فروشگاه

توضیحات

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

در نظام متحول و پیشرو صنعتی ، اولین گام کوشش برای شناخت بهره وری

و متعاقب آن تلاش برای تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی کار که از شرایط لازم و ضروری برای تحقق رشد اقتصادی بشمارمی آید می باشد .

در کشورهای جویای رشد و توسعه، فقدان نیروی انسانی ماهر وکارامد،

فقدان امکانات فنی و مالی و بسیاری عوامل دیگر دست به دست هم داده تا بهره وری را در سطح پایین نگه دارد و موجبات اتلاف منابع مالی، انسانی و

امکانات و فرصتهای اقتصادی را فراهم آورد. با این وضعیت بدون شک ،

منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه برای سازمانها بوده به نحوی که به تصمیمات

سازمانی شکل داده و راه حل ارائه می دهند، مسائل و مشکلات سازمان را حل می‌کنند، بهره وری را عینیت می بخشند و کارایی و اثربخشی را معنا

می‌دهند. لذا منابع انسانی بخش عمده ای از زندگی خود را به عنوان کارمند، کارگر ، سرپرست یا مدیر در محیط سازمانی می‌گذرانند و طبیعی است که توجه به آن از اهمیت وافری برخوردار است.(محمد زاده،۴۴:۱۳۹۷)

 تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

نیروی انسانی متخصص یکی از مهمترین داده‌های یک اقتصاد نوین است . چرا که پیش نیاز هرگونه تغییر، تحول و تکامل اجتماعی– اقتصادی وجود

انسانهای اندیشمند و متحول است. شاید به همین دلیل است که دانشمندان، نیروی انسانی متخصص را بزرگترین دارایی و سرمایه های اصلی یک

جامعه می‌دانند. بنابراین سرمایه گذاری برای این دارایی عظیم از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت ذکر شده برای شرکت سایپا یدک به عنوان یک

شرکت خدماتی که نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه آن محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از هزینه های جاری این شرکت را هزینه‌های منابع انسانی

دربرگرفته است، دوچندان خواهدبود. از این روست که محقق در پژوهش حاضر می‌کوشد

.تا مهمترین عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی را در شرکت سایپا یدک مورد احصا، شناسایی و رتبه بندی قراردهد و ویژگیهای کیفی موثر بر بهره وری کارکنان را از طریق آمار استنباطی به اطلاعات کمی تبدیل

نموده و از این طریق اهمیت توجه به کارکنان را بعنوان مشتریان درون سازمانی مورد توجه و تاکید قرار دهد.

۷۳صفحه فایل ورد فقط فصل ۱و۲و۳

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پایان نامه  را دانلود کنید لطفا در خرید خود دقت کنید این پایان نامه بدون فصل چهارم و پنجم است

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک
تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

 

-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه به دلیل این که فعالیت های تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری

هستند و به طور مداوم امکان فیزیکی، بستر و زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم می کنند و این تقاضاهای جدید که خود محرک سرمایه گذاری و در نهایت، تضمین کننده رشد و شکوفایی اقتصاد هستند، از اهمیت به سزایی در

دنیای صنعتی امروز برخوردار هستند. چنین منطق و طرز فکری سبب می شود تحقیقات امری ضروری و یکی از ارکان لازم برای رشد و توسعه اقتصادی

تلقی شود. از طرفی دیگر ارتقای سطح بهره وری فعالیت های اقتصادی کشور همواره مطلوب بوده و جهت استفاده کارآمد از منابع ، ارتقای سطح زندگی

و رفاه بیشتر و آسایش یک ضرورت جدی بوده و این مسئله همواره مدنظر مسؤلین و دست اندرکاران اقتصادی کشور بوده و هست . همچنین بهره وری به

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

عنوان یکی از شاخص های مهم مربوط به کارآمدی بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی محسوب شده و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد است

و در مطالعات تجربی به عنوان مهم ترین شاخص ارزیابی اقتصادی کاربرد فراوان داشته و از اهمیت به سزایی برخوردار است  ( عسگری و دیگران، ۱۳۹۹ ).

اگر چه ایران توسعه صنعتی خود را از دهه ۱۳۴۰  آغاز کرده است و در این رابطه سرمایه گذاری های زیادی در بخش صنعت انجام شده است ، اما در بسیاری از موارد این سرمایه گذاری ها نتایج مطلوب در پی نداشته است . شاید یکی از عمده ترین دلایل آن ، عدم توجه به سطح بهره وری بوده است. بهره وری تا حد زیادی چگونگی رقابت تولیدات کشور را در عرصه بین المللی تعیین می کند. چنانچه بهره وری کار و سرمایه یک بنگاه در مقایسه با بهره وری بنگاه های دیگری که همان کالا را تولید می کنند ، کاهش یابد ، آن بنگاه توان رقابتی خود را در بازار جهانی از دست می دهد .

از نظر عملیاتی بهره وری به معنای نسبت ستاده واقعی به نهاده های واقعی می باشد. این تعریف از بهره وری با مفهوم بهبود بهره وری به معنی انتقال تابع تولید به طرف بالا سازگار است. بنابراین، بهره وری به معنی تولید بیشتر با مقادیر معین و ثابتی از نهاده ها، یا بدست آوردن همان سطح تولید با مقادیر کمتری از نهاده ها و یا افزایش تولید با نرخی بیشتر از نرخ افزایش نهاده ها می باشد. به بیان دیگر، بهره وری به معنی میزان نسبی کارایی است

که منابع تولیدی، یعنی کار و سرمایه و … به کار گرفته شده اند. در این مفهوم ، بهره وری شاخص استفاده مفید ، موثر و کارا  از  منابع گوناگون است ( امینی۱۳۷۹ ) .

در شرایطی که جمعیت کشور و خواسته ها و نیازهای افراد در حال افزایش است ، افزایش تولید امری اجتناب ناپذیر است و افزایش تولید از طریق افزایش سطح کمی عوامل تولید به دلیل کمیابی منابع تا میزان معینی امکان پذیر بوده و تولید از آن مقدار نمی تواند تجاوز نماید. اگر تغییر فنی در نهاده ها تجسم

یابد، افزایش استفاده از نهاده ها می تواند به انتقال منحنی تولید به طرف بالا منجر گردیده و در نتیجه حداکثر تولید قابل حصول ارتقاء خواهد یافت. در این شرایط گفته می شود بهبود بهره وری رخ داده است ( امینی، ۱۳۹۸ ).

به عبارت دیگر ، اندازه بهره وری در تولید صنعتی ، یکی از معیارهای مهمی است که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی پی برد . به عبارت دیگر ، رشد

بهره وری یکی از پیش شرط های اساسی ارتقاء سطح رقابت پذیری بخش صنعت و موفقیت آن در شرایط رقابت فزاینده ی جهانی به شمار می رود ، زیرا این امر سبب کاهش بهای تمام شده ی کالای تولیدی از طریق کاهش

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

هزینه ی متوسط تولید و منجر به افزایش میزان سود آوری محصولات نهایی در واحد های تولیدی آن صنعت خواهد شد . پیامد چنین تحولی ، افزایش چشمگیر تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازار های خارجی است . این امر منجر به توسعه ی تولید و استفاده از حداکثر

ظرفیت های تولید خواهد شد و در نتیجه حجم سرمایه گذاری های جدید صنعتی افزایش یافته و به دنبال آن ، استفاده از ابداعات و نوع آوری ها گسترش می یابد . این که کشور های در حال توسعه در سطوح کمتر از امکانات تولید خود

تولید می کنند ، به این دلیل است که در این کشورها میزان بهره وری در بخش های مختلف تولیدی بسیار پایین است . با این فرض ، از طریق ارتقای سطح بهره وری می توان کارایی بخش ها را افزایش داد و همچنین می توان میزان فعالیت های تولید و رشد تولید محصولات را ارتقاء بخشید .(رضاپور،۱۲۳:۱۳۸۹)

اهمیت نیروی انسانی در شرکت سایپا یدک بعنوان مهم ترین عامل تولید کننده ارزش

افزوده و همچنین ارتباط شغل اینجانب بعنوان مدیر توسعه منابع انسانی شرکت

مذکور که علاقمند به ارتقاء سطح بهره‌وری همکاران محترم خود می‌باشم،باموضوع انتخابی، دلیلی برای انتخاب این پروژه می‌باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق:

هدف کلی این تحقیق تعیین و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک می باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین  عوامل بازدارنده درون فردی مانع ارتقاء بهره‌وری نیروی کار  در شرکت سایپا یدک
  2. تعیین  عوامل پیش‌برنده درون فردی مؤثر در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار شرکت سایپا یدک
  3. تعیین عوامل بازدارنده درون سازمانی (برون فردی) مانع ارتقاء بهره‌وری در شرکت سایپا یدک
  4. تعیین  عوامل پیش‌برنده درون سازمانی (برون فردی) مؤثر در ارتقاء بهره‌وری در شرکت سایپا یدک

۵-   تأمین اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری برای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

۱-۵- سوالات تحقیق:

۱٫ آیا عوامل بازدارنده درون فردی مانع ارتقاء بهره‌وری نیروی کار شرکت سایپا یدک می‌باشد؟

۲٫ آیا عوامل پیش‌برنده درون فردی مؤثر در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار شرکت سایپا یدک می‌باشد ؟

۳٫ آیا عوامل بازدارنده درون سازمانی (برون فردی) مانع ارتقاء بهره‌وری در شرکت سایپا یدک می‌باشد ؟

۴٫  آیا عوامل پیش‌برنده درون سازمانی (برون فردی) مؤثر در ارتقاء بهره‌وری در شرکت سایپا یدک می‌باشد ؟

۱-۶- تعریف عملیاتی واژه‌ها:

–      بهرهوری  (Productivity)

بهره‌وری نسبت تولید کالاها و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات (خروجی)تولیدوارائه شده، به یک یا چند داده (ورودی) مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات است. به بیان ساده و خلاصه بهره‌وری بصورت رابطه زیر تعریف می‌شود:

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

استفاده کارآمد و موثر از منابع (نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، زمان و اطلاعات و …) در تولید محصولات و خدماتی است که نیازها و خواسته‌های استفاده کنندگان (مشتریان)را برآورده می‌‌سازد.

بهره وری۱  :  نسبت میان مقدار معینی محصول و مقدار معین از یک یا چند عامل تولید می باشند و ظابطه ای برای سنجش میزان محصول به دست آمده از بکارگیری عوامل تولید معین است . بهره وری عوامل به سطح تکنولوژی ، اندازه و ماهیت سرمایه ، سازمان مدیریت و …. بستگی دارد . ( ابطحی و کاظمی ، ۱۳۷۹).

–      بهبود بهره‌وری Productivity Driving Force))

 به کلیه تلاش های سیستماتیک ساختار یافته برای تعیین ظرفیت بلااستفاده

کارکنان و تسهیلات و همچنین حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد، ماشین انسان و یا تعامل نادرست بین آنها، گفته می‌شود.

–      بهره‌وری منابع انسانی (Labor Productivity)

نسبت میزان تولید به نیروی انسانی را بهره وری منابع انسانی می‌نامند و به عبارتی بهره‌وری منابع انسانی ستانده بیشتر کالاها و خدمات به ازای هر نفرساعت است.

–      عوامل پیش‌برنده بهره وری (Productivity Driven Factors)

عوامل پیش‌برنده بهره‌وری مجموعه عواملی همچون نیروی کار توانمند، محیط مناسب، میزان انگیزه بالای کاری کارکنان، مدیران شایسته، هدف‌گذاری‌های درست و …  هستند که در ارتقاء سطح بهره‌وری تأثیرمثبت دارند.

–      عوامل بازدارنده بهره‌وری (Productivity restraining Factor)

به عواملی از قبیل بوروکراسی یا مدیریت ناشایسته، صرفه‌جویی‌های بی‌مورد، روش‌های کار انعطاف ناپذیر و قانونگذاری حمایتی، که مانع ارتقاء بهره‌وری نیروی کار می‌گردد، اشاره دارد.

 


۲ …………………..

 

-۷- نیروی انسانی محور بهره وری
نظر به اینکه انسان خود مولد و مصرف کننده تکنولوژی است درک این نکته مشکل نخواهد بود که چرا نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه اقتصادی – صنعتی به شمار می رود و اصولاً چرا نقش کلیدی و محوری را در ارتقای بهره وری برای انسان قائل شده اند ؟ علت این امر آن است که تنها انسان است

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

که می تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقاء دهد ، طرحهای جدید ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات را از پیش راه بردارد ، بر نیروی کار خود بیفزاید و

راهکار کاهش هزینه ها را بیابد و در حقیقت تنها عاملی است که می تواند تغییراتی در خود و محیط اطراف خود بوجود آورد . از طرفی دیگر چون انسان نه تنها عامل ، بلکه هدف بهره وری نیز می باشد ، بنابراین اهمیت توجه به انسان نیز به این خاطر دو چندان می گردد . بدیهی است که رشد انسان و بهره وری او در گرو یکپارچگی شخصیت و جریان زندگی او خواهد بود و این نیز مرهون حاکیمت اصول و حدت بخش بر تمام بنیادهای اجتماعی است . شالوده

ارتقای بهره وری تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم

و بالقوه باعث شکوفایی آن می شود . بهبود بهره وری با کارکردن ، دانش آگاهی بیشتر و نو ( بهنگام ) حاصل می گردد نه با سخت کار کردن ، زیرا شدت بخشیدن به کار به علت محدودیت انسان از نظر قدرت ، نتایج محدود خواهد داشت ( محمدی، ۱۳۸۷ : ۴۸)
۲-۷-۱-بهبود بهره وری نیروی انسانی علت اصلی بهبود بهره وری سازمان ها
نظر به اینکه بهبود بهره وری در ساز مان ها بستگی به کارکنان سازمان ها دارد که باید با دادن آگهی و هوشیاری به آنها و فراهم کردن فرصت هایی جهت مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ، بهره وری سازمان را افزایش داد ( پروکو پنکو ، نورث ، ۱۳۸۰ : ۱۰)

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

برای بهبود بهره وری در سازمانها باید دیدگاه مدیران ، کارکنان دفتری و کارگران ساده را مورد توجه قرار داده و در مرحله اول ، ایجاد بهره وری بستگی زیاد

به تلاش های نیروی انسانی موجود در سازمان یا هر موسسه دارد . دوم ساختار سازمانی مناسب و داشتن اختیار و مسئولیت مدیر در جهت انجام فرایند تصمیم گیری تاثیر بسیاری بر دستیابی به بهره وری بالا نزدیک سازمان را دارد ( CHYN , 2007 :567)
۲-۷-۲-شرایط مساعد برای افزایش بهره وری نیروی انسانی
بعضی از عناصر عمده که شرایط را برای افزایش بهره وری نیروی انسانی را در هر سازمان فراهم می کند و باید یک مدیر در جستجوی آن باشد به شرح زیر است .
۱- جذب کارکنان جوان ، تحصیل کرده و واجد شرایط از نقطه نظر فنی
۲- کارکنان با ذهنی جستجوگر
۳- کارکنان که میل به آزادی بیشتری در کار و حداقل نظارت را دارند .
۴- کارکنانی که میل دارند رهبر شوند .
۵- کارکنان دموکرات منش که به مشارکت در تصمیم گیری تمایل دارند .

۶- کارکنانی که چالش طبعی بیشتر و پاداش بالاتر را ترجیح می دهند
۷- کارکنانی که ویژگی های رهبری دارند
۸- کارکنانی که استعداد توجیه شدن با کار گروهی و همکاری با دیگران هستند ( پروکوپنکو ، نورث ، ۱۳۸۰ : ۲۰)
انگیزه های مالی اغلب به عنوان ابزار موثر و مفیدی برای افزایش بهره وری سازمان ها محسوب می شود در واقع استفاده از یک استراتژی خوب نقش نیروی انسانی ا بر جسته و بهره وری نیروی انسانی را افزایش داده و در نهایت بهره وری سازمان افزایش می یابد، و روش مهم دیگر مدیریت نیروی

انسانی ، سیسنم پاداشت و حقوق مرتبط با عملکرد است که انگیزه ها و محرک های مالی سطح سازمان می تواند بهره وری را با ایجاد انگیزه بین نیروی انسانی در جهت اهداف مدیریت در سازمان افزایش دهد . ( WOLF , YMD , ZWICK, 2008 :10)
۲-۸-عوامل موثر بر بهره وری:
در زمینه فاکتورها و عوامل تعیین کننده بهره وری می توان مطالب و ایتم های متعددی را برشمرد. این عوامل را می توان بر مبنای درونی یا بیرونی یا به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری طبقه بندی نمود. به زعم کوپنکو(۱۹۹۸) عوامل موثر بر بهره وری را می توان از منظر سخت افزاری یا نرم افزاری به شکل زیر طبقه بندی نمود:
الف) عوامل سخت شامل:
۱- تولید
۲- ماشین الات و تجهیزات
۳- مواد و انرژی
ب) عوامل نرم شامل:
۱- افراد
۲-روشهای کاری

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

۳-سازمان و سیستم
۴- الگوهای مدیریت
همچنین کوپنکو اعتقاد دارد که مهمترین عوامل خارجی تاثیر گذار بر بهره وری سازمان را می توان در موارد زیر خلاصه نمود.
۱- تغییرات ساختاری
۲- تغیییرات اقتصادی

۳- تغییرات جمعیتی و اجتماعی
۴- منابع طبیعی(انرژی، مواد اولیه ، زمین و نظایر آن)
۵- نیروی انسانی
۲-۹- عوامل تعیین کننده بهره وری نیروی انسانی:
برای تحقق بهره وری فاکتورها و عوامل مختلفی سهیم هستند.به زعم مرادیان(۱۳۸۷) این عوامل را می بایستی در زیرساختهای تولید کننده و به وجود آورنده بهره وری دنبال نمود. وی اعتقاد دارد که زیرساختهای فنی و انسانی از مهمترین عومل تاثیر گذار هستند.

علاوه بر این مورگان (۲۰۰۹) اعتقاد دارد که نوع نگرش کارکنان نسبت به بهره ور بودن سازمان بسیار مهم است. مورگان اعتقاد دارد که انچه که سازمان را به سمت بهره وری هدایت می کند ، ذهنیت افراد و پرسنل ان است که تمایل به بهره ور شدن داشته باشند.
ادوارد راسک (۲۰۰۸) عوامل تاثر گذار بر بهره وری را در موارد زیر خلاصه نموده است:

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

۱- سرمایه گذاری (ICT) بر رشد بهره وری نیروی انسانی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبت دارد .
۲- عوامل ساختاری تعیین کننده بهره وری در دراز مدت است .
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نقش مثبت و قابل توجهی بر بهره وری دارد و یکی از دلایل عمده سطح بهره وری در کشورهای بادرآمد بالا و یا پایین می باشد .
۴- شاخص اقتصادی یک کشور یکی دیگر از عوامل تعیین کننده بهره وری است .
۵- عوامل تورم تاثیر منفی بر بهره وری بر جای می گذارد و ثبات اقتصادی را کاهش می دهد . ( CHOUDHRY , 2009 :12)
دیویدسون(۲۰۰۸) معتقد است که حداقل دو گروه عوامل تکنولوژیک و انسانی در افزایش سطح بهره وری سازمان تاثیر گذار هستند.

وی معتقد است که این دو عاما را می بایستی در کنار هم و به موازات هم رشد داد تا شاهد حداکثر بهره وری و مطلوبیت باشیم. اگر یکی از این دو عامل ارتقا داده شود نمی توان اطمینان داشت که بهره وری به نحو موثر و کارامدی در اختیار ما قرار گیرد.

به اعتقاد پترسون(۲۰۰۸) عوامل موثر بر بهره وری را می توان در هر یک از سازمانهای مختلف و مورد مطالعه و در نوع خود مورد مطالعه قرار داد اما مشابهت هایی نیز وجود دارد که ما را بر ان قادر می سازد تا توصیه های کلی تر پیرامون این عوامل ارایه دهیم. به زعم وی عوامل روان شناختی و به ویژه انگیزش از جمله مهمترین دلایل افزایش سطح بهره وری در یک سازمان به شمار می روند.
مورگان (۲۰۰۹) عوامل زیر را در بهره وری نیروی انسانی موثر می داند:
۱- توام یا آمادگی کاری
باید به خاطر داشت که افراد مجموعه ای از تواناییها نیستند هر فردی دارای نقاط قوت و ضعفی است

. ( اجزای کلیدی توان عبارت است از : الف ) دانش کاری مربوط به شغل ( کارآموزی رسمی و غیر رسمی که اتمام کار ویژه ای را به طور موفقیت آمیز تسهیل می کند )

ب) تجربه کاری مرتبط با شغل ( تجربه کاری قبلی که به انجام دادن موفقیت آمیز کار جدید کمک می کند )
ج ) استعداد مربوط به کار ( استعداد یا صفات ویژه ای که انجام موفقیت آمیز کار را موجب می شود .)
۲- شناخت شغل
هر یک از کارکنان باید از آنچه که باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند و کار نیز مورد قبول آنان باشد . برای افزایش شناخت خوب کار ، کارکنان نیاز دارند از اهداف بلند مدت و کوتا مدت ، اولویت ها و چگونگی کسب آنها آگاهی داشته باشند . آنان باید بدانند چه اهدافی در چه مواقعی بیشتر ین اولویت را دارد .
۳- حمایت سازمانی
منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند .
۴- انگیزش یا تمایل
منظور ، انگیزه کارکنان برای کار مربوط است ( انگیزه اتمام موفقیت آمیز کاری که در دست دارند )
۵- بازخور عملکرد
منظور از این نوع بازخود ، ارایه غیر رسمی عملکرد روزانه فرد به اوو همچنین باز دیدهای رسمی دوره‌ای است .
۶- اعتبار : منظور معتبر بودن تصمیمات مربوط به منابع انسانی از نظر قانونی و هنجارها توسط مدیر است .
۷- سازگاری محیطی : عوامل برون سازمانی که می تواند عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار دهد ،

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

محیط را تشکیل می دهد . این عوامل بر عملکرد افراد موثر خواهد بود . حتی اگر کارکنان ، توان ، شناخت ، حمایت و تمایل و غیره … را داشته باشند اما اگر محیط کار مناسب نباشد منجر به کاهش بهره وری نیروی انسانی می شود . ( خاکی ، ۱۳۸۶ :۵۵)
به اعتقاد اسکات و پام (۲۰۱۰) عوامل زیر را می توان در بهره وری موثر دانست:

۱٫ هدفها: به میزانی که تحصیل شده اند.
۲٫ کارآیی: چگونه منابع به طور مؤثر برای تولید مفید به کار گرفته شده است.
۳٫ اثر بخشی: نتیجه به دست آمده در مقایسه با آنچه امکان تحصیل آن وجود دارد، چگونه است.
۴٫ قابلیت مقایسه: چگونه عملکرد بهره وری طی زمان ثبت می شود.
در مورد عوامل مؤثر بر بهره وری از دیدگاههای مختلف تقسیم بندیهای مختلفی را می توان ارایه کرد. در بین عوامل متعدد اثر گذار در بهره وری دو گروه نقش اصلی را دارند:
عوامل داخلی – عوامل خارجی عوامل داخلی یا درونی توسط فرد یا مدیر بنگاه قابل کنترل است، ولی عوامل خارجی یا بیرونی خارج از کنترل فرد یا بنگاه است. عوامل داخلی بهره وری سازمان در دو گروه قابل تقسیم است:
گروه اول ) عوامل سخت افزاری یا عواملی که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند. این عوامل شامل تولید بنگاه، تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات، مواد خام و انرژی است.
گروه دوم) عوامل نرم افزاری یا عواملی است که تقریباً به آسانی قابل تغییرند. این عوامل شامل افراد، سیستمهای سازمانی، روشهای کار و روشهای مدیریت است.

۲-۱۰-نقش ارگونومی در بهره وری نیروی انسانی:
هلاندر(۱۳۷۵،۱) در مورد علم ارگونومی چنین اظهار نموده است که : واژه ارگونومی از دو کلمه لاتینی Ergo به معنی کار و Noms به معنی قانون و قاعده تشکیل شده است این واژه نخستین بار در سال ۱۸۷۵ میلادی در یک روزنامه لهستانی

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

به کار برده شد . در آمریکا مهندسی عوامل انسانی مترادف با واژه ارگونومی دانسته شده است که پس از جنگ جهانی دوم بعنوان رشته ای علمی با کاربرد بیشتر نظامی به وجود آمد.
فقیه (۱۳۷۵)در مطالعه ای تعریف علم ارگونومی را بصورت زیر مطرح نموده است :

ارگونومی دانشی است که به رابطه میان انسان ماشین و محیط پیرامون او می پردازد و طراحی وسایل و دستگاههای مورد استفاده را به گونه ای پیشنهاد می کند که سهولت ایمنی و بازدهی را بالا ببرد و دشواری – خطر – آسیب دیدگی و هزینه ها را کاهی دهد.علم ارگونومی بعنوان کانال ارتباطی شاخه های متفاوتی از علوم تبدیل شده است ………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک”

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سایپا یدک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 633

تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شركت سايپا يدک

قیمت : تومان25,000