فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸

بیان مسأله:

مهمترین ویژگیهای معمولی حمله افسردگی علاوه بر خلق افسرده کاهش

انگیزه است وجود یکی از این دو ویژگی یعنی خلق افسرده یا فقدان انگیزه

می تواند نشأت گرفته از مشکلات جسمانی مانند وزن باشد و گاهی افراد

چاق یا لاغر به علت نداشتن هیکل خوب و به قول معروف روی فرم دچار

سرشکستگیهایی می شوند که این عوامل باعث می شود که نتوانند به راحتی

در جمع حضور پیدا نکنند که در شخص باعث تغییراتی در رفتار می شود

که بیماران مبتلا به افسردگی ممکن است این تجربه را داشته باشد

که دچار بی ارادگی شوند و به طور کلی در به حرکت درآوردن اعضای خود برای

انجام هر کاری عاجز و ناتوانند و این افراد اصلاً نمی دانند که چکار باید

بکنند و گاهی اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبری نیست که این باعث گوشه

گیری بیشتر آنها می شود معمولاً افسردگی را می توان سریعاً از طریق

رفتارهای حرکتی و بدنی شخص تشخیص داد که در متد اولترین الگوی این

اختلال که افسردگی کند شده نام گرفته است به نظر می رسد که بیمار مغلوب خستگی شدید شده است( حسین آزاد – ۱۳۹۸)

۱۰۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18
بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸

 

فهرست

عنوان                                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق                    ۷

مقدمه                                ۸

بیان مساله                               ۱۰

اهداف تحقیق                              ۱۱

فرضیه تحقیق                              ۱۲

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                 ۱۴

اختلالات خلقی                          ۱۵

حمله مانی                            ۱۸

بیخوابی                              ۲۰

خلق افسرده                               ۲۲

نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی          ۲۳

آشفتگی خواب                          ۲۵

احساس گناه وبی ارزشی                     ۲۶

جدول شماره ۱                         ۲۸

شیوع افسردگی شدید                        ۳۰

اختلال دو قطبی                        ۳۷

نظریه های مربوط به افسردگی                  ۴۱

نظریه های زیست شناختی                    ۴۲

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی                 ۴۷

اثرات لیتیوم                             ۵۰

درمان براساس نظریه های زیست شناختی              ۵۵

الکتروشوک درمانی                         ۵۷

نظریه های روان پویایی                    ۶۲

نظریه یادگیری                        ۶۸

نظریه شناختی                         ۷۳

نظریه شناختی بک درباره افسردگی                  ۷۴

درمانگری شناختی افسردگی                     ۷۶

شکل ۱۵ مقایسه جریان اسنادی در افراد افسرده و غیر افسرده     ۸۴

صحت ودقت شناختی در افسردگی                  ۸۸

این موضوع با یکی از مشاهدات فروید مطابقت دارد       ۹۰

فصل سوم: روش تحقیق                       ۹۱

جامعه مورد مطالعه                        ۹۲

ابزار اندازه گیری در تحقیق                      ۹۳

روش تحقیق                                ۹۴

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها           ۹۵

یافته ها و تجزیه تحلیل آنها                     ۹۶

جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنیها از آزمون افسردگی       ۹۷

جدول ۲-۴ مقایسه افسردگی در بین افراد چاق وافراد لاغر        ۹۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                  ۱۰۰

بحث و نتیجه گیری                         ۱۰۱

پیشنهادات                            ۱۰۴

محدودیت ها                               ۱۰۵

منابع و ماخذ                             ۱۰۶                                                       

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی افسردگی و ارتباط آن با وزن است و اینکه آیا وزن بالا و وزن کم می تواند در افسردگی و شیوع آن تأثیر بگذارد و به عبارت دیگر آیا دختران جوان چاق و دارای وزن بالا افسرده تر هستند تا افراد با وزن پایین.

اهمیت و ضرورت تحقیق

تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا نا امیدی شدید در نوسان است گزارش کرده اند

که این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید، تنهایی یادگیری ساده توصیف شود، کسانی که افسردگی ملایم یا متوسط دارند

ممکن است همواره گریه کنند ولی نمی توانند قبلا به افسردگی ممکن است

از عوامل جسمانی و یا فرهنگی و خانوادگی نشأت بگیرد و گاهی

مشکلات جسمانی در تشدید افسردگی می تواند نقش داشته باشد که امید است با پژوهشهای انجام شده بتوانیم میزان افسردگی را پایین آورده

که در این تحقیق به رابطه وزن و افسردگی پرداخته شده و گاهی اوقات بالا بودن و پایین بودن وزن در عملکرد سیستم بدن مشکلاتی را بوجود آورد که باعث افسردگی می شود که این تحقیقات در مراکز پزشکی و سلامت حائز اهمیت است(گنجی – ۱۳۹۹)

فرضیه تحقیق:

۱- افسردگی در بین افراد چاق بیشتر از افراد لاغر است.

متغیرهای تحقیق

افسردگی   متغیر وابسته

افراد چاق و افراد لاغر          متغیر مستقل در دو گروه مستقل

تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم

افسردگی عارتند از یک بیماری روانی است که به شکل سایکولوژی و نوروتیک دیده می شود این اختلال از نوع کم تا عمیق و خیلی شدید تقسیم بندی شده است که علائم آن با مواردی مثل احساس گناه در فرد عدم تمایل

برقراری با دیگران – گریه کردن و بی حوصله بودن – تمایل به خودکشی، گرفته و منزوی و بالاخره عبارتند از غره ای که آزمودنی از آزمون افسردگی بک بدست آورده است(دادستان، ۱ ص ۹۶)

افراد چاق: به افرادی اطلاق می شود که اضافه وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آن بیشتر باشد.

افراد لاغر به افرادی اطلاق می شود که کمبود وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آنها کمتر باشد.

فصل دوم:

«پیشینه و ادبیات تحقیق»

اختلالات خلقی:

هدف این فصل عبارت است از: بحث و بررسی شایعترین اختلالات روانی یعنی افسردگی و مانی(شیدائی).بنابراین سعی می شود پس از ارائه نشانه های مرضی آنها، تاریخچه، انواع و نمونه هائی از آنها آورده شود.

برای فهم بیشتر مطلب کوشش خواهد شد تا به تفضیل توصیفهائی درباره افسردگیهای مختلف، فصلی ، سازگاری ، و شیوع آن در بین گروههای سنی و جنس ارائه شود.(دادستان سال ۱۳ ص۹۷).

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸

ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی:

بعضی از افراد نسبت به استرس از طریق بالارفتن خلق و خو پاسخ می دهند که عبارت است: از فعال و اجتماعی شدن فوق العاده و تب آلود، درگیر شدن به کار زیاد و غیر معمول، احساس برانگیختگی دائمی، بی پروائی،

احساس سرخوش افراطی، و رضایت خاطر کامل از خویش.برعکس بعضی از افراد با خلقی افسرده نسبت به استرس پاسخ می دهند که در آن هیچ چیز حتی آنچه نشانه شایستگی و توانائی آنان……………

………………..

جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه در تحقیق شامل کلیه زنان حدود سنی ۲۵ – ۱۸ ساله

شهر ابهر است که طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال و بدست آوردن آمار این حدود سنی در حدود ۲۲ هزار نفر در این حدود سنی در بین زنان وجود دارد که جامعه مورد مطالعه ما را تشکیل داده است.

حجم نمونه

با توجه به جامعه مورد مطالعه و برآورد کل آن از بین این تعداد ۶۰ نفر

به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بر روی آن اجرا گردیده است.

روش نمونه گیری:

روش نمونه گیری در تحقیق حاضر نمونه گیری تصادفی ساده است که هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای گرفتن در نمونه دارد منظور مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل

در انتخاب سایر اعضای جامعه تأثیری نداشته باشد و روش نمونه گیری در این تحقیق و جامعه به این صورت است پس از مشخص کردن زنان حدود سنی ۲۵ – ۱۸ ساله ۶۰ نفر را به طور تصادفی از کامپیوتر در سنین بین ۱۸ تا ۲۵ انتخاب کرده و آنها را برای اجرای آزمون آماده می کنیم.

ابزار اندازه گیری در تحقیق

ابزرا اندازه گیری در تحقیق حاضر عبارتند از : پرسش نامه افسردگی بک است که این پرسش نامه جهت شناخت افسردگی در افراد در سال ۱۹۷۴ توسط بک طراحی شده است که این پرسش نامه دارای ۲۱ سؤال

چهار گزینه ای است که گزینه اول نشاندهنده عدم حالات افسردگی شماره ۲ و ۳ و ۴ به مراتب به میزان افسردگی افزوده می شود که جمع نمرات…………………….

.

.

.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 توجه : به سایتهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی اعتماد نکنید هیچ تضمینی برای خرید شما از این سایتها وجود ندارد

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸”

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1266

بررسي رابطه افسردگی و وزن در بين جوانان دختر حدود سنی 25-18

قیمت : تومان19,500