فروشگاه

توضیحات

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

زانو، بزرگترین و پیچیده ترین مفصل در بدن است،از مفصلهای لولایی است. این ساختمان دو مفصلی بوده و از مفصل تیبیوفمورال و پتلوفمورال تشکیل شده است و بدین خاطر تحت عنوان مجموعه زانو مورد مطالعه قرار گرفته اند.

مجموعه زانو با فلکسیون واکستانسیون، موجب کوتاه و طویل شدن عملکردی اندام تحتانی می شود. این مجموعه در حین حال که امکان حرکت و طویل و کوتاه شدن اندام را فراهم

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

می آورد، باید وزن بدن را تحمل کرده و در حین فعالیتهای استاتیک و دینامیک از ثبات کافی برخوردار باشد. در این مفصل به اندازه‌ای حرکت اهمیت دارد، ثبات نیز مهم است و ساختمان پیچیده این مفصل باعث شده است که هر دو ویژگی در حد بسیار ایده آل فراهم شوند.

مفصل زانو در معرض نیروهای مختلفی قرار دارد، به طوری که این نیروها به لیگامانها و بافت نرم اطراف آن وارد می شوند. وقتی نیروهای خارجی وارده به مفصل زانویی که تحمل وزن

می کند، بیشتر از نیروهای مقاومت بافتهای اطراف زانو شود، مفصل زانو در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرد، معمولاً به دنبال آسیب دیدگیهای زانو، تجویز وسایل کمکی بخش مهمی از برنامه توانبخشی به حساب می آید.

 

۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها
بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

نظر به اینکه آشنایی کافی با آناتومی، بیومکانیک و ثبات زانو در ارزیابی، تشخیص، درمان پزشکی و توانبخشی مشکلات و پاتولوژیهای زانو ضروری است، لذا در این مجموعه با بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی که در ایجاد اختلالات مفصل زانو دخالت دارند سعی بر این داریم تا علاوه بر ارزیابی هر یک از بیماریها و اختلالات ذکر شده وسایل کمکی مربوطه را

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

نیز مورد بررسی قرار دهیم و همچنین مزایای هر یک از این وسایل و تأثیر آنها بر روی درمان بیماریها نیز بررسی خواهد شد، و امید است این مجموعه، مورد استفاده دانش پژوهان عزیز قرار گیرد.

مروری بر بررسی‌ها
کاربرد ارتزهای زانو در جراحتهای ورزشی و تصادفات شایع می باشد. براساس یک برآورد در سال ۱۹۹۴، استفاده ۹۸۹۰۰۰ نفر از افراد از ارتزهای زانو در بین جمعیت استفاده کننده از وسایل کمکی به عنوان دومین رتبه بعد از استفاده کننده ها از ارتزهای ستون فقرات منصوب شدند.
بیشترین جمعیت استفاده کننده از ارتزهای زانو در بین جمعیت جوانان می باشد. ۷۰% ارتزهای زانو توسط افراد ۴۴ ساله و جوانتر مورد استفاده واقع شده است.
در اواخر دهه ۱۹۶۰، ارتزهای زانو بر انواع KAFO محدود شده بودند که برای تغییرات شدید و زانوهای فلج طراحی شده بودند.

در اوایل دهه ۱۹۷۰، نخستین ارتز پیشرفته عملکردی زانو توسط Nicholas و Castiglia طراحی شد. بیشتر ارتزهای عملکردی زانو بعد از آن ساخته شدند.
متاسفانه مطالعات کمی در مورد اثبات تأثیر ارتزهای زانو در بین ورزشکاران صورت گرفته

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

است. بیشتر این تحقیقات در مورد حداقل نیروهایی که قابل مقایسه با اعمال نیروهای زیاد در مسابقات ورزشی نمی باشد، صورت گرفته است.
به طور هماهنگ تأثیر ارتزهای زانو مورد رسیدگی واقع نشده است، بنابراین تجویز یک ارتز

اغلب بصورت تجربی صورت می گیرد.
ولی اکنون به علت تنوع ارتزها و کاربردهای متنوع آنها، تاثیرات آنها مورد رسیدگی واقع شده است. به طوری که می توان در این مجموعه ارتزهای زانو را در هفت رده دسته بندی کرد که شامل:
۱٫ Patellar 2. Prophylactic
۳٫ Postoperative or Rehabilitative 4. Functional
۵٫ Valgus Control 6. Orthoses For Osteoarthritis (Unloader)
۷٫ Other

آناتومی و بیومکانیک مفصل پتلوفمورال
مفصل پتلوفمورال در بین کلیه مفاصل بدن، از کمترین میزان تطابق برخوردار است و شامل سطح خلفی پتلا و شیار بین کندیلی واقع در سطح قدامی انتهای استخوان فمور می باشد (تصویر۱-۱).

تصویر ۱-۱ سطوح مفصلی خلف پتلا و قدام فمور

استخوان پتلا، یک استخوان سزاموئید مثلثی شکل می باشد که قاعده آن در بالا و نوک تیز آن در پایین قرار دارد، و تاندون آن با تاندون عضله کوادری سپس یکی می‌شود. ابعاد این استخوان در افراد مختلف، کمی متفاوت است بطوریکه عرض آن از ۵۱ تا ۵۷ میلی متر و طول آن از ۴۷ تا ۵۸ میلی متر، متغیر است. سطح خلفی استخوان پتلا با لایه ضخیمی از

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

غضروف هیالین پوشیده شده است. در قسمت فوقانی این سطح خلفی، یک ستیغ عمودی وجود دارد که این سطح را به دو سطح مفصل داخلی و خارجی تقسیم می کند (تصویر ۲-۱). علاوه بر این ستیغ، یک ستیغ عمودی دیگر سطح مفصل داخلی را از Oddfacet جدا می کند. Oddfacet در هنگام فلکسیون کامل زانو، با کندیل داخلی استخوان فمور مفصل می شود.

تصویر ۲-۱٫ سطح مفصلی پتلا، توسط یک سنیغ عمودی به دو سطح داخلی و خارجی تقسیم شده است. به oddfacet در سطح داخلی پتلا توجه کنید.

یکی دیگر از سطوح مفصلی پتلوفمورال، شیاری است که در قسمت انتهای تحتانی استخوان فمور قرار دارد و دو کندیل داخلی و خارجی استخوان فمور را از هم جدا می کند (تصویر ۳-۱). ستیغ عمودی سطح خلفی استخوان پتلا، با این شیار بین کندیلی استخوان فمور، مفصل می شود. برجستگی بیشتر کندیل خارجی فمور نسبت به کندیل داخلی، باعث شده که جابجایی پتلا به سمت خارج، کمتر اتفاق بیافتد.

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

تصویر ۳-۱٫ شیار بین کندیلی استخوان فمور که کندیلهای داخلی و خارجی را از هم جدا کرده و با ستیغ عمودی پتلا مفصل می شود.

توده‌عضلانی ناحیه زانو که از آن به عنوان مکانیسم اکستانسور نیز نام برده می‌شود، از عضله کوادری سپس تشکیل شده که خود شامل چهار عضله رکتوس فموریس ، وستوس اینترمدیوس و واستوس لترالیس و وستوس مدیالیس می باشد (تصویر۴-۱). عمل این عضله در طول gait، اکستانسیون زانو و ثبات و کنترل آن از طریق انقباض Eccentric می باشد………………………………

 

 

سطح مفصلی تیبیا
انتهای قسمت فوقانی ضخیم تر از انتهای قسمت تحتانی است و به سمت عقب گسترده شده است. کندیل داخلی بزرگتر از کندیل خارجی است اما به اندازه کندیل خارجی

برجسته نیست. سطح مفصلی بیضی شکل آن مقعر است. لبه خارجی رویه مفصلی برجسته است و تکمه بین کندیل داخلی را تشکیل می دهد.

کندیل خارجی نسبت به تنه از سمت خارج، به ویژه در قسمت خلفی خارجی گسترده شده است و در زیر همین قسمت یک رویه مفصلی گرد وجود دارد که با انتهای قسمت فوقانی فیبولار مفصل می شود. سطح مفصلی قسمت فوقانی کندیل خارجی برای مفصل

شدن با کندیل خارجی ران تقریباً گرد و در مرکز کمی گود است. کنار داخلی رویه مفصلی برجسته است و شامل تکمه بین کندیلی خارجی است ( تصویر A10-1). از دو کندیل بزرگ

داخلی و خارجی، فضای بین کندیلی و برجستگی تیبیا تشکیل شده است (تصویرB10-1).

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

در بالای هر کندیل یک سطح مفصلی مقعر است که توسط فضای بین کندیلی از همدیگر جدا شده اند.

تصویر ۱۰-۱٫ A)نمای فوقانی سطح مفصلی تیبیا. B )نمای خافی مفصل تیبیوفمورال.

شکل استخوانی مفصل زانو در استحکام مفصل سهم ناچیزی دارد. قدرت زانو در درجه اول به تمامیت عضلات و در درجه دوم به قدرت لیگامانهای مفصل زانو بستگی دارد. برخی از لیگامانهای مفصل زانو عبارتند از:

– لیگامان جانبی داخلی : نوار عریض و پهن در نزدیک خلف مفصل می‌باشد که از اپی کندیل داخلی فمور درست زیر تکمه ادداکتور شروع شده به منیسک داخلی، تیبیا و تنه استخوان مجاور کندیل متصل می شود (تصویر ۱۱-۱). قسمت قدامی این لیگامان پهن است و حدود

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

۱۰ سانتیمتر طول دارد و ممکن است از کپسول و منیسک داخلی توسط تعدادی بورس جدا شود. لیگامان به سمت جلو شیب پیدا می‌کند و در آنجا با تاندون ماهیچه های Sartorius، Gracilis…………………

 

اختلالات مفصل تیبیوفمورال
در این بخش، برخی از مهمترین اختلالات مفصل تیبیوفمورال، علتهای بروز آن و علائم بالینی ضایعات بررسی می شود.
ضایعات ضربه ای لیگامانها و عناصر نگهدارنده زانو
لیگامانهای متقاطع، LCL، MCL، کپسول خلفی زانو و منیسک ها باعث پایداری زانو

می‌گردند. ضایعات این عناصر باعث ناپایداری زانو می گردند. این ناپایداری به صورت زاویه دار شدن زانو به داخل و خارج (واروس و والگوس)، لغزش تیبیا به جلو و عقب و بالاخره چرخش

تیبیا در زیر استخوان فمور که باعث نیمه در رفتگی کندیلهای داخلی و خارجی تیبیا به جلو و یا عقب می‌گردند.
ضایعات لیگامانهای زانو در صورتی که به طور صحیح معالجه نگردند باعث ناپایداری و ضعف زانو گشته و دیر یا زود منجر به استئوآرتریت می گردد.
تشخیص و تفسیر ضایعات زانو در بعضی موارد به طور دقیق امکان نداشته و مشکل است، زیرا اولاً ضایعات غالباً تنها نبوده و ضربه وارده ممکن است باعث ضایعات قسمتهای گوناگون

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

زانو گردد، ثانیاً ناتوانی ناشی از ضایعه یک قسمت تا اندازه‌ای به وسیله قسمت های دیگر جبران می‌گردد.
ضایعات MCL زانو
رگ به رگ شدن یا کشش MCL شایع ترین ضایعه زانو بوده و بیشتر در ورزشکاران دیده می‌شود. این ضایعه معمولاً به علت چرخش ساق در حالی که زانو خم است و یا فشار آمدن روی قسمت خارجی زانو به وجود آمده و غالباً در اسکی بازان دیده می شود.
در معاینه فیزیکی این بیماران درد در کناره داخلی زانو بوده و ناپایداری زانو وجود نداشته و یا جزیی است. Valgus Stress باعث ایجاد درد در قسمت داخلی زانو می‌گردد. رادیوگرافی زانو طبیعی است.
پارگی MCL
مکانیسم ضایعه، وارد آمدن ضربه شدید به زانو در حالی که زانو راست بوده و یا مختصر خم است باعث این ضایعه می گردد. این لیگامان ممکن است از محل اتصالش به استخوان فمور و یا استخوان تیبیا کنده شده (با یا بدون قطعه کوچکی از استخوان) و یا اینکه پارگی در خط وسط باشد.

درد و تورم و محدودیت حرکات زانو در این بیماران به مراتب شدیدتر از حالت قبلی بوده و غالباً خونریزی در داخل زانو وجود دارد. علاوه بر این لیگامان ممکن است کپسول خلفی زانو، لیگامانهای متقاطع، منیسک داخلی نیز ضایعه دیده و کندیل خارجی تیبیا شکسته شود. در معاینه فیزیکی، درد و تورم در کناره داخلی زانو وجود دارد زانو ناپایدار بوده و ابداکسیون آن

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

باعث ایجاد فرو رفتگی در کناره داخلی زانو می‌گردد. گاه معاینه فیزیکی به علت درد شدید امکان ندارد. در این صورت معاینه باید زیر بی هوشی عمومی و یا پس از تجویز مسکن به مقدار کافی انجام گیرد. رادیوگرافی ساده زانو و همچنین رادیوگرافی تحت فشار ضروری بوده و به تشخیص قطعی کمک می کند.
پارگی LCL
ضایعات این لیگامان به مراتب کمتر از MCL بوده، و در اثر وارد آمدن ضربه به داخل زانو بوجود می آید. در صورتی که ضربه وارده شدیدتر باشد، باعث پارگی کپسول خلفی زانو، لیگامانهای متقاطع و بالاخره کشیدگی و پاره شدن عصب فیبولا می‌گردد. ممکن است همراه با این ضایعه شکستگی کندیل داخلی تیبیا نیز دیده شود.

مدت زمان کوتاهی بعد از وارد آمدن ضربه درد و تورم و محدودیت حرکات مفصلی وجود دارد. در معاینه زانو ناپایداری وجود داشته و اداکسیون آن ( Varus stress ) باعث ایجاد حفره ای در کناره خارجی مفصل می گردد. در صورت وجود ضایعات عصبی بیمار بی حسی در

بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

قسمت خارجی مچ پا و افتادگی پا دارد. رادیوگرافی کمک شایانی به تشخیص ضایعه می کند و باید به همان ترتیب که در مورد پارگی MCL گفته شده، در حالیکه زانو تحت فشار گذاشته شده، انجام گیرد.
پارگی لیگامانهای متقاطع
علت پارگی لیگامانهای متقاطع زانو ضربه شدید بوده و غالباً با سایر ضایعات زانو نظیر پارگی لیگامانهای طرفی و پارگی منیسک ها همراه می باشد، وارد آمدن ضربه شدید به انتهای تحتانی فمور در حالی که زانو خم باشد باعث پارگی لیگامان…………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها”