فروشگاه

توضیحات

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

گرایش به انواع موادمخدر که عادت آن به صورت اعتیاد[۱] درمی­آید و دارای انواع گوناگونی می­باشد

که اثرات آنها بر خانواده، اجتماع و اقتصاد یک جامعه و در سطح کلان یک کشور بسیار عمیق است.

اعتیاد یکی از پیچیده­ترین آسیب­های اجتماعی است که درمان و نوع برخورد در آن بسیار دشوار است،

مسائل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در درمان و روشهای پیشگیری آن بسیار اثرگذار است که باید مورد بررسی همه­جانبه قرار گیرد.

موضوع این تحقیق علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک در کمپ­های تهران می­باشد که دارای اهداف

کلی علل گرایش افراد به اعتیاد، و علل اعتیادزدگی معتادین، به منظور پیگیری و افزایش عوامل دلزدگی از

مواد و کاهش گرایش به موادمخدر می­باشد.

و اهداف جزئی آن که شامل بررسی و شناخت عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی، و عوامل اجتماعی می­باشد.

همانطور که در بالا اشاره شد جامعه آماری این تحقیق معتادین

در حال ترک در کمپهای تهران می­باشد که در این تحقیق تمام جامعه آماری ما مذکر می­باشند.

تعداد نمونه­گیری که مورد تحلیل قرار گرفته­اند ۲۵ نفر می­باشد که از روش پیمایشی و پرسشنامه استفاده شده است.

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

تعداد فرضیات این تحقیق ۲۰ فرضیه به عنوان نمونه:

–        به نظر می­رسد بین سن و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین تحصیلات و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین طرد خانواده و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین احساسات و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

و به همین ترتیب ۲۰ فرضیه ما ساخته شد. و متغیر مستقل در این جا سازه ما «اعتیادزدگی» و متغیرهای وابسته که شامل: سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، محل سکونت، مدت عضویت در [۲]N.A، میزان مصرف، نوع مصرف، دوستان معتاد و …

 

۱۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران
بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                     شماره صفحه

چکیده                                                                    ۱۴

فصل اول

مقدمه                                                                     ۱۷

بیان مسأله                                                              ۱۸

اهداف تحقیق                                                           ۲۲

ضرورت­های تحقیق                                                  ۲۳

فرضیات                                                                           ۲۴

تعاریف                                                                            ۲۶

محدوده مطالعاتی پژوهش                                                   ۲۶

فصل دوم

۱/۲- مقدمه                                                              ۳۱

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

۲/۲- اصطلاحات و مفاهیم                                          ۳۳

۳/۲- عوامل مؤثر                                                               ۳۶

۱/۳/۲- اعتیاد و عدم آگاهی                                        ۳۶

۲/۳/۲- اعتیاد و سهل­انگاری                                       ۳۶

۳/۳/۲- اعتیاد و بیکاری                                                       ۳۷

۴/۳/۲- اعتیاد و معاشرت با دوستان ناباب                              ۳۸

۵/۳/۲- اعتیاد و لذت­جویی و دردگریزی                                 ۳۹

۶/۳/۲- اعتیاد و فقر اقتصادی                                               ۴۰

۷/۳/۲- اعتیاد و فقر فرهنگی                                        ۴۱

۸/۳/۲- اعتیاد و رفاه مادی                                                   ۴۲

۹/۳/۲- اعتیاد و عوامل فردی                                                ۴۳

۴- آثار و تبعات                                                                 ۴۶

۱/۴- عوارض مصرف موادمخدر بر روی سلامت جسمی و روانی        ۴۶

۲/۴- لاابالی­گری و اعتیاد                                                     ۴۸

۳/۴- خواب سنگین و اعتیاد                                        ۴۸

۴/۴- بی­اشتهایی و اعتیاد                                                     ۴۹

۵/۴- پرگویی و اعتیاد                                                         ۴۹

۶/۴- خوش­بینی زیاد و اعتیاد                                               ۵۰

۷/۴- خوشی کاذب و اعتیاد                                        ۵۰

۸/۴- شخصیت ضداجتماعی و اعتیاد                                     ۵۱

۹/۴- احساسات و اعتیاد                                                      ۵۱

۱۰/۴- ناتوانی در رویارویی با مسائل زندگی و اعتیاد                         ۵۲

۱۱/۴- انزواطلبی و اعتیاد                                                     ۵۳

۱۲/۴- سلامت خانواده و اعتیاد                                            ۵۳

۱۳/۴- اعتیاد و عوارض اجتماعی                                          ۵۴

۱۴/۴- عوارض اقتصادی و اعتیاد                                         ۵۵

۱۵/۴- اثرات زودرس اعتیاد                                       ۵۵

۵/۲- نظریه­های مرتبط با اعتیاد                                            ۵۶

۱/۵/۲- نظریه زیست­شناختی                                                ۵۶

۲/۵/۲- دیدگاه تضاد                                                 ۵۷

۳/۵/۲- دیدگاه کارکردگرایی                                       ۵۸

۶/۲- آمار و ارقام                                                              ۵۹

۱/۶/۲- اعتیاد به موادمخدر در ایران                                      ۵۹

۲/۶/۲- موادمخدر و سوءاستفاده از آن در جهان                      ۶۰

۷/۲- جمع­بندی و نتیجه­گیری                                                ۶۱

فصل سوم

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

۱/۳- روش پژوهش                                                  ۶۷

۲/۳- جامعه آماری                                                   ۶۷

۳/۳- حجم نمونه و روش نمونه­گیری                                     ۶۸

۴/۳- ابزار اندازه­گیری                                                        ۶۸

۵/۳- روش جمع­آوری اطلاعات                                             ۶۸

۶/۳- روش­های تجزیه و تحلیل آماری                                   ۶۹

فصل چهارم

۱/۴- مقدمه                                                              ۷۱

۲/۴- جداول توصیفی                                                         ۷۴

فهرست جداول یک­توصیفی

۱/۱- توضیح جمعیت نمونه برحسب میزان سن                       ۷۴

۲/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان تحصیلات                          ۷۵

۳/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اشتغال                     ۷۶

۴/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب تأهل                                 ۷۷

۵/۱-  توزیع جمعیت نمونه برحسب مسکن                              ۷۸

۶ /۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب محل سکونت                     ۷۹

۷/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان عضویت در N.A                 ۸۰

۸ /۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان مصرف                             ۸۲

۹/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع مصرف                       ۸۱

۱۰/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات مراجعه به N.A         ۸۳

۱۱/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اخراج از منزل                   ۸۴

۱۲/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان دوستان معتاد                   ۸۵

۱۳/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان آشنایی با مواد به وسیله دوستان   ۸۶

۱۴/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان ترس از مرگ           ۸۷

۱۵/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان خروج اراده زندگی   ۸۸

۱۶/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان مشکلات اقتصادی              ۸۹

۱۷/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اخراج از کار            ۹۰

۱۸/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان افت اعتبار فردی                ۹۱

۱۹/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان ناتوانی در زندگی               ۹۲

۲۰/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان خودکشی                         ۹۳

۲۱/۱- توزیع جمعیت نمونه برحسب اعتیادزدگی                      ۹۴

فهرست جداول دوبعدی

۱/۲-  توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان سن و اعتیادزدگی               ۹۵

۲/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان تحصیلات و اعتیادزدگی       ۹۷

۳/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اشتغال و اعتیادزدگی  ۹۸

۴/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان تأهل و اعتیادزدگی               ۹۹

۵/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب وضعیت مسکن و اعتیادزدگی         ۱۰۰

۶/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب محل سکونت و اعتیادزدگی   ۱۰۱

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

۷/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان عضویت و اعتیادزدگی          ۱۰۳

۸/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع مصرف و اعتیادزدگی              ۱۰۵

۹/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان مصرف و اعتیادزدگی ۱۰۶

۱۰/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات مراجعه به N.A و اعتیادزدگی         ۱۰۸

۱۱/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب اخراج از منزل و اعتیادزدگی         ۱۱۰

۱۲/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دوستان معتاد و اعتیادزدگی ۱۱۲

۱۳/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب آشنایی با مواد به وسیله دوستان و اعتیادزدگی  ۱۱۳

۱۴/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان ترس از مرگ و اعتیادزدگی           ۱۱۴

۱۵/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب خروج اراده زندگی و اعتیادزدگی            ۱۱۶

۱۶/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب مشکلات اقتصادی و اعتیادزدگی                       ۱۱۸

۱۷/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اخراج از کار و اعتیادزدگی                      ۱۲۰

۱۸/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان افت اعتبار فردی و اعتیادزدگی                ۱۲۲

۱۹/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب ناتوانی در زندگی و اعتیادزدگی                        ۱۲۴

۲۰/۲- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان خودکشی و اعتیادزدگی                          ۱۲۶

فهرست نمودارها

۱/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب سن                                  ۱۲۸

۲/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات                         ۱۲۹

۳/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب اشتغال                              ۱۳۰

۴/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب تأهل                                 ۱۳۱

۵/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب وضعیت مسکن                            ۱۳۲

۶/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب محل سکونت                      ۱۳۳

۷/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب مدت عضویت در N.A                  ۱۳۴

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

۸/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع مصرف مواد                          ۱۳۵

۹/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان مصرف روزانه          ۱۳۶

۱۰/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد مراجعه به N.A                  ۱۳۷

۱۱/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات اخراج از منزل ۱۳۸

۱۲/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب داشتن دوستان معتاد                  ۱۳۹

۱۳/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب آشنایی با مواد به وسیله دوستان  ۱۴۰

۱۴/۳-  توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات ترس از مرگ ۱۴۱

۱۵/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات خروج اراده زندگی     ۱۴۲

۱۶/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب بروز مشکلات اقتصادی               ۱۴۳

۱۷/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات اخراج از کار   ۱۴۴

۱۸/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات افت اعتبار فردی        ۱۴۵

۱۹/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات ناتوانی در امور زندگی         ۱۴۶

۲۰/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد دفعات خودکشی                 ۱۴۷

۲۱/۳- توزیع جمعیت نمونه برحسب اعتیادزدگی

 

فصل اول:
کلیات پژوهش

۱-   مقدمه

اعتیاد یک معضل اجتماعی است و تمامی جنبه­های زندگی فیزیکی، روانی و روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار
می­دهد.

در سال ۱۲۹۰ شمسی اولین قانون ممنوعیت مصرف موادمخدر در ایران تصویب شد و به دنبال آن با فشارهای بین­المللی و گروههای مذهبی و مردمی مبارزه با اعتیاد چندین سال بعد قانون منع کشت خشخاش نیز به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۴ پلیس بین­الملل، ایران را از لحاظ کشف موادمخدر در دنیا در مقام اول معرفی کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ مصرف

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

موادمخدر را جرم تلقی کرد و عاقبت مصرف­کنندگان، منتهی به زندان یا اردوگاههای بازپروری می­باشد.

با پشت سرگذاشتن یک سده از وضع قوانین و فعالیت­های گروههای مبارزه با موادمخدر اینک ما شاهد افزایش روزافزون تعداد مصرف­کنندگان موادمخدر در جامعه مخصوصاً جامعه­های بزرگ مثل شهرها هستیم که البته و متأسفانه این پدیده به جامعه­های کوچکتر مثل روستاها نیز کشیده شده است.

در دهه اخیر با به وجود آمدن انجمن معتادین گمنام در ایران و ایجاد کمپ­های متعدد گام بزرگی در امر مبارزه با مواد مخدر برداشته شده است.

۲-   بیان مسأله

موادمخدر و اعتیاد بلای ویرانگر خانواده و جامعه و مخرب­ترین عامل روح و روان آدمی است که پیشگیری از اعتیاد بروز جرائم دیگر را کاهش می­دهد و برای آن که بیشتر به ماهیت این موضوع برسیم ابتدا نگاهی گذرا به تعریف موادمخدر، اعتیاد و معتاد داریم.

ماده مخدر به هر ماده­ای غیر از آب و غذا می­گویند که وقتی وارد بدن موجود زنده می­گردد ساختار و کارکرد آن را تغییر می­دهد و وابستگی جسمانی به ماده مخدر «اعتیاد» نام دارد و معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به ماده مخدر یا دارو شده باشد در واقع معتاد کسی است که در نتیجه استعمال متمادی دارو در بدن وی حالت اکتسابی ایجاد شده به شیوه­ای که مصرف مکرر ماده مخدر موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن گردد از این رو پس از مدتی فرد معتاد مقادیر بیشتری از دارو را می­تواند بدون بروز ناراحتی تحمل کند و درصورتی که دارو به او نرسد اختلالات روانی و جسمی در او ایجاد می­شود. شایان ذکر است در سالهای اخیر به فرد معتد، بیمار اطلاق می­گردد نه مجرم.

از عوامل مؤثری که باعث گرایش افراد به اعتیاد می­گردد می­توان از هفت مورد زیر نام برد: معاشرت با دوستان ناباب، لذت­جویی و دردگریزی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، رفاه مادی، ساختار نامناسب خانوادگی و بیکاری.

آمار و ارقام در ایران نشان می­دهد که بخش اصلی زندانیان کشور را معتادان یا قاچاق­چیان موادمخدر تشکیل می­دهند.

سالانه ۵ درصد به جمع معتادان کشور افزوده می­شود در حالی که سازمان بهزیستی کشور تنها توان مداوای ۲ درصد معتادان را دارد. روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با موادمخدر در کشور دستگیر می­شوند و ماهانه ۱۰۰ نفر به دلیل سوءمصرف موادمخدر می­میرند.

بررسی­ها نشان داده است که جمعیت معتادان در ایران هر ۱۰ سال ۲ برابر می­شود، در ضمن تحقیقات نشان داده است که سالانه ۸۱۲ تن تریاک و ۶/۲۹ تن هروئین و مرفین میزان مصرف در ایران است؛ در سالهای اخیر این افزایش، بیشتر از رشد جمعیت است. دیدگاه­های مختلف در برابر اعتیاد موضع­گیری

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

مختلفی دارند از جمله براساس دیدگاه «تضاد» اعتید به عنوان واکنشی است به نابرابری­های اجتماعی پایداری که توسط نظام سرمایه­داری تحمیل می­شود. درچنین وضعیتی فرودستان جامعه برای فرار از ستمدیدگی و ناکامی توسط نابرابری­هایی که تجربه می­کنند به موادمخدر روی می­آورند.

«کنش متقابل­گرایی» بر اهمیت تعاریف و برچسب­زنی که بر معانی اجتماعی متمرکز می­شود و بر اعتیاد پیوند می­خورد، تأکید می­کند. اگر نخستین تجربه اعتیاد خوشایند باشد، احتمال تکرار می­رود و فردی که به دفعات اقدام به این کار کند، احتمال خوردن برچسب به او به عنوان «معتاد» زیاد است.

«دیدگاه زیست­شناختی» به نقش ژنتیک (ارث) و گرایش فرد به مصرف ماده مخدر تأکید می­کند، پژوهشگران بر این باورند که فرزندان معتادان، ۵۰ درصد شانس معتادشدن را دارند. تبیین­های «روان­شناختی» به گرایش برخی از انواع شخصیت­ها به مصرف موادمخدر تأکید دارد مخصوصاً افرادی که آمادگی برای اضطراب دارند، احتمال بیشتری دارد که برای آرامش و دستیابی به اعتماد به نفس و تسکین تنش خود به مصرف مواد مخدر روی بیاورند.

حال با بیان این مسائل این سؤال مطرح می­گردد که چه عواملی باعث بروز پدیده اعتیادزدگی در معتادین می­گردد و آنان سعی در ترک موادمخدر دارند و به کمپ­ها مراجعه می­کنند؟

از عواملی که باعث می­شود معتادین قصد ترک موادمخدر را نمایند از موارد زیر می­توان نام برد:

الف) بروز رفتارهای ضداجتماعی: فرد معتاد برای دستیابی به موادمخدر دست به انجام هر کاری از قبیل دزدی، خیانت، دروغگویی و … می­گردد و فرد بیمار هنگامی که چشم باز می­کند و خود را در منجلاب می­بیند قصد ترک موادمخدر را می­نماید.

ب) افراد معتاد اصولاً از جامعه جدا شده و انزواطلبی و خودخواهی پیشه می­نمایند اما این جدایی از جامعه برای افراد که فطرتاً گرایش به زندگی

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

اجتماعی را دارند مشکل است.

ج) یکی دیگر از عواملی که باعث می­شود فرد از موادمخدر بیزار گردد ناتوانی در رویارویی با مسائل زندگی آنطور که هست می­باشد.

د) از دیگر عوامل می­توان احساسات را نام برد احساساتی از قبیل وجدان، قدرت دوست داشتن.

ه) آوارگی، طرد از خانواده، طرد از جامعه از عوامل مؤثر در ترک موادمخدر است.

م) بسیاری از معتادان همیشه ترس از زندانی شدن و ریختن آبروی خود را دارند و برای اینکه آبروی خود و خانواده را حفظ نمایند و با نیروی انتظامی برخورد ننمایند به سوی بهبودی می­روند.

ر) طبق آمار درج شده تعدادی از افراد معتاد به دلیل سوءمصرف و یا مصرف سرنگهای آلوده طعم تلخ مرگ را چشیده­اند و ترس از مرگ در بیماران دیگر باعث می­شود افراد به سمت بهبودی پیش روند.

این عوامل از عمده­ترین عواملی است که در مورد افراد معتادی که به سمت ترک موادمخدر گرایش پیدا می­کنند.

انجمن معتادان گمنام در جولای سال ۱۹۵۳ تشکیل شد و اولین جلسه آن در جنوب کالیفرنیا برگزار گردید و در سال ۱۹۷۲ انجمن تشکیل دفتر خدمات جهانی N.A در لوس­آنجلس را داد و گشایش این دفتر، هدفمندی و اتحادی که بدان نیاز بود برای انجمن به ارمغان آورد.

وجود دفتر جهانی باعث تثبیت و رشد انجمن گردید.

معتادین گمنام یک انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به موادمخدر مشکل اصلی زندگیشان بوده است. این انجمن متشکل از معتادانی است که در حال بهبودی هستند و اکنون به گرد هم می­آیند تا به کمک هم­پاکی خود را حفظ کنند این برنامه پرهیز کامل از هرگونه ماده مخدر است تنها لازمه عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف موادمخدر است.

در معتادان گمنام هیچ شرط و شروطی وجود ندارد به هیچ سازمانی وابسته نیست حق عضویتی ندارد و با هیچ سازمان سیاسی، مذهبی و یا انتظامی ارتباطی ندارد، هرگز تحت نظر نبوده و نیست هرکس مایل باشد بدون درنظر گرفتن سن، مذهب و نژاد و جنسیت می­تواند به انجمن بپیوندد. در انجمن از

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

ابزاری که معتادان در حال بهبودی به کمک آن، زندگی بدون موادمخدر را در N.A آموخته­اند استفاده می­شود، قدم­های دوازده­گانه، ابزار مثبتی هستند که بهبودی را ممکن ساخته­اند.

هدف اصلی انجمن­ها پاک ماندن و رساندن پیام بهبودی به معتادی است که هنوز در عذاب است و مشکل مشترک اعضا اعتیاد است که باعث اتحاد اعضا گردیده است.

۳-   اهداف تحقیق

اهداف کلی:

بررسی و شناخت علل دلزدگی از موادمخدر در بین معتادین در حال ترک در انجمن معتادین گمنام به منظور افزایش عوامل اعتیادزدگی و کاهش معتادین در سطح جامعه.

اهداف جزئی:

الف) بررسی و شناخت عوامل فردی در امر اعتیادزدگی از قبیل افت اعتبار فردی، ناتوانی در برابر مسائل زندگی آن طور که هست، ترس از مرگ،

ب) بررسی و شناخت عوامل خانوادگی در امر اعتیادزدگی از قبیل مشکلات اقتصادی در خانواده، تهدید به اخراج از منزل توسط همسر و والدین

ج) بررسی و شناخت عوامل اجتماعی در امر اعتیادزدگی از قبیل تهدید به اخراج از محل کار، دوری از اجتماع، طرد اجتماعی

۴-   ضرورت­های تحقیق

الف) ضرورت­های کاربردی:

یکی از معضلات عمده جهانی که کشور ما نیز با او درگیر می­باشد در حال حاضر مسئله اعتیاد است. اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیب­های اجتماعی، نابسامانی­های خانوادگی و فردی می­باشد که مانند یک سم و آفت ریشه در جامعه دوانده است و دارای عوارض مختلفی مانند عوارض جسمی، روانی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی است، که صدمات جبران­ناپذیری را بر پیکره افراد در سطح کلان به جامعه می­زند که باید با برخوردهای منطقی با آن به

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

مبارزه بپردازیم یکی از این برخوردها یا راهکارهای ارائه شده که مورد استقبال بی­نظیری قرار گرفته است انجمن معتادین گمنام (N.A) است. اما مطالعات زیادی انجام نشده و لازم است مانند این بخش انجام شود تا به راهکارهای عملی دست یابیم و تقاضای موادمخدر را کاهش دهیم.

ب) ضرورت نظری:

از نظر دورکیم جرم عملی است که واکنش جامعه را به صورت مجازات درپی دارد. حال باید دید که برای پدیده اعتیاد جامعه چه مجازاتی را در نظر گرفته است و آیا این مجازات­ها تأثیری داشته است.

ما در این جا سعی داریم که به این مسئله بپردازیم که اعتیاد به موادمخدر در انواع مختلف و نوع گرایش به این مواد که باعث سست شدن پایه­های فردی، زندگی خانوادگی و در سطح بزرگتر نیز باعث رسوخ ریشه­های جامعه می­شود را می­تان با نظریه­پردازی و سپس ایجاد رابطه درست بین فرد و اجتماع و خانواده و پیدا کردن بستر مناسب و آموزش هنجارهای اجتماعی سعی در پاکسازی خانواده­ها از این پدیده خانمانسوز نماییم.

۵-   فرضیات

–        به نظر می­رسد بین سن و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین تحصیلات و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین اشتغال و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین محل سکونت و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین طرد خانواده و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین مشکلات روحی و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین مشکلات خانوادگی و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین مشکلات اقتصادی و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین مشکلات اجتماعی و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین ترس از مرگ و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین خارج شدن اراده زندگی از دست فرد و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین احساسات و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین طرد خانواده و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین ناامیدی منجر به خودکشی در معتادین و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

بررسی و شناخت علل اعتیاد زدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران

–        به نظر می­رسد بین ناتوانی در رویارویی با مسائل زندگی آن طور که هست و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین اخراج از محل کار و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین فقر مالی و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین سستی پیوندهای عاطفی در طول بیماری و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین رتبه تبهکاری و اعتیادزدگی معتدین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین تأهل و اعتیادزدگی معتدین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

۶-   تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف نظری سن: منظور از سن سال تولد فرد می­باشد که بنابر اظهار فرد با معرف سال سنجیده شده و از سه طبقه زیر خارج نیست:

–        کمتر از ۲۱ سال

–        بین ۲۱ تا ۲۴ سال

–        ۲۴ سال و بالاتر

تحصیلات:

نظری: منظور مدرکی است که از طریق آموزش و پرورش رسمی به فرد اعطا می­شود.

عملی: منظور از تحصیلات سطح سواد فرد است که تا چه مقطعی درس خوانده در این تحقیق از سه مورد زیر خارج نمی­باشد.

–        بیسواد تا سیکل

–        متوسط و دیپلم

–        دیپلم و بالاتر

اشتغال

نظری: منظور از اشتغال این است که کاری که فرد انجام می­دهد و در قبال آن دستمزد دریافت می­کند.

عملی: کاری که فرد انجام می­دهد شغل آن است که در این امر از سه طبقه زیر استفاده شده است.

شغل

–        دولتی

–        آزاد

–        سایر

تأهل: منظور از تأهل این است که آیا فرد ازدواج کرده است یا خیر.

عملی: وضعیت تأهل فرد موردنظر است که سه مورد زیر در این تحقیق مدنظر است.

تأهل

–        مجرد

–        متأهل

–        سایر

وضعیت مسکن

نظری: منظور این است که جایی که فرد زندگی می­کند متعلق به چه کسی است.

عملی: در این جا منظور این است که محل زندگی فرد متعلق به خود است یا دیگری و یا سایر مواد.

وضعیت مسکن

–        شخصی

–        استیجاری

–        سایر

منطقه سکونت

نظری: منطقه محل سکونت براساس طبقه­بندسی شهرداری مدنظر است.

عملی: منظور یکی از مناطق ۲۲گانه تهران و حومه تهران می­باشد.

منطقه سکونت

–        مناطق ۱ تا ۱۰

–        مناطق ۱۱ تا ۲۲

–        حومه تهران

مدت عضویت

نظری: منظور از عضویت مدت زمانی است که فرد مراجعه کرده است.

عملی: مدت زمانی است که فرد برای ترک مواد به N.A مراجعه کرده است که در این مورد سه طبقه زیر مدنظر است.

مدت عضویت

–        کمتر از ۲۱ روز

–        بین ۲۱ تا ۴۲ روز

–        ۴۲ روز و بیشتر

مواد مصرفی: نظری: منظور این است که در بین مواد مخدری چون تریاک، حشیش، هروئین و کراک کدام ماده را مصرف می­کردند.

عملی: در این تحقیق سه طبقه زیر مدنظر است:

مواد مصرفی

–        کراک

–        تریاک

–        سایر

میزان مصرف: نظری: منظور مقداری از موادمخدر است که فرد روزانه مصرف می­نموده که دارای مؤلفه­هایی نظیر گرم، سوت، سنگ و … می­باشد.

عملی:

میزان مصرف

–        ۱ گ%