فروشگاه

توضیحات

طرح تاسیس کارگاه تولید فرش ماشینی

طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع واقع در بخش ۸ ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی ۲۷۶ فرعی از ۱۴۲۵۹ که از قرار هر متر مربع ۱۴۰ هزار ریال برآورد شده است

۱-۲- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود ۳ متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود ۲۵۰۰ متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع ۴۰۰۰۰ ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع ۵۰۰۰ ریال و ۲۰۰۰ متر مربع خیابان کشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۳۰ ریال جمهاً بمبلغ ۴۲۶ میلیون ریال کلاً انجام شده است

۴۱صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

طرح تاسیس کارگاه تولید فرش ماشینی
طرح تاسیس کارگاه تولید فرش ماشینی

 

صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذکر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد که خلاصه آنها بشرح زیر تفکیک می گردد: (مبالغ / میلیون ریال)

 

شرح

سال ساخت

تعداد

فی واحد

انجام شده

موردنیاز تا تکمیل

جمع

ماشین بوبین پیچی ۴۸ کله

۱۹۹۷-۹۰

۴

۲۵

۱۰۰

۱۰۰

ماشین کیس پیچی

۱۹۹۷

۱

۵۰

۵۰

۵۰

ماشین چله پیچی بخشی

۱۹۷۷

۱

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

ماشین چله پیچی مستقیم

۱۹۹۰

۱

۸۰۰

۸۰۰

۸۰۰

ماشین بافندگی ۳۵۰ شانه

۱۹۷۷

۴

۱۵۰

۶۰۰

۶۰۰

ماشین بافندگی ۵۰۰ شانه

۱۹۹۰

۹

۸۰۰

۷۲۰۰

۷۲۰۰

ماشین پانچ و دوخت

۱۹۷۵

۱

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

ماشین پشت پاک کن

۱۹۷۷-۹۰

۲

۱۲۵

۲۵۰

۲۵۰

ماشین آهارزنی

 

۱

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

ماشین تراش

۱۹۹۸

۱

۳۰۰۰

۳۰۰۰

۳۰۰۰

ماشین دوخت زیگزاگ و کناره

۱۹۸۰

۸

 

۱۸۰

۱۸۰

جمع

 

 

 

 

 

۱۲۸۸۰

هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذکور (۶ درصد)

۷۷۳

جمع کل ماشین آلات موجود (ریالی)

۱۳۶۵۳

۲-۳- ماشین آلات طرح نوسازی

با توجه به ورود ماشین آلات نوسازی به گمرک و بموجب نامه شماره
۷/۹۳۲۶ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ اداره حقوقی بانک سپه مشخصات ماشین آلات بشرح زیر می باشد.

نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82 ساخت کارخانه وندویل بلژیک تمام اتوماتیک ۲ راپیری

تعداد: ۴ دستگاه از قرار هر دستگاه ۹۴۷/۷۰۴ یورو

مبلغ کل گشایش اعتیار: ۸۱۹۷۸۸/۲ یورو

مبلغ پیش پرداخت: ۹۷۹/۲۸۱ یورو معادل -/۷۹۲/۲ میلیون ریال (۱۰ درصد)

مبلغ تسهیالت: ۸۰۹/۵۳۷/۲ یورو (۹۰ درصد)

سود مورد انتظار: ۵۰۳/۲۸۵ یورو (شامل ۳۸۰/۲۵ یورو سود قبل از تقسیط و ۱۲۳/۲۶۰ یورو سود دوران تقسیط)

مبلغ ثرارداد: ۳۱۲/۸۲۳/۲ یورو (معادل ۳۶۲/۲۹ میلیون ریال بنرخ روز هر یورو ۱۰۴۰۰ ریال)

مدت ساخت واحد: یکسال

مدت تنفس: شش ماه

دوران فروش افساطی: ۴ سال

با عنایت به اطلاعات مذکور هزینه های سرمایه گذاری ماشین آلات جدید بشرح زیر می باشد:

 

سهم شرکت

سهم بانک

جمع (میلیون ریال)

هزینه ریالی ماشین آلات:

۲۷۹۲

۲۶۳۹۳

۱۸۵/۲۹

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “طرح تاسیس کارگاه تولید فرش ماشینی”