فروشگاه

توضیحات

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس 

 

انسانها در جامعه امروزی در معرض انواع تنش ها و فشارها قرار می گیرند .

فشارهایی که با پیشرفت جوامع در زمینه تکنولوژی وصنعت به مراتب بیشتر شده وموجبات بروز مشکلات جسمی و روحی فراوانی را برای افراد فراهم می آورد . فشارها ومعضلات عدیده اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی سبب می شود

که وجود انسان سریعتر از گذشته فرسوده گردد وروان حساس آدمی زودتر در معرض انواع بیماریها قرار گیرد بخصوص دراین میان تولد کودکان استثنایی مشکل را دو چندان کرده است .

د راین راستاست که مسئله ای بنام تربیت و آموزش وتحت الشعاع آن مدارس استثنایی و کادر آموزشی مطرح می شود .

شاید یکی از مهمترین عوامل ترقی در زمینه آموزش این کودکان در هر جامعه ای ، وجود معلمان ودبیران کار آزموده و مجرب است که با مراقبتهای دقیق و آموزش و روش دلسوزانه توام باشد .

ودر آموزش وتربیت این کودکان ،اگر مثلثی را فرض کنیم که یک زاویه آن کودک در زاویه دیگر والدین باشند ، در راس آن معلمان ودبیران قرار دارند .

معلمان علاوه بر اینکه در دروس کتب را به کودکان می آموزند نقش تربیت

کردن آنان را برای ورود به جامعه ای بزرگتر را به عهده دارند وچه بسا در این راستا

خود نیز به مرور زمان دچار معضلات عدیده جسمی و روحی شود . چرا که برخورد دائمی با مشکلات روحی وجسمی کودکان می تواند وجود هر فردی را تحت تاثیر قرار دهد .

بدین تربیت از آنچه گفته شد در می یابیم که سلامت روانی کادر آموزشی از

درجه اهمیت بالایی برخوردار است وهدف از این پژوهش درک ودریافت پدیده افسردگی واضطراب ومسایل ناشی از آنها وارائه راه حلهای مناسب در جهت یاری نمودن به کادر آموزشی مدارس است .

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

 

اهمیت تحقیق

« فرانسیس الکساندر » در کتاب در« تاریخ روانپزشکی » نوشت که : از نظر تاریخی ، روانپزشکی قدیمی ترین تخصصهای پزشکی است زیرا که طب بروی ، بیشتر به جنبه های روانشناختی وذهنی توجه داشت .

ولی در واقع عمر روانپزشکی نوین ، شاید به دو قرن نرسد وتازه به بیشترین دانش ما در این حیطه حاصل دست آوردهای علمی دو سه نسل پیشین‌است از آنجا‌،‌دانش‌ما پیرامون افسردگی،بیشترنتیجه‌تلاشهای پژوهندگان

واندشیمندان این حوزه درسی وچند سال گذشته بوده است .

با آنکه قدرت این فراگیری ، در مقایسه با توجهی که پزشکان در همه اعصار به آن داشته اند هنوز دانش ما از چند وچون افسردگی واضطراب گرچه اندک نیست .

ولی کاستیها ونقاط کور فراوان دارد . البته این شاید در مورد اکثر آشفتگیهای ذهنی ونیز بسیاری از بیماریهای جسمی صادق باشد . از اینرو هنوز پزشکان فراینده درکند وکاو وپژوهش اند .

ارسطو نوشته است : « آنها د رفلسفه ، سیاست ،شعر وهنر به جایگاه والایی میرسند ،

همه گرایشی به ملانگولی دارند » پس افسردگی واضطراب به تنها بیماری مردمان شکست خورده وداغدیده ودرمانده وناتوان و آواره یا ساکنین تیمارستانها وزندانها نبوده ونیز گریبانگیر ، گرانمایگانی از آن دسته که ارسطو بر می شمرد …..

۱۸۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پرسشنامه دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس 
بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

 

 

 

 

 

 

خلاصه مراحل تحقیق

اضطراب وافسردگی دو مقوله بسیار مهم در زندگی افراد می باشد چرا که هر فرد بدون شک درمعرض استرسها وتنش ها قرار می گیرد واین ، میزان اثر پذیری فرد است که مشخص می کند تا چد حدودی متاثر از شرایط محیطی است در این پژوهش سعی بر آن شده تا مشخص شود که محیط تا چه حدودی بر فرد اثر می گذارد .

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

فرضیه تحقیق اشاره به آن دارد که میزان افسردگی واضطراب معلمان مدارس استثنایی بیشتر از معلمان مدارس عادی است ودر این راستا برای سنجش این موضوع از دو آزمون معتبر ( آزمون افسردگی بک ، و آزمون اضطراب کتل ) استفاده گردید .

جامعه ای که تحقیق روی آن صورت گرفت ، معلمانی بودند که سابقه کاری آنها در بخش مربوط بیش از ۲ سال واز نظر وضعیت اقتصادی دارای شرایط نسبتا متوسطی بودند .

نمونه تحقیقی شامل ۶۰ نفر که ۳۰ نفر آنها در مدارس استثنایی و ۳۰ نفر دیگر ا زمدارس عادی بصورت تصادفی انتخاب شده بودند . در پایان پس از اجرای آزمون وجمع آوری پرسشنامه ها وتجزیه وتحلیل داده ها ، از آ”زمون t استودنت استفاده گردیده شد ونتایج نشانگر این بود که افسردگی واضطراب معلمان مدارس استثنایی ومعلمان مدارس عادی با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد ودریک سطح می باشند در نتیجه فرضیه پژوهش رد می شود .

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس”