مشاهده / بستن موضوعات

مطبوعات از آغاز تا امروز

دسته بندی: ارتباطات
556 بازدید

مطبوعات از آغاز تا امروز

پيش از آغاز بحث پيرامون تاريخ مطبوعات، بررسي تحول دو عامل مهم كه در پيدايش مطبوعات نقش بسزايي داشته اند (تهيه كاغذ و صنعت چاپ)، ضروري به نظر ميرسد.

تهيه كاغذ اولين تحول بزرگ در توسعه ارتباطات اجتماعي و سرفصل صنعت چاپ و روزنامه نگاري محسوب ميشود. هر چند پيش از پيدايش كاغذ، بشر از همان ابتداي اختراع به منظور انتقال دانش و مكتوبات ارزشمند خود، از پوست حيوانات، برگ درختان و كتيبه هاي سنگي سود مي برده است؛ ليكن اختراع كاغذ بود كه ابزار نويني را براي توسعه اطلاعات و اخبار در سراسر جهان در اختيار گذاشت و كشورهايي كه به اين صنعت جديد دست يافتند توانستند آثار علمي و اجتماعي خود را به طور منظم و آسان و در گستره اي وسيع بين جوامع انتشار دهند.

مورخان بر اين اعتقادند كه در سال 105 ميلادي صنعت توليد كاغذ در چين اختراع شد. و در قرن بعد به ساير نقاط آسيا و اروپا راه پيدا كرد. در حدود سال 750 ميلادي در سمرقند و در حدود سال 900 ميلادي در بغداد كاغذ ساخته شد. ولي در اروپا اولين بار اسپانيايي ها و ايتاليايي ها در اوايل قرن دوازدهم ميلادي به تهيه كاغذ پرداختند.[1] نكته جالب در اينجاست كه صنعت كاغذ سازي موقعي در سمرقند رواج يافت كه ايراني ها به كمك خاندان عباسي، حكومت بني اميه را سرنگون ساختند و نفوذ خويش را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در تمدن اسلام توسعه دادند. در حقيقت نفوذ ادبي و سياسي ايراني ها از آغاز خلافت عباسي (750 ميلادي) با توسعه صنعت كاغذ سازي، انقلاب فرهنگي بزرگي در خاورميانه به وجود آورد و توسعه تمدن ايران و اسلام در قرون بعدي مرهون اين آميزش تاريخي است.[2] صنعت كاغذ سازي كه در اين دوره منحصر به ايران و اعراب بود موجب شد آثار علمي و فلسفي و ادبي ايرانيان و دنياي اسلام توسعه يافته و راه خود را به اروپا و كشورهاي اروپايي بگشايد.


 100 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع و پاورقی دارد قیمت: 15000تومان

 


 


بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

دسته بندی: ارتباطات, مدیریت
548 بازدید

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

 

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی كه در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندركار فرایند ارتباطند و پیوسته به كار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است كه در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملكرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، 1369، ص 247).

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری كاركنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 14 نفر از مدیران به علت كمی شمارش گردید و 169 نفر از كاركنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار كاركرد ارتباطات رابینز بوده است.

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ برای مدیر 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

1- بین فرآیند ارتباطات و عملكرد مدیران رابطه وجود دارد.

2- مدیران بر این اعتقادند كه كنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

3- مدیران بر این اعتقادند كه در پرسنل ایجاد انگیزه می كنند.

4- مدیران بر این اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود.

5- مدیران بر این اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

 

 

270 صفحه فونت 14 منابع فارسی و لاتین دارد قیمت12000تومان

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید