تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون در تکواندوکاران نخبه

دسته بندی: تربیت بدنی
1184 بازدید

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

 

همانطور که قبلاً نيز اشاره شد در اين تحقيق تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي از شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه مورد بررسي و آزمايش قرار گرفته است. متغير مستقل در اين تحقيق مکمل کراتين و دارونما و متغير وابسته آمونياک ، سرعت ، چابکي ، وزن و توده بدون چربي مي باشد. در اين فصل، ابتدا به تجزيه و تحليل يافته ها بر حسب آمار توصيفي پرداخته مي شود. سپس هر يک از فرضيه هاي تحقيق آزمون مي شود. در انتهاي اين فصل نيز تغييرات درون گروهي و بين گروهي هر يک از متغيرها وابسته به تحقيق در دو جدول مجزا ارائه مي شود.

 

4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها

در اين بخش براي هر يک از متغيرهاي اندازه گيري شده گروه کراتين و دارونما ، شاخصهاي آماري ميانگين ، انحراف معيار ، دامنه تغييرات ، حداقل و حداکثر رکورد محاسبه شده اند که به شرح زير ارائه مي گردد.

 

4-2-1. آمونياک

جدول 4-1 ميانگين و شاخصهاي پراکندگي آمونياک خون گروه کرتين و دارونما را در دو مرحله پيش و پس آزمون نشان مي دهد. داده هاي اين جدول گوياي اين است که آمونياک خون گروه کراتين پس از يک فعاليت تناوبي بر روي دوچرخه کار سنج ( 6 × 10 ثانيه ) ، در پس آزمون نسبت به پيش آزمون کاهش چشمگيري داشته است که اين کاهش در گروه دارونما بسيار جزئي مي باشد. ,پایان نامه دات کام,

 

جدول 4-1. شاخصهاي آماري مربوط به آمونياک بر حسب ميکروگرم در ميلي ليتردر دو گروه کراتين و دارونما در پيش و پس آزمون....

 

 

 

135 ص ف 14 فایل ورد منابع دارد جامعه آماری روش تحقیق قیمت :7000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


ورزش و تاثیر آن بر دستگاههای بدن

دسته بندی: تربیت بدنی
3380 بازدید

ورزش و تاثیر آن بر دستگاههای بدن

 

در سال 1973 براي نشان دادن اثر ورزش در بيماري قلبي ، تحقيق روي 16882 نفر
مرد كارمند ، بين سنين 45 تا 64 سال صورت گرفت. افراد مورد مطالعه، گزارشي از فعاليت هاي اوقات بيكاري از جمله ورزش تهيه كردند. در سالهاي بعد روشن شد آنان كهكمتر ورزش مي كردند ، بيشتر به حمله قلبي مبتلا مي شدند. ورزشهاي سبك مانند پاك كردن اتومبيل ،انجام كارهاي خانه و كوتاه كردن چمنها به مقدار كم مؤثرند. ورزشهايمؤثر عبارت بودند از فعاليت هاي شديدي نظير دويدن ، دوچرخه سواري ، بازي فوتبال كه
حدأقل در هر مرتبه 30 دقيقه ادامه داشتند.در نتيجه ورزش، جريان خون سريع مي شود و از رسوب كردن چربي در جدار سرخرگها جلوگيري به عمل مي آيد. همچنين ممكن است ورزش سرخرگها را عريض تر و انشعابات آنها را زيادتر كند. شواهد موجود نشان مي دهد كه ورزش شديد در دوران بلوغ

 

35 صفحه تحقیق منابع  دارد فایل پی دی اف قیمت:3500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


اهداف و اهميت اجتماعي ورزش

3873 بازدید

اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

مطالعه و تحلیل تاریخی احوال اقوام گذشته و حال نشان می دهد كه سعی و تلاش انسان قدمت تاریخی دارد ، تا آنجا كه می توان گفت اداره حیات اقوام ابتدایی بدون حركت و فعالیت میسر نبوده است. اجرای مهارتهایی از قبیل زوبین اندازی ، تیراندازی با تیر و كمان ، كوه و غار پیمایی ، كشتی گیری و حتی اجرای مسابقه های دو كه در قرآن كریم در داستان برادران یوسف نیز از آن ذكری به میان آمده است ، جملگی حاكی از رواج فعالیتهای جسمانی و تربیت بدنی در نزد ملتها و اقوام روزگاران گذشته بوده است.

در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان ، تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های كلی تربیت كودكان و جوانان به حساب می آید . امروزه ملتها بر اساس جهان بینی و شناخت كلی از انسان به طرح و تنظیم برنامه های ورزشی و تربیت بدن می پردازند و این گونه برنامه ها را در زندگی خانوادگی و  آموزشگاهی نسلهای حال و آیندة خود قرار می دهند.

اهداف عمدة تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعمیم بهداشت ، رشد و تقویت قوای جسمی ، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ، كسب شادابی و نشاط ، و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی . اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغییری در نزد اكثریت جوامع بشری ترغیب می شود و بر حسب ضرورت تاریخی بر یك یا چند هدف تاكید بیشتری به عمل می آید.

 

62 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع فارسی دارد  قیمت4500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

  


تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيری مهارت سرويس ساده واليبال

دسته بندی: تربیت بدنی
1193 بازدید

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيری مهارت سرويس ساده واليبال

در اين تحقيق به منظور ارائه الگوي مشاهده اي به آزمودنيهاي دو گروه الگوي ماهر و درحال يادگيري ا زپخش فيلم، همراه با توصيف كلامي استفاده مي شود. در ادامه شيوة تهيه و ارائه الگوي مشاهده اي به اختصار توضيح داده  مي شود.

 الف)  فيلم الگوي ماهر :

به منظور تهيه فيلم الگوي ماهر، 20 اجراي سرويس سادة  واليبال يك واليباليست ماهر فيلمبرداري و ضبط مي شود، سپس اين فيلم به عنوان الگوي ماهر براي گروه مربوط به نمايش در مي آمد.

 ب) فيلم الگوي در حالي يادگيري :

به منظور تهيه فيلم الگوي در حال يادگيري، در هر روز از مرحلة اكتساب ، از 20 اجراي سرويس سادة واليبال  يكي از آزمودنيهاي گروه مشاهدة الگوي ماهر به صورت تصادفي فيلمبرداري مي‌شد. سپس اين فيلم به عنوان الگوي در حال يادگيري به گروه مربوط نشان داده مي شود.

 

 122 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع و پاورقی دارد قیمت: 20000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین (از قسمت تبلیغات روش پرداخت را ببینید) میتوانید دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید یا تماس با ما کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی مورد نیاز

دسته بندی: تربیت بدنی
1251 بازدید

عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی مورد نیاز

ماهيچه‌ها چگونه كار مي‌كنند؟

دانش كافي در مورد عملكرد عضلات، امكان انتخاب تمرين مناسب جهت رسيدن به اهداف كوتاه مدت و درازمدت در كوهنوردي را ايجاد مي‌كند.

در حين فعاليت ورزشي ما به حركات قدرتي، استقامتي و سرعتي نيازمند هستمي. كه براي انجام آن نوع يا انواع خاصي از ماهيچه پس از طي مراحل شمائي خاص در بدن وارد عمل مي‌شود.

برخي عضلات انقباض سريع داشته و مي‌توان از آن‌ها در حركات سرعي و كوتاه مدت استفاده كرد از آن جائيكه زمان انقباض اين گروه طولاني نيست، قادرند در غياب اكسيژنت و با استفاده از انرژي ناشي از گليكوژن ذخيره شده حركت لازم را ايجاد كنند. براي حركت و فعاليت  و كسب انرژي از تجزيه گليكوژن بدن نيازمند به آنزيم‌هاي بيهوازي است.

«گليكوژن» در عضلات و همچنين كبد انسان سنتز و ذخيره مي‌شود و بدن پس از مصرف كربوهيدرات به اين منبع با ارزش انرژي دسترسي پيدا مي‌كند.

 


21 صفحه  فایل ورد  منابع دارد قیمت:4000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


تنيس روی ميز معلولان

دسته بندی: تربیت بدنی
4010 بازدید

تنيس روی ميز معلولان

شرکت در اين رشته برای تمام افراد معلول قطع نخاع ممکن است حتی افرادی که توانايی در دست گرفتن راکد را ندارند. می توان با استفاده از نوار راکت را در دست ثابت نمود. تنيس روی ميز ورزش ايده آل برای شروع در مرکز توانبخشی و ادامه آن در خانه است. در اين ورزش فرد معلول می تواند در مقابل يک فرد عادی هم بازی کند و مسابقه بدهد. قوانين اين ورزش جهت تطابق با حرکت ويلچر تغييرات مختصری يافته اند .     برای افزايش ارتفاع نشيمنگاه می توان از بالشتک حداکثر تا 10 سانتی متر بر روی ويلچر استفاده کرد.

تنیس روی میز یا پینگ پنگ ورزشی است که روی میز انجام می‌شود و دو یا چهار بازیکن در آن شرکت دارند و هر بازیکن یک راکت دارد و با بهره از آن به توپ ضربه می‌زند. توپ در این ورزش سبک و توخالی است. جنس میز از چوب و سخت است.

خاستگاه این بازی انگلستان است که در سالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ شاهزادگان (زمان ملکه ویکتوریا) طبقهٔ بالا پس از خوردن ناهار برای سرگرمی به آن می‌پرداختند. گویا در آن زمان آن‌ها برتر می‌دانستند تا به جای آنکه در زیر آفتاب تنیس بازی کنند به انجام ورزشی بپردازند که در زیر سقف باشد٫ پس تنیس روی میز را ساختند.

 

120 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع  دارد  قیمت:12000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه تربین بدنی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


نقش روابط عمومی در مسابقات ورزشی

دسته بندی: تربیت بدنی
3816 بازدید

نقش روابط عمومی در تربیت بدنی و مسابقات ورزشی

چكيده :

*روابط عمومي براي ايفاي نقش ها ورسالت واقعی خود نيازمند ساختارهاي مناسبي است اين ساختارها عبارت است از:ارتباطات ،تبليغات ،سنجش افكار،آموزش وپژوهش و برنامه ريزي ،انتشارات ،پشتيباني نمايشگاههاي و امور فرهنگي وارتباطات در همایش ها و مسابقات ورزشی می باشد .

*تهيه (بريده جرايد )حاوي اخبار مطبوعات درباره سازمان وتوزيع آن بين ورزشکاران يكي از وظايف روابط عمومي در فعاليتهاي آن است.

*يكي از فعاليتهاي (امور ورزشی ) روابط عمومي، برگزاري مسابقات ورزشی است.

*اعزام خبرنگاران رسانه ها به نقاط مختلف كشور براي بازديد از مسابقات ورزشی می باشد .

 

واژگان کلیدی :

 

روابط عمومی مسابقات ورزشی همایش های ورزشی ارتباطات تبلیغات سنجش افکار عمومی

 

 

 

48 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع  دارد  قیمت:7000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


آسم ورزشی و تاثیر ورزش در بهبود و درمان آسم

دسته بندی: تربیت بدنی
926 بازدید

آسم ورزشی و تاثیر ورزش در بهبود و درمان آسم

 

به طور کلی ورزش باعث افزایش گلبول های سفید خون و اجزاء آن می شود. این تاثیر بر اثر تحریک هورمون هایی مانند کاته کولامین ها و کورتیکو استروئید که در هنگام استرس ترشح می شوند ویا عواملی مانند افزایش غلظت سیتوکین ها و افزایش تغییرات دمای بدن و احتمالاً دهیدراتاسیون است که در هنگام ورزش اتفاق می افتد. تحریک این هورمون ها باعث آزادسازی گلبول های سفید ذخیره از طحال و مغز استخوان می شود. اجزاء مختلف گلبول سفید مانند نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و مونوسیت ها نیز در هنگام ورزش در خون محیطی افزایش می یابند. این افزایش تا سه برابر حد طبیعی نیز گزارش شده است و پس از توقف ورزش به تدریج طی چند ساعت و کمتر از 24 ساعت به حد طبیعی باز می گردد. تنها استثناء در این زمینه ورزش های بسیار سنگین و استقامتی است. در ورزش های استقامتی مانند دوی ماراتون،دوچرخه سواری استقامت و یا مسابقات سنگین مانند مسابقات مردان آهنین لکوسیت ها در طی ساعت اول ورزش افزایش می یابد ولی پس از آن کاهش یافته و به پایین ترین حد طبیعی و یا حتی کمتر از حد طبیعی می رسد و این اثر ممکن است تا چندین روز پس از توقف ورزش نیز ادامه پیدا کند. بنابراین اینگونه ورزشکاران پس از مسابقه مستعد ابتلاء به عفونت می شوند. این پدیده باعث طرح تئوری پنجره باز شده که در اصطلاح زمانی است که ایمنی فرد ورزشکار تحت تاثیر ورزش تغییر می کند و در طی آن عوامل عفونت زا که وارد بدن می شود فرد را در معرض ابتلا به عفونت (با یا بدون علامت) قرار می دهد. این مدت از سه ساعت پس از شروع ورزش تا 72 ساعت پس از آن به طول می انجامد.

 

37صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 6000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بررسی ورزش حرفه ای و آماتور

دسته بندی: تربیت بدنی
4012 بازدید

ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد .
تاریخچه ورزش

تمدن ها در ورزش سراسر تاریخ ، توانستند یک معامله بزرگ که تغییر اجتماع و ماهیت در ورزش است را آموزش بدهند . آن ها چیزهای بسیار جدیدی از هنر را در فرانسه ، آفریقا و استرالیا ی ما قبل تاریخ که مدرک آن در مراسمات رسمی تهیه شد را کشف کنند .

این کسب مهارت ها وابسته به سفارش مردم است که برای یافتن معانی فعالیت ها در ورزش به صورت یک مروارید گران بها می درخشد . مثلا ورزش ژیمناستیک در میان چینی ها پیشینه‌ی زیادی دارد .
ورزش های دیگر شامل : پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و پرش بلند و کشتی است. رسوم سنت گرایی ورزش باستانی ایرانی ، هنر زورخانه ای بود که اکنون با این روش تماس اندکی دارند . در میان دیگر ورزش های ایرانی چوگان و پرتاب نیزه هم وجود داشت.

 

108صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 8000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید