواع ورزش های آبی..........................................................................................................................12
(1-9)معرفی استخر.......................................................................................................................................12
(1-10)انواع ورزش هاوتمرینات باآب..........................................................................................................12
(1-10-1)حرکات ریتمیک در آب................................................................................................................12
(1-10-2)حرکات موزون در آب :تمرینات قدرتی......................................................................................12
(1-10-3)تمرینات انعطاف پذیری...............................................................................................................13
(1-10-4)یوگای آب و ریلکسیشن..............................................................................................................13
(1-10-5)ورزش در قسمت عمیق...............................................................................................................13
(1-10-6)جاگینگ(بالاوپایین دویدن)در قسمت عمیق دویدن......................................................................13
(1-10-7)ورزش هایی با دیواره استخر.......................................................................................................13
(1-10-8)آمادگی جسمانی لازم در آب.......................................................................................................13
(1-10-9)کشش...........................................................................................................................................14
(1-11-1)تاثیرات موثر شنا بر بدن..............................................................................................................14
(1-11-2)پیشگیری و درمان پوکی استخوان................................................................................................14
(1-11-3)فشرده کردن استخوان ها وجلوگیری از ضایعات استخوانی ........................................................14
(1-12)انواع حرکت های شنا.......................................................................................................................15
(1-13)آموزش انواع شنا..............................................................................................................................16
(1-13-1)شنای قورباقه...............................................................................................................................16
(1-13-2)شنای پروانه.................................................................................................................................17
(1-13-3)شنای کرال پشت..........................................................................................................................17
(1-14)انواغ شنای مسابقات.........................................................................................................................17
(1-14-1)شنای امدادی...............................................................................................................................18
(1-14-2)شنای استقامت.............................................................................................................................18
(1-14-3)شنای مختلط...............................................................................................................................18
(1-14-4)شنای آزاد....................................................................................................................................18
(1-15)شیرجه وتاریخچه آن.........................................................................................................................18
نتیجه گیری ....................................................................................................................................................20
فصل دوم مطالعات تکمیلی
(2-1-1)علوم ورزش...................................................................................................................................21
(2-1-2) فضاهای اصلی (مجموعه ورزشی- تفریحی) .............................................................................22
(2-1-3) تعریفی از فضاها: ........................................................................................................................23
(2-1-3-1) سولاریوم یااتاق ماساژ...............................................................................................................23
(2-1-3-2) سونا خشک...............................................................................................................................24
(2-1-3-3) سونا بخار و عملکرد آن............................................................................................................24
(2-1-3-4) کمک های اولیه........................................................................................................................28
(2-1-3-5) دردسرهاي ورزش آبي.............................................................................................................28
(2-2)ضوابط و استاندارد های طراحی وبرنامه فیزیکی.................................................................................28
(2-2-1)استخر های آموزشی خردسالان......................................................................................................29
(2-2-2)استخر شنای تفریحی.....................................................................................................................30
(2-2-3)استخرهای شنای حرفه ای ومسابقات.............................................................................................30
(2-2-4)استخر های چندمنظوره..................................................................................................................31
(2-2-5)استخر غواصی...............................................................................................................................31
(2-2-6)شنای گروهی ونمایشی..................................................................................................................32
(2-2-7)پارکینگ.........................................................................................................................................32
(2-2-8)تعداد فضاهاوابعاد (گنجه"حوضچه های ضد عفونی) ..................................................................33
(2-2-9)اتاقک های تعویض لباس..............................................................................................................33
(2-2-10)سرویس های بهداشتی................................................................................................................33
(2-2-11)ابعاد استخر.................................................................................................................................34
(2-2-12)ترتیب قرار گیری فضاها (سلسله مراتب فضا ها) ........................................................................36
(2-2-13) نوراستخر ...................................................................................................................................37
(2-2-14) اقدامات بهداشتي........................................................................................................................40
(2-2-15) رعايت نکات بهداشتي توسط شناگران........................................................................................41
(2-2-16) پيشگيري از حوادث....................................................................................................................41
(2-2-17) سیستم گرمایش استخرها: ...........................................................................................................42
(2-2-18) گرمایش آب استخر.....................................................................................................................42
(2-2-19) تهویه استخر: ..............................................................................................................................43
(2-2-20) در سیستم تهویه استخر مواردی که باید در نظر گرفته شود........................................................43
(2-2-21) سیستم ایمنی مجموعه.................................................................................................................44
(2-3-1) معرفی سیستم سازه ای:.................................................................................................................44
(2-3-2) خصوصیات سازه های فضایی عبارتند از : ...................................................................................45
(2-3-3) هندسه های پیچیده: ......................................................................................................................49
نتیجه گیری.....................................................................................................................................................52
فصل سوم مطالعات تطبیقی
برسی نمونه های موردی طرح......................................................................................................................53
(3-1) مجموعه ورزشی آبی المپیک لندن......................................................................................................53
(3-2)مرکز مجموعه ورزشهای آبی پکن.......................................................................................................59
(3-3)مجموعه ورزشی انقلاب......................................................................................................................66
فصل چهارم مطالعات زمینه
(4-1)تاریخچه فرهنگ وهنر استان قزوین......................................................................................................69
(4-1-1)مروری برپیشینه تاریخی و پراکندگی اقوام قزوین............................................................................70
(4-1-2)تاریخ نام قزوین وریشه آن..............................................................................................................70
(4-1-3)تاریخچه تشکیل استان....................................................................................................................71
(4-1-4)جاذبه های گردشگری وآثارباستانی استان قزوین............................................................................71
(4-1-5)جغرافیای طبیعی استان قزوین.........................................................................................................72
(4-1-6)توپوگرافی استان قزوین..................................................................................................................72
(4-1-7)جغرافیای انسانی استان قزوین........................................................................................................75
(4-1-8)دین مردمان استان قزوین................................................................................................................76
(4-1-9)زبان مردمان استان قزوین................................................................................................................76
(4-1-10)نژاد مردم استان قزوین..................................................................................................................77
(4-1-11)جمعیت استان قزوین....................................................................................................................77
(4-1-12) مطالعات اقلیمی.........................................................................................................................78
(4-2)تحلیل وبرسی های سایت...................................................................................................................82
فصل پنجم مبانی نظری ومعماری
(5-1)مبانی نظری.........................................................................................................................................87
(5-2)مبانی نظری معماری............................................................................................................................90
(5-3)مبانی نظری عام طرح..........................................................................................................................92
(5-4) مبانی طراحی معماری پروژه..............................................................................................................94
(5-4-1) سیمای قابل تفکیک.......................................................................................................................94
(5-4-2) برسی فضا در معماری...................................................................................................................97
(5-4-2-1) فضای باز..................................................................................................................................97
(5-4-2-2) فضای نیمه باز...........................................................................................................................97
(5-4-2-3) فضای بسته................................................................................................................................98
(5-4-3) وحدت بیرون ودرون.....................................................................................................................99
(5-4-4) مسیر ها ومکان ها..........................................................................................................................99
(5-4-5) هماهنگی فرم و عملکرد..............................................................................................................100
(5-4-6) نور وحرکت................................................................................................................................101
(5-4-7) ریتم موسیقی فضا........................................................................................................................101
(5-4-8) کل وجز......................................................................................................................................102
(5-4-9) ایستایی وپویایی فضا...................................................................................................................102
(5-4-10) مقیاس وتناسبات.......................................................................................................................103
فصل ششم برنامه فیزیکی
(6-1) جدول ریز فضا ها............................................................................................................................105
(6-2) دیاگرام ها........................................................................................................................................109
منابع...........................................................................................................................................................112

 

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل(1-4) تاریخچه شنا.................................................................................................................................
شکل(1-12-1) شنای پروانه.........................................................................................................................15
شکل(1-12-2) شنای کرال پشت.................................................................................................................51
شکل(1-12-3) شنای غورباقه......................................................................................................................51
شکل(1-12-4) شنای آزاد.......................................................................................................................... 16
شکل(1-12-5) شنای کودکان.................................................................................................................... 16
شکل(1-15-1) تخته شیرجه....................................................................................................................... 20
شکل(2-1-1)ورزش کششی........................................................................................................................21
شکل(2-1-3-2-1)سونا بخار.....................................................................................................................42
شکل(2-2-5-1)آموزش غواصی.................................................................................................................23
شکل(2-2-11-1)چگونگی شیب استخر.....................................................................................................63
شکل(2-2-12-1)چگونگی قرار گیری تماشا گران......................................................................................73
شکل(2-2-13-1)نوراستخر........................................................................................................................83
شکل(2-2-13-2)نوراستخر........................................................................................................................38
شکل(2-2-13-3)نوراستخر........................................................................................................................39
شکل(2-2-13-4)نوراستخراز سقف...........................................................................................................39
شکل(2-3-1)انواع سازه های فضا کار.........................................................................................................47
شکل(2-3-2)نوعی دیگراز سازه های فضا کار............................................................................................48
شکل(2-3-3-1)هندسه های سازه های فضا کار..........................................................................................50
شکل(2-3-3-2)نمایی داخلی از سازه های فضا کار....................................................................................51
شکل(2-3-3-3)لایه خارجی شبکه سقف سالن ورزشی پالافوس...............................................................51
شکل(3-1-1)مجموعه ورزشی آبی المپیک لندن..........................................................................................53
شکل(3-1-2) قسمتی از مجموعه المپیک لندن.............................................................................................54
شکل(3-1-3)استخر شیرجه مجموعه المپیک لندن........................................................................................55
شکل(3-1-4)جایگاه تماشا گران..................................................................................................................56
شکل(3-1-5)نمایی از سقف مجموعه ورزشی آبی المپیک لندن..................................................................56
شکل(3-1-6)پلان مجموعه ورزشی آبی المپیک لندن..................................................................................57
شکل(3-1-7)سقف سازه فضا کارمجموعه آبی المپیک لندن........................................................................58
شکل(3-1-8)تصویری سه بعدی مجموعه ورزشی آبی المپیک لندن............................................................58
شکل(3-2-1)ورودی مجموعه آبی پکن.......................................................................................................59
شکل(3-2-2) مجموعه آبی پکن یا مکعب آبی............................................................................................61
شکل(3-2-3)نمایی بر گرفته از حباب های کف صابون مجموعه آبی پکن...................................................61
شکل(3-2-4)فرم سازه ای مجموعه آبی پکن...............................................................................................62
شکل(3-2-5)ساختار کف صابون.................................................................................................................63
شکل(3-2-6)ساختار سازه ای مکعب آبی....................................................................................................63
شکل(3-2-7)پروژه بر اساس حباب های آب...............................................................................................63
شکل(3-2-8)سازه فضایی بنای مکعب آبی..................................................................................................64
شکل(3-2-9)(3-2-10)قاب های درونی وبیرونی سازه.............................................................................64
شکل(3-2-11)قاب مسطح درونی مجموعه.................................................................................................66
شکل(3-2-12)نمای داخلی از استخر مکعب آبی........................................................................................65
شکل(3-2-13)(3-2-14)مراحل نصب نمای بیرونی پوسته........................................................................65
شکل(3-2-15)پلان مجموعه آبی پکن.........................................................................................................66
شکل(3-3-1)استخر مجموعه ورزشی انقلاب..............................................................................................67
شکل(3-3-2)استخر مجموعه ورزشی انقلابدر حال باز سازی.....................................................................68
شکل(4-1-5-1)نقشه ایران..........................................................................................................................72
شکل(4-1-7-1)نقشهاستان قزوین...............................................................................................................76
شکل(4-2-1)همجواری سایت....................................................................................................................82
شکل(4-2-1-1)سایت پلان.........................................................................................................................83
شکل(4-2-1-2)مرکز خرید.........................................................................................................................83
شکل(4-2-1-3)میدان میر عماد...................................................................................................................83
شکل(4-2-1-4)خیابان کنار سایت..............................................................................................................83
شکل(4-2-1-5)میدان عدل.........................................................................................................................83
شکل(4-2-1-6)بلوار عدل.........................................................................................................................84
شکل(4-2-1-7)میدان عدل.........................................................................................................................84
شکل(4-2-1-8)بلوار عدل.........................................................................................................................84
شکل(4-2-1-9)سایت انتخابی...................................................................................................................84
شکل(4-2-1-10)آنالیز اقلیم.......................................................................................................................85
شکل(4-2-1-11)آنالیزدسترسی ها.............................................................................................................86
شکل(5-1-1)شناگر.....................................................................................................................................87
شکل(5-1-2)ورزش واتر پلو.......................................................................................................................89


فهرست جدول هاو نمودار ها
عنوان صفحه
جدول(2-2-10-1)تجهیزات بهداشتی.........................................................................................................34
جدول(2-2-11-1)مشخصات انواع استخر..................................................................................................35
جدول(2-2-11-2)استاندارد استخر ها........................................................................................................35
جدول(2-2-18-1)دمای مناسب آب استخر ها............................................................................................42
نمودار(4-1-11-1)نمودار جمعیت استانقزوین............................................................................................87

 

 

 

فصل اول:مطالعات پایه
(1-1)ورزش و سلامت:
ورزش و فعاليت‎هاي جسماني براي بهبود سلامت و رفاه كه از اهداف بنيادين اهداف توسعه هزاره هستند ضروري هستند. شكل‎هاي مناسب ورزش و فعاليت‎هاي جسماني مي‎توانند براي جلوگيري و همچنين كمك به درمان بسياري از امراض غيرمسري مهم در جهان نقش چشمگيري داشته باشند. شواهد نشان مي‎دهند كه مشاركت منظم در برنامه‎هاي فعاليت‎هاي جسماني طيف گسترده‎اي از منافع جسمي، اجتماعي و سلامت رواني دراختيار مردم قرار مي‎دهد. اين نوع مشاركت فعال همچنين مكمل استراتژي‎هاي بهبود رژيم غذائي، ممانعت مصرف دخانيات، الكل و مواد مخدر و ارتقاء ظرفيت عملكردي است. در نتيجه، فعالیت‎هاي جسماني روشي مؤثر براي جلوگيري از امراض براي يك فرد و ملت‎ها است و راهي مقرون به صرفه براي بهبود سلامت عمومي است.
(1-2)کاهش جهاني امراض غيرمسري:
بار سلامتي امراض غيرمسري كه قابل پيشگيري هستند مانند امراض قلبي و عروقي، سرطان، ديابت و بيماريهاي مزمن تنفسي به طور قابل ملاحظه در جهان در حال افزايش است. سازمان جهاني بهداشت برآورد كرده است كه مرگ و مير، بيماري‎زائي و معلوليت‎هاي ناشي از اين امراض مهم در حال حاضر حدود 60 درصد كل مرگ‎ها و 43 درصد حجم امراض‎ جهاني را تشكيل مي‎دهند . انتظار مي‎رود اين نرخ‎ها به ترتيب تا سال 2020 تا 73 درصد و 60 درصد افزايش يابند .
(1-3)منافع اقتصادي ورزش براي سلامت:
شواهد پزشكي نشان مي‎دهند كه شركت در فعاليت‎هاي جسماني، بعنوان بخشي از مجموع سبك زندگي سالم مقرون به صرفه‎ترين و پايدارترين راه غلبه برافزايش امراض غيرمسري است. بهبود سلامت عمومي از طريق افزايش فرصت‎هاي شركت در ورزش منافع اقتصادي عظيم در پي دارد - بويژه در كشورهاي در حال توسعه كه منابع سلامتي در آنجا كمياب است و به همين دليل پيشگيري امري بسيار ضروري است.
تاریخچه شنا:
(1-4) تاریخچه شنادر جهان :

شواهد باستان شناسی نشان می دهند که قدمت شنا و شنا کردن به 2500 سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن های آشور و یونان و روم باستان باز می گردد. آنچه از گذشته آموزش شنا می دانیم بر اساس یافته هایی است که از « حروف تصویری » هیروگلیف مصریان به دست آورده ایم. یونانی های باستان و رومی ها شنا را جزو برنامه های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند ، و مانند الفبا یکی از مواد درسی در آموزش مردان بوده است. شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد باز می گردد. ژاپن جایی است که شواهد و مدارکی از مسابقات شنا در آن وجود دارد. درقرن هفدهم به دستور رسمی حکومتی شنا به صورت اجباری درمدارس تدریس می شد .مسابقات سازمان یافته شنا در قرن 19 میلادی قبل از ورود ژاپن به دنیای غرب شکل گرفت. از قرار معلوم مردم ساحل نشین اقیانوس آرام، به کودکان هنگامی که به راه می افتادند یا حتی پیش تر شنا می آموختند. نشانه هایی از مسابقات گاه و بی گاه میان مردم یونان باستان وجود دارد و همچنین یکی از بوکسورهای معروف یونان شنا را به عنوان تمرین در برنامه ورزشی خود گنجانیده بود. رومی ها اولین استخرهای شنا را بنا کردند و گفته می شود که در قرن اول پیش از میلاد « گی یس می سی ینس »Gaiusmaecenas اولین استخر آب گرم را ساخت.
برخی عدم تمایل اروپائیان به شنا را در قرون وسطی ترس از گسترش و سرایت عفونت و بیماری های مسری می دانند از طرفی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در سواحل بریتانیای کبیر در اواخر قرن 17 میلادی از شنا در آب به عنوان وسیله ای برای درمان استفاده می شود. البته تا پیش از قرن نوزدهم شنا به عنوان تفریح و ورزش در میان مردم جایگاهی پیدا نکرد. زمانی که نخستین سازمان شنا در سال 1837 تأسیس شد در پایتخت بریتانیا یعنی لندن ، 6 استخر سر پوشیده وجود داشت که مجهز به تخته شیرجه بودند. در سال 1846 اولین مسابقه شنا در مسافت 440 یارد در استرالیا بر پا شد که بعد از آن هر ساله نیز به اجرا در آمد. باشگاه شنای « متروپولیتین »Metropolitan لندن در سال 1869 تأسیس شد که بعدها به انجمن شنای غیر حرفه ای تغییر نام پیدا کردکه در واقع هیئت رئیسه شنای غیر حرفه ای بریتانیا بود. فدراسیون های ملی شنا در چندین کشور اروپایی در سال 1882 تا 1889 شکل گرفتند.
(1-4-2)شنا : شنای مسافت swimming : distance swimming
برای نخستین بار برنامه های آموزشی شنا در قرن نوزدهم در بریتانیای کبیر هم به منظور ورزش و هم در جهت گسترش نجات غریقی مورد استفاده قرار گرفتند. در دیگر نقاط اروپا نیز به تدریج از این برنامه استفاده شد. در سال 1916 در کشور ایالات متحده آموزش شنا برای حرفه نجات غریقی تحت حمایت سازمان صلیب سرخ آمریکا به اجرا در آمد. تمریناتی که توسط شاخه های مختلف نیروهای مسلح در طی جنگ های اول و دوم جهانی انجام گرفت ، در پیشرفت ورزش شنا تأثیر به سزایی داشت. برپایی دوره های آموزش شنا که تا حد آموزش به کودکان و خردسالان گسترش می یافت توسط سازمان های اجتماعی،مدارس باز شد. تمرینات ابتدایی و ساده که صرفاً در آن به شنا کردن تا حد ممکن تأکید می شد جای خود را به تمرینات با فاصله و مکرر دادند. تمرینی با فاصله متشکل از یک سری حرکات شنا در مسافت های مساوی با وقت های استراحت برنامه ریزی شده . در تمرینات با فاصله آرام که به منظور بالابردن میزان استقامت شناگران است، زمان استراحت بیشتر از زمان شنا است. در تمرینات با فاصله سریع که برای بالابردن سرعت شناگر مورد استفاده قرار می گیرند به شناگر اجازه می دهند که بعد از شنا در زمان استراحت به وضعیت عادی تنفس و ضربان قلب خود باز گردد.
پافشاری زیاد بر برگزاری مسابقات بین المللی منجر به ساخته شدن استخرهای 50 متری شد. دیگر امکاناتی که باعث پیشرفت شنا هم در تمرین و هم در عرصه نمایش گردیدند شامل آب روهای موج گیر ، خطوط نشان دهنده است که برای جلوگیری از بی نظمی در جریان مسابقه فراهم شد. از دیگر امکانات دوربین های جدید برای مطالعه و بررسی حرکات در زیر آب ، ساعت های بزرگ که برای شناگران قابل مشاهده بودند و بالاخره ابزار الکتریکی زمان بندی است. بدین ترتیب از سال 1972 تمام رکوردها تا صدم ثانیه ثبت گردیده اند. (1-4-3)شنای رقابتی: competitive swimming
شنای رقابتی با ورود به المپیک در سال 1896 در عرصه بین المللی دارای اهمیت و موجودیت شد. مسابقات المپیک ابتدا تنها به مردان اختصاص داشت اما بعدها در سال 1912 مسابقات زنان نیز در این رقابت ها جای گرفت. قبل از تأسیس فینا( FINA ) بازی های المپیک ، شامل تعدادی از مسابقات غیر متداول بودند. برای مثال در سال 1900 زمانی که مسابقات شنا در رودخانه «سن» Seine در فرانسه برگزار می شد رقابت کنندگان باید از تیرهای چوبی خاصی بالا می رفتند و زیر صفی از قایق ها در آب شنا می کردند.پس از اینکه فینا تأسیس شد برخی از این مسابقات عجیب برچیده شدند. تحت مقررات فینا هم در بازی های المپیک و هم در دیگر مسابقات ، طول مسابقات به تدریج با سیستم متر اندازه گیری می شد. و در سال 1969 سیستم اندازه گیری یارد برای رکوردها منسوخ شد.


(شکل:1-4تاریخچه شنا)
(1-5)تاریخچه شنا در ایران:
تاریخچه شنا به عنوان یک ورزش ، در ایران ، بسیار کوتاه است و به طور کلی هم این رشته از ورزش به نسبت دیگر رشته ها در کشور ما چندان پیشرفتی حاصل نکرده است. در حالی که به جهت موقعیت جغرافیایی ایران که در شمال و جنوب کشور به دریا متصل است و هم به جهت تأکیدات مذهبی، می بایستی این ورزش را مورد توجه قرار می دادند.
در قدیم ، مکان هایی شبیه استخر سرپوشیده در حمام ها می ساختند ، به نام چال حوض. این چال حوض ها ، که حداکثر از 10 متر تجاوز نمی کرد، برای شنا کردن و آب بازی بود.
در اطراف چال حوض ها، سکوهایی به ارتفاع 2 یا 3 متر وجود داشت که از بالای آن به درون آب می پریدند و عملیاتی مانند پشتک و وارو انجام می دادند.روشنایی چال حوض ها از سوراخ کوچکی که در سقف بود، تأمین می شد. در این گونه آبگیرهای غیر بهداشتی ، هیچ گونه مقرراتی وجود نداشت و هر کس می توانست قبل از استحمام یا پس از آن وارد چال حوض شود و به آب بازی و شنا ( که به معنای واقعی هم شنا نبود) بپردازد. تا سال 1314 در سراسر ایران حتی یک استخر شنا هم نبود و فقط در اردوگاه نظامی اقدسیه تهران یک استخر برای آموزش شنا به دانشجویان دانشکده افسری ساخته بودند.
در سال 1314 ، استخر دیگری در باغ فردوس شمیران احداث شد که به وزارت فرهنگ تعلق داشت. نخستین استخری که برای استفاده ورزشکاران و تعلیم اصول جدید شنا به آنها به وجود آمد، در سال 1314در منظریه تهران بود که یک مربی ورزش خارجی به نام « گیبسون » بر آن نظارت می کرد. پایه های ورزش شنای نوین در ایران از همان استخر منظریه گذاشته شد. در حال حاضر ، استخرهای خصوصی ، آزاد یا دولتی بسیاری در تهران و شهرهای مختلف ایران هست و نوجوانان و جوانان ، به ویژه در فصل تابستان ، استقبال زیادی از ورزش شنا می کنند.
(1-6)آب استخر و آبدرماني:
آب مايعي بي‌رنگ و بي‌بو بي‌طعم و فاقد موادغذائي و در عين حال فوق‌العاده ارزان است. آب مهمترين ماده حيات و پيچيده‌ترين ترکيب جهان خلقت به شمار مي‌آيد.
قدرت و نفوذ آب آن را سرآمد مايعات کرده است. آب به صور مختلف يعني مايع (حالت معمولي)، جامد (يخ) و بخار وجود دارد. آب بيش از سه چهارم سطح کره زمين يعني ۱۴۶۰ ميليون کيلومتر مکعب را پوشانده است، به‌عبارت ديگر هفتاد درصد سطح کره خاک قلمرو آب‌هاست. لازم است بدانيد هفتاد درصد وزن هر انسان هم آب هست و اين جالب‌ترين وجه تشابه هم آب هست و اين جالب‌ترين وجه تشابه انسان و کره‌زمين است!
اگر آب بدن نبود گوشت و پوست ما به اين نرمي نمي‌شدند، بيشترين مقدار آب بدن در خون جمع شده به‌طوري‌که ۸۳ درصد خون آب و بقيه گويچه‌ها قرمز است، حتي مغز اسفنجي ما از آب بي‌نياز نمانده زيرا همان‌طور هم نخستين آبادي‌ها و نخستين تمدن‌ها هم در کنار رودخانه‌ها، درياها و اقيانوس‌ها پديد آمده‌اند. در سرزمين ما، که در منطقهء نيمه‌خشک قرار دارد، کمبود آب از دردهاي کهنسال است. آن همه درس‌ها و سنت‌ها که در آئين‌هاي مذهبي ما با آب پيوند دارد، همه از حسرت آب کمياب است. از هزاران سال پيش ايرانيان آب را به‌عنوان يکي از عناصر چهارگانه‌اي که بنياد نخستين زندگاني‌اند مي‌ستوده‌اند، (آتش، هوا، خاک، آب) و از آلودن آب پرهيز مي‌کردند. واژه‌هاي آبادي به معني (روستا) و آباداني که از آب گرفته‌اند بيانگر اهميت آب نزد ايرانيان است. (آبان) صورت جمع واژه آب است. در ايران باستان در روز دهم آبان‌ماه که آبان روز ناميده مي‌شد جشن آبانگان برپا مي‌داشتند که به ستايش آب و فرشته آب اختصاص داشت.
تاکنون بيماري‌هاي زيادي با استفاده از خواص درماني آب، معالجه شده‌اند... با مطالعه اين مقالات مي‌توانيد باسادە‌ترين روش‌ها و تنها به‌وسيله آب خود را معالجه کنيد.
۷۰ تا ۷۵ درصد آن از آب تشکيل يافته است. آب در استخوان‌هاي بدن نيز نفوذ کرده و ۲۲ درصد استخوان‌هاي ما آب مي‌باشد. هر انسان در شبانه‌روز به‌طور متوسط ۵/۲ ليتر آب را به‌صورت‌هاي عرق و ادرار دفع مي‌کند و به جبران آن در هر شبانه‌روز به‌طور متوسط ۵/۲ ليتر آب به صورت‌هاي مختلف از جمله موادغذائي به بدن مي‌رساند. به‌عبارت ديگر هر انسان در طول عمر خود به‌طور متوسط ۵۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰ ليتر آب مصرف مي‌کند. در اهميت آب بدانيد که هرگاه نباشد مولکول‌هاي سلولي بدن جانداران از جمله فاکتورهاي ارثي DNA خشک شده و تأثير بيولوژيکي خويش را از دست خواهند داد. به ثبوت رسيده که هيچ مولکولي به اندازه ترکيب اتمي H۲O در فازهاي مختلف زندگي نقشي اساسي و زيربنائي بازي نکرده است. ناگفته نماند که ما با هر جرعه آبي که مي‌نوشيم چند گرم از (اورماتري) يا ماده اوليه فضائي را نيز به بدن خويش وارد مي‌کنيم، چرا که هيدروژن، که يکي از عناصر ترکيب آب است يک (اورماتري) است که قدمتش به ۲۰ ميليارد سال قبل مي‌رسد. فضاشناسان هيدورژن را يکي از نخستين موادي مي‌دانند که نه تنها از آغاز خلقت جهان موجوديت پيدا کرد، بلکه در فرآيند انفجار اوليه نيز رأساً دخالت و مشارکت داشته است. شگفت‌انگيز است که نياکان ما ايرانيان واژه آب را با دو حرف نخستين الفبا ساخته‌اند. به‌راستي هم آب خود الفباي زندگي و نخستين واژه در قاموس حيات است. همانطور که نخستين موجود زنده در بستر آب تولد يافته، نگهباني آب با فرشته ی مقدس (خرداد) بود، افزون بر او دو فرشته ديگر نيز به نام‌هاي اپام نپات و ناهيد (آناهيتا) نگهبان آب بودند. در اوستا کتاب مقدس ايرانيان باستان و زرتشتيان چنين مي‌خوانيم: به سرچشمه‌هاي آب درود مي‌فرستيم، به گذرگاه‌هاي آب درود مي‌فرستيم، به کوه‌هائي که از فراز آنها آب جاري است درود مي‌فرستيم، به درياچه‌ها و استخرها درود مي‌فرستيم، ايرانيان از آن پس که به دين اسلام گرويدند نيز تقدس آب را به فراموش نسپردند چرا که در قرآن‌کريم نيز آب مايه و بنياد هستي و زندگي زندگان خوانده شده است. (و جعلنا من الماء کل شي حي)؛ و از آب هر چيزي را زنده گردانيديم. از شنيدە‌هاست که آب و نمک مهريه حضرت فاطمه (س) است و به همين سبب از آلودن آن بايد پرهيز کرد. يک باور و اعتقاد مذهبي ـ مردمي حاکي از آنست که ملائکه آب‌هاي جهان را غربال مي‌کنند و اگر در آن آشغال و زباله ببينند، به کسي که آنها را در آب ريخته نفرين مي‌فرستند. ميزان بارندگي سالانه در کشور ما ايران به‌طور متوسط ۲۵۰ ميلي‌متر است، يعني کمتر از يک‌سوم متوسط ميزان بارندگي در کل کره‌زمين، بنابراين حفظ منابع بسيار محدود آب شيرين از نظر کمي و جلوگيري از آلوده يا شور شدن آنها از نظر کيفي، براي ادامه حيات ملي ما بسياراهمیتدارد.
دکتر (ويلسون ارسموس) انگليسي نوشت: پريس نيتس قادر است از چنين روش‌هاي ساده و البته گوناگون نتيجه بگيرد، زيرا روح او سرشار از غيرممکن‌هاي پزشکي نيست. پريس نيتس خود تجارب‌اش را به رشتهء تحرير در نياورده است، بلکه اين‌کار را محققين و دستيارانش که با او همکاري داشته‌اند انجام داده‌اند. و حالا به شرح حال سباستيان کنايپ که پديده آب درماني را به شکل گسترده به جهانيان شناساند، توجه فرمائيد. (کنايپ) در سال ۱۸۲۱ يعني ۲۲ سال بعد از (پريس نيتس) در (استفان ريد) متولد شد. از سلامتي نسبي (نه کامل) برخوردار بود. تکرار بيما‌ري‌ها او را ناچار ساخت که تحصيل الهيات را رها کند. در خلال يک بيماري طولاني با کتابي اثر زيگموندهان با عنوان (درس‌هائي از قدرت و تأثير آب سالم) آشنا شد. مطالعه اين کتاب او را تکان داد و گرچه اواسط زمستان بود ولي به‌سوي رودخانه شتافت و خود را در آب انداخت. او تصميم گرفته بود تا خودش را مقاوم و قدرتمند سازد. هر روز به آب مي‌زد و در اندک زماني به وضوح مقاوم شد. از سال ۱۸۴۸ انواع کاربردهاي آب‌درماني را آزمايش کرد و مابقي عمر را کاملاً سالم طي نمود. وي در سال ۱۸۵۲ کشيش و در سال ۱۸۸۱ رهبر کليسا و بعدها نماينده پاپ شد. کنايپ با تغييراتي آب‌درماني را ترويج نمود. با پاي برهنه روي زمين مرطوب قدم زدن، آزمايش‌هاي درماني به‌خصوص روي بيماري‌هاي کودکان، پوشيدن لباس خواب خيس شده در آب‌نمک يا محلول گياهي، استفاده از گياهاني چون کاه، جو صحرائي، جو دوسر و دمکرده علف‌هاي صحرائي براي سم‌زدائي از مهمترين کشفيات وي بود. فرو رفتن در آب گرم يا سرد، ضمادها و کمپرس‌ها، دوش‌ها و حمام‌هاي موضعي از دستورات مهم روش کنابپ مي‌باشد. امروزه بايد از او براي آنکه نگذاشت آب درماني به بوتهء فراموشي سپرده شود، سپاسگزار بود.

(1-6-1)آب چگونه درمان مي کند:
خواص درماني آب به ويژگي هاي مکانيکي و دمايي آن بستگي دارد. در اين روش درماني از واکنش بدن به تحريک سرما يا گرماي آب استفاده مي شود. فشار آب و تحريک حسي آب را هم بايد در اين بين موثر دانست. اعصاب بدن آنچه را که حس مي شود، از طريق پوست به اندام هاي بدن مي برند و اين تحريکات با تحريک سيستم ايمني، توليد هورمون هاي مربوط به استرس، بهبود گردش خون و دستگاه گوارش، کمک به گردش خون و کاهش حساسيت بدن به درد، خصوصيات درماني خود را بروز مي دهند.

(2-6-1)انواع آب درماني:
در آب درماني خارجي، بدن در آب فرو مي رود يا روي بدن از آب سرد يا يخ يا آب گرم .........................................

 

نتیجه گیری:هدف این بخش دستیابی به تقسیم بندی مناسبی از عرصه ها وعملکردهای استخر مورد نظر است ، تا بتوان به کمک آن در طراحی بیشترین هماهنگی بین محیط معماری و نیازهای موجود استفاده کنندگان از محیط استخر در گرفته شود . وظیفه معمار نیز اتخاذ تصمیماتی است که ضروریات متضاد و متعدد را هماهنگ نموده و رابطه ای منطقی و صحیح بین فرد وآب که شیرازه اولیه هر استخری است بر قرار سازد . شناخت درست این رابطه و تخصیصی که در جایگزین فضاها و مکانهای مناسب جهت القای این امر و تنظیم سیر کولاسیون صحیح خود عاملی است که گردشهای درونی استخر و پیوند بین عرصه های گوناگون را موجب می گردد. عرصه بندی را می توان براساس دو عامل مورد بررسی قرار داد ؛اول، مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان عادی و دوم بر اساس عملکرد عرصه ها که مورد دوم می تواند جهت دست یافتن به برنامه فیزیکی استخر بسیار رهگشا باشد ،اما این مطلب از ارزش و لزومی که شناخت نوع اول عرصه بندی در جا نمایی کلی فضاهای استخر می تواند داشته باشد ، نمی کاهد ..................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 11000 تومان

 

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 170000 ریال

قیمت جدید : 11000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *