مشاهده / بستن موضوعات

تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

دسته بندی: عمران
4437 بازدید

آب‌هاي طبيعي موجود در سطح خاك تحت تأثير نيروي ثقل قرار دارند. اين آب‌ها از منافذ و درزهاي بسيار كوچك و از كليه راهروهاي متعدد موجود در خاك و سنگ‌هاي زيرين نفوذ نموده و تا آنجا كه ممكن باشد به طرف اعماق پائين مي‌روند. به اين ترتيب در يك عمق مشخص كليه فضاهاي خالي موجود در سنگ‌ها پر شده و سطح آب به تدريج بالا مي‌آيد. در حاليكه معمولاً قسمت‌هاي بالاتر (به طرف سطح حاك) خالي مي‌باشند. نتيجه اينكه اگر آب‌هاي سطحي خشكي‌ها به صورت سفره‌هاي آزاد در خارج از محدوده رودخانه‌ها و درياچه‌ها ديده نمي‌شوند، در همه جا در يك عمق كافي، يعني در مناطقي كه آب‌هاي نفوذي روي يكديگر انباشته شده‌اند يافت مي‌گردند. بنابراين مي‌توان گفت كه آب‌هاي زيرزميني نيز مانند سنگ‌ها در كليه نقاط مختلف كره زمين ديده مي‌شود.
روش جايگيري آب‌هاي زيرزميني كه اغلب به طور كامل به آن توجه نمي‌شود بياني بسيار روشن و واضح به وسيله اوسكارمنزر در سال 1923 روشن گرديده است. منزر، زمين شناسي بود كه در اين زمان در سرويس زمين شناسي كشور ايالات متحده و در قسمت اداره كل آب‌هاي زيرزميني كار مي‌كرد. اين دانشمند در اواخر سال‌هاي عمر خود كتابي نوشت تحت عنوان هيدرولوژي (آبشناسي) . با منزر بترتيبي كه در شكل 101 نشان داده شده است در نشرية شمارة 439 ديده مي‌شود كه در همان سال (1923) در نشرية شماره 494 تكميل گرديده است. براي اينكه روش جايگيري آب‌هاي زيرزميني به طور صحيح نشان داده شود، منزر يك بالن پر از شن در نظر مي‌گيرد. بين دانه‌هاي شن فضاهاي خالي موجود است. اين فضاها با يكديگر در ارتباط بوده و نقاطي براي اشغال آب باقي مي‌ماند. اگر بالن كاملاً از آب
پر نشود، مي‌توان پس از مدتي به آساني مشاهده نمود كه آب به طرف ته بالن رفته و كليه فضاهاي خالي شن‌هاي كف آن را اشباع مي‌نمايد.

 

168صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 24000 تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه عمران گرایش آب و فاضلاب در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1-1- منشاء آبهای زیر سطحی – نظرهای اولیه.................... 6
1-2- وجود آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف کره زمین........... 8
1-3- هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی جدید............................ 10
1-4- لزوم شناختن و بهره برداری بهینه آبهای زیر زمینی...... 12

فصل دوم : شناخت آبهای زیرزمینی

2-1- کلیات.................................................................... 15
2-2- پیدایش آبهای زیرزمینی............................................ 18
2-3- اهمیت آبهای زیرزمینی............................................. 18
2-4- انواع سفره های آب زیرزمینی.................................... 19
2-5- پارامترهای فیزیکی در سازنده های آبدار....................... 22
2-6- معادلات تعادل در جریان آب بطرف چاه ......................... 27
2-7- اثر چاهها بر یکدیگر................................................. 33

فصل سوم : اکتشاف آبهای زیر زمینی

3-1- روشهای ژئولوژیک و هیدرولوژیک.............................. 37
3-2- روشهای ژئوفیزیک سطحی.......................................... 38
3-2-1- روش مقاومت الکتریکی................................................... 38
3-2-2- روش لرزه نگاری............................................................ 41
3-3- روشهای تحت الارضی................................................. 49
3-3-1- حفاری آزمایشی و لوگهای زمین شناسی................................. 50
3-3-2-روشهای ژئوفیزیک............................................................ 52

 


فصل چهارم : حرکت آبهای زیر زمینی

4-1-جریان یک بعدی................................................ 67
4-1-1- آبخانهای محبوس................................................... 67
4-1-2- آبخانهای غیر محبوس............................................. 68
4-1-3- آبخانهای تراوش کننده....................................... 69
4-2- جریان شعاعی در چاهها..................................... 70
4-2-1- آبخانهای محبوس................................................... 71
4-2-2- آبخانهای آزاد.......................................................... 73
4-2-3- آبخانهای تراوش کننده.............................................. 77
4-3-آبخانه با تغذیه عمودی و یکنواخت............................ 79
4-3-1- سیستم رودخانه- آبخانه............................................... 79
4-3-2-سیستم چاه و آبخانه............................................... 80
4-4-چاه در نزدیکی مرزهای آبخانه.................................. 94
4-4-1- چاه در نزدیکی رودخانه................................................ 94
4-4-2- چاه در نزدیکی مرز غیر قابل نفوذ.................................... 95
4-4-3- چاه در نزدیکی مرزهای دیگر.......................................... 102
4-5- جریان به چاههای ناقص.......................................... 103
4-6- تداخل چاهها.......................................................... 107
4-6-1- افت پیرامون چاههای متداخل........................................... 110
4-6-2- دبی چاههای متداخل(مزاحم)............................................ 113
4-6-3- تاثیر بهره برداری از حوزه چاه در یک منطقه.................... 114

فصل پنجم: بهره برداری از آبهای زیر زمینی

5-1- بهره برداری بهینه از آبهای زیر زمینی............................ 117
5-2- پمپ ها..................................................................... 123
5-2-1- ائولن ها (چرخابهای بادی).................................................... 123
5-2-2- پمپ های الکتریکی............................................................. 123
5-3- گزینش پمپ، آزمایش دبی.............................................. 126
5-4- چاه عمیق.................................................................... 129
5-4-1- روشهای حفاری چاه عمیق...................................................... 130
5-4-2- تشکیلات چاه عمیق................................................................ 131
5-5- قنات............................................................................ 137
5-5-1- جریان آب بطرف قنات.............................................................. 139
5-5-2- محل قنات.............................................................................. 140
5-5-3- حریم قنات.............................................................................. 142
5-5-4- لایروبی قنات........................................................................... 143
5-6- تغذیه لایه آبدار استخراج شده............................................. 143
5-6-1- شعاع عمل چاهها..................................................................... 144
5-6-2- بالا امدن و یا برگشت آب (جبران)................................................ 144
5-6-3- آزمایش با دبی ثابت.................................................................. 144
5-7- سدهای زیرزمینی............................................................. 145

فصل ششم : تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

6-1- تعریف........................................................................... 146
6-2- هدفهای تغذیه مصنوعی..................................................... 146
6-3- لزوم تغذیه مصنوئی به منظور منابع زیر زمینی آب در مناطق خشک و نیمه خشک............................................................................. 147
6-4- اشاره ای به اصول نظری تغذیه مصنوعی.............................. 148
6-4-1- مروری بر کارهای انجام شده...................................................... 149
6-4-2- گزینش مکان........................................................................... 153
6-4-3- منابع آبی................................................................................ 154
6-4-4- روشهای تغذیه مصنوعی............................................................ 154
6-5- استخرهای تغذیه.............................................................. 155
6-6- روش ساختن استخر های تغذیه........................................... 158
6-7- نگهداری استخرهای تغذیه................................................. 160
6-8- طراحی شبکه های گسترش سیلاب برای آبیاری وتغذیه مصنوعی. 161
6-8-1- گزینش بده............................................................................... 161
6-8-1-1- آبیاری غلات و علوفه دست کاشت............................................................... 162
6-8-1-2- آبیاری سیلابی مراتع ............................................................................... 162
6-8-1-3- آبیاری سیلابی جنگلهای دست کاشت........................................................... 162
6-8-1-4- تغذیه مصنوعی....................................................................................... 163
6-9- تغذیه سفره های زیرزمینی به وسیله پرکولاسیون(فرونشست)........ 164

منابع.................................................................................. 166

 

 


1-3- هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی جدید

توسعه در اين علوم در قرن گذشته در سه رشتة كم و بيش مجزا انجام شده است:
(1) تكميل رابطة زمين شناسي با پيدايش آب‌هاي زيرزميني.
(2) بسط معادلات رياضي براي بيان حركت آب از سنگ‌ها و مواد رسوبي دانه‌دانه.
(3) مطالعة شيمي آب‌هاي زيرزميني و يا علم «هيدروژئوشيمي».
روابطي را كه بين زمين شناسي و پيدايش آب زيرزميني بوجود آمده است، نمي‌توان به آساني با نام‌هاي تك‌تك افراد مربوط نمود. به طور كلي گروه‌هاي زيادي از زمين شناسان هريك به حل مسايل خاصي كمك نموده‌اند. به عنوان مثال، پيدايش آب زيرزميني در مناطقي كه زمين دائماً يخ زده مي‌باشد توسط تعداد زيادي از زمين شناسان روسي مطالعه شده است. بسياري از زمين شناسان هلندي نيز در تفهيم آب زيرزميني در تپه‌هاي ماسه‌اي سواحل كمك نموده‌اند. زمين شناسان و علماي فيزيك خاك ژاپني مقالات بيشماري در مورد چشمه‌هاي آب گرم دارند. انگليسي‌ها نيز در اين مورد كارهاي زيادي انجام داده‌اند كه يكي از آن‌ها كاربرد اوليه‌اي از علم ژئوشيمي براي افزايش ميزان آب مورد مصرف شهر «اسكاربورو» در انگلستان بود كه توسط «ويليام اسميت اعمال گرديد. وي پس از مطالعه زمين شناسي محل پيشنهاد كرد كه با بستن قسمتي از چشمه مي‌توان بر انبارش آب زيرزميني افزود. «دوبره» فرانسوي كتابي راجع به مشخصات زمين شناسي آب‌هاي زيرزميني نوشت كه يكي از اولين كتاب‌هاي عمومي در اين باره مي‌باشد. به عنوان مثالي خاص از نتايج جديدي كه يك زمين شناس به تنهايي در اين زمينه كسب نموده است مي‌توان از كارهاي «استرنز» در جزاير هاوايي نام برد. در اين كار رابطة بين سنگ‌هاي آذرين و پيدايش آب زيرزميني به نحوي بسيار عالي بيان شده است. كار «ديويس» و «برتز» درباره تشكيلات غارهاي آهكي يك مثال خوب ديگر مي‌باشد. كار «دوتوا» در مورد سنگ‌هاي يكپارچه «يونيون» در آفريقاي جنوبي مثال ديگري در اين زمينه است. از بين تعداد زيادي از زمين شناسان نامور، مشهورتر از همه «ماينزر» مي‌باشد. وي گرچه كارهايي در مورد روش‌هاي تعيين موجودي آب زيرزميني انجام داده و نظريه‌اي در
مورد جريان آرتزين ارائه نموده و اهميت گياهان «ريشه بلند» را يادآور شده است، ليكن كار اصلي او همانا سازمان دادن به علم آب‌هاي زيرزميني مي‌باشد. وي جنبه‌هاي گوناگون اين شاخه جديد از علوم زميني را بين سال‌هاي 1920 تا 1940، هنگامي كه عضو ادارة زمين شناسي آمريكا بود، مورد تجزيه و تحليل قرار داده، تعريف نموده و به هم پيوند داده است.
پيشرفت در هيدروليك آب‌هاي زيرزميني را سهل‌تر مي‌توان با نام تك تك افراد مربوط نمود، چه در اين مورد پيشرفت در فرمول‌هاي خاص حاصل شده است نه در مفاهيم عمومي كه در زمين شناسي كلاسيك اهميت به سزايي دارند. اولين دانشمندي كه فرمول جريان آب به چاه را بدست آورد «ژول دوپوئه» فرانسوي مي‌باشد. اين كار با وجود آن كه فقط هفت سال پس از شرح علمي دارسي منتشر شد ولي كاربرد موفقي از آن بود. در سال 1870، «ادلف تيم» آلماني فرمول دوپوئه را بسط داد بطوريكه عملاً توانست مشخصات هيدروليكي زمين آبده را با تلمبه زني از يك چاه و مشاهدة اثر حاصل از اين عمل بر روي چاه‌هاي مجاور محاسبه نمايد. «تيم» ساليان درازي به تعميم روش خويش پرداخت و آن را در مورد زمين‌هاي با مشخصات گوناگون به كار بست. كاربرد روش‌هاي جديد رياضيات عالي در حل مسايل آب‌هاي زيرين اول بار در 1886 توسط «فيليپ فورخهايمر» اطريشي به طور وسيع اعمال گرديد. وي مفهوم سطوح هم پتانسيل و رابطة آن را با خطوط جريان معرفي نمود. سيزده سال بعد «اسليختر» از ممالك متحده كارهايي مشابه كارهاي وي را در مقالاتي منتشر نمود. «اسليختر» نظريات خويش را مستقل از نظرات «فورخهايمر» توسعه داده بود.
در سال 1935 با معرفي معادله‌اي براي جريان غير دايمي چاه توسط «تايز» پيشرفت بزرگي در تجزيه و تحليل كمي جريان آب زيرزميني حاصل گرديد. فرمول ديگري هفت سال زودتر از آلمان توسط «هرمان وبر» بدست آمده بود؛ ولي فرمول «تايز» از كارآيي خيلي بيشتري برخوردار است. مبناي معادلة تايز، در تشابه جريان آب زيرزميني با انتقال حرارت استوار بود ولي چند سال بعد «جاكوب» همين معادله را تنها از قوانين هيدروليك بدست آورد. در سال‌هاي بعد «جاكوب» و بسياري از محققين ديگر معادلة «تايز» را براي شرايط كرانة مختلف به كار برده و بر مفيد بودن معادلة اصلي وي افزودند.
در عصر حاصر در تجزيه و تحليل رياضي جريان آب‌هاي زيرزميني «موريس ماسكات» عهده‌دار بزرگترين سهم است. كتاب وي در مورد جريان سيال از محيط دانه‌اي كه اول بار در 1937 انتشار يافت براي سال‌هاي سال رقابت ناپذير باقي ماند و در سال 1964 اين كتاب هنوز در تعليم مرجعي پر ارزش بوده و براي سال‌هاي آينده نيز به عنوان وسيله‌اي پرمصرف در امر پژوهش باقي خواهد ماند. «ماسكات» مقالات بكر متعددي در مورد جريان آب‌هاي زيرزميني نوشت كه پايه‌اي براي پژوهش‌هاي بعدي به وجود آورده و به بحث‌هاي مفيدي منجر گشته است. كار «گينگ هوبرت» نيز كه افكار روشنش در مفاهيم اساسي جريان آب در زمين بازتابي از دانش عميق وي از فيزيك اين پديده است داراي ارزش يكساني است. وي از معادلات ناويه » استكس قانون دارسي را بدست آورد و در اين عمليات رياضي مفهوم پتانسيل نيرو را معرفي نمود. اين مفهوم عمومي‌تر و مفيدتر از مفهوم پتانسيل سرعت است كه فقط وقتي معني دارد كه سيال آب بوده و داراي خواص فيزيكي و شيميايي ثابتي باشد. مفهوم پتانسيل نيرو اساس كار «هوبرت» را در مورد جابجايي دو مايع آميخته نشدني و در مورد «بدام آوردن» هيدروديناميكي نفت تشكيل مي‌‌دهد.
موضوع آب‌هاي زيرزميني توجه بسياري از پژوهشگران روسي را به خود جلب كرده است. در ميان آنها مي‌توان از «ژوكوفسكي» مبتكر نظريه «باد » برگ» و پيش از وي از «پاولوفسكي» نام برد. متأسفانه با ستثناي كتاب «پولوبارينوا» قسمت خيلي كمي از كارهاي اين افراد به صورت ترجمة بدون تلخيص به انگليسي در دسترس علماي غربي گذاشته شده است. در زمينة هيدروژئولوژي كار «سلين بكچورين» بسيار برجسته مي‌باشد.
تحليل شيميايي آب براي بيش از يك قرن يك امر عادي بوده است، ولي ايجاد رابطة موفقيت آميزي بين شيمي آب با شرايط هيدرولوژيك و ژئولوژيك كه در واقع علم هيدروژئوشيمي مي‌باشد قدمت كمتري دارد. در سال 1864 «لرش» از آلمان و در سال 1865 «هانت» از كانادا اولين تلاش‌ها را براي توجيه ژئوشيمي آغاز نمودند. مطالعات ژئوشيمي جديد در آمريكاي شمالي با كارهاي «كلارك» بين سال‌هاي 1910 تا 1925 شروع شد و تعداد زيادي از تجزيه و تحليل‌هاي شيميايي آب را با توجيه‌هاي ژئوشيميايي در برداشت. يكي ديگر از
اولين ژئوشيميست‌ها كه مطالعات كاملي در نقاط خاصي از ايالات متحده انجام داد «هرمن استابلر» مي‌باشد. مطالعات وي در مورد شيمي آب مناطق مختلفي در غرب آمريكا تا دهة 1950 به اعتبار خود باقي بود. روندهاي جديد در هيدروژئوشيمي شامل مطالعات فراوان براي تعيين نسبت‌هاي شيميايي، كه اكثراً توسط علماي روسي و فرانسوي انجام مي‌شود، استفاده از مواد ردياب (براي يافتن ذخاير معدني) در بسياري از كشورها و مطالعات كاملي از ايزوتوپ‌هاي گوناگون در ژاپن، ايالات متحده، روسيه و بسياري از كشورهاي ديگر مي‌باشد. امروزه هيدروژئوشيمي يك موضوع پژوهشي و آموزشي را خصوصاً در دانشگاه‌هاي فرانسه و آلمان تشكيل مي‌دهد.

1-4- لزوم شناختن و بهره برداری بهینه آبهای زیر زمینی

لزوم شناختن و بهره‌وري بهينه از آب‌هاي زيرزميني از آن جا ناشي مي‌گردد كه اين منابع 99 درصد از كل آب‌هاي شيرين قابل استفادة بشر را تشكيل مي‌دهند. هرچند اين مقدار فقط 99/0 درصد از آب كره (هيدروسفر، پوستة آبي زمين شامل اقيانوس‌ها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، آب‌هاي زيرزميني و تمام بخار آب موجود در نيوار) را به وجود مي‌آورد، مع هذا، اثر آن در زندگي جانداران ....................

 

فصل دوم : شناخت آبهای زیر زمینی

2-1- کلیات:
نیمرخ خاکی که بین سطح زمین و طبقه غیر قابل نفوذ قرار گرفته دارای صفقات و مشخصات مختلفی است که متخصصن هر شاخه ای از علم برای سهولت کار خود و بر اساس پارامترهایی که مورد نظر آنهاست آن را تقسیم می نمایند.
خاک شناسان این نیمرخ را به بخش سطح الارض ، تحت الارض و سنگ مادری تقسیم می نمایند. وسطح الارض را آنجایی که ریشه گیاهان فعالیت می نمایند می دانند.
مهندسین زهکشی در نیمرخ خاک چهار بخش : غیراشباع ف اشباع موقت، اشباع دائم، و طبقه غیرقابل نفوذ تشخیص داده و در آنها آن دسته از مشخصاتی که به کار زهکشی می آید مورد مطالعه قرار می دهند. در آبیاری نیمرخ خاک را باید از دیدگاهی که به کار آبیاری می آید نگاه کرد و بدین منظور معمولا نیمرخ خاک را به 5 منطقه (تبخیر، تهویه، صعود کاپیلر، اشباع و طبقه غیرقابل نفوذ ) تفکیک می نمایند . ولی به نظر میرسد بهتر باشد که نیمرخ خاک را از نظر آبیاری به شش منطقه زیرتقسیم بندی نمائیم . شکل 2-1

-منطقه خاک زراعی - منطقه اشباع موقت
- منطقه غیر اشباع - منطقه اشباع دائم
- منطقه صعود کاپیلر - منطقه غیرقابل نفوذ
2-1-1- منطقه خاک زراعی
در این منطقه ریشه گیاهان فعالیت دارند و رطوبت آن متغیر و از حد هیگروسکپیک تا ظرفیت نگهداری تغییر می نماید . ریشه گیاهان این رطوبت را جذب و به مصرف تبخیر و تعرق می رسانند. از این جهت گاهی این منطقه را منطقه تبخیر نیز می نامند . ضخامت این طبقه بسته به عمق توسعه ریشه گیاهان متغیر و برای گیاهان زراعی حداکثر به 3 متر (یونجه) می رسد.

2-1-2- منطقه غیر اشباع
تمایز این منطقه با طبقه فوقانی آن صرف نظر از ساختمان خاک، تجمع مواد آلی و معدنی و روی هم رفته پارامترهای زراعی خاک، بیشتر در عدم ورود ریشه گیاهان مزروعی به این منطقه است . محدوده این طبقه از بالا به طبقهزراعی و از پایین مرز منطقه صعود کاپیلر می باشد و به طور کلی می توان گفت از عمق 3 متری از سطح زمین شروع و تا عمقی که حداکثر 3 متر بالای سطح ایستایی است ختم می شود . ریشه گیاهان مناطق خشک (تاق، کهور، اسکبیل) ازاین منطقه عبور نموده و به سراغ آب طبقه زیرین نزدیک می گردند. به این بخش منطقه تهویه هم گفته اند.
2-1-3- منطقه صعود کاپیلر
خاصیت لوله های شعریه موجب می شود که آب از سطح ایستایی بالاتر آمده و در ارتفاعی که به قطر لوله های موئین خاک و به سخن دیگر قطر ذرات مشکله خاک به عبارت آخر بافت خاک بستگی دارد توقف نماید . در خاک های با بافت ریز (رس) این ارتفاع زیاد و به 7/0 تا 8/0 متر می رسد . در خاک های شنی این ارتفاع کم و حدود 10 تا 15 سانتیمتر است .
رطوبت خاک این منطقه در حد اشباع و یا نزدیک به آن است . با افزایش ارتفاع ازسطحی
ایستایی رطوبت خاک از حد اشباع کاهش یافته و در خاک های رسی درارتفاع 3 متر رطوبت خاک به حد هیگروسکپیک نزدیک می
...................................

 

 

 

-4- انواع سفره های آب زیرزمینی
2-4-1- تعریف
به کلیه آبهایی که در پوسته جامد زمین تا عمق 150 یا 200 متر ذخیره می گردند و با روشهای مختلف اعم ازچاه عمیق ، چاه نیمه عمیق، قنات، چشمه می توان استخراج و مرود استفاده قرار داد آبهای زیرزمینی اطلاق می گردند . و به مخازنی که این آبها در آن ذخیره می شوند اصطلاحا سفره آب زیرزمینی می گویند . سفره های آبهای زیرزمینی را ازطریق عمق، فشار آب سفره، شکل سفره، جنس بسترف طبقه بندی می نمایند. ما ذیلا به شرح مختصری پرداخته و برای اطلاع بیشتر خوانندگان به کتب تخصصی (5) راهنمایی می نماییم.
2-4-2- طبقه بندی بر حسب عمق
مکانیزم و ترکیب آب در این سفره ها بر اساس حرکت آب در محیط های متخلخل استورا است و جریان امر بدین قرار است که آبهای نفوذ یافته به داخل خاک به حرکت خود ادام داده و این حرکت در برخورد با طبقه غیر قابل نفوذ از خاک رس یا سنگ مادری متوقف می شوند و در همانجا ذخیره می گردند . تداوم این جریان طی گذشت زمان موجب انباشته شدن هر چه بیشتر این آبها شده و تشکیل سفره ها یا آب انباشتهایی (یا آبخوان هایی) که فرامسه و انگلیسی
به () موسوم هستند می دهند حال اگر طبقه نفوذ ناپذیر دراعماق کم باشد سفره های حاصله را سطحی و اگر در اعماق زیاد باشد سفره های تشکیل شده را سفره عمقی گویند. پس از نظر عمق سفره آبهای زیرزمینی یا سطحی است (کمتر از 30 متر) و یا عمقی در عمق بیشتر از 30 متر.
2-4-3- طبقه بندی سفره ها بر اساس فشار آب داخل آنها
در تشکیل سفره گفتیم وقتی آب نفوذ یافته به طبقه غیرقابل نفوذی رسید بر روی آن انباشته شده و تشکیل سفره آب زیرزمینی می دهد . حال بسته به اینکه موقعیت این لایه آبدار نسبت به لایه های فوقانی خود چگونه باشد سه نوع سفره تشخیص میدهند
سفره آزاد – سطح این سفره آزاد بوده و فشار آن برابر یک اتمسفر است . با افزایش آب به سفره سطح سفره بالا آمده به سطح زمین نزدیک تر می شود. به سخن دیگر مرتبا از عمق سطح ایستایی کاسته می گردد اگر در این سفره آبی چاهی حفر شود سطح آب در داخل چاه و داخل سفره دریک تراز خواهد بود . به عبارت دیگر سطح فشار آب (سطح پیزومتریک) برسطح آب منطبق است .
شکل 18- 1 این سفره ها درابرفتهایی که ضخامت آنها یکنواخت باشد تشکیل می شوند.

شکل 18 -1 سطح فشار در a) سفره تحت فشار
b) سفره ازاد
سفره نیمه آزاد – گاهی سطح فوقانی سفره به وسیله لایه ای از خاک که نفوذپذیری آن به مراتب کمتر از نفوذپذیری مواد متشکله سفره (آبخوان) است می باشد پوشیده شده است . دراین صورت سطح فشار پیز....................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 24000 تومان

 

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 300000 ریال

قیمت جدید : 24000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *