فروشگاه

توضیحات

بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان

چکیده:

در دوره سلجوقی، مردم ساری که از ستیزه های حاکم وقت ساری به تنگ آمده بودند

به شاهزادگان محلی باوندی دل بستند . از این رو ساری به دست شهریار حسام الدوله باوندی که در بخش جنوبی ساری (پریم) حکومت داشت آزاد شد. مرکز حکومت باوندیان از پریم به ساری منتقل شد.

باوندیان در این مرحله از حکومت خود در ساری به سلسله اسپهبدیه شهرت یافتند .

نسل دوم شاهان باوندی توانستند صد و چهل سال حکومت کنند. این دوره ی حکومت آنان مقارن با حکومت های سلجوقی و خوارزمشاهی بود. آنها غالباً به صورت دست نشانده و در مواقعی هم کاملاً مستقل عمل

می کردند و درگیری های منطقه ای نیز در طبرستان (مازندران) داشتند.

شهر ساری به سالهای ۵۶۸ و ۵۷۸ ﻫ.ق به دفعات مورد حمله ی موید آی ابه و سلطان تکش خوارزمشاه قرار گرفت که این حملات کشتار و ویرانی بسیار به بار آورد.

بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان

پس از قتل اسپهبد رستم شاه غازی دوم شمس الملوک وفات ( ۶۰۶ ﻫ.ق) بدست

ابوالرضا حسین مامطیری، این سلسله پس از ۱۴۰ سال منقرض شد و سلطان محمد خوارزمشاه به سادگی مازندران را تسخیر کرد. تا مقارن حمله مغول مازندران تحت سیطره ی خوارزمشاهیان اداره می شد که در این

زمان پناه گرفتن سلطان محمد خوارزمشاه به مازندران باعث یورش مغولان

به این منطقه شد و مازندران به مخروبه ای تبدیل شد و ساری هم محل آمد و شد مغولان گردید تا اینکه در سال ۶۳۵ ﻫ.ق اسپهبد اردشیر پسر شهریار کینخوار، قیام کرد و ممالک مازندران را تصرف کرد و سومین و آخرین شاخه

باوندی را تأسیس کرد. او به خاطر آن که ساری در معرض یورش مغولان بود،

مرکز حکومتی خود را به آمل منتقل کرد. این شاخه، با قتل فخرالدوله حسن

بدست کیا افراسیاب چلاوی در سال ۷۵۰ ﻫ.ق پایان یافت و سپس برای

مدت کوتاهی خاندان کیاهای جلالی در ساری و پیرامون آن حکومت کردند

که در جنگ با مرعشیان شکست خوردند و ساری به تصرف مرعشیان در آمد .

بدین ترتیب حکومت سادات مرعشی در طبرستان شکل گرفت.

بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان

در این پژوهش علاوه بر موضوعات سیاسی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره شده است.

نژاد مردم ساری، از طایفه تپوری و خط و زبان آنان طبری است که از

جمله زبانهای کهن ایرانی (فارسی) می باشد ، مذهب مردم و پادشاهان باوندی

ساری، شیعه بوده . مشاهیر و دانشمندان آنان نسبت به دوره های

قبلی از شهرت و اعتبار برخوردار بودند. در این دوره آثار و بناهای تاریخی

چندانی وجود ندارد، اطلاعاتی که ما از بناهای این دوره در دست داریم مطالبی است که ابن اسفندیار در کتاب خود به آن اشاره کرده است .

واژگان کلیدی : طبرستان ـ مازندران ـ ساری ـ باوندیان ـ اسپهبدیه .

 ۱۴۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۵منابع و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان
بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه ……………...……………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………….

۱-۱بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………….

۱-۲سؤال های پژوهش ………………………………………………………………………………….

 ۱-۳ فرضیه ……………………………………………………………………………………………………

۱-۴ تعریف واژگان ………………………………………………………………………………………….

۱-۵ اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..

۱-۶ محدودیت و مشکلات تحقیق ……………………………………………………………………

۱-۷ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………

۱-۸ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….

۱-۹ قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………….

۱-۱۰ بررسی منابع …………………………………………………………………………………………

فصل دوم: جغرافیای تاریخی ساری ………………………………………………………………

۲-۱- جغرافیای تاریخی مازندران …………………………………………………………………..

۲-۱-۱- وجه تسمیه طبرستان ………………………………………………………………………..

۲-۱-۲- وجه تسمیه مازندران …………………………………………………………………………

۲-۲- جغرافیای طبیعی ساری …………………………………………………………………………

۲-۳- وجه تسمیه ساری ………………………………………………………………………………..

۲-۴- ساری از دیدگاه کتب پیشینیان………………………………………………………………

۲-۴-۱- ساری در دوران پیش از اسلام …………………………………………………………..

۲-۴- ۲- ساری در دوره اسلامی ……………………………………………………………………

۲-۵- ساری از دیدگاه سیاحان و جهانگردان ……………………………………………………..

۱

۳

۴

۵

۵

۶

۶

۸

۸

۸

۹

۹

۱۰

۱۵

۱۶

۱۸

۲۱

۲۳

۲۸

۳۰

۳۰

۳۳

۳۷

فصل سوم: اوضاع سیاسی ساری از سقوط آل زیار تا دوره ی مرگ اسپهبد علی علاءالدوله 

۳-۱- پیشینه تاریخی ساری …………………………………………………………………………….

-۲- ساری در عهد سلجوقیان ………………………………………………………………………….

۳-۳- پادشاهی اسپهبدان باوندی در ساری (نوبت دوم از سال ۴۶۶- ۶۰۶ ﻫ ق)…….

۳- ۳- ۱- اسپهبد شهریار چهارم حسام الدوله نخست باوند – ( ۴۶۶- ۵۰۳ ﻫ ق / ۱۰۷۳م – ۱۱۰۹م)           ………………………………………………………………………………………………………

۳-۳-۱-۱- نبرد سلجوقیان در ساری (جنگ مذهبی آمل و ساری) ………………….

۳-۳-۱-۲- اسپهبد قارن سوم نجم الدوله باوند (۵۰۳- ۵۰۹ ﻫ ق) …………………….

۳-۳-۱-۳- اسپهبد رستم دوم فخرالملوک باوند (۵۰۹- ۵۱۱ ﻫ ق/ ۱۱۱۵م- ۱۱۱۷م)

۳-۳-۱-۴- اسپهبد علی علاءالدوله (یکم) باوند (۵۱۱- ۵۳۶ ﻫ ق) ……………………..

۳-۳-۱-۵- بازگشت اسپهبد علاءالدوله علی باوندی به طبرستان ………………………..

۳-۳-۱-۶- روابط سلطان محمود سلجوقی با اسپهبد علی علاءالدوله …………………..

۳-۳-۱-۷- روابط سلطان سنجر سلجوقی با اسپهبد علی علاءالدوله باوندی          ………….

۳-۳-۱-۸- مرگ اسپهبد علی علاءالدوله (۵۳۶ ﻫ ق) ………………………………………….

۴ ـ ۱ ـ فصل چهارم ـ اوضاع سیاسی ساری از دوره اسپهبد رستم سوم شاه غازی نصیرالدوله باوند تا

ظهور مرعشیان  ………………………………………………………………………………………………..               

۴-۱-۱ ـ اسپهبد رستم سوم شاه غازی (یکم) نصیرالدویه (یکم) باوند (۵۳۶- ۵۵۸ ﻫ ق)

۴-۱ – ۲ – جدال شاه غازی با مرداویج (تاج الملوک)………………………………………….

۴-۱ـ ۳- جدال شاه غازی با اسماعیلیان …………………………………………………………….

۴ ـ ۱ ـ ۴- جنگ شاه غازی با ترکمانان غز ………………………………………………………..

۴ ـ ۱ – ۵ ـ جدال شاه غازی با کیکاووس و فخرالدوله (۵۵۳ ﻫ ق)……………………….

۴ ـ ۱ ـ ۶ ـ  جدال شاه غازی با سلطان محمود سلجوقی ……………………………………. 

۴ ـ ۱ـ ۷ ـ  مرگ شاه غازی (۵۵۸ ﻫ ق)          ………………………………………………………….

۴ ـ ۲ ـ  اسپهبد حسن یکم شرف الملوک (یکم) علاءالدوله دوم (۵۵۸- ۵۶۸ ﻫ ق)

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ  شورش مردم لاریجان علیه باحرب (۵۶۳ ﻫ ق)        ………………………………….

۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ پناه گرفتن سلطان شاه خوارزمی به طبرستان (۵۶۸ ﻫ ق ) ……………………

۴ ـ ۲ -۳- آمدن مؤیدآی ابه به طبرستان (۵۶۸ ﻫ ق )………………………………………….

۴ ـ ۳ ـ  اسپهبد اردشیر یکم حسام الدوله دوم باوند (۵۶۸- ۶۰۲ ﻫ ق)…………………

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ جدال اسپهبد اردشیر حسام الدوله با مؤید آی ابه (۵۶۸ ﻫ ق) ……………..

۴ ـ ۳ ـ ۲- روابط اسپهبد اردشیر حسام الدوله با حکام خارج از طبرستان……………….

۴ ـ ۴ ـ  ساری در دوره ی خوارزمشاهیان، مغولان          ………………………………………………

۴-۴-۱- ساری در جنگ با خوارزمشاه و سقوط آن …………………………………………….

بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان

۴-۴-۲- مرگ اسپهبد اردشیر حسام الدوله (۶۰۲ ﻫ ق) ………………………………………..

۳۴-۴-۳- اسپهبد رستم چهارم شاه غازی دوم شمس الملوک (یکم) باوند (۶۰۲ ﻫ ق- ۶۰۶ ﻫ ق/۱۲۰۵م- ۱۲۰۹م) ………………………………………………………………………….

۴-۴-۴- مغولان در مازندران و ساری …………………………………………………………..

۴- ۵- ساری در دوران سلسله کینخواریه (باوندیان دوره ی سوم) ……………………

  فصل پنجم : اوضاع اجتماعی و فرهنگی ساری          ……………………………………………

۵-۱- نژاد و قومیت ……………………………………………………………………………………..

۵-۲- خط و زبان ……………………………………………………………………………………….

۵-۳- مذهب ……………………………………………………………………………………………..

۵-۴- طبقات اجتماعی مردم طبرستان و ساری ……………………………………………….

۵-۵- مشاهیر ساری…………………………………………………………………………………….

۵-۵-۱- شیخ شهر آشوب …………………………………………………………………………..

۵-۵-۲- ابن شهر آشوب         ……………………………………………………………………………….

۵-۵-۳- شیخ احمد طبرسی ………………………………………………………………………..

۵ ـ ۵ ـ ۴ ـ شیخ علی طبرسی ……………………………………………………………………..

۵-۵-۵- سید ابوالفضل حسینی ساروی   ………………………………………………………

. ۵-۵-۶- سید شرف الدین المنچب بن الحسین ساروی …………………………………

۵-۵-۷- گرد بازو ……………………………………………………………………………………….

۵-۵-۸- تاج الملوک …………………………………………………………………………………..

۵-۶- آثار و بناهای تاریخی …………………………………………………………………………

۵-۶-۱- مسجد زنگو         ………………………………………………………………………………

۵-۶-۲- خانقاه         ………………………………………………………………………………………….

۵-۶-۳- خانقاه و گنبد دلارام ……………………………………………………………………….

۵-۶-۴- خانقاه و گنبد زاهده خاتون ……………………………………………………………..

۵-۶-۵- قصر حسام الدوله اردشیر باوندی …………………………………………………….

۵-۶-۶ ـ قصر اسپهبد حسام الدوله شهریار بن قارن ………………………………………..

۵-۶-۷- گاو پوستی (مدرسه و دخمه اسپهبدان باوندی در ساری) …………………….

۵-۶-۸- قلعه توجی …………………………………………………………………………………….

۵-۶-۹- برج رسکت …………………………………………………………………………………..

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………

ضمایم          ………………………………………………………………………………………………………..

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………….          

۴۱

۴۲

۵۳

۵۴

۵۴

۵۵

۵۸

۶۰

۶۱

۶۴

۶۵

۶۶

۶۹

۷۱

۷۲

۷۲

۷۴

۷۵

۷۷

۷۸

۷۹

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۶

۸۶

۸۸

۸۸

۹۱

۹۳

۹۴

۹۷

۹۸

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۷

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۳

۱۱۳

۱۱۳

۱۱۵

۱۱۵

۱۱۷

۱۱۷

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۸

۱۱۸

۱۱۹

۱۱۹

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۲

۱۲۵

۱۳۰

۱۳۶

بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان

……..

بیان مسأله:

مازندران (طبرستان) به عنوان یکی از ایالات شمالی ایران، همواره مورد توجه پادشاهان سلجوقی و خوارزمشاهی بوده و برای آنها اهمیت فراوانی

داشته است، زیرا از این طریق می توانستند بر راه عبور خراسان به عراق اشراف داشته باشند و این عامل باعث شده بود که شهرهای طبرستان از

جمله ساری- که در این مسیر بود- دارای اهمیت باشد. ساری به

عنوان یکی از شهرهای قدیمی و تاریخی مازندران (طبرستان) در این دوران مقر

حکومتی باوندیان اسپهبدیه بود و خود باوندیان هم به خاطر تنوع حوادث مهم سیاسی در آن ایام- که دوران فروپاشی سلجوقیان و ظهور خوارزمشاهیان

بود- به صورت جزئی از جریان های مهم سیاسی درآمده بودند . بنابراین

، پژوهش در مورد وضعیت داخلی حکومت باوندیان اسپهبدیه ، چگونگی روابط

آنها با حکومت های همجوارترک و درگیری های منطقه ای میان دولت ها و نیز بررسی اوضاع فرهنگی و اجتماعی ساری در این دوران می تواند باعث

شناخت بیشتر و درک بهتری از تاریخ و فرهنگ تمدن مازندران شود .

این نوشته بر آن است تا با مراجعه به منابع موجود و تحلیل و بررسی اطلاعات به

دست آمده به پرسش های مطرح در باره این موضوع پاسخ گوید .

سؤال های پژوهش:

سؤال های پژوهشی که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است عبارتنداز:

۱- روابط اسپهبدان باوندی با دولت های سلجوقی و خوارزمشاهی چگونه بود؟

۲- وضعیت ساری و مازندران در دوره مغول چگونه بود؟

۳- چرا در دوره کینخواریه- در زمان ملک حسام الدوله اردشیر باوندی- مرکزیت مازندران از ساری به آمل منتقل شد؟

۴- وضعیت اجتماعی و فرهنگی ساری در این دوران چگونه بود؟

 

فرضیه ها : محمو………………………

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

1 نقد وبررسی برای بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان

  1. عزیزی

    بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان
    پایان نامه بی نظیری بود سپاس

افزودن نقد و بررسی

بررسی تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان

1 نقد و بررسی
بررسی تحولات سياسی اجتماعی فرهنگی ساری از سقوط آل زيار تا ظهور مرعشيان

قیمت : تومان9,900