فروشگاه

توضیحات

ماهیان خاویاری که به علت تولید خاویار لذیذ و گرانبها، گروهی از مهمترین ماهیان تجارتی جهان محسوب می شوند جزء نخستین مهره دارانی هستند که سرسلسلگان آنها در دوران اول زمین شناسی از آغاز دوره کربنیفر در سطح وسیعی از آبهای روز زمین وجود داشته اند. نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده، گونه های موجود را به اجداد قدیمی آنها که ۱۱۰ تا ۱۲۵ میلیون سال پیش در دوره کرتاسه زندگی می کردند منسوب می نمایند و این ادامه حیات آنها از زمانهای بس قدیم تا امروز توجه بعضی از متخصصین دیرین شناسی را به خود جلب نموده است.

بر اساس آمار سازمان خواروبار جهانی در سال ۱۹۸۱ از مقدار بیش از ۲۹ هزار تن صید جهانی ماهیان خاویاری در حدود ۲۸ هزار تن فقط محصول دریای خزر بوده که از این مقدار چیزی در حدود ۱۵۰۰ تن سهم ایران در جنوب دریای خزر و ۲۶۵۰۰ سهم شوروی سابق از این دریا بوده است. از این تاریخ به بعد روند تنزل صید این ماهیان در اثر بی توجهی به آلودگی آب رودخانه ها به ویژه در ولگا و همچنین فروپاشی نظام شوروی در جمهوریهای اطراف دریای خزر آغاز گردید به طوری که مقدار صید شوروی در آخر این دهه در سال ۱۹۹۰ به مقداری در حدود ۱۶ هزار تن تنزل یافت ولی در سواحل این در جنوب دریای خزر به علت اجرای طبیعی مقررات نظارت بر صید، مقدار صید نسبت به آغاز این دهه چیزی بیشتر از ۵۰۰ تن فزونی داشته است که البته این موضوع از نظر وجود جمعیتهای منطقه ای در جنوب این دریا قابل بررسی می باشد.

 

۵۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۵۷۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

فهرست

صفحه

۱-مقدمه

 

۲-رده بندی ماهیان خاویاری

 

۳-دریای خزر زیستگاه مطلوب ماهیان خاویاری

 

– وضع جغرافیایی، اقلیمی و منابع زیستی دریای خزر

 

– گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر

 

– بررسی یک نوع ماهی خاویاری: فیل ماهی

 

۴-بهره برداری

 

-ادارات شیلات و نواحی صید

 

-فصول و امکان صید برحسب مهاجرت گونه ها

 

-روشهای صید

 

-آلات و ادوات صید ماهیان خاویاری

 

-استاندارد طولی ماهیان خاویاری قابل صید

 

۵-برآورد مقدار صید و تولید سالیانه خاویار در ایران

 

۶-بررسی و تحلیل کمی صید ۲۷ ساله ماهیان خاویاری در سواحل ایران

 

۷-تولید خاویار در ایران

 

۸-روشهای نگهداری تخمهای تازه ماهیان خاویاری قبل از عمل آوری

 

-عمل آوری و حفظ تخمها در مقابل فساد با نمک

 

۹-روشهای عمل آوری خاویار

 

-طرز نگهداری خاویار

 

۱۰-ترکیبات و خواص خاویار

 

۱۱-خاویار مصنوعی

 

۱۲- منابع

 

 

ادامه روند صید نامعقول به ویژه بعد از فروپاشی کامل نظام شوروی سابق چنان ضربه ای به ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر وارد آورد که طبق آمار فائو در سال ۱۹۹۳ مقدار صید روسیه از این ماهیان در دریای خزر به چیزی کمتر از ۸ هزار تن و برای ایران نیز در این سال نسبت به ۱۹۹۰ از ۲۰۲۰ تن به ۱۵۰۰ تن کاهش پذیرفت.

به موازات این فاجعه در کشورهای اروپایی تولید ماهیهای خاویاری به صورت پرورشی در حال افزایش بوده است. برای مثال در سال ۹۲-۱۹۹۱ مقدار ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن از انواع ماهیهای خاویاری در آلمان پرورش یافته و تولید فرانسه نیز تقریباً همین مقدار بوده است. تولید ایتالیا در سال ۱۹۹۲ برابر ۴۰۰ تن و در لهستان، مجارستان، بلژیک، دانمارک، اتریش و اسپانیا مجموعاً بالغ بر یک هزار تن بوده است. پرورش ماهیان خاویاری در کشورهایی نظیر چین، ژاپن و کشورهای آمریکای شمالی نیز رو به توسعه می باشد و در نروژ و یونان هم توجه خاصی به این شیوه معطوف داشته اند. از این همه اقدامات شاید بتوان این طور نتیجه گرفت که بهره برداری از حاصل تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری به تدریج می رود تا جایگزین صید آنها در طبیعت شود، درنتیجه ایران و روسیه در بازارهای جهانی با رقبایی روبرو خواهند شد که به سرعت در حال توسعه صنعت پرورش این ماهیان هستند.

به علاوه در سالهای اخیر صید ماهیان خاویاری در روسیه هر سال بین یک تا دو هزار تن در حال کاهش بوده است و در سال ۱۹۹۴ مقدار کل صید این ماهیان در دریای خزر به ۵۷۰۰ تن و در سال ۱۹۹۵ به ۲۹۰۰ تن تنزل یافته است که اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود بعید نیست که تا اواسط دهه اول قرن بیست و یکم در اثر کم شدن ذخایر و محدود شدن آن، مقدار صید این ماهیان ارزش تجاری خود را کاملاً از دست بدهد (Ivanov et al. ,1999). نتیجه تجزیه و تحلیل ترکیب صید سالهای اخیر در دریای خزر نه تنها حاکی از کاهش کل ذخایر است بلکه از خطر انقراض گونه هایی از این ماهیان نیز خبر می دهند. ماهی شیپ که می تواند با ماهی دراکول دورگه های پرورشی با وزن بالایی ایجاد نماید رو به کاستی شدید نهاده است. نسل فیل ماهی که در حال حاضر محل زاد و ولد اصلی آن شط ولگا در شمال و تا حدودی رود کورا در بخش جنوب غربی دریای خزر می باشد، در اثر آلودگی صنعتی و محدود شدن روز افزون سطح مناطق تخمریزی در این دو رودخانه هر روز با خطر بیشتری روبرو می باشد و طوری که هر دو گونه بالا را به ویژه در سواحل ایران در جنوب دریای خزر باید جزء ماهیهای به شمار آورد. چه راه حلی برای رهایی از این خطرات در حوزه دریای خزر وجود دارد؟ در اینجا بدواً بحث رژیم حقوقی این دریا پیش می آید ولی از دیدگاه حفظ نسل و توسعه پایدار منابع زنده آن پاسخ عبارت است از؛ مقابله و مبارزه با:

-آلودگیهای صنعتی و زراعی.

-سد معبر پل ها و سدهای احداثی برروی رودخانه های ویژه زاد و ولد این ماهیها.

-صید قاچاق و غیرقانونی.

-صیدهای بی رویه و خارج از فصل.

چگونه می توان به این اهداف دست یافت؟

با همکاری مشترک چند جانبه کشورهای بزرگ و کوچک اطراف این دریا از طریق انعقاد و اجرای قراردادی تحت عنوان:

«عهدنامه منطقه ای حفاظت از منابع زنده ماهیان خاویاری دریای خزر» متشکل از کمیته های زیر:

-کمیته تهیه و تدوین آئین نامه و مقررات صید و نظارت بر آن.

-کمیته بهره برداری با هدف ایجاد بهبود در روشهای صید و تکنولوژی تهیه خاویار و سایر محصولات ماهیان خاویاری

-کمیته تخصصی غذای ماهیان خاویاری پرورشی با هدف پیدا کردن بهترین فرمول غذایی برای هر گونه مورد پرورش.

-کمیته تحقیقات بیولوژیک و بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری دریای خزر.

-کمیته تهیه و تدوین آئین نامه و مقررات مبارزه با آلودگیهای صنعتی و زراعی و نظارت بر آن.

-کنسرسیوم تعیین و تقویت و تجدید نظرهای سالیانه قیمت جهانی خاویار محصول دریای خزر.

 

رده بندی ماهیان خاویاری

خانواده ماهیان خاویاری یا تاس ماهیان (Acipenseridae) همراه با یک خانواده دیگر به نام کفچه ماهیان (Poluodontidae) و یک خانواده سنگواره ای از بین رفته (Chondrosteidae) متعلق به راسته تاس ماهی سانان (Acipenseriformes) می باشند. این راسته به علاوه تعداد زیادی راسته های فسیلی در فوق راسته ماهیان غضروفی – استخوانی (Chondrostei) قرار دارند که دارای اسکلتی غضروفی – استخوانی و باله دمی شکافدارند که بخش بالایی این باله کشیده تر می باشد. این فوق راسته متعلق به زیر رده شعاعی باله ها (Actinopterygii) است که از باله دهای با اشعه ریز و درست برخوردارند. بالاخره زیر رده مزبور در رده ماهیهای اسکلتی استخوانی می باشند.

دریای خزر زیستگاه مطلوب ماهیان خاویاری

بر اساس بررسیهای صاحبنظران بزرگ علم اکولوژی دریا و آبهای شیرین، بین اماکن زندگی ماهیهای خاویاری در نیمکره شمالی، دریای خزر که بزرگترین دریاچه بسته جهان است با حوزه خود مناسبترین زیستگاه این ماهیان در روی زمین به شمار می آید.

 

وضع جغرافیایی، اقلیمی و منابع زیستی………………..

 

 

 

…………………

در تخمدانهای نسبتاً سفت ماهیان خاویاری، تخمها به شکل خوشه هایی به هم پیوسته از یک رشته همبندی مرکزی منشعب می شوند که این وضعیت در آزادماهیان، کپور، کفال خاکستری و غیره که تخمدانهای نرم آنها تخمها را به شکل یکنواختی در درون خود در بر می گیرند، مشاهده نمی گردد.

 

تولید خاویار در ایران:

۱-صادرات خاویار از ایران به خارج در قوطی هائی به اندازه kg2 استاندارد می باشد.

۲-تولید خاویار در ایران بر اساس قرارداد سالیانه می باشد.

۳-بزرگترین خریداران خاویار کشور فرانسه، سوئد، آلمان، اسپانیا، ژاپن و آمریکا می باشند.

۴-بطور میانگین تولیدات خاویار در ایران سالیانه ۷۵ تن می باشد.

۵-از سال ۱۹۹۸ تولید خاویار بصورت انحصاری می باشد.

۶-۹۰% تولید خاویار از نوع ماهی قره برون می باشد چون تنها نوعی ماهی خاویاری است که دور دریای خزر مهاجرت نمی کند.

کشور ایران امسال ۳۰ میلیون بچه ماهی در دریا آزاد کرده است.

روشهای نگهداری تخمهای تازه ماهیهای خاویاری قبل از عمل آوری

تخم تاس ماهیان ماتند سایر موا  غذایی پروتئینی قابل فساد می باشد. تخریب ترکیبات در این ماده غذایی می تواند به وسیله حمله آنزیمهای موجود در آن ایجاد شود و بالاخره آلودگی میکروبی می تواند موجبات فساد آن را فراهم سازد.

تخمدانهای ماهیان زنده طبیعتاً استریل و عاری از هر نوع میکروب می باشند ولی وقتی ماهی مرد بعد از بروز سختی ، اتولیز از طریق فعالیت آنزیم های موجود در بافتهای مختلف منجمله تخمدانهای آن آغاز می گردد که در این مرحله به علت تخریب ترکیبات پروتئینی، زمینه برای رخنه باکتریها از طریق روده ها در بافتها آماده می شود و مرحله سوم تخریب در اثر فعالیت این میکروارگانیسم ها در آنها آغاز و موجبات فساد ماهی فراهم می گردد. در این حالت اگر تخمدانها در داخل حفره بطنی ماهی باقی مانده باشند مانند سایر بافتها از این قاعده مستثنی نمی شوند و لذا تهیه هر نوع خاویار از آنها غیرممکن می گردد.

معطل نگهداشتن تخمدانها در داخل شکم ماهیان خاویاری مرده به علت وجود بسیاری از میکروبهای عامل فساد در روده مجاز نمی باشد. بعضی از این میکروبها که اسپوردار و عامل مسمومیت غذایی می باشند، مانند کلوستریدیوم بوتولینیوم، سم مهلکی به نام بوتولین ترشح می کنند که اگر در تخمدان یک ماهی خاویاری رخنه کند خاویار تهیه شده از آن می تواند موجبات هلاک مصرف کننده را فراهم سازد………………….

 

 

کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۵۷۰۰ تومان

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “خاویار”

خاویار

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1329

قیمت : تومان5,700