مشاهده / بستن موضوعات

بررسي ساختار سياسي در روزنامه کيهان و سلام در سال 1377 و تجزيه و تحليل مطالب و موضوعات موجود در آنها

دسته بندی: ارتباطات
978 بازدید

تحقيقي که پيش روي شماست، با استفاده از تکنيک تحليل محتواي مقالات سياسي دو روزنامه کيهان و سلام در سال 1377 مي باشد.

روزنامه ها گاه چنان داراي قدرت اثرگذاري و ارتباطي مي شوند که حکومتها بدان به مثابه ناظري هوشيار بر عملکردهاي خود و نيز مردم آنها را به پلي پيوند دهنده بين آنها و حکومت قلمداد مي کنند. انتصاب و مخابره رويدادها بايد براساس مبنايي صورت گيرد و توجه به ارزشهاي خبري نبايد مورد غفلت قرار گيرد. زيرا بر اهميت و حساسيت کار انتخاب کنندگان اخبار در تحريريه مي افزايد.

بررسي و تجزيه و تحليل ميزان و ساختار پيامها و توجه به پروسه مبادله اطلاعات و اخبار امروزه، در جهان به عنوان يک شاخص پراهميت براي وسايل ارتباط جمعي به شمار مي رود، چرا که سعي و تلاش در راه تهيه و تدوين، پردازش و انتقال پيام و بخصوص ميزان و ساختار آن نيازمند شناخت عملکردهاي روزنامه ها و يافته و نتايج بررسي هاي تحليلي و آماري است.

پژوهش در مطبوعات و توجه به روشهاي علمي و شيوه هاي نوين تحقيقاتي همچون تحليل محتوا و بررسي آماري، تصويري از واقعيتها را نمايان مي سازد: که اين امر نيز در تحليل محتواي مطالب سياسي در روزنامه سلام و کيهان قابل ملاحظه است.

در اين تحقيق (پژوهش) سعي شده در فصل اول به بيان اهداف و اهميت تحقيق، سوالات و فرضيه ها و به طور کلي به شرح طرح تحقيق مي پردازيم:

فصل دوم، چارچوب نظري تحقيق را شامل  مي شود، در ابتدا به بررسي سير تحولي مطبوعات از زمان پيدايش روزنامه در ايران و بررسي جايگاه و نقش مطبوعات در دنياي امروزي مي‌پردازد، سپس به تشريح فرايند خبر، گزارشگري خبر، برجسته سازي، مي‌پردازد. افکار عمومي و نقش مطبوعات در اين زمينه، بخش ديگري از اين فصل را در بر مي گيرد، در فصل سوم به تعريف روش تحليل محتوا و بيان روش تحقيق و کاربرد آن و در فصل چهارم به تجزيه و تحليل جداول و آزمونهاي آماري مي پردازيم.

فصل پنجم، نيز شامل خلاصه تحقيق و نتيجه گيري مي باشد.

 

 208صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع بصورت پاورقی دارد قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی تطبيقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه هاي شرق جمهوري اسلامي و رسالت

دسته بندی: ارتباطات
601 بازدید

پایان نامه عکس های خبری

امروزه با بررسي هاي زيادي که بر روي خوانندگان روزنامه ها انجام شده است ، نشان داده شده که خوانندگان به منظور تامين نيازهاي آني و آتي و آگاهي از محيط اطراف ، همه مطالب روزنامه را نمي خوانند بلکه آنچه را که مورد نظر است ، بر مي گزينند . مخاطبان با نگاه به عکس هاي مختلف ، مطالبي را که برايشان جذابيت دارند و به نوعي با کار و زندگيشان ارتباط مي يابند ، انتخاب مي کنند و سپس مي خوانند . بسياري از مردم ، روزنامه را با ديدن عکس هاي صفحه اول آن بر روي دکه روزنامه فروشي ها خريداري مي کنند . به همين دليل ، صفحه اول اکثر روزنامه ها به سبک ويتريني و با عکس هاي بزرگ آرايش مي شوند . در چنين روزنامه هايي بزرگي يا کوچکي عکس ، خود اهميت آن عکس را القاء مي کند . به عبارتي ارتباط خواننده با روزنامه از طريق صفحه اول تا آن اندازه داراي اهميت است که مي تواند مخاطب را ترغيب به خريد روزنامه کند و يا اورا از خريد روزنامه منصرف سازد . در واقع عکس هاي صفحه اول روزنامه ها اين ذهنيت را به خواننده القاء مي کنند که مهمترين وقايع روز همان است که آنان در صفحه اول خود به صورت عکس نشان داده اند .

اما متأسفانه دست اندر کاران بسياري از روزنامه ها نتوانسته اند از اين وسيله بياني نيرومند به خوبي بهره بگيرند و بيشتر به عکس هاي غير خبري ، چهره اي و آرشيوي توجه نموده و فضاي بسيار کمي را به اين وسيله بياني در صفحه اول خود اختصاص داده اند .

 بنابراين با توجه به اهميت فراوان عکس و تصوير در مطبوعات بويژه در صفحه اول روزنامه ها و با توجه به اين که ارزش يک عکس مي تواند در بسياري از موارد از صدها صفحه مطلب خبري و تفسيري بيشتر باشد ، تحقيق حاضر به شناخت تشابهات و تمايزات تصاوير مورد استفاده در صفحه اول چهار روزنامه شرق ، صاحب قلم ، جمهوري اسلامي و رسالت از نظر سطح زير چاپ ، زاويه و موقعيت ، منطقه رويداد ، موضوع ، جهت دار بودن و يا خنثي بودن ، نوع نما ، شخصيت مدار بودن يا رويداد مدار بودن ،  خبري بودن يا نبودن ، مرتبط بودن عکس با تيتر اول صفحه اول و نوع مطلب همراه با عکس پرداخته است . تا شايد از اين طريق بتوان توجه افراد بويژه دست اندر کاران روزنامه ها را به عکس بويژه در صفحه اول روزنامه جلب ، و تا اندازه اي درک آنان را در مورد عکس خبري دگرگون ساخت .

از اين رو کليه عکس هاي صفحه اول دو روزنامه شرق و صاحب قلم ( به دليل خوب بهره گرفتن از عکس در صفحه اول خود ) و دو روزنامه رسالت و جمهوري اسلامي ( به دليل ضعيف بودنشان در استفاده از عکس در صقحه اول ) که تعدادشان به 185 عکس مي رسد به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده اند .

اين تحقيق به به مدت يک ماه در دوره زماني ارديبهشت ماه سال 1385  به صوت تمام شمارشي با روش تحليل محتوا انجام گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش و تحليل شده است .

 

 152صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و پاورقی دارد قیمت 25000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری 02166479693



بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران

659 بازدید

هر چند علم ارتباطات در کشور ما از نظر تکنیکی و فنی در جایگاه بالایی قرار ندارد اما با توجه به فرهنگ و پیشینه ارزشمند این مرز و بوم و توجه جدی امروزی و سرعت بسط و ارزشیابی علم ارتباطات در کشورمان بی شک در آینده بسیار نزدیک نقش کار بردی و سرنوشت سازی در
عرصه های مختلف کشورمان ایفا نمود.لذا در این راستا افزایش توانمندیها و مهارتهای ارتباطی شاه کلید نقش آفرینی موثر و موفق در جامعه ایرانی در آینده نزدیک خواهد بود.

به نظر می رسد در جامعه در حال گذار و در حال توسعه ایران اسلامی توجه جدی و اجرای مناسب و مدیریت راهبردی توسط رهبران فکری و تصمیم گیران کلان کشور با محوریت توسعه ارتباطات در کلیه ابعاد موجبات تسریع در پیمودن پله های ترقی و پیشرفت ایران اسلامی را فراهم می آورد.

اما در این میان ساختار فرهنگ در یک جامعه و رشد و تعالی آن نیاز به تعامل و تضارب در درون آن فرهنگ و همچنین تعامل و تضارب میان خرده فرهنگ ها دارد آنچه این تعامل را فراهم
می کند و توفیق و یا عدم توفیق آن را رقم می زند ،ارتباطات انسانی است.

ارتباطات انسانی مهمترین ،اساسی ترین و بنیادی ترین حوزه مطالعات ارتباطی است و ارتباط فردی،فرهنگ،ارتباطات اجتماعی،ارتباطات سازمانی و...... را شکل میدهد.لذا در این تحقیق سعی شده است به بهره گیری از علم ارتباطات انسانی گریزی به جایگاه این عنصر کلیدی در سازمان بنیاد شهید و ایثارگران ما بین کارکنان این نهاد و جامعه مخاطبان آن بزنیم.

 

 180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 30000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری 02166479693  

 

 


بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

دسته بندی: ارتباطات
996 بازدید

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران 

    سرعت ، دقت و صحت ، شعار حرفه ای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) است که در سرلوحه فعاليت های اين سازمان قرار دارد اما ، سوال اين است که ايرنا تا چه اندازه توانسته است با اعمال ملاک های حرفه ای در انتخاب سربيران گروه های خبری خود به اين شعار جامه عمل بپوشاند و به عبارتی ، ملاک های موجود انتخاب سردبيران گروه های خبری داخلی و نيز ملاک های مطلوب آن از نظر خبرنگاران هر گروه چيست ؟

    شناخت ملاک های موجود و مطلوب انتخاب سردبيران گروه های داخلی خبری ايرنا، ميزان اعمال اين ملاک ها ، تاثير آنها در تحقق شعار سرعت ، دقت و صحت ايرنا در اطلاع رسانی، شناخت ضعف ها و کاستی های موجود در زمينه ملاک های انتخاب سردبيران و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح اطلاع رسانی در ايرنا ، از اهداف اين پژوهش است .

    روش تحقيق اين پژوهش ، پيمايشی و تجزيه و تحليل داده های آن با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی انجام شده است. تمامی فرضيه های اين پژوهش ثابت و تاييد شده است و نشان می دهد از ديدگاه خبرنگاران گروه های خبری داخلی ايرنا ، تحصيلات دانشگاهی مرتبط با ارتباطات و روزنامه نگاری ، داشتن سابقه کار حرفه ای و آشنايي با فناوری های نوين ارتباطی و زبان خارجی ، از ملاک های مطلوب انتخاب سردبيران اين سازمان است که در حال حاضر در انتخاب سردبيران محلی از اعراب ندارد و گرايش های سياسی ، جنسيت و ارتباطات و مناسبات فردی ، ملاک های اصلی موجود انتخاب سردبيران است .

 

 215صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 29500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 


بررسي شيوه هاي مؤثر اطلاع رساني درمخابرات استان يزد

دسته بندی: ارتباطات
835 بازدید

چکيده :

       نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شيوه اطلاع  رساني و تاثير گذاري و توانايي در القا اين شيوه ها بستگي دارد كه موفقيت يا عدم موفقيت در اين راه  به موفقيت يا عدم موفقيت هر سازمان يا نهادي  كه ما متولي ان هستيم مي انجامد.  برای افزایش بهره وری و تسریع در دستیابی به اهداف مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشها به صحیح ترین نحو استفاده شود. عدم توجه و دقت در هریک از دو مورد مذکور، دستیابی به اهداف را غیر ممکن و یا باعث صرف هزینه و اتلاف وقت بیشتر خواهد شد.  این پژوهش  در پی پاسخ به سئوالاتی است كه بداند  روشهاي موثر اطلا ع رساني  در شرایط مختلف برای گروههای مختلف جامعه کدام است ؟  برای دستیابی به اهداف تحقیق ضمن بررسی کتابخانه ای سوابق، با بهره گیری از پرسشنامه  با شیوه نمونه گیری تصادفي ، نظرات مشتركين  جمع آوری وبا استفاده از نرم افزار  SPSS   نسبت به جمع بندی اطلاعات، توصیف داده ها و تعیین همبستگی ها ، محاسبه رگرسیون و تجزیه وتحلیل داده ها اقدام گردید  مشتركين  مورد مطالعه پژوهش شامل كليه مشتركان تلفن ساكن در تمامي نقاط استان يزد
مي باشد.

   با توجه به نتایج تحقیق بیشترین شيوه هاي  موثر جهت كسب اطلاعات مشتركين به ترتیب : اطلاع رساني از طريق پيام كوتاه،  قبوض تلفن، گفتگوهاي تعاملي، و سايت شركت بوده است.. پژوهشگر با اعتقاد به اين مطلب كه سامان­دهي چرخة اطلاع رساني  مورد بحث به بهبود بيشتر وضع در اين سازمان منجر خواهد شد، و يا لااقل، وضعيت  فعلي را با صرفِ وقت و هزينة كمتري ممكن خواهد ساخت، به اراية پيشنهادهايي براي بهبود كيفيت اطلاع رساني به مشتركين براي غلبه بر موانع موجود  پرداخته است.

 

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 28000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 


بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی ارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد

دسته بندی: ارتباطات
634 بازدید

در اين چند سال اخير تغييرات فراواني در زندگي كاربران به وجود آمده است كه به چهار ديدگاه مي‌توان طبقه‌بندي كرد.

1- تأثيرگذاري تلفن همراه بر نقش فرد در اجتماع 2- تعامل فرد با اجتماع 3- سطح كنش فردي در زندگي خصوصي 4- سطح كنش اجتماعي افراد در محيط‌هاي عمومي. در هر مرور ملاحظه مي‌گردد كه چگونه رقابتهاي صنعتي در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات موجب بروز خلاقيتهايي مي‌شود كه به نوبه خود يكي از اين چهار نوع تأثيرگذاري تلفن همراه را پديد مي‌آورند، باعث تغييرات ژرفي در فرهنگ ارتباطي و اطلاعاتي در زندگي بشر مي‌شوند. با توجه به ويژگيهاي خاص اين وسيله ارتباطي نوين تحقيق حاضر سعي دارد به معرفي اين پديده جديد پرداخته بازتابهاي منفي و مثبتي كه در ارتباط با چهار ويژگي خاص اين وسيله ارتباطي مورد نظر دارد بررسي نمايد.

تلفن همراه به فرد ارتباط گسترده با حق انتخاب را مي‌دهد و نوعي رفتار فردگرايي در كاربران كه با گزينش مخاطب كه اساس ارتباط را ناهماهنگ و مشكل مي‌سازد، به وجود مي‌آورد.البته مزايا و محاسن اين وسيله ارتباطي را نبايد فراموش كرد در جوامع گسترده و شهرهاي بزرگ مثل تهران كه مردم با مشكلات زيادي مانند ترافيك، کمبود وقت، بعد مسافت وکمبود انرژي مواجه هستند، كه امكان ارتباط چهره به چهره مشكل هست ،كارايي تلفن همراه بي‌نظير است و روانشناسان اجتماعي معتقد هستند علت افزايش تمايل به تلفن همراه در جامعه ،اضطراب ناشي از عدم امنيت است. بدين معني كه افراد در سنين مختلف همواره از آينده خود نگران و بي‌اطلاع هستند  وبا اين وسيله خود را درگير مي‌كنند. مثلاً جواني كه ارتباط با اعضاء خانواده براي او كافي و مطلوب نيست احتياج به معاشرت با دوستان و همسالان خود دارد .تلفن همراه را وسيله معاشرت خود با ديگران مي‌داند اگر همين فرد تلفن همراه نداشته باشد براي برقراري ارتباط يا به صورت حضوري و يا ، تلفن ثابت مجبور است ارتباط برقرار كند و هر دو مورد فرد را محدود مي‌كند و زندگي‌اش را مختل مي‌سازد و موجب خودگشايي فرد مي‌گردد.

بنابراين تلفن همراه به كمك او مي‌آيد  طوری كه ارتباطاتش تحت كنترل نيست و استقلال ارتباطي دارد. اگر اين استقلال ارتباطي را خوب مديريت کند كم كم به ارتباطات موفق روي مي‌آورد و شخصیتش شكل مي‌گردد. تلفن همراه با تكيه بر فرد ، فرهنگ خاص خود را به كاربر ديكته مي‌كند اگر فرد در گذشته مي‌بايست در  ميان جمع مي‌بود تا تنهايي را حس نكند و براي پذيرفته شدن در گروه ارزشها و هنجارهاي آنها را قبول مي‌كرد، امروزه مي‌تواند بدون توجه به هنجارهاي گروهي و بي‌اعتنا به برخوردهاي جمعي، فرهنگ فردگرايي خود را تقويت كند. پديده فردگرايي كه محصول تحولات مربوطه به حوزه فهم، تجربه اجتماعي و توسعه تكنولوژيهاي ارتباطي است. به نظر مي‌رسد همه صنايع ارتباطي قبلي ضمن فردي بودن، به حوزه فرد استقلال نمي‌بخشيد و بستر توسعه فردي را فراهم نمي‌كرده است .اما تلفن همراه مهمترين تكنولوژي فردي است كه ضمن ايجاد خلوت مستقل فردي رابطه اجتماعي فرد را در يك بستر شبکه ای معنادار كرده است. و به عنوان ابزاری ارتباطي مطرح است كه ظرفيتهاي رو به توسعه آن اين وسيله را تبديل به ظرفتيهاي كامپيوتري و چندرسانه‌اي (مولتي مديا) كرده است. با اين نگاه تلفن همراه تكنولوژي فردي محسوب مي‌شود كه حوزه استقلال جديدي از فردگرايي را فراهم مي‌سازد و رفتارهاي فردي را در مقايسه با رفتارهاي جمعي و يا چهره به چهره تغير داده و تأثيرات خاصي از قبيل بي‌تفاوتي، غيرصميمانه بودن و غيرمحترمانه رفتاركردن را در پي دارد و نوعي زندگي مدرن را براي كار بران فراهم مي‌سازد ، به طوري كه كار بر اساس منفك شدن از جامعه را حس مي‌كند و حالت برتري‌جويي و اقتدار نزد خود احساس مي‌كند.البته فردگرايي غيرعقلاني كه در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه در اثر نفوذ تكنولوژيهاي بدون زيرساخت در اين جوامع به وجود آمده است با فردگرايي عقلاني كه احترام به حقوق ديگران و احترام به آزادي و دمكراسي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته تفاوت دارد.

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد  قیمت 25000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 


بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی در افزایش آگاهی و دانش سیاسی شهروندان

1343 بازدید

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی در افزایش آگاهی و دانش سیاسی شهروندان

هدف اساسی از این پایان نامه بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و دانش سیاسی شهروندان در جوامع مختلف است البته درجه تأثیر بدست آمده از متوسطی حکایت خواهد داشت و نه عین درجات تأثیر چون امکان بررسی میدانی در این راستا امکان پذیر نبوده و ناچار تحقیق از کانال مدارک و مقالات و کتابها انجام گرفته و بعبارتی این بررسی تحقیقی است کتابخانه ای .

در این بررسی در فصول مختلف از ارتباطات تعریف لازم بعمل آمده و روشهای مختلف ارتباطی بازگو شده و سپس رسانه ارتباط جمعی به طور مشخص تعریف شده و دورانهای مختلف ارتباطی را از کهکشان گوتمبرک تا امروز مورد توجه و بررسی قرار داده و در آخرین بحث همین مقوله به رسانه های مدرن و ماهواره ای نیز پرداخته شده است .

همچنین انواع رسانه ها را بررسی کرده ایم از رسانه نوشتاری و صوتی و تصویری در انواع نوع تصویری مثل سینما و تلویزیون و دیگر نمونه ها ، که در بحثی از قول مارشال مک لوهان آورده شده که در زمان ما همه چیز در حال رسانه ارتباطی شدن است .

دربحثی دیگردیدگاه های صاحب نظران ارتباطات از قبیل مک لوهان ، دیوید رایزمن و امثالهم تشریح گردیده و نزدیکی درجات اختلاف این نظرات پیش روی خواننده گذاشته شده است .

 

194 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بررسی رابطه تماشای تلويزيون با باورهای مذهبی مخاطبان

904 بازدید

بررسی رابطه تماشای تلويزيون با باورهای مذهبی مخاطبان

در جامعه ايران نيز همچنانكه داده هاي تجربي نشان داده است ، همه اقشار جامعه ، اعم از پير و جوان همچنان به باورهاي مذهبي خود معتقد هستند و عاملي كه از همه بيشتر مي تواند بر اين باورهاي مذهبي تأثير داشته باشد نقش تلويزيون و رسانه ها در اين امر است. در ايران معمولاً اعضاي خانواده با هم به تماشاي تلويزيون مي پردازند و تلويزيون همواره با اين معضل روبرو بوده است كه چگونه مي توان ارزشهاي فرهنگ سنتي را با رسانه هاي مدرن معاصر تركيب كرد تا هم جذابيت آنها محفوظ بماند و هم اثر جاذبه خود را از دست ندهد.

موضوع بحث اين تحقيق بررسي رابطه تماشاي تلويزيون با باورهاي مذهبي مخاطبان است به بررسي ميزان باورهاي مذهبي مخاطبان و تأثير تأتر تلويزيون بر آن مي پردازيم.

طي سالهاي اخير ساختار اجتماعي و اقتصادي كشورهاي اسلامي و از جمله ايران دگرگون و تا حدي مدرن شده است. با وجود اين، مسلمانان هنوز براي محترم داشتن دستورهاي خداوند و آموزه هاي قرآن اهميت زيادي قائل هستند. مسلمانان نشان   داده اند كه تا حد زيادي توانسته اند انگيزه هاي ديني خود را در دنياي مدرن حفظ كنند . دنيايي كه مشاهده گسترش روز افزون مطالعات رسانه اي و تأثيريافته هاي آن در عرصه هاي متفاوت زندگي بشر از جمله اعتقادات و باورها است و اگر نگوئيم كه سرنوشت جوامع انساني و افكار عمومي يكسره در اختيار نگاههاي عظيم خبررساني و اطلاع رساني است ، دست كم بايد بپذيريم كه متوليان رسانه هاي گوناگون توانسته اند تا حد زيادي واقعيات را آنگونه كه همسو با منافع و اهداف آنان است نمايش دهند. امروزه امكان استفاده جهاني از رسانه ها باعث شده است كه مخاطب بنا به دلايل شخصي و اجتماعي به سوي استفاده از رسانه اي خاص گرايش يابد و انگيزه اصلي وي كه دستيابي به رضايت شخصي ناشي از انتخاب رسانه و   بهره گيري از آن است ، جايگزين ارتباط يكسويه سابق شود. بر اين اساس ، سليقه و انتخاب مصرف كننده رسانه در تنظيم محتواي پيام ها اثر مي گذارد.

(سعيديان- ايما- نگاهي نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بيستم – تهران)

آگاهي از انگيزه ها و انتظارات بينندگان و مخاطبان برنامه ها ، عامل مهمي در موفقيت سياستگذاران و برنامه ريزان تلويزيون در زمينه كسب رضايت مخاطبان است.

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 9500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بررسی ديدگاه مخاطبان پيرامون تاثير انيميشن های تلويزيونی

دسته بندی: ارتباطات
445 بازدید

چکیده

  پژوهش حاضر به منظور « بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن  بر عملکرد مخاطبان» با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در جامعه آماری شهر تهران که تعداد 600 نفر به طور اتفاقی از جامعه آماری انتخاب شده است، انجام گرفته است. بدین منظور از چهارمنطقه شهرتهران(4، 8، 6، 21) تعداد 150 نفر گزینش شده است. هدف پژوهش با توجه به فرضیه های تحقیق، بررسی رابطه بین متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوی شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات با نحوه آموزش مردم می باشد و با استفاده از روش آماری خی 2 و سنجش شدت رابطه از V  کرامر، نتایج زیر حاصل شده است.

خی 2 محاسبه شده (16/8)برای متغیر سن، (11/33)برای متغیر تحصیلات،(33/84)برای متغیر جنس،(82/40) برای متغیر نوع گفتگوها (50/41) برای متغیر محتوی تبلیغات، در سطح  05/0 معنادار است و با اطمینان 95% می توان گفت که بین سن ، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوهای شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات و آموزش مردم رابطه معنادار وجود دارد.

کلید واژه ها: انیمیشن، مخاطب

 

146صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 19500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


مبانی و تکنیک های روابط عمومی

دسته بندی: ارتباطات
2611 بازدید

از آنجايي كه روابط عمومي ها در هر سازمان و يا دستگاه اجرايي، نه تنها هم سطح و هم طراز با بخشها و واحدهاي ديگر هستند، بلكه بايد از لحاظ موقعيت و جايگاه و عملكرد بر ساير بخشها توفق و اشراف داشته باشند؛ ولي متأسفانه در حال حاضر چنين نيست و اين موضوع در ساختار همه دستگاهها بعنوان يك نقص و كاستي محسوب مي شود. اساس اين كاستي و ضعف به دو عامل اصلي باز مي گردد:
اول:ضعف برداشت و عدم معرفت و خويشتن شناسي خود روابط عمومي ها.
مي دانيم خويشتن شناسي سودمندترين دانشهاست و بي شك اگر يك روابط عمومي، تعريف جامع و كامل خود را بداند، جايگاه و مقام خود را بشناسد، با مسئوليت و وظابف خود آشنا و در اجراي آن كوشش كند حقيقتا به اين كاستي و ضعف گرفتار نخواهد شد.
دوم:ضعف برداشت و عدم شناخت و آگاهي مديران نسبت به روابط عمومي.
مي دانيم وجود يك روابط عمومي علمي و كارآمد در يك ضرورتي اجتناب ناپذير است، كه در اين ميان خود مدير بايد بداند كه بدون داشتن يك روابط عمومي فعال، قوي و توانمند قادر به انجام قسمت اعظم فعاليتها و نيل به اهداف خود نخواهد بود و مرحوم دكتر حميد نطقي- بنيانگذار روابط عمومي علمي در ايران- گفته است كه: هر مديريتي، سزاوار همان روابط عمومي است كه دارد.
از آنجايي كه موضوع آموزش از مهمترين عوامل مؤثر در توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي هر مجموعه است و بهره گيري درست و مناسب از آن، دستيابي به اهداف مورد نظر را تسهيل مي كند. همچنين در ارتقاء سطح دانش و مهارت كاركنان هر دستگاه، اصلاح نگرش آنان نسبت به وظايف شان و ايجاد وفاق و همسويي در عملكرد آنان نقش بسزايي دارد.

 

143صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693