فروشگاه

توضیحات

صندوق بین المللی پول

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[۱] در دسامبر ۱۹۴۵ به وسیله ۲۹ دولت که روی هم‌رفته ۸۰% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[۲]

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد…

 

۸۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول

 

فهرست مطالب

عنوان……………………..……………………………………….. صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول …………………………….. ۴

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………….. ۴

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن………………………….. ۴

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق………………………………………………….. ۶

بند سوم: اهداف صندوق……………………………………………………………. ۱۰

بند چهارم: وظایف صندوق………………………………………………………… ۱۱

بند پنجم: عضویت در صندوق…………………………………………………….. ۱۶

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت………………………………. ۱۶

ب) حق رای اعضاء در صندوق…………………………………………………… ۲۰

ج) تعهدات اعضاء به صندوق……………………………………………………… ۲۲

اول- تعهدات خاص…………………………………………………………………… ۲۲

دوم- تعهدات عام……………………………………………………………………… ۲۳

فصل دوم: ارکان صندوق…………………………………………………………………….. ۲۶

بند اول: ارکان اصلی…………………………………………………………………. ۲۶

الف) هیئت رئیسه………………………………………………………………………. ۲۶

ب) هیئت اجرایی………………………………………………………………………… ۲۸

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان…………………………………………………. ۳۰

د) ادارات و دوایر صندوق…………………………………………………………. ۳۱

بند دوم: ارکان فرعی…………………………………………………………………. ۳۴

الف) کمیته موقت……………………………………………………………………….. ۳۴

ب) کمیته توسعه……………………………………………………………………….. ۳۶

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق …………………………………………………. ۳۸

فصل سوم: منابع ………………………………………………………………………………… ۳۸

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق…………………………………………. ۳۸

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن……. ۴۰

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول…………………………………….. ۴۷

الف) تسهیلات دائمی………………………………………………………………….. ۴۷

۱- ترانش ذخیره ……………………………………………………………………… ۴۷

۲- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی……………………………………….. ۴۷

۳- تسهیلات مالی جبرانی ………………………………………………………….. ۴۸

۴- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی ………………………………………. ۵۰

۵- تسهیلات مالی گسترده………………………………………………………….. ۵۰

۶- تسهیلات تعدیل ساختاری……………………………………………………… ۵۱

ب) مکانیسم تسهیلات موقت……………………………………………………….. ۵۲

۱- تسهیلات نفتی ……………………………………………………………………… ۵۲

۲- مکانیسم وتیوین…………………………………………………………………… ۵۳

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ……………………………………….. ۵۴

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق…………………………………………………………… ۵۶

بند اول: معاملات صندوق…………………………………………………………… ۵۶

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی……… ۶۰

بند سوم: خدمات صندوق…………………………………………………………… ۶۳

الف) آموزش…………………………………………………………………………….. ۶۳

ب) کمک‌های فنی ………………………………………………………………………. ۶۴

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها………………………………………… ۶۵

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی……………………………………… ۶۶

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول ……………………………. ۶۸

الف) مبانی قانونی و تاریخچه……………………………………………………… ۶۸

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق………………………………………….. ۷۳

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران………………….. ۷۷

د) محدودیت‌های ارزی در ایران…………………………………………………. ۸۲

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد …………

ماهیت حقوقی صندوق:

سازمانهای  بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها  به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها  هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها  با وجودی که از طرف دولتها  ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها  نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.[۱]

استقلال سازمانهای  بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده می‌شود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی می‌شود از بنیانگذاران آن مستقل می‌گردد.

تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیت‌های اعمال آن نیز متوجه خودش می‌گردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایه‌گذاران آن می‌باشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهای  بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.

موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای  بین‌المللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروه‌های ویژه اسرائیلی در سال ۱۹۴۷ مطرح می‌شود و در سال ۱۹۴۸ سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟

صندوق بین المللی پول

دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است بهره‌مند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بین‌المللی سازمانهای  بین‌المللی است و قبل از آن فقط دولتها  بودند که در عرصه بین‌المللی طرف حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند.

صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (۹) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل می‌باشد.

در جهت اینکه  صندوق بتواند وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برساند اعضاء به موجب اساسنامه باید مزایا و مصونیت‌های ذیل را برای آن قائل شوند.

صندوق و اموال و دارایی‌هایش در هر جا که باشند و به وسیله هر کس که نگاهداری شود در برابر هر نوع اقدام قضائی مصونیت خواهد داشت مگر تا حدودی که صندوق مصونیت خود را در مورد هر اقدام قضائی و یا به موجب شرایط یک قرارداد صریحاً اسقاط کرده باشد.

اموال و دارایی‌های صندوق در هرجا و نزد هر کس که باشد از کاوش، تصرف، ضبط و مصادره و یا هر گونه توقیف دیگر که از طرف قوه اجرائیه یا مقننه صورت گیرد مصون خواهد بود و در پرونده‌های صندوق نیز نمی‌توان دخل وتصرف کرد. تا جایی‌که در جهت حصول به اهداف صندوق ضروری است تمام اموال و دارایی‌های صندوق از محدودیت‌ها، مقررات، کنترل‌ها و برقراری مهلتهای قانونی برای تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به هر نوع و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.

 


[۱]– دکتر میرعباسی،سید محمدباقر، جزوه درس سازمان‌های بین‌المللی مجتمع آموزش عالی قم- نیمسال تحصیلی ۷۲-۱۳۷۱ صفحه۲۷٫

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “صندوق بین المللی پول”

صندوق بین المللی پول

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1212

صندوق بین المللی پول

قیمت : تومان25,000