فروشگاه

توضیحات

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

بیان مسئله(موضوع تحقیق)

» ویژگیهای اشخاص مبتلا به اضطرابهای اجتماعی«

اشخاصی که از اضطرابهای اجتماعی رنج می‌برند در موقعیتهای اجتماعی که قرار می‌گیرند دچار مشکل می‌شوند. این اشخاص می‌گویند هنگامیکه مجبور به گفتگو با دیگران هستند دچار حالت عصبی و احساس نامطلوبی می‌شوند.(CHEEK , BUSS1981)

آنان به نظر دیگران نسبت به خودشان توجه دارند. آنان وقتی که با افراد جدید آشنا می‌شوند و یا مجبور هستند در مقابل حضار صحبت کنند خیلی خجالتی می‌شوند. اغلب این افراد فکر می‌کنند ممکن است کارشان اشتباه باشد و یا احمقانه بنظر آید. اشخاص خجالتی اغلب دچار لکنت زبان

می‌شوند ، درگفتار دچار اشتباه می‌شوند ، علائم عصبی در ظاهرشان دیده می‌شود ، مانند عرق ریختن و لرزش بدن. این احساسات فقط در ذهن اشخاص اضطراب اجتماعی نیست.

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

اشخاصی که با افراد خجالتی ارتباط برقرار می‌کنند آنان را افراد عصبی و بازداشته شده از احساسات و نیز غیردوستانه می‌دانند. (CHEEK , BUSS 1981) اشخاص خجالتی احتمالاً در موقعیتهای اجتماعی نسبت به بیشتر مردم در آنچه که می‌گویند یا انجام می‌دهند دچار خجالت و دست‌پاچگی می‌شوند و

احتمالاً به همین علت است که اشخاص خجالتی نسبت به اشخاص غیر خجالتی بیشتر دچار سرخی صورت در اثر خجالت می‌‌شوند.

اشخاص مضطرب اجتماعی گاهی به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند ارتباط برقرار کنند و منظور خودشان را به دیگران انتقال دهند. اشخاص خجالتی می‌گویند که گاهی دچار حالت عصبی و خجالتی هستند که نمی‌توانند فکر کنند تا چیزی برای گفتن پیدا کنند آنان ممکن است گفتگو را به سکوت

بکشانند که این امر برای آنان خیلی ناراحت کننده می‌باشد(PILKONIS 1877) افراد مضطرب اجتماعی قبل از صحبت کردن و یا بعد از صحبت کردن در مقابل حضار دچار بالاترین سطح اضطراب می‌شوند.

۱۲۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پرسشنامه دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان
بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

فصل اول :

مقدمه…….……………………….. ۲

بیان مسئله ………………………… ۴

هدف از تحقیق و اهمیت مساله …………. ۱۱

فرضیه تحقیق ………………………. ۱۳

متغیرهای پژوهش…………………….. ۱۳

فصل دوم : ادبیات پیشینه در تحقیق

اضطراب و فشار روانی………………… ۱۷

اجزای اضطراب………………………. ۱۸

انواع اضطراب………………………. ۲۱

اندازه‌گیری اضطراب………………….. ۲۴

اضطراب امتحان……………………… ۲۵

رویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی ، درمان شناختی – رفتاری) ………………………….. ۲۹

بحران اضطراب در نوجوانی…………….. ۳۱

دیدگاههای نظری درباره روانشناختی اضطراب. ۳۲

نظریه‌های اضطراب……………………. ۴۵

کنار آمدن با اضطراب………………… ۴۹

مکانیسم‌های دفاعی…………………… ۵۱

اضطراب طبیعی و اضطراب بیمارگونه……… ۵۳

اضطراب و یادگیری…………………… ۵۷

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

علتهای رایج اضطراب…………………. ۵۹

آشوب و اضطراب نوجوانی (Adolescent Turmoil) …… 61

نظریه‌های روانکاوی ، رفتار ، وجودی و زیست شناختی درباره اضطراب اجتماعی  ۶۲

عنوان                                                       صفحه

فصل سوم : طرح تحقیق

جامعه مورد تحقیق…………………… ۶۸

روش نمونه‌گیری …………………….. ۶۸

ابزار تحقیق ………………………. ۶۸

روش نمره‌گذاری …………………….. ۶۹

فصل چهارم :

ارائه داده ها …………………….. ۷۱

محاسبات آماری …………………….. ۷۳

فصل پنجم :

خلاصه ونتیجه‌گیری……………………. ۷۷

محدودیتها و پیشنهادات تحقیقی ……….. ۷۷

فهرست منابع……………………….. ۷۹

پیوست…………………………….. ۸۱

 

این اشخاص بسختی سخن فردی که قبل یا بعد از آنان گفتگو کرده است را بخاطر می‌آورند . اضطراب مانع شرکت‌دادن آنان و بخاطر آوردن سخنان دیگران می‌شود. چنانچه اخیراً دیده شده افراد خجالتی درونگرا نیستند. برعکس آنان مایل هستند دوستان بسیاری را داشته باشند . خصوصاً افراد خجالتی بیان

می‌کنند که هنگام نیاز به کمک مردم دوست دارند افراد بیشتری به آنان کمک کنند.(ZIMBARARDO 1997) خجالتی بودن آنان مانع می‌شود تا دوستان

بیشتری داشته باشند و هنگام کمک نیز مانع درخواست آنان از دوستانشان میشود. مطالعه دیگری نشان داده است که دانش‌آموزان خجالتی تمایل کمتری برای گفتگو با مشاورین مشاغل از خودشان نشان می‌دهند.

در یک تحقیق دیگر محققین خواستار انجام کاری شدند که بدون کمک دیگران انجام آن میسر نبود.

(DEPAULT , DULL , GREENBEG , SWAIM) اشخاص مضطرب اجتماعی در این کار کمتر از دیگران تمایل به درخواست کمک از خود نشان می‌دهند ، این عدم درخواست همکاری ریشه در ترس اشخاص مضطرب اجتماعی دارد که دیگران نیز تمایلی به پاسخ کمک آنان ندارند. نه فقط افراد مضطرب

اجتماعی در مورد اینکه دیگران نظر خوبی نسبت به آنان نخواهند داشت ترس دارند ، بلکه برداشت دیگران را از خود بطور منفی تعبیر می‌کنند، این

موضوع در یک تحقیق از دانشجویان کالج خواسته شده بود که بر روی یک سری از تکالیف کار کنند. سپس از آنان سئوال شده که تصور می‌کنید

دانشجویان دیگر در مورد شما چه برداشتی داشته باشند. دانشجویان مضطرب اجتماعی احساس می‌کردند که در انجام کارها نسبت به دانشجویان

غیرمضطرب کمتر شایستگی داشتند.

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

در آزمایش دیگری که ( POZE , CARVER , WELLENS 1991)بصورت ارتباط دوطرفه بوسیله تلویزیون صورت گرفت ، همه افراد یک برنامه از پیش ضبط شده را تماشا کردند. در این حالت همه نوعی ارتباط را برداشت کردند. مضطرب اجتماعی- در شکل حالتهای صورت – از خود تمایل بیشتری برای تعبیر

حالتهای صورت نشان میداد. خلاصه اینکه اشخاصی که دچار اضطراب اجتماعی بالایی هستند انتظار دارند برخورد اجتماعی ضعیفی داشته باشند و بدنبال دلیلی هستند که افراد دیگر آنان را مورد تأیید قرار نمی‌دهند. و این حالت بدبینانه با برخوردهای اجتماعی احتمالاً‌ موجب بروز مشکلاتی خواهد

شد. اشخاص دیگر مایل نیستند افراد خجالتی اطمینان خود را از دست بدهند که دچار یک عدم پذیرش اجتماعی و موجب ترس آنان شود بعلاوه بدلیل اینکه آنان تصور می‌کنند که دیگران نسبت به آنان متنفر هستند ارتباط گفتاری خود را قطع می‌کنند و در اجتماعات آنان شرکت نمی‌کنند. در نتیجه ممکن است غنچه ایجاد ارتباط متقابل و دوستی نهایی آنان قبل از اینکه شکوفه بزند در اثر سرمازدگی از بین برود.

 

1 نقد وبررسی برای بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

  1. مینا

    بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

افزودن نقد و بررسی