مشاهده / بستن موضوعات

بسته بندی مواد غذایی

دسته بندی: صنایع غذایی
2919 بازدید

بسته بندی مواد غذایی

چکيده

با توجه به اهميت بسته بندي در کاهش فساد مواد غذائي و تاثير آن بر روي فروش محصول ، توجه به جنبه هاي مختلف آن بسيار ضروري است پلاستيکها طيف گسترده اي از موادي هستند که در سالهاي اخير استفاده روز افزوني از آنها جهت بسته بندي مواد غذائي صورت مي گيرد .

يکي از مسائلي که در استفاده از مواد بسته بندي بايد مورد توجه واقع شود امکان هر گونه واکنش بين ماده بسته بندي و ماده محتوي آن و انتقال مواد ميان آنها ميباشد .

مهاجرت به عنوان انتقال مواد از ماده بسته بندي به ماده درون آن تعريف ميشود مهاجرت از دو جنبه مهارجت کلي و مهاجرت ويژه بررسي ميشود تحقيق حاضر تلاشي است براي بررسي مهاجرت مواد از بسته بندي هاي پلاستيکي تک لايه به مواد غذائي درون آنها .

برنامه ريزي تحقيق شامل هر دو جنبه مهاجرت کلي و ويژه ميباشد .

در بخش مهاجرت کلي ، تعدادي از پلاستيک هاي تک لايه رايج در بسته بندي مواد غذائي از جمله فيلم هاي که در شرکت هاي مختلفي توليد شده بودند ، به عنوان نمونه هاي آزمايشي انتخاب و با استفاده از روشهاي استاندارد تحت آزمون مهاجرت کلي قرار گرفتند نتايج حاصل نشانگر سطح مهاجرت کلي پائين تري از حد مجاز استاندارد براي اين پلاستيکها ميباشد .

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14  قیمت 11000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

فهرست

 

چکيده........................................... 1

مقدمه........................................... 2

جدول 1-1: درصد مصرف مواد بسته بندي مختلف در سالهاي 1981-1991    4

بسته بندي....................................... 7

1-1. کارکردهاي بسته بندي........................ 8

1-1-1. عامل محافظت کنندگي...................... 11

1-1-2. بي ضرر بودن و خنثي بودن بسته بندي....... 12

1-1-2-2. نقش محافظتي غير فعال بسته بندي........ 13

1-1-2-2-1. محافظت مکانيکي...................... 13

1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد......... 14

1-1-2-3. محافظت در برابر انتقال انرژي.......... 16

1-1-2-2-4. محافظت در برابر ميکروار گانيسم هاي موجود در محيط 16

1-1-2-3. نقش محافظتي فعال بسته بندي............ 18

1-1-2-3-1. استريليزاسيون بعد از بسته بندي...... 18

1-1-2-3-2. بسته بندي هاي استريل (آسپتيک )...... 19

1-1-2-3-3. بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداري در دماي پائين در مورد محصولات تازه............................... 20

1-1-2-3-4. بسته بنديهاي خاص.................... 20

.3-1-1عامل اطلاع رساني بسته بندي................ 21

1-1-3-1. درج اطلاعات بر روي بسته بنديهاي مواد غذائي    21

1-1-3-1-1. اطلاعاتي که بايد بر روي بسته ها درج شوند    22

1-1-3-1-2. استثنائاتي که در مورد درج اطلاعات و برچسب زني محصولات غذائي وجود دارند..................................... 22

.4-1-1خصوصيات مواد اوليه بسته بندي............. 24

1-2. کاربرد پلاستيک در بسته بندي مواد غذائي..... 26

1-2-1. کليات................................... 26

1-2-2. انواع پلاستيک ها......................... 28

1-2-2-1. معرفي برخي ترموپلاستيک هاي مورد استفاده در بسته بندي مواد غذائي............................................... 29

1-2-2-1-1. ترموپلاستيک هاي ساده................. 29

1-2-2-1--11. سلوفان............................ 29

1-2-2-1-1-2. پلي اولفين ها..................... 30

پلي اتيلن با دانسيته پائين (LDPE).............. 30

پلي اتيلن خطي با دانسيته پائين (LLDPE)......... 31

پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE)................ 31

پلي پروپيلن (PP)............................... 32

کوپليمر اتيلن –وينيل استات (EVA)............... 33

1-2-2-1-1-3. وينيل پلاستيک ها................... 33

پلي وينيل کلرايد (PVC)......................... 33

کوپليمرهاي وينيل کلرايد........................ 35

پلي وينيليدين کلرايد (PVDC).................... 35

1-2-2-1-4. پلي استرها (PE)..................... 36

پلي اتيلن ترفتالات (PET)........................ 36

1-2-2-1-1-5. پلي آميد يا نايلون (PA ).......... 36

1-2-2-1-1-6.پلي استايرن (PS)................... 37

کوپليمرهاي استايرن............................. 38

الف – استايرن آکريلونتيريل  (SAN).............. 39

ب – اکريلونيتريل بوتادين استايرن  (ABS)........ 39

1-2-2-1-1-7. اتيلن و ينيل الکل (EVOH).......... 39

1-2-2-1-2. ترموپلاستيک هاي مرکب................. 40

1-2-2-1-2-1. نمونه هائي از فيلم هاي مرکب....... 41

1-2-2-1-2-2. خصوصيات فيلم هاي مرکب............. 42

1-3. وضعيت توليد مواد اوليه پلاستيکها در ايران.. 44

حفظ بسته بندي در ارتباط با پديده مهاجرت........ 45

الف- تعاريف.................................... 45

ب- تقسيمات بسته بندي........................... 47

دسته اول....................................... 47

جدول (1) مسموميت برخي عناصر در حالتي كه به شكل يون در آب حضور دارند. 48

دسته دوم....................................... 50

جدول (2) ماكزيمم مهاجرت برخي مونومومرها  به داخل مواد غذايي 51

دسته سوم....................................... 52

جدول (3) مقايسه خطرات منجر به مرگ.............. 53

جدول (4) الزامات مربوط به پاكيزگي صفحات قلع مورد استفاده در توليد قوطي هاي كنسرو و ماكزيمم مجاز براي مهاجرت يونهاي فلزي به داخل مواد غذايي  54

ج- افزودنيهاي  براي رزينهاي پلاستيكي............ 56

آثار واسطه واكنش دهنده......................... 56

افزودنيهايي كه براي منظورهاي خاصي اضافه مي‌شوند يا افزودنيهاي تعمدي (Intentional Additives)........................ 57

1-مواد بهبود دهنده خواص........................ 57

2-تثبيت كننده ها............................... 58

3-كمكهاي تكنيكي................................ 60

عوامل ضد مه (Antifog Agents)................... 60

عوامل جفت كننده (Anchoring Agents)............. 61

1-عوامل فوم كننده.............................. 61

2-كند كننده هاي اشتعال......................... 62

3-عواملي كه شفافيت رزينهاي پلاستيك را تغيير مي‌دهند.    62

جدول (6) كمكهاي توليد پلاستيكها در مقابل مواد شيميايي مربوطه 63

«آلودگي  در مواد غذايي از مواد بسته بندي»...... 64

«چكيده»........................................ 64

1. مقدمه......................................... 64

2. كنترل منظم ................................... 66

3.روش هاي تحليلي................................. 68

3- 1. مواد افزودني در بسته بندي پليمري........... 70

3-1-1- پلاستيك ها............................... 70

3-1-2- استابيلايزرهاي حرارتي.................... 72

3-1-3- مرحله افزودن مواد....................... 74

3-1-4- استابيلايزرهاي سبك....................... 75

3-1-5- آنتي اكسيدان ها......................... 76

3-2- مونومرها و اليگومرها...................... 77

3-2-1- استيرن ها............................... 77

3-2-2- ونييل كلرايد............................ 78

3-2-3- بيس فنول ديگلي سايديل اتر (BADGE)....... 80

3-2-4- ايزوسيانات.............................. 81

3-2-5- كاپرولاكتام.............................. 81

3-2-6- اليگومرترفتاليت پلي اتيلن............... 82

3-3- مواد آلوده كننده ........................... 83

3-3-1- فرآورده هاي آلوده كننده................. 83

3-3-2- بنزن و مايعات فرار ديگر................. 84

3-3-3- آلوده كننده‌هاي محيطي.................... 85

3-3-4- عوامل فرآيندي........................... 86

3-3-5- آلوده كننده هاي ديگر.................... 86

4-1- عوامل تاثير گذار بر انتقال................ 87

4-2 -راه ارتباطي بين غذا و پلي مر.............. 88

4-3- انتشار به مواد غذايي با حجم زياد.......... 89

5-نمونه هايي از مدل سازي انتقال پيش بينانه..... 89

تحقيق FTLR مهاجرت ويژه مواد افزودني از پلي و نييل كلرايد جامد   94

مهاجرت و ارزيابي حساسيت پلي مرهاي تشعشعي....... 95

«فعل و انفعالات ميان پلي ونيل كلرايد با روغن افتابگردان اپوكسي شده و غذاهاي سيميولانت شده »................................... 96

 

 

 

بسته بندي :

 ظرف بسته بندي به يک سري از ظروف ،بسته ها ، بطريها ، پاکتها و غيره اطلاق مي شود که اصلي ترين وظيفه آنها ، نگهداري و محافظت از محصول داخل آنهاست . در جوامع در حال تغيير امروزي ، بسته بندي به شکلي روز افزون ، نقش پيچيده اي پيدا کرده است بسته بندي  بعنوان يکي از ابزارهاي مهم بازارياي ، سالهاست که نقش اساسي خود را آشکار کرده است شرکتها و دولتها نيز براي افزايش توان رقابت خود در بازارهاي بين المللي به آن توجه بسيار نموده اند در شرايط کنوني  رقابت در بازار آزاد و همچنين سيستم توزيع بصورت سوپرمارکتها و فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي باعث شده که بسته بندي در حقيقت نقش يک فروشنده خاموش را بر عهده داشته باشد يکي از نشانه هاي قوت و ضعف صنعت غذائي يک کشور سطح فرهنگ و دانش فني و تکنولوژيکي در ارتباط با بسته بندي محصولات غذائي آن کشور است از اين روست که در کشورهاي پيشرفته صنعتي يک سوم تا نصف هزينه توليد مواد غذائي به مواد و ماشين آلات بسته بندي اختصاص دارد به همين علت در اين کشور ها ميزان ضايعات غذا از توليد تا بسته بندي در سطح نازلي است ، در حالي که همانطور که اشاره گرديد ، اين رقم در کشور هاي در حال توسعه به دليل نارسائي هاي مختلف که مهمترين آنها مربوط به بسته بندي مي شود به حدود 30 تا50 درصد مي رسد .

 .1-1 کارکردهاي بسته بندي :

بسته بندي مواد غذائي يکي از مهمترين و حساس ترين مراحل توليد يک ماده غذائي است و اگر آنگونه که بايد و شايد به اين امر توجه نگردد ، تمام زحماتي که براي توليد بهينه ماده غذائي بکار گرفته مي شود به هدر خواهد رفت با بسته بندي نمودن مواد غذائي مي توان از ضايعات آنها جلو گيري کرده طول مدت نگهداري آنها را افزايش داد و نيز غذائي سالم به مصرف کننده عرضه نمود .

بدين منظور با استفاده از بسته بندي  محيطي در اطراف ماده غذائي فراهم       مي گردد که منجر به ايجاد حداقل فساد و کاهش کيفيت غذا در حين نگهداري آن خواهد شد ايجاد چنين محيطي به نوع محصول غذائي بسته بندي شده نيز بستگي دارد براي مثال بهترين روش براي بسته بندي گوشت ، نگهداري آن در فضاي حاوي نسبت معيني از اکسيژن و دي اکسيد کربن مي باشد ، در غير اينصورت دچار آب رفتگي و تيرگي رنگ مي گردد .

در مورد سبزيجات ، پديده تنفس اين محصولات بعد از برداشت و در حين نگهداري بايد در نظر گرفته شود ،لذا بسته بندي مناسب در اين مورد بسته بندي است که  بصورت سدي در مقابل نفوذ رطوبت عمل نموده ولي تا حدودي در برابر اکسيژن و دي اکسيد کربن نفوذ پذير باشد بدين ترتيب مي توان امکاناتي را ايجاد نمود تا محصولات توليد شده در فصول مختلف ، درديگر فصلها نيز قابل استفاده باشند و محصولات کشاورزي را بتوان بدون تغيير در کيفيت آنها ، از محلي به محل ديگر انتقال داد .

بسته بندي چهره کالاست و خريدار از طريق آن محصول را شناسائي مي کند ،  ضمناً محافظ و نگهدارنده کالا و مواد غذائي در برابر عواملي است از قبيل ضربه ، ارتعاش ، متلاشي شدن ، ميکروار گانيسمها ، گازها و فشار ناشي از آنها رطوبت و شرايط جوي مختلف و حشرات بسته بندي مي تواند بعنوان عاملي جهت توقف عابران در برابر ويترين عمل نمايد که بستگي به جذابيت و سليقه در انتخاب بسته بندي دارد بعلاوه بسته بندي مناسب ، حمل و ذخيره سازي مواد غذائي را نيز آسانتر مي کند .

در راستاي تامين اهداف فوق ، استحکام ، شفافيت و قابليت چاپ بسته نيز از پارامترهاي مهم در انتخاب بسته بندي مناسب مي باشد . نکته ديگر در انتخاب بسته بندي مناسب ، تاثير آن بر روي محيط زيست است بسته بندي در حقيقت جزئي از محصول توليدي است که توسط مصرف کننده استفاده نمي گردد ، در نتيجه اگر مجدداً قابل مصرف نباشد بايد دور ريخته شود مسلماً کمترين آسيب به محيط زيست زماني حاصل مي شود که بسته بنديهايي با قابليت بازيافت و استفاده مجدد بکار گرفته شود .

بطور کلي بسته بندي محصولات غذائي ، مهمتر و حساستر از بسته بندي ساير کالاهاست . دلايل اين مسئله را مي توان بصورت زير بيان نمود :

  1. بسياري از مواد غذائي فرآوري شده را اصولاً بدون بسته بندي نمي توان عرضه کرد .
  1. مواد غذائي در معرض آلودگي ، فساد ، تابش نور و در نهايت تغيير خواص شيميائي و حسي مي باشند و يکي از بهداشتي ترين و بي ضررترين روشهاي نگهداري آنها بسته بندي است .
  2. چون مواد غذائي را مي توان در بسته هاي کوچک و مناسب براي يک نفر يا يک خانواده در يک يا چند وعده غذائي عرضه کرد ، مي توان به کمک آن اطلاعات ، روشهاي نگهداري و مصرف ، موارد ايمني ، آثار جانبي و غيره را به اطلاع مصرف کننده رساند .
  3. در خصوص برخي از غذاها ، ماده غذائي در بسته بندي بايد قابل رويت باشد زيرا مصرف کننده مايل است از وراي بسته کيفيت مطلوب ماده غذائي را مشاهده نمايد .

به اين دلايل ، بسته بندي صحيح ، بهداشتي و جذاب مواد غذائي را بايد عامل عمده موفقيت در بازاريابي داخلي و بين المللي کالا دانست .

بطور خلاصه بسته بندي به معني تهيه ظرف ، محافظ يا سيستمي است که سلامت کالاي مظروف خود را در فاصله توليد تا مصرف حفظ کند و آن را از ضربات ، صدمات لرزش ، فشار و غيره مصون دارد . از سوي ديگر بسته بندي به معناي سيستمي است که موجبات ايجاد ارتباط بين توليد کننده و توزيع کننده را از يک طرف و مصرف کننده را از طرف ديگر فراهم مي سازد .

بدين ترتيب بسته بندي سيستمي است مرکب که هم وظيفه حفاظتي و هم وظيفه ارتباطي و اطلاع رساني را بر عهده دارد ...........................

 

 

.....................

 

-3-4- عوامل فرآيندي:

پروكسيد هيدروژن معمولاً به عنوان عامل استريل براي پلي پروپلين و پلي اتيلن هاي موجود در بسته بنديهاي مواد غذايي استفاده مي‌شود. كامتل روشي را ابداع كرد كه ميزان انتقال پروكسيدهيدروژن و تاثيرات آنها را بر روي مواد حاوي پلي پروپلين و پلي اتيلن منتقل شونده بررسي كند.

3-3-5- آلوده كننده هاي ديگر

ديوكسين‌هاي موجود در پلي مرهاي PVC و ورقه هاي مقوايي كه از طريق مواد سفيد كننده بدست مي‌آيند. به عنوان آلوده كننده شناخته شده اند. اخيرا تحقيقاتي بر روي بسته بنديهاي PVC بدليل وجود ديوكسين ها انجام گرفته است هشت نمونه بسته بندي حاوي PVC تجهيز شدند و نتايج آن ميزان ng TEQ/ kg تا 6/2 از PVC را نشان داد و ماكزيمم تخميني ديوكسين موجود در مواد غذايي از انتقال اتمها ng TEQ/ kg  07/0 بود. (104)


4- 1-عوامل تاثير گذار بر انتقال

انتقال مواد افزودني و يا آلوده كننده ها بوسيله انتشار آنها تنظيم مي‌شود كه نشانه‌اي از ميكروسكوپي از فاصله تصادفي ياحركت براوني مولكولهاي منتقل شونده خاص از بين شبكه پلي مري است. اين شيوه از حركت مولكولي دربسياري از موارد براي پيروي از قانون انتشار آنها تنظيم كه نشانه اي ميكروسكوپي از فاصله تصادفي يا حركت براوني مولكولهاي منتقل شونده خاص از بين شبكه پلي مري است. اين شيوه از حركت مولكولي در بسياري از موارد براي پيروي از قانون انتشار فيك نشان داده مي‌شود. (103)

 : قانون اول فيك

به علاوه اگر ضريب انتشار درنظر گرفته نشود:

: قانون دوم فيك

در اينجا F : نشانه ميزان انتقال به ازاي مساحت واحدي از پلي مرها: DP : ضريب انتشار انتقال در پلي مرها CP : غلظت منتقل شونده در پلي مراN : فضاي همپايه براي روابط بين پلي مرو غذا كه به صورت نرمال اندازه گيري مي‌شود و t زمان سپري شده است. اينها شاخص هايي هستند كه ممكن است در اين مرحله بر ميزان انتقال بر طبق معادله بالا تاثير بگذارند. بهدليل اينكه آلوده ..............................

 

 

 

کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 11000 تومان

 

قیمت جدید : 11000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *