مشاهده / بستن موضوعات

بررسی تطبيقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق جمهوری اسلامی و رسالت

دسته بندی: ارتباطات
1792 بازدید

پایان نامه عکس های خبری

امروزه با بررسي هاي زيادي که بر روي خوانندگان روزنامه ها انجام شده است ، نشان داده شده که خوانندگان به منظور تامين نيازهاي آني و آتي و آگاهي از محيط اطراف ، همه مطالب روزنامه را نمي خوانند بلکه آنچه را که مورد نظر است ، بر مي گزينند . مخاطبان با نگاه به عکس هاي مختلف ، مطالبي را که برايشان جذابيت دارند و به نوعي با کار و زندگيشان ارتباط مي يابند ، انتخاب مي کنند و سپس مي خوانند . بسياري از مردم ، روزنامه را با ديدن عکس هاي صفحه اول آن بر روي دکه روزنامه فروشي ها خريداري مي کنند . به همين دليل ، صفحه اول اکثر روزنامه ها به سبک ويتريني و با عکس هاي بزرگ آرايش مي شوند . در چنين روزنامه هايي بزرگي يا کوچکي عکس ، خود اهميت آن عکس را القاء مي کند . به عبارتي ارتباط خواننده با روزنامه از طريق صفحه اول تا آن اندازه داراي اهميت است که مي تواند مخاطب را ترغيب به خريد روزنامه کند و يا اورا از خريد روزنامه منصرف سازد . در واقع عکس هاي صفحه اول روزنامه ها اين ذهنيت را به خواننده القاء مي کنند که مهمترين وقايع روز همان است که آنان در صفحه اول خود به صورت عکس نشان داده اند .

اما متأسفانه دست اندر کاران بسياري از روزنامه ها نتوانسته اند از اين وسيله بياني نيرومند به خوبي بهره بگيرند و بيشتر به عکس هاي غير خبري ، چهره اي و آرشيوي توجه نموده و فضاي بسيار کمي را به اين وسيله بياني در صفحه اول خود اختصاص داده اند .

 بنابراين با توجه به اهميت فراوان عکس و تصوير در مطبوعات بويژه در صفحه اول روزنامه ها و با توجه به اين که ارزش يک عکس مي تواند در بسياري از موارد از صدها صفحه مطلب خبري و تفسيري بيشتر باشد ، تحقيق حاضر به شناخت تشابهات و تمايزات تصاوير مورد استفاده در صفحه اول چهار روزنامه شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر سطح زير چاپ ، زاويه و موقعيت ، منطقه رويداد ، موضوع ، جهت دار بودن و يا خنثي بودن ، نوع نما ، شخصيت مدار بودن يا رويداد مدار بودن ،  خبري بودن يا نبودن ، مرتبط بودن عکس با تيتر اول صفحه اول و نوع مطلب همراه با عکس پرداخته است . تا شايد از اين طريق بتوان توجه افراد بويژه دست اندر کاران روزنامه ها را به عکس بويژه در صفحه اول روزنامه جلب ، و تا اندازه اي درک آنان را در مورد عکس خبري دگرگون ساخت .

از اين رو کليه عکس هاي صفحه اول دو روزنامه شرق و صاحب قلم ( به دليل خوب بهره گرفتن از عکس در صفحه اول خود ) و دو روزنامه رسالت و جمهوري اسلامي ( به دليل ضعيف بودنشان در استفاده از عکس در صقحه اول ) که تعدادشان به 185 عکس مي رسد به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده اند .

اين تحقيق به به مدت يک ماه در دوره زماني ارديبهشت ماه سال 1385  به صوت تمام شمارشي با روش تحليل محتوا انجام گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش و تحليل شده است .

 

 152صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و پاورقی دارد قیمت 25000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری 02166479693


 

فهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل عکاسی خبری فتوژورنالیسم

 

چکيده تحقيق                                                                                                    2

پيشگفتار                                                                                                          4

 

فصل اول : کليات

طرح مساله                                                                                                       7

هدف تحقيق                                                                                                     9

سوالات تحقيق                                                                                      10

فرضيات تحقيق                                                                                       11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اصطلاحات کليدي                                                                                   14      

پيشينه تحقيق                                                                                          15      

 

فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق

تعريف خبر و عکس خبري                                                                        19

تعريف و تاريخچه پيدايش فتوژورناليسم                                                        23

انواع عکس از تظر مطبوعاتي                                                                       32      

تئوري برجسته سازي                                                                                38

تئوري دروازه باني ( گزينشگري )                                                                44

مروري بر نظريه واقعگرايي و قراردادگرايي                                                     52

 

فصل سوم : روش تحقيق

واحد تحقيق                                                                                           58

جامعه آماري                                                                                           58

قلمرو زماني                                                                                           58

روش چمع آوري اطلاعات                                                                         58

برآورد حجم                                                                                           58

روش تجزيه و تحليل اطلاعات                                                                    58

روش نمونه گيري و محاسبه آن                                                                   58

روش تحقيق                                                                                           59

تعاريف عملياتي متغيرها                                                                            61

 

فصل چهارم : تحليل داده ها

جداول يک بعدي                                                                                     69

جداول دو بعدي                                                                                      83

 

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري                                                                                          105

پيشنهادات                                                                                            120      

 

منابع و مأخذ                                                                                         122

 

 

 

طرح مسأله

امروزه در ميان شاخه هاي گوناگون عکاسي ، رشته اي که بطور گسترده و گاه پيچيده زندگي انسان را احاطه کرده است ، عکاسي مطبوعاتي است . در حقيقت اين نوع عکاسي روايت مستند و مصوري است از آنچه که در جهان ما مي گذرد . از همين رو است که در ميان شاخه هاي گوناگون عکاسي ، عکاسي مطبوعاتي توانسته است ضمن نفوذ در بخش مهمي از فکر و زندگي مردم ، جايگاه والايي براي خود کسب کند تا آنجا که در هر گوشه زندگي انسان ها ، مي توان از آن نشاني يافت . در واقع اگرچه عکس ، خود ابزار ارتباطي مستقلي است اما هنگامي که فتوژورناليسم به عنوان يک هنر ارتباطي در اختيار مطبوعات قرار مي گيرد نقش خود را به عنوان يک رسانه واسطه ايفا مي کند و مفهوم کلمات را به تصوير کشيده و عرضه مي کند . بنابراين ضروري است که نقش اين وسيله ارتباطي حساس که از نقش مکمل براي وسايل ارتباط جمعي بر خوردار است به خوبي شناخته شود .اين ضرورت از آنجا ناشي مي شود که استفاده بجا و مناسب از عکس هاي جذاب خبري در مطبوعات ، باعث جذب مخاطبان بيشتر و اين نيز باعث بالا رفتن تيراژ مي شود . اگرچه نمي توان گفت که تنها با به کار گيري صحيح عکس خبري ، تيراژ مطبوعات بالا مي رود ، اما در هر حال نمي توان تاثير اين وسيله ارتباطي را در جلب هر چه بيشتر مخاطبان ناديده گرفت که اين نيز به طور غير مستقيم در افزايش تيراژ موثر است . به طور کلي بايد گفت : با توجه به اينکه مخاطبان مدت زمان اندکي را صرف توجه به عکس هاي موجود در روزنامه ها مي کنند بنابراين عکس هاي موجود بايد منعکس کننده محتوي اخبار باشند ، تا بتوان از طريق آنها توجه مخاطبان را به اخبار جلب کرد . حتي گاهي اوقات در صورت گويا بودن عکس مي توان از آن براي تکميل خبر و يا حتي در مواردي به جاي خبر استفاده کرد . در نتيجه روزنامه هايي که بتوانند از اين وسيله  به بهترين شکل ممکن بهره گيرند قادر خواهند بود مخاطبان بيشتري را براي خود کسب کنند .  (  دزواره ، 1377 ، ص 6 )

اما متأسفانه دست اندر کاران بسياري از روزنامه ها نتوانسته اند از اين وسيله بياني نيرومند به خوبي بهره بگيرند و بيشتر به عکس هاي غير خبري ، چهره اي و آرشيوي توجه نموده اند . و به طور کلي عکاسي خبري در ايران نه تنها پيشرفتي نداشته ، بلکه سير نزولي را هم طي کرده است و بخشي از اين عدم توجه و بها ندادن به آن ، از سوي دست اندرکاران مطبوعات و مقامات مسئول فرهنگي مملکت به دانش آموختگان رشته هاي ارتباطات و مسئولين آموزشي آن مربوط مي شود . بنابراين با بررسي تفاوت ها و شباهت هاي موجود در عکس هاي صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، رسالت و جمهوري اسلامي از نظر سطح زير چاپ ، زاويه و موقعيت ، منطقه رويداد ، موضوع ، نوع عکس از نظر آرشيوي و به روز بودن ، جهت دار بودن و يا خنثي بودن و نوع نماي عکس خبري شايد بتوان توجه افراد بويژه دست اندر کاران روزنامه ها را به آن گسترده و تا اندازه اي درک آنان را در مورد عکس خبري دگرگون ساخت .     

 

هدف تحقيق

امروزه عکس به صورت قسمت مکمل و متمم روزنامه نگاري در آمده است و اين کار يعني بهره گيري از عکس براي عينيت بخشيدن به خبر ، در واقع عکس نيروي جاذبه روزنامه است . و عکس هاي خبري به علت اينکه به مقياس وسيع چاپ و پخش مي شوند از اهميت ويژه اي برخوردار هستند چرا که مردم عکس را باور دارند . ( برسون ، 1376 ، ص 79 )

 بطور کلي با توجه به اهميت فراوان عکس و تصوير در مطبوعات بويژه در صفحه اول روزنامه ها و با توجه به اين که ارزش يک عکس مي تواند در بسياري از موارد از صدها صفحه مطلب خبري و تفسيري بيشتر باشد ، تحقيق حاضر به شناخت تشابهات و تمايزات تصاوير مورد استفاده در صفحه اول چهار روزنامه شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر سطح زير چاپ ، زاويه و موقعيت ، منطقه رويداد ، موضوع ، جهت دار بودن و يا خنثي بودن ، نوع نماي عکس خبري ، شخصيت مدار بودن يا رويداد مدار بودن ،  خبري بودن يا نبودن ، مرتبط بودن عکس با تيتر اول صفحه و نوع مطلب همراه با عکس پرداخته است .

سوالات تحقيق

1– آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر سطح زير چاپ تفاوتي وجود دارد ؟

2 – آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر زاويه تفاوتي وجود دارد ؟

3 – آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر منطقه رويداد تفاوتي وجود دارد ؟

4 – آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر شخصيت مدار بودن يا موضوع مدار بودن تفاوتي وجود دارد ؟

5– آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر جهت دار بودن و يا خنثي بودن تفاوتي وجود دارد ؟

6 – آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر نوع نماي عکس خبري تفاوتي وجود دارد ؟  

7 – آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر موضوع عکس تفاوتي وجود دارد ؟

8 – آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر خبري بودن يا نبودن عکس تفاوتي وجود دارد ؟   

9 – آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر مرتبط بودن عکس با تيتر اول صفحه تفاوتي وجود دارد ؟

 

10 - آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر نوع مطلب همراه با عکس تفاوتي وجود دارد ؟

11- آيا بين عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر موقعيت ( لوکيشن ) عکس تفاوتي وجود دارد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضيات

 

1-  بين اهميت عکس و مقدار سطح زير چاپي که  در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معنا داري وجود دارد .

2 - بين زاويه عکس و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معناداري وجود دارد .                                                                                           

3 – بين منطقه رويداد عکس و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معنا داري وجود دارد . 

4 – بين شخصيت مدار بودن يا موضوع مدار بودن عکس و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معنا داري وجود داد .

5 – بين جهت دار بودن و يا خنثي بودن عکس و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معنا داري وجود دارد .

6 -  بين نوع نماي عکس هاي خبري و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معنا داري وجود دارد .

7 – بين موضوع عکس هاي خبري و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معنا داري وجود دارد .

8 – بين خبري بودن يا نبودن عکس و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت  معنا داري وجود دارد.

 

9 – بين مرتبط بودن موضوع عکس با تيتر اول و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معنا داري وجود دارد .

10 – بين نوع مطلب همراه با عکس و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معنا داري وجود دارد .

11- بين موقعيت ( لوکيشن ) عکس و مقدار سطح زير چاپي که در صفحه اول روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت به آن اختصاص داده شده است تفاوت معني داري وجود دارد .

اصطلاحات کليدي

روزنامه

منظور روزنامه هايي است که به صورت روزانه به زبان فارسي در سطح کشور منتشر مي شوند .

 بررسي تطبيقي

عبارت است از مقايسه ، رسيدگي و تحقيق در مورد مساله اي يا موضوعي خاص در يک يا چند جا .

خبر

خبر گزارش عيني از واقعيت هاست . که داراي يک يا چند ارزش خبري باشد و تحت تاثير عوامل درون سازماني و سازمان قرار بگيرد و پاسخگو به شش سوال اساسي ( چرا ؟ چگونه ؟ کجا ؟ چه زماني ؟ چه کسي ؟ و چه چيزي ) باشد .

عکس خبري

منظور عکس هايي است که در رابطه با مطالب خبري و در جهت تکميل آن در روزنامه به چاپ مي رسد .

تاريخچه پيدايش فتوژورناليسم ( عکس خبري )

پيدايش و پيشرفت مطبوعات به قرن هاي 16 تا 19 ميلادي بر مي گردد که در ميانه اين دوران ( اواخر قرن 18 ) آزادي بيان و قلم ، رسما در اعلاميه هاي حقوق بشر آمريکا و فرانسه درج گرديد . يکي از عوامل بهبود و پيشرفت مطبوعات ، اختراع فن عکاسي و بهره برداري از آن در روزنامه هاي مصور است . طريقه شيميائي گراور عکس که در سال 1851 توسط فيرمن ژيلو اختنراع شد ، زمينه چاپ عکس بکمک گراور چوبي را فراهم کرد و روزنامه لندن نيوز در سال 1860 به کمک اين گراور به چاپ عکس اقدام کرد در سال 1876 گراور مکانيکي توسط شارل ژيلو اختراع شد که نوع تکامل يافته اين روش ، امروزه نيز رواج دارد . در اين زمان ، مطالب مطبوعات با عکس هايي که عکاسان هنرمند تهيه مي کردند وصنعتگران آنها را روي کليشه منتقل مي کردند ، مصور مي شد و از ه...........................

 

 

 

تحليل محتوا

: تحليل محتوا تجزيه و تحليل تکنيکي است که براي تشريح عيني ، منظم و مقداري محتواي آشکار بکار مي رود .

پيشينه تحقيق

بطور کلي تنها پايان نامه اي که در زمينه تحليل عکس هاي خبري چاپ شده در صفحه اول روزنامه به انجام رسيده است : پايان نامه خانم شيرين سالاروند دانشجوي کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه وليعصر واحد تهران مرکز ، تحت عنوان (( تحليل عکس هاي چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي حيات نو ، جام جم ، کيهان و مردم سالاري از دو بعد عکاسي و روزنامه نگاري در مقطع زماني آبان 1381 )) مي باشد . که توضيحات لازم در مورد آن به همراه پايان نامه هاي بسياري که در زمينه " عکس خبري " به انجام رسيده است در ذيل آورده شده است :......................

 

 

 

گرايش هاي عکاسي خبري در ايران

در دوران مشروطيت ، گرايش هاي عکاسي خبري به عنوان رسانه اي جديد براي ايجاد برقراري ارتباط در ايران بوجود آمد و به عکاسي که تا آن زمان حول محور پرتره و عکس هاي يادگاري مي گرديد ، بعد تازه اي بخشيد . چرا که مردم در اين زمان خواهان ديدن چهره آزاديخواهان و آگاهي يافتن از فعاليت هايشان بودند و به همين دليل در اين دوره ، عکس به دليل برخورداري از سنديت و هويتي مستقل ، کاربرد ويژه اي در دستگاه دولتي پيدا کرد و تبديل به امري ضروري شد . به اين ترتيب عکاسي از محدوده دربار خارج و با ظهور در حيطه اجتماع و در برگرفتن موضوعات اجتماعي ، در ميان مردم عادي نيز رواج پيدا کرد و با شکل مستندي ، که به خود گرفت ، منشأ " پيدايش عکاسي خبري و مطبوعاتي " در ايران گشت . وجهه شاخص عکس هاي اين دوره که خصوصيات جامعه ايران را در آن شرايط بحراني ، براي ما آشکار مي سازد ، عکس هاي " بارون استپانيان " از مبارزان و انقلابيون تبريز است . پس از جنگ جهاني اول با ورود مطبوعات غربي ، عکاسان ايراني تحت تاثير شيوه هاي به کار گرفته شده در اين مطبوعات ، به عکس هايشان هويتي واقع نگارانه دادند و به ديد مطبوعاتي در عکاسي ، نزديکتر شدند و اين نوع عکاسي را پس از کودتاي 1299 ، در ايران پايه ريزي کردند .

 

چاپ اولين عکس در مطبوعات ايران

در مورد چاپ اولين عکس در مطبوعات ايران در منابع موجود مطلبي به چشم نمي خورد . ولي اولين روزنامه اي که اقدام به چاپ نقاشي کرد ، روزنامه دولت عليه ايران بود که ادامه روزنامه وقايع اتفاقيه بود . ابوالحسن غفاري ملقب به صنيع الملک که تحصيلات نقاشي را در انگلستان به پايان رسانده بود ، اين روزنامه را اداره مي کرد و با نقاشي هاي خود از صورت بزرگان مملکت و ساختمانهاي مهم که به صورت سياه قلم نقاشي شده بود ، روزنامه را به صورت مصور درآورد . (  کوبر ، 1370 ، ص 30 )    

 

پيدايش عکاسي خبري و مطبوعاتي در ايران

دوران وزارت دکتر مصدق ، جريان هاي ملي شدن نفت و کودتاي 28 مرداد ماه 1332 را مي توان آغاز پيدايش عکاسي خبري و مطبوعاتي در ايران قلمداد کرد . چرا که عکاسي خبري در اين دوران که از آن به دوره شکوفائي مطبوعات ايران ياد مي شود از ساماني نسبي در مطبوعات برخوردار بود . عکاسان ايراني در اين دوره ، ضمن داشتن مطالعه ، توانسته بودند ، تجربيات مفيدي در زمينه عکاسي خبري و مطبوعاتي کسب نمايند و به واسطه فضاي باز سياسي که در آن زمان ايجاد شده بود ، مطبوعات از آزادي نسبي برخوردار گرديده و نشريات بيشتري چاپ مي شدند که عکاسي در آنها از سطحي بالا برخوردار بود . به اين ترتيب ما شاهد عکس هاي عالي از اين دوره خاص ، از تاريخ معاصر ايران هستيم . ( استاين ، 1368 ، ص 12 )

 

 

عکاسي خبري مطبوعاتي در سال هاي انقلاب

در سال 1357 با وقوع انقلاب در ايران ، عکاسي مطبوعاتي شکل ديگري به خود گرفت و از سبک عکس هاي تشريفاتي و پرتره هاي اشخاص ، به بيرون آمد و با ايجاد تصاوير از حرکت هاي ملي و وقايع انقلاب مهمترين دوره از تاريخ ايران را به ثبت رساند . در اين دوران ، به تدريج توانستند عکس هاي توليدي خودرا در اختيار معتبرترين مجلات دنيا از قبيل : تايم ، نيوزويک و ... قرار دهند . ولي با وجود مصور شدن خبرهاي چنين نشرياتي توسط عکاسان ايراني ، آنها هنوز در دنيا نا شناخته بودند . ولي به تدريج و با آمدن عکاسان خارجي به ايران ، آنها توانستند با مطبوعات خارجي ، ارتباط برقرار کنند . لذا انقلاب 1357 ، دوره حساس و سرنوشت سازي در تاريخ عکاسي خبري ايران محسوب مي شود . عکاسي خبري در دوران جنگ ايران و عراق " عکاسي جنگ " جنگ ايران و عراق وجهه اي بين المللي به عکاسي ايران بخشيد . عکاسان ايراني با به تصوير کشاندن ، اين جنگ در روزنامه ها و نشريات معتبر دنيا ، قادر به گرفتن جوائز مهمي در سطح بين المللي شدند و با نحوه عملکردشان در اين جنگ دوراني را به نام " عکاسي جنگ " رقم زدند .

 

عکاسي خبري و مطبوعاتي پس از جنگ ايران و عراق

با گذشت وقايع انقلاب و جنگ هشت ساله ايران و عراق ، شرايط نه چندان مساعد سياسي ، اجتماعي و اقتصادي کشور ، عکاسي خبري ايران را با افت چشمگيري مواجه کرد . با محدود شدن تعداد نشريات و روزنامه ها ، بسياري از عکاسان خبري از مطبوعات کناره گيري کردند و تعداد معدودي که در جرائد باقي ماندند به دليل فضاي حاکم بر مطبوعات قادر به ارائه و استفاده از خلاقيت نبودند و به مرور دچار روزمره گي شدند . به اين ترتيب نقش عکس در مطبوعات ايران کمرنگ شد . اما در همين سال ها بود که رشته عکاسي که تا آن زمان..............احد درسي و يا فعاليت هاي فوق برنامه ارائه مي شد ، به عنوان يک رشته مستقل در دانشگاه ها ايجاد شد و شکل گرفت . ظهورنسلي تازه و پويا در مطبوعات که از تحصيلات آکادميک برخوردار بود ، با دگرگوني هاي اجتماعي که در سال هاي 1370 به وقوع پيوست ، همراه شد و در مطبوعات خرداد 1376 تجلي پيدا کرد و در سال 1378 به اوج خود رسيد . با پيدايش روزنامه ها و نشريات متنوع و متعددي در اين دوران ، عکاسان جوان به فضاي لازم براي بروز و ارائه استعداد ها و توانايي هايشان دست .........................

 

فتوژورناليسم ( عکس خبري ) در دوران جديد

با اينکه در زمينه تغيير و توسعه دوربين هاي عکاسي قدم هاي بي نهايت با اهميتي برداشته شده است و دوربين هاي عکاسي امروزي با دستگاه هاي اوائل قرن تفاوت هاي کلي پيدا کرده است ، مع الوصف براي فتوژورناليست هاي حرفه اي تاريکخانه ................

 

انواع عکس از نظر مطبوعاتي

هدف از اين تقسيم بندي نخست شناخت عکس هاي مطبوعاتي از نظر محتوا و دوم از نظر معيارهاي انتخاب و سوم شناخت نوع عکس براي ارائه برنامه به عکاسان مطبوعات و تهيه آنهاست به همين دليل و با اين نگاه عکس هاي مطبوعاتي تقسيم شده است .

 

1 عکس خبري عمومي ، کلي و پيش بيني شده

موضوعات اين دسته از عکس هاي خبري شامل خبرهايي است که عکاس انتظار وقوع آنها را دارد و آمادگي و حضور لازم ................

 

الف : عکس با سوژه متحرک فيزيکي :

اين عکس ها از نوع ديگر بسيار متداولتر است . هنگام برگزاري يک مسابقه قوتبال مردم انتظار دارند که عکس واقعه گل را ببينند يعني درست هنگامي که بازيکن با ضربه اي توپ را وارد دروازه حريف کرده است . علاوه بر عکس هاي ورزشي ، عکسبرداري از لحظه هاي هر رويداد ديگري نيز که مي شود باژد تحرک را نشان داد تا هم بتواند عينيت خبري را منعکس کند و هم به جذب خواننده و فروش بيشتر منجر شود .

 

ب : عکس با سوژه متحرک غير فيزيکي :

اينجا دوربين ثبت کننده احساسات .................

 

تئوري برجسته سازي خبر

به طور کلي چهارچوب هاي پژوهش در برجسته سازي روي دو محور متمرکز مي شود :

الف : اخبار و مسائل برجسته در رسانه هاي خبري

ب : موضوعات و مسائل برجسته در سطح افکار عمومي

داستان پژوهش در برجسته سازي با والترليپمن در سال 1922 شروع مي شود . وي به تشويق استادش " گراهام والاس " و بر پايه تجربيات خود در پروپاگاندا و دانش نظامي ، کتابي در مورد روابط عمومي به رشته تحرير در آورد . وي در اولين بخش کتاب خود تحت عنوان " جهان خارج و تصاوير داخل ذهن ما " درباره اين مساله صحبت کرد که رسانه هاي خبري عامل اصلي ارتباط ميان رويدادهاي جهان و تصاوير آنها در اذهان ما هستند يعني در حقيقت او بدون اشاره به عبارت " برجسته سازي " درباره آنچه ما امروزه برجسته سازي يا تعيين اولويت هاي موضوعي مي........................

 

عوامل موثر بر گزينش اخبار

با بررسي تحقيقات و مطالعات انجام شده ، در اين باره مي توان عوامل موثر بر گزينش خبر را به شرح ذيل بيان داشت :

1 – اهميت ذاتي رويداد

2 – عوامل درون سازماني

3 – عوامل برون سازماني

 

1 - اهميت ذاتي رويداد

اين دسته از عوامل با ارزش هاي خبري مستتر در رويداد مرتبط هستند . هر چه ارزش هاي خبري يک رويداد ترکيب متنوع تري داشته باشند شانس آن براي خبر شدن بيشتر است و به عبارت ديگر اهميت و ارزش رويدادها با توجه به عدم وجود ارزش هاي خبري در آنها متفاوت است . بنابراين ارزش هاي خبري را مي توان ملاک تشخيص وقايع خبري از غير خبري و وقايع پراهميت از وقايع کم اهميت دانست .

 

2 عوامل درون سازماني

گاهي برخي رويدادها با وجود دارا بودن ارزش هاي خبري و قابليت بالقوه ذاتي ، بيرون از سبد خبري روزنامه ها قرار مي .................

 

 

   

جامعه آماري

جامعه آماري اين تحقيق کليه عکس هاي چاپ شده در صفحه اول چهار روزنامه شرق ، صاحب قلم ، رسالت و جمهوري اسلامي مي باشد که جمعا  185 عکس مورد بررسي قرار گرفته است .

 

قلمرو زماني

زمان مورد نظر در اين تحقيق ارديبهشت ماه 1385 هجري شمسي مي باشد .

 

روش جمع آوري اطلاعات

بر اساس مشاهده داده هاي موجود در چهار روزنامه شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت مي باشد .

برآورد حجم

به مدت يکماه يعني از اول ارديبهشت 1385 تا اول خرداد 1385 تمام شماره هاي چهار روزنامه شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت که تعدادشان به 100 روزنامه رسيده است در تمام روزها به صورت تمام شمارشي مورد بررسي قرار گرفته اند .

 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

براي دستيابي به نتايج اين تحقيق از آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از آزمون کا اسکوئر بهره گيري شده است .

روش نمونه گيري و محاسبه آن

در اين تحقيق نمونه گيري در دو مرحله انجام گرفته است ابتدا ماه هاي سال را کد گذاري کرده و سپس از ميان اين ماه ها ارديبهشت ماه به صورت تصادفي انتخاب شده است و بعد تمام شماره هاي اين ماه روزنامه هاي شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت  به صورت تمام شمارشي مورد بررسي قرار گرفته است .

                 

 تحليل محتوا روش تحقيق

 

دراين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شده است .

تحليل محتوا روشي است تحقيقي که به منظور بررسي منظم ، عيني و مقداري محتواي آشکار ارتباطات صورت مي گيرد.  تحليل محتوا از نظر شکل ، فني براي دستيابي به استنتاجات قابل ارزيابي و معتبر از داده هاي متن و زمينه هاست . هارولد لاسول : تحليل محتوا را کمي سازي محتواي مورد انتقال پيام ها دانسته است . ( يحيايي ، 1370 ، ص 29 )

مطالعات اجتماعي از جمله تحقيقاتي هستند که در سده هاي اخير به تدريج و داراي نظم در مطالعه و قانونمندي روش شده اند . اين روش ها با تامين علم جامعه شناسي توسط آگوست کنت در سال 1848 آغاز و با کتاب (( قواعد روش )) اميل دورکيم شکلي خاص پيدا کردند و به عنوان پايه و بنيان روش شناخت مطالعات اجتماعي مورد استفاده واقع شدند که رشد و گسترش روش و روش شناسي را در علوم اجتماعي سرعت مي دهد . امروزه در ابعاد مختلف و به شيوه هاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرند . در يک تقسيم بندي کلي مي توان روش را در دو نوع کمي ......................

 

تعريف عملياتي متغيرها

در اين تحقيق کليه عکس ها ( خبري ، آرشيوي ، تزئيني ، آگهي تبليغاتي ، فيلم و سريال و ... ) که در صفحه اول چهار روزنامه شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت چاپ شده اند مورد ارزيابي قرار گرفته است .

الف : عکس هاي مورد بررسي : 

1  عکس هاي خبري

شامل عکس هايي مي شود که مکمل متن است و سندي بر رويداد و خود به نوعي بيانگر رويداد مي باشد . عکس هاي خبري مي تواند در يکي از مقوله هاي زير بگنجد :

خشونت هاي سياسي ، ...................

 

 

منابع و ماخذ

1 – استاين ، دانا ، " سر آغاز عکاسي در ايران " ، ترجمه ابراهيم هاشمي ، انتشارات پارت ، تهران ، 1368

 

2- ايچ ويور ، ديويد ، " آنچه رأي دهندگان از رسانه ها مي آموزند " ، ترجمه مينو بهتاش ، فصلنامه رسانه ، سال هشتم ،1376 .

 

3- اردبيلي فرش ، بنفشه ، " نقش دروازه بانان خبري در گزينش اخبار " ، پايان نامه ، دانشجوي هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي ، 76 – 75 .

 

4-  احمدي ، بابک ، " از نشانه هاي تصويري تا متن " ، نشر آزمون ، تهران ، 1371 .

 

5-  بديعي ، نعيم ، " کدام خبر ؟ چرا ؟ " ، فصلنامه رسانه ، سال اول ، 1369 .

 

6- بديعي ، نعيم ،...................

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 25000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 300000 ریال

قیمت جدید : 25000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *