فروشگاه

توضیحات

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

چکیده :
آورده اند که هنر باید خصلتی در عین حال انسانی و الهی داشته باشد ؛

انسانی ، نسبت به طبیعت پیرامون که برای هنر در حکم ماده اولیه است و

الهی، نسبت به بشریت یعنی غرایز نامعین. هدف نهایی هنر معماری ،

ایجاد فضایی است متناسب با نیازهای بشری تا انسان در آن زندگی کرده و به

کمال انسانی خود و امنیت دست یابد. بی تردید یکی از حیاتی ترین نیازهای بشر مسکن است.

اهمیت امر مسکن از آنروست که پایگاه هویت انسان و

عاملی است که رابطه انسان را با طبیعت تعریف می کند.

مجتمع های مسکونی ایرانی با حیاط های تو در توی خود، هم هویت خانواده را مستحکم می

داشتند و هم رابطه انسان را با طبیعت برقرار می ساختند. با افزایش جمعیّت

و مکانیزه شدن زندگی بشری، از یک سو تأثیرات آن بر ذهنیت انسان ،

منجر به فاصله گرفتن تدریجی از محیط طبیعی شده است که حاصل آن عدم درک پدیده های محیطی و مبتلا شدن انسان به انواع امراض روانی است ،

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

و از سوی دیگر سبب استفاده روز افزون از تجهیزات تهویه و نادیده گرفتن اهمیّت اقلیم در معماری گردیده است و الگوهای یکسانی برای نقاط مختلف

دنیا ، با شرایط متنوع آب و هوایی استفاده شده است

. ولی با توجه به کاهش منابع پایان پذیر انرژی و آلودگی شهرها و صدمات جبران ناپذیر سوخت

های فسیلی به محیط زیست، توجه به اقلیم و طراحی اقلیمی بار دیگر رواج یافته است.

این تحقیق کوششی است در راه احیاء رابطه میان طبیعت و معماری و

نیز با زنده سازی کارکردهای هویّتی معماری به طور عام و بکار بستن این عوامل

به طور خاص در طراحی مجتمع های مسکونی امروزی و استفاده از معماری

اقلیمی به عنوان راهکاری برای تأمین تهویه منازل از منابع طبیعی و تجدیدپذیر انرژی.

۱۳۵صفحه کامل فایل Word

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی
مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

 

 

 

فهرست مطالب :

فصل اول : بیان مسئله
۱-۱- مقدمه
۲-۱- شرح کلی مسئله
۳-۱- هدف های کلی مسکن
۴-۱- شرح فرضیه
۵-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیق
۱-۲- تاریخچه مسکن
۱-۱-۲- تاریخچه مسکن در جهان

۲-۱-۲- تاریخچه مسکن در ایران
۲-۲- تعریف مسکن
۳-۲- مروری بر سابقه تحقیق
۴-۲- بررسی مراکز مشابه
۱-۴-۲- مراکز مشابه در ایران
۲-۴-۲- مراکز مشابه در جهان

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳- متودولوژی و مطالعاتی
۲-۳- ویژگیهای افراد و منطقه مورد مطالعه
۱-۲-۳- ساختار سنی و جمعیتی
۲-۲-۳- میزان سواد
۳-۲-۳ وضعیت اقتصادی
۴-۲-۳- وضعیت فعالیت
۵-۲-۳- ویژگی های تاریخی

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

۳-۳- ویژگیهای اقلیمی و آب و هوای منطقه
۱-۳-۳- موقعیت جغرافیایی و وسعت
۱-۱-۳-۳- جغرافیای طبیعی
۲-۱-۳-۳- موقعیت و وسعت
۲-۳-۳- ناهمواریها
۳-۳-۳- شرایط اقلیمی
۱-۳-۳-۳- آب و هوا
۱-۱-۳-۳-۳- دمای محیط
۲-۱-۳-۳-۳- رطوبت نسبی
۲-۳-۳-۳- نور
۳-۳-۳-۳- باد
۴-۳-۳-۳- بارندگی و ریزشهای جوی
۵-۳-۳-۳- پوشش گیاهی

فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته ها
۱-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها
۲-۴- فضاهای مورد نیاز طرح
۳-۴- بررسی روابط فضائی
۴-۴- جزئیاتی که در طراحی مسکن باید رعایت شود
۵-۴- تجزیه و تحلیل سایت
۱-۵-۴- موقعیت و وسعت سایت

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

۲-۵-۴- دسترسی به سایت
۳-۵-۴- عناصر تأثیر گذار سایت
۴-۵-۴- شیب زمین
۵-۵-۴- منظر و دیدگاههای طبیعی
۶-۴- بررسی معماری متناسب با اقلیم و فرهنگ و …
۷-۴- جدول سرانه ها و زیر بناها
فصل پنجم : طراحی
۱-۵- مقدمه
۲-۵- مبانی نظری طراحی
۳-۵- ایده طراحی
۴-۵- بررسی آلترناتیوهای مجتلف
۵-۵- ارائه طرح نهائی
فهرست منابع
چکیدۀ انگلیسی

 

فصل اوّل :
بیان مسئله
۱-۱-مقدمه
برای درک رابطه معماری با محیط ابتدا بایستی به دیدگاه انسان در مورد محیط

و یا به طور کلی نسبت به طبیعت نظر داشت. اساس ساختن و ایجاد معماری در واقع ایجاد موانعی است که از همه لحاظ در طبیعت می باشد ، که این موانع ارتباط بسیار نزدیکی با طرز فکر و برداشت انسان از طبیعت

پیرامون خود دارد. یکی از هنرهای کاربردی که هنر کاربردی معماری می باشد ،

تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفته است. باتوجه به این موضوع می خواهیم

بدانیم معماری همگام با طبیعت چگونه معماری است و کدام یک از سبک ها

و افکار موجود در پایدار نگهداشتن معماری و طبیعت موفق تر بوده اند. در

واقع در این افکار و سبک ها که سعی بر آن است ،آفرینش معماری همواره

بر انگاره ای از جاودانگی استوار باشد ، معماری شکل می گیرد تا ماندگار

شود ؛ و معمار ، همواره با سودای آفریدن کالبد معمارانه ای که در فراسوی زمان ،پایدار و استوار بماند، دست بکار می شود. معماری خواهان وضع

موجود است و جهان باید آنچنان که هست بماند، تا معماری ماندگار شود. معماری برای این که پایدار بماند، ناگزیر باید با سه دشمن نابودگر خود، زمان،

دگرگونی و طبیعت بجنگد.

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

آفرینش معماری، سرآغاز جدایی آدمی از طبیعت است. معماری خاک زیر پا را به شکل خشت در می آورد و در ستیز با گرانش طبیعی زمین ،آن را به شکل تاق و گنبد، برفراز زمین و بر بالای سر آدمی بر پا نگه می دارد ،که خود الهام گرفته از طبیعت است.

معماری، بیابان را به شکل شهر در می آورد تا آدم ها در آن به پویایی و پیروزی آدمی بر طبیعت که همان پیروزی بر خویشتن که بزرگترین شکست

معماری در برابر طبیعت است، برسند. طبیعت، آرام و خاموش ساخته های آدمی را فرو می ریزد. خشت به جایگاه آغازین خود بر می گردد و و دوباره خاک می شود. سنگ فرو می افتد تا بر روی زمین استوار باشد ؛ معماری نابود می شود و شهر دوباره به شکل بیابان در می آید.

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

این معماری ستیزه گر با جهان بیرون را از نابودی گریزی نیست و این نتیجه را در پی دارد که :
« معماری، تنها آنگاه که با طبیعت سازگار ، با زمان ماندگار است».

نظری اجمالی به معماری ایران در عهد باستان این ویژگی را آشکار می سازد که معماری ایرانی بر سه اصل استحکام، آسایش و انبساط پایه گذاری گردیده است.

تمامی گستره ایران، به ویژه روستاهای آن اینک چون کتاب زنده ای

از تاریخ معماری و هنر است. در معماری ایران که هنری تأثیرگذار بر معماری جهان داشت در دوران پیش از انقلاب الگوبردار نادرست معماری جنوب فرانسه و شمال آفریقا و لس آنجلس شد و هنوز هم این کار ادامه دارد.

معماری یک شهر یعنی بوجود آمدن محیطی که در آن شهروند احساس

ملامت نکند و شکل و شمایل هنری و عمومی شهر، شادی آفرین باشد. این کار میسر نخواهد بود مگر آنکه در هر طرحی خصوصیات فرهنگی یک شه

با همه مناظرش در نظر گرفته شود. فقدان برنامه ریزی درست و عدم پیش بینی

همۀ مسائل عمومی یک شهر ضرر جبران ناپذیری به فرهنگ و بهداشت

روانی آن وارد می آورد چراکه معماری و شهرسازی رابطه تنگاتنگی با روح وروان

آدمی دارد و ذوق هنری نسل ها را به هم گره می زند. متأسفانه با آن

که قسمت اعظم سرزمین کهن ما دارای آب و هوای گرم است امّا

هنوز مشکلات شهرسازی و معماری نامتناسب در نواحی گرم بیش تر از دیگر نقاط کشور به چشم می خورد.

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

۲-۱- شرح کلی مسئله

یکی از پایه های شکل گیری معماری ایرانی، اقلیم می باشد که بر این اساس

معماری مناطق کویری، گرم، مرطوب، سرد، هویت و ساختار خود را می یافت و بر کالبد آنها معنا می بخشید. امّا در جریان معماری مدرن که از زبان لوکوربوزیه هدف نهایی خود را در طراحی مسکن تبدیل «خانه به ماشین

زندگی» بیان کرد، معماری مسکونی تحوّلی عمیق و بی سابقه را از سرگذراند. به دنبال درک ناشیانه و برداشت سودجویانه از دیدگاه مدرنیسم بافت

مسکونی از شکل محله ای با بافت فشرده و بسته با برخوردهای اجتماعی محدود، به یک سیستم باز و قابل دسترسی با روابط اجتماعی پراکنده تبدیل

شد. ساختن خانه های ردیفی و بر روی قطعات کوچک و مساوی زمین

به صورت یک شکل و بدون در نظر گرفتن خصوصیات محلی و اقلیمی در شهرهای

 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

مختلف، بافت های مسکونی تقریباً یکنواختی ایجادکرده است و متأسفانه

این روش با همۀ مشکلات شناخته شده هنوز هم ادامه دارد. در سایۀ چنین

تحولی فضاهای زندگی مسکونی روز به روز از هم گسسته تر و فاقد شادابی

گذشته گردید تا آنجا که چند دهه بعد و از نیمه دهه هفتاد ظهور جنبش

های پست مدرن، پایه های تحوّلی دیگر در محیط مسکونی بنیانگذاری شد. هر چند که سبک بین المللی در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران به

سرعت راه خود را باز کرد و در پیوند با ضرورتهای اقتصاد مصرفی حاکم

بر کشور به سرعت با نامی تازه، سبک بساز و بفروش، شهرهای ایران را تصرف کرد و بنیانهای شیوه سکونتی و پیشین را در هم گسست.

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

حال پس از تاراج معماری در اندیشه آنیم تا با عناوینی جعلی چون معماری پایدار، بهینه سازی و غیره که خود نیز تقلیدی بیش از دیگران نیست،

هویت از دست رفته را به بناها و شهرهایمان بازگردانیم. ولی قبل از ایجاد یا ارائه راه حل های مکانیکی ابتدا باید راه حل های سنتی در معماری محلی را ارزیابی کرد؛ آنگاه این روش ها را پذیرفت یا برای تطبیق با ملزمات مدرن و پیشرفته آنها را اصلاح کرد.

چگونگی برخورد با طبیعت و معماری در آن، واکنشی است که هر انسانی در نقاط مختلف کرۀ زمین داشته و خواهد داشت و معماری با ارزش باقی

مانده از دوران گذشته نشان دهندۀ فائق آمدن او بصورت کامل یا ناقص بر عواملی همچون مسائل اقلیمی، آب و هوا و … می باشد. از این جاست که ما

شاهد معماری بومی گوناگونی در کشورهای مختلف جهان همخوان با اقلیم و

فرهنگ می باشیم که ویژگی خاص منطقه خود را نشان می دهد. در ایران

به علّت دارا بودن شرایط گوناگون اقلیم و فرهنگ، ویژگی خاصی دارد و معماری های متفاوتی هماهنگ با اقلیم در آن بوجود آمده است.

در این رساله سعی داریم معماری سنتی مناطق گرم و خشک را از نظر ساخت

و ساز در رابطه با اقلیم و شرایط پایداری بررسی کنیم، چرا که تیپولوژی بنا و یا به عبارتی مسکن در مناطق گوناگون، حاکی از تأثیرپذیری آن از عوامل محیطی – اقلیمی و حتی فرهنگی می باشند.

مصالح ساختمانی در هر شرایط آب و هوایی به نوعی عمل می کند، به طوری که در آب و هوای گرم وخشک مورد مطالعه نوع مصالح بکار رفته در میزان

راحتی ساکنان در ساختمان تأثیر زیادی دارد. در این اقلیم، مصالح ساختمانی به نحوی باید انتخاب شوند که در مقابل گرما مقاومت فراوانی داشته و از

ظرفیت حرارتی بالائی برخوردار باشند. از جمله مصالحی که سازندگان بنا از آن استفاده می کنند، گل و مشتقات آن است و چنان چه سنگ و یا چوب در بنا بکار برده شوند، آن را با خاک و گل مخلوط می نمایند، چرا که این نوع مصالح با آب و هوای خشک تطابق دارد.

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

از سوی دیگر کلیۀ فعالیت های انسانی منوط به مصرف انرژی هستند که این انرژی می تواند از منابع مختلفی تأمین گردد. استفادۀ بهینه از انرژی حاصل

از این منابع انرژی یکی از بحث های مهم جهانی به شمار می آید و در عرصه های گوناگون علوم مورد مطالعه و تحقیق است. با توجه به محدودیت ذخایر

نفتی که پیش بینی می شود، در چندین سال آینده تنها کفاف مصرف داخلی را داده و دیگر به بخش صادرات نمی رسد و نیز با در نظر گرفتن اثرات زیان

بار سوخت این منابع به محیط زیست، استفاده از منابع انرژی جایگزین همراه با صرفه جوئی در مصرف انرژی در حال حاضر امری اجتناب ناپذیر است. پر

واضح است که ادامۀ روند مصرف کنونی با توجه به رشد جمعیّت و نیاز به منابع انرژی، موجب هدر دادن هر چه بیشتر منابع انرژی فسیلی کشور شده و وضعیت اقتصادی کشور را روز به روز خراب تر می کند و در آینده ای نه چندان دور کشور شاهد به اتمام رسیدن این منابع خواهد بود.

منابع تأمین انرژی در جهان به دو دستۀ تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تقسیم می شوند

؛ از جمله منابع انرژی تجدیدپذیر می توان به آب، باد و خورشید اشاره نمود که به نظر می رسد با توجه به قابل دسترس بودن و گستردگی تابش خورشید در نقاط مختلف کره زمین، استفاده از این منبع نامتناهی انرژی می تواند بسیار مؤثر باشد.

در کشور ایران که در ناحیۀ گرم و خشک جهان واقع شده است و نیز دارای تاریخ معماری و شهرسازی سنتی و کهنی است که همواره در جهت

هماهنگی با طبیعت و استفاده ار عناصر چهارگانه فلسفی و آیینی (آب، هوا، خورشید و خاک) بوده است، به این منبع های عظیم انرژی توجه کافی

مبذول نگردیده است ، در حالی که ایران دارای تعداد روزهای زیاد آفتابی در سال است

و از نظر مقدار و دریافت انرژی خورشیدی در شمار بهترین کشورها

به حساب می آید. به طور متوسط خورشید، ۲۵۰ روز در سال به کشور ایران انرژی می بخشد، که معادل انرژی ۸/۴ میلیارد بشکه نفت خام است.

بنابراین در این راستا، سعی داریم با توجه بیشتر به بحث اقلیم و

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر طبیعی، نگاهی دوباره به طراحی مجتمع های مسکونی بیاندازیم و به شیوه های سکونت در شهرهای امروز و ارائۀ طرحی نو در این زمینه بپردازیم.

۳-۱- هدف های کلی موضوع :
در دهه های اخیر در ایران بدلیل نامشخص بودن هدف های کلی،

طراحی های معماری به سمت نوعی بحران هویتی کشیده شده اند،که نه تنهامعماری گذشته خود را حفظ نکرده اند،بلکه با استفاده نابجااز الگوهای غربی نوعی ازمعماری التقاطی و مبهم را ایجادکرده اند.

از اهداف این رساله می توان به مواردزیراشاره کرد:
 با استفاده ازراهکارهای معماری مناسب در استفاده بهینه ازانرژی های طبیعی و با توجه به معماری بومی کشورمان فضایی را خلق کنیم که بتوان در آن به تامین آسایش کاربران آن،دوستی با محیط زیست،پایداری فرهنگی و اجتماعی توجه کرد.

 توجه به تأثیر اقلیم برمصالح در طراحی ساختمان،زیرا ناآگاهی ازخواص فیزیکی مصالح و چگونگی عمل آنها در اقلیم های گوناگون سبب تضعیف و احتمالاً تخریب آنها خواهد شد.(زبان معماری در طراحی محیطی پایدار/جلد۲/ص۷۹)

 کاهش هزینه های اقتصادی منطقی ترین و قانع ترین دلیل برای در نظرگرفتن تأثیرهای اقلیمی در مراحل گوناگون طراحی است.

 در نهایت می توان گفت،هدف فراهم کردن آسایش در فضاهای معماری با کمترین استفاده ازانرژی های فسیلی تجدید ناپذیر باتوجه به چگونگی

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

عملکردبنا در اقلیم که بصورت کلی می توان هدف را اصلاح اقلیم محیط طبیعی و خلق اقلیم جدیدی بنام اقلیم معماری دانست.

۴-۱-شرح فرضیه:
۱٫ خصوصیات اقلیمی هر منطقه چه تأثیری بر معماری آن منطقه خواهد داشت؟
۲٫ نحوه به کارگیری مصالح بومی وانرژی های قابل تجدید در معماری هر منطقه توجه به شرایط اقلیمی به چه صورت می باشد؟
۳٫ آیا در ساخت و سازهای هر منطقه حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار می گیرد؟
۴٫ یا به کاهش هزیه ها با اعمال معماری اقلیمی توجه شده است؟

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

1 نقد وبررسی برای مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی

  1. رحیمی

    مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی
    مقاله خیلی خوبی بود سپاس

افزودن نقد و بررسی