فروشگاه

توضیحات

بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه از دیدگاه دبیران

زبان مانند پلی است که بین ملل جهان ارتباط برقرار می‌کند و آنها را به هم نزدیک می سازد و ملتها می توانند از طریق آن به تفاهم  بین المللی دست یافته ودر کنار هم در یک جهان مسالمت آمیز به حیات خود ادامه دهنده انسانها از طریق زبان اهداف زندگی، ارزشها و آرمانهای همدیگر را می فهمند و کشورها از طریق زبان فرهنگ خود را گسترش داده و عرضه می‌کنند.

 «درعصر حاضر اهمیت آموزش زبانهای خارجی در تمام دنیا پذیرفته شده است و در طی سالهای اخیر کوشش هایی برای بهبود این آموزش انجام گرفته است.» (رفیعی، ۱۳۹۹)

 « زبان واسطه بین فکر وعمل ماست به بیان دیگر، رشد فعالیتهای عالی ذهنی که رشد زبان هم یکی از آنهاست از جمله هدفهای عمده تعلیم وتربیت است»(لطف آبادی، ۱۳۹۹)

 آموزش وپرورش هر کشوری برای آموزش زبانهای خارجی روش خاصی دارد که با توجه به امکانات و نیازهای آن کشور برای آن برنامه ریزی می‌کند. ضمن پیدا کردن رهیافتهای تازه برای معضلات آموزشی و کمک به گشودن مرزهای نو در زمینه ی مسایل آموزشی در پاسخ به این پرسش مهم که همیشه

پیش روی نهاد آموزش و پرورش بوده است.‌«شاگردان چه باید یاد بگیرند؟» (شریعتمداری، ۱)  تلاش کرده است. درکشور ما ایران دانش آموزان علیرغم

گویشها و لهجه ها زبانهای مادری متفاوت، از ابتدای تحصیل، زبان فارسی را که زبان رسمی کشور است می آموزند و تقریبا از سال سوم ابتدایی آموزش

عربی را که زبان قرآن و زبان مشترک مسلمانان است به صورت خیلی ساده همراه با درس قرآن شروع می‌کند و دیگر زبانهای خارجی (انگلیسی،

آلمانی، فرانسه ، ازسال دوم راهنمای به بعد دربرنامه های درسی مدارس گنجانده شده است و آموزش زبان انگلیسی و فعلا بیشتر از دیگر زبانهای خارجی در مدارس کشورها مورد توجه است و بیشتر دانش آموزان و دانشجویان کشور، آن را به عنوان زبان خارجی انتخاب می‌کنند. آموزش زبان انگلیسی به این ترتیب از سال دوم راهنمایی شروع شده ودر دوره‌های  بعد ادامه پیدا می‌کند.

۱۳۲ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  و جامعه آماری دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

درواقع یکی از مشکلات اصلی درنظام آموزشی از مقطع راهنمایی تا دکترای تخصصی   ضعف شدید دانش آموزان و دانشجویان در درس زبان انگلیسی می‌باشد؛ لذا جهت حل این معضل توجه به چگونگی فرآیند تهیه و تدوین کتابهای درس زبان انگلیسی اهمیت ویژه ای دارد. یکی ازمراحل اساسی درتهیه و تدوین کتابهای درسی «انتخاب محتوای» این کتابهاست ، لذا توجه به این امر ضروری می‌باشد.

 تا بدین گونه هم مسایل و مشکلات مربوط به تالیف وتعیین محتوای کتاب درسی شناسایی گردد و هم اطلاعات لازم وکافی جهت بهبود برنامه و کتب درسی از هر نظر فراهم آید چرا که بررسی صحیح و همه جانبه ازمحتوای درسی با توجه به سایر عوامل موثر در کارایی آموزشی، امکان قضاوت و تصیم گیری در مورد مطلوب بودن محتوا را فراهم می سازد. «از دیدگاه برنامه ریزی درسی، انتخاب و تنظیم محتوا مستلزم درنظرگرفتن شرایط معیارهایی از جمله ملحوظ داشتن اهداف خاص هر پایه تحصیلی، میزان توانایی و خصوصیات دانش آموزان، قوانین ومراحل رشد‌، نیازها و رغبتهای آنان و … می‌باشد». (یارمحمدیان، ۱۳۸۰)

درچنین حالتی محتوای کتاب درسی در حد خود موجب تجلی هدفهای تعلیم و تربیت خواهد شد دراین مطالعه، معیارها و ملاکهای دخیل درزمینه ی انتخاب محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه نظام جدید از نقطه نظر تطابق با شرایط سنی یادگیرندگان ، پایه ای برای یادگیریهای بعدی دانش آموزان، انطباق محتوا باارزشهای فرهنگی، تطبیق محتوا با اصول تنظیم محتوا و تناسب و ارتباط محتوا با اهداف آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 بدین منظور در پژوهش حاضر قصد برآن است که:

     ۱)چارچوبی برای سازمان کتب درسی ارایه شود.

   ۲) بتوان  راهکارهای عملی جهت تدوین نوشتار و اشکال کتب درسی متناسب با ساختار ذهنی دانش آموزان ارایه داد .

اهداف پژوهش

 هدف کلی

هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه از دیدگاه دبیران می‌باشد.

اهداف جزیی

۱)بررسی میزان تناسب محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه  با هدفهای اصلی آموزشی این درس از دیدگاه دبیران.

۲) بررسی نظرات دبیران درزمینه انطباق محتوای کتاب با توانایی‌های ذهنی و تجربیات یادگیری فراگیران

۳) آشنایی با زبان خارجی برای دستیابی به اطلاعات علمی و نیز اشاعه فرهنگ ملی

۴) بررسی محتوای کتاب با زمان اختصاص داده شده به آن دربرنامه هفتگی دانش آموزان

۵)بررسی محتوای کتاب بر اساس معیارهای سازماندهی محتوا و ملاکهای  تدوین آن

۶) بررسی پیرامون دشواری مطالب بخشهای مختلف کتاب

۷) بررسی میزان تناسب محتوای کتاب درسی با عوامل موثر در یادگیری

۸)پیشنهاد موارد اصلاح و کاستیها و بهبود کیفیت مطالب کتب درسی

سوالات پژوهش

۱)از دیدگاه دبیران، محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم تا چه حد با هدفهای آموزشی این درس تناسب دارد؟

۲)از دیدگاه دبیران، محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم تا چه حد با ویژگی های سنی و توانایی های ذهنی دانش آموزان تناسب دارد؟

۳) از دیدگاه دبیران، محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم تا چه حد با معیارهای تنظیم محتوا تناسب دارد؟

۴)از دیدگاه دبیران، محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم تا چه حد با زمان اختصاص یافته برای آموزش، تناسب دارد؟

۵) از دیدگاه دبیران، محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم تا چه حد با ارزشهای فرهنگی و نیازهای روزمره دانش آموزان تناسب دارد؟

۶) از دیدگاه دبیران، محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم تا چه حد با دشواری مطالب بخشهای مختلف آن تناسب دارد؟

۷) از دیدگاه دبیران، محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم تا چه حد باعوامل موثر دریادگیری تناسب دارد؟

تعریف واژه ها و اصطلاحات

 ارزشیابی

عبارتست از فرآیند تحقیق و بررسی اینکه برنامه درسی و فعالیتهای یادگیری در صورتی که تهیه و تنظیم و به موقع به اجرا گذاشته شده باشد، تا چه میزان میتواند واقعا نتایج مورد نظر را به بار آورد، پس درسرتاسر فرآیند برنامه ریزی درسی، ارزشیابی ادامه دارد[۱]

 بی بای [۲] معتقد است، ارزشیابی یعنی جمع آوری و تفسیر نظامدار شواهدی که به قضاوت ارزشی با عنایت به اقدامی معین بیانجامد. (ولف، ۱۳۸۱)

 دراین پژوهش منظور از ارزشیابی ، بررسی نظرات دبیران درمورد محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه است.

تحلیل

 « تحلیل به طور کلی به معنای عمل بررسی و یا بازبینی است وبه معنای دقیق تر، شامل «خرد کردن» و یا تجزیه ی یک کل به اجزای تشکیل دهنده اش برای پیدا   کردن یا شناختن ماهیت،نسبت عمل و روابط اجزاء است . (پورظهیر، ۱۳۸۱: ۳۰)

 دراین پژوهش ، تحلیل به وسیله یک پرسشنامه که شامل ۳۲ سوال ۴ گزینه ای می‌باشد ، طراحی شده است.

محتوا

شامل دانش (حقایق، اطلاعات، جزئیات، مهارتها و روش گام به گام، شرایط و التزامات) و عوامل عملکردی در موضوع مورد بحث است که تجارب یادگیری فراگیران مبتنی بر آن است و باید جوابگوی هدفهای آموزشی و نیازهای دانش آموزان باشد. (پارسا، ۱۳۷۰)

حسن ملکی، محتوا را چنین تعریف می‌کند:« محتوا عبارت است از مجموعه مفاهیم و مهارتها و گرایشهایی که از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازماندهی می‌شود. در عین حال، محتوا آثار حاصل از فعالیتهای یاد دهی یادگیری معلم وشاگرد را نیز دربردارد»

 دراین پژوهش منظور از محتوا، مطالب موجود درکتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان است.

 کتاب درسی

کتابی که موضوع معینی از مطالعه را بررسی می‌کند، به طور منظم تهیه شده است ، برای سطح خاصی از آموزش به کارمی‌رود و مانند یک منبع اصلی درباره مطالعه یک موضوع در رشته معینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (لوی، ۱۹۷۱)

 دراین پژوهش منظور از کتاب درسی ، کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه می‌باشد.

 


مقدمه

برخوردهای هر روزه  با زبان چنان طبیعی و گسترده است که به ندرت آن را موضوعی در خورمطالعه  جدی تلقی می کنیم. زبان همیشه در دسترس است و اغلب بدون هیچ تلاشی آگاهانه بی اختیار آن را بکار می بریم. همه انسانها از دوران کودکی بر زبانی مسلط می شوند و آن را به کار میببرند.

 اما بررسی  زبانهای بشری نشان می دهد که زبان، نظامی به غایت پیچیده، بسیار انتزاعی و بی‌نهایت زایاست که بین معانی و صوتها ارتباط ایجاد می کند. ( وان الس، ۱۹۸۳)

به بیان دیگر، زبان واسطه ای بین فکر و عمل ماست ، گذرگاهی است که فکر آدمی را به عمل ارتباط می دهد . لیکن ارتباط زبانی ما فقط به همین فکر وعمل خودمان مربوط نمی شود بلکه زبان یک وسیله ارتباطی مهم با دیگران، با گذشتگان و آیندگان است.(لطف آبادی، ۱۳۶۵)

انسان تنها موجودی است که با زبان ارتباط ایجاد می کند، دانشمندان زبان شناسی  وروانشناسی از دیرباز سعی داشتند که بدانند آیا به جز انسان موجود دیگری از این موهبت برخوردار است یا خیر، اگرچه تعدادی از شامپانزه ها توانایی اعجاب انگیزی در یادگیری تعدادی واژه و جمله و حتی تولید الگوهای زبانی که خاص انسان است. نشان دادند اما تاکنون هیچ موجودی نتوانسته است همانند یک کودک سه ساله انسان، زبان را برای ایجاد ارتباط بکار گیرد. (رشد زبان، ۱۳۶۹)

 مساله آموزش زبان اول و دوم در نظام آموزشی تمام کشورها دارای اهمیت است ولیکن ما نمی توانیم از آموزش زبان به عنوان یک پدیده جدا و بدون ارتباط با فرآیند رشد انسان درمعنای تغییرات همه جانبه زیست شناختی سخن بگوییم.

همانگونه که آزمایشات و تحقیقات انجام گرفته در علوم زیستی و روانی نیز نشان می دهد و اصولا قابلیتها و توانایی‌های مختلف انسان دوشادوش رشد جسمانی او تغییر می یابد. به عبارتی رشد زیستی و بیولوژیک انسان به عنوان مبنا و پایه رشد جنبه‌های مختلف انسان و از جمله رشد تفکر و زبان او محسوب می گردد.

به همین دلیل است که هرگاه بر آن باشیم تا قابلیتهای گفتاری (زبانی) کودکی را شکوفا کرده و او را از این نظر به حد اعلای رشد برسانیم، لازم است که از یک سو اصول و مبانی تکامل جسمانی و رشد حواس و سیستم اعصاب مرکزی را شناخته و از سوی دیگر از نحوه رشد فعالیتهای ذهنی و چگونگی شکل گیری الگوهای رشد زبانی اطلاع و آگاهی دقیق داشته باشیم. آنگاه اقدامات آموزشی و پرورشی  ضروری را برای نیل به  اهداف تعیین شده، انجام دهیم دلیل این امر آن است که مکانیسم پیچیده زبان از یک طرف ریشه در فیزیولوژی و اعصاب ما دارد و ازطرف دیگر در رابطه با فعالیتهای یادگیری سایر کارکردهای ذهنی ماست. (لطف آبادی، ۱۳۶۵)

همگام با رشد مغز کودک و قبل از آن که او قادر به استفاده از زبان باشد اولین ارتباطات اجتماعی او پایه ریزی می شود.

 شعاری نژاد دراین مورد چنین بیان می کند.:” کودک قبل از آن که قادر به تکلم گردد، از سه شیوه گریه و فریاد، ادای صداهای نامشخص و اشارات استفاده می کند” این امر نشان دهنده رشد و تکامل قوه گویایی وی می باشد.

رشد ارتباطی کودک منجر می گردد روابط اجتماعی او استحکام یافته و بدین ترتیب رشد ذهنی و یادگیری زبانی او را فراهم می کند. می توان گفت درمیان گونه های مختلف زبان این تنها انسان است که می تواند از زبان به عنوان یک نظام ارتباطی منسجم در مسیر تفکرات و فعالیتهای خود بهره بگیرد.

 این نظم ارتباطی پیچیده دارای ساخت واحدی است که بخشی از آن را روساخت [۳] و بخش دیگر از ژرف ساخت [۴] زبان می گویند، هرچند این دو بخش درارتباط متقابل با یکدیگر می باشند، ولی معنا و محتوای اندیشه است که اهمیت و درجه اول را دارد یکی ازراههای ایجاد و تبادل افکار با سایر ملل، یادگیری زبان خارجی مانند انگلیسی است.

 بسیاری از دانش پژوهان مطالب علمی خود را در قالب زبان اشاعه داده اند وبرای دستیابی به دانش آنها باید به زبان انگلیسی  را آموخت. به همین دلیل است که امروزه آموزش زبان خارجی به عنوان یکی از رشته های تحصیلی در نظر گرفته شده است.

 آموزش زبان نیز درایران سابقه بسیار طولانی دارد و در سطوح مختلف تدریس می شود . زیرا بدون زبان، ارتباطی بین افراد جامعه برقرار نمی شود و بدون ارتباط آموزش و پرورشی صورت نمی گیرد و بدون آموزش وپرورش انتقال میراث فرهنگی و تمدن بشری به نسل های بعدی امکان پذیر نمی گردد.

ازاین روست که گفتیم اگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود، چرخ اجتماع از حرکت باز می ایستد، جامعه انسانی از هم گسیخته میشود، تمدن وفرهنگ بشری نابود می شود. (باطنی، ۱۳۷۰)

 در ایران با توجه به نظام آموزشی کنونی، یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری زبان خارجی، کتاب درسی است وبیشتر فعالیتهای آموزشی درچارچوب کتاب درسی صورت می‌گیرد بنابراین محتوای مطالب آموزشی به تحلیل وبررسی نیاز دارد .(یارمحمدیان، ۱۳۷۷)

 لذا باید به اقدامات اساسی در مورد برنامه ی درسی به عمل آید.

 

زبان آموزی (تعریف زبان)

زبان به نظامی از علایم اطلاق می گردد که جنبه ی آوایی و قراردادی دارد و به افرادی که از فرهنگی مشترک برخوردارند اجازه می دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. ( راهنمای معلم، ۱۳۷۹: ۸)

زبان پدیده ای است متشکل از اجزای مختلف که تک به تک قابل بررسی و مطالعه است مجموعه ی این اجزاء به صورت مهارتهای گفتاری و نوشتاری ظهور می ‌نماید که طبق نتایج حاصله از تحقیقات درزمینه فراگیری زبان مادری، این مهارتها به ترتیب به صورت شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن ظهور کرده و تکامل می یابند.

 زنجیره عوامل زبان که از اجزاء و مهارتهای مختلف تشکیل می شود و در جدول (۲-۱) نمایش داده شد است . (فرهادی، ۱۳۷۹: ۵۵)

 جدول (۲-۱) : اجزا و مهارتهای زبان

نوشتن

خواندن

گفتن

شنیدن

مهارتها

          اجزا

اصوات

واژگان

جملات

معنی

زبان و گفتار

 از نظر زبانشناسان زبان و گفتار هم معنا نیستند . “گفتار یک کنش مادی و فیزیکی است تولید گفته های خاص با واژه های خاص که به شیوه ای خاص آرایش یافته و توسط آواهای ویژه ای بیان می شوند- زبان یک پدیده ذهنی است پیکره ای از دانش مربوط به آواها، معانی و نحو که درذهن جای دارد” (فالک، ۱۹۷۸)

 توانش زبانی[۵] وکنش زبانی[۶]

 زبان شناسان بین توانش و کنش تمایز قایل می شوند .”توانش زبان، دانش ناخودآگاه سخنگویان یک زبان درباره آواها، معانی و نحو آن است.

 کنش زبان، رفتار زبان واقعی است. یعنی کاربرد زبان در زندگی رومزه از آنجا که توانش، دانش است نمی توان آنرا مستقیما مشاهده کرد” (فالک، ۱۹۷۸)

 زبان دوم و زبان خارجی

 به طور کلی هرگاه زبانی بعد از زبان مادری آموزش داده شود به آن، آموزش زبان دوم می گویند ولی آموزش زبان دوم به معنای خاص تر نیز به کار می رود و آن زمانی است که فرد درمحیطی قرار گیرد که زبان رسمی و غالب آن جامعه با زبان مادری  فرق داشته باشد.

 یادگیری زبان دوم، گاهی به صورت طبیعی و بدون هیچگونه راهنمای منظم آموزش و یا آموزش عمومی صورت می گیرد و آن زمانی است که زبان آموزد درجامعه ی‌دوم به سر می برد و از راه ارتباط اجتماعی به فراگیری آن زبان نایل می‌شود.

 گاهی نیز آموزش زبان دوم در محیط آموزش صور

 


[۱] . اسراری، محمد – جزوه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

[۲] . Beeby

[۳] . Surface structure

[۴] . Deep structure

[۵] . Language competence

[۶] . Language performance

………………………

 

 

……………………………………………

روش پژوهش

      باتوجه به اهداف تعیین شده، روش انجام این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است زیرا به جمع آوری نظرات عده ای از افراد درباره یک پدیده می پردازد.

 جامعه آماری تحقیق

      ” جامعه عبارت است از گروهی ازافراد، اشیا یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش، مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری درمورد آنها صورت می گیرد. ماهیت پژوهش تعیین کننده دامنه جامعه است “. (دلاور، ۱۳۷۹)

      در تحقیق حاضر جامعه آماری عبارتست از کلیه دبیران زبان انگلیسی مقاطع متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان اسلامشهر درسال تحصیلی ۸۳-۸۴ تعداد کل دبیران زن و مرد که زبان انگلیسی تدریس می کنند ۱۳۷ نفر می باشد . (۴۸ مرد و ۸۹ زن)

نمونه آماری و روش نمونه برداری

      نمونه آماری به بخشی ازجامعه آماری اطلاق می شود که ویژگیها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن درباره جامعه آماری قضاوت کند. در تحقیق فوق، نمونه آماری از میان دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی انتخاب شده است برای تعیین نمونه آماری جامعه دبیران زبان شهرستان اسلامشهر از روش سرشماری استفاده شده است .

 

ابزار اندازه گیری

      دراین تحقیق روش گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد . برحسب یک گروه مورد مطالعه، یک پرسشنامه محقق ساخته برای دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی  تهیه و تدوین شده این پرسشنامه شامل ۳۲ سوال بسته پاسخ و به صورت چهار گزینه خیلی کم، کم و زیاد و خیلی زیاد طراحی شده ویک گزینه انتخاب می گردد . سوالات پرسشنامه بر اساس سوالات پژوهش تنظیم شده اند.

روش گردآوری اطلاعات

       پس ازآنکه پرسشنامه ها به تایید استاد راهنما رسیده و اجازه توزیع آنها در مدارس مورد نظر از سوی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران داده شد، با هماهنگی مرکز تحقیقات آموزشی شهرستان اسلامشهر، در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت تا همکاری لازم را در این خصوص انجام دهند. پس از گذشت سه هفته، پرسشنامه های توزیع شده جمع آوری شدند.

تعیین روایی[۱] و اعتبار[۲] ابزار اندازه گیری

      برای تعیین روایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه های موجود درتحقیقات گذشته ودر ارتباط با موضوع این تحقیق مطالعه و بررسی گردیده و فهرستی از سوالات جمع آوری شده سپس با توجه به سوالات پژوهش ، سوالات پرسشنامه طبقه بندی شدند. در مرحله بعد با راهنمایی  و اعمال نظر تعدادی از متخصصان زبان انگلیسی و اعمال نظر استاد راهنما و استاد مشاور، پرسشنامه مربوط تهیه شده و تدوین نهایی صورت پذیرفت . برای تعیین اعتبار پرسشنامه تعداد ۲۵ پرسشنامه بین دبیران توزیع گردید و اجرای آموزشی صورت گرفت پس از جمع آوری نتایج با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار سوالات سنجیده شد و مقدار اعتبار پرسشنامه ۹۲/۰ بدست آمد . بنابراین اعتبار پرسشنامه تایید گردید.ضمنا اعتبار هر کدام از پاره تست های پرسشنامه به شرح زیر مجاسبه شد :

–            اعتبار پاره تست هدف های آموزشی ۸۲/۰ بدست آمد .

–            اعتبار پاره تست ویژگی های سنی و توانایی های دانش آموزان ۷۵/۰ بدست آمد.

–            اعتبار پاره تست معیارهای تنظیم محتوا ۸۵/۰ بدست آمد .

–            اعتبار پاره تست زمان اختصاص یافته ۶۵/۰ بدست آمد .

–            اعتبار پاره تست ارزش های فرهنگی ونیازهای روزمره ۵۴/۰ بدست آمد .

–            اعتبار پاره تست دشواری مطالب بخش های مختلف ۸۴/۰ بدست آمد.

–            اعتبار پاره تست عوامل موثر در یادگیری ۷۹/۰ بدست آمد .

 روش آماری تحلیل داده ها

      در تحقیق حاضربه  منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، و  تدوین و تنظیم جدولهای توزیع فراوانی، درصد فراوانی و رسم نمودارهای فراوانی از آمار توصیفی و جهت بررسی سوالات پژوهش ازآمار استنباطی { آزمون مجذور کای (x2) } استفاده شده است.

 

 


[۱] . Validity

[۲] .Reliability

………………………….

………………………………………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود فایل کامل این پروژه فعال خواهد شد.

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه از دیدگاه دبیران”