فروشگاه

توضیحات

تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز

پیش از آغاز بحث پیرامون تاریخ مطبوعات، بررسی تحول دو عامل مهم که در پیدایش مطبوعات نقش بسزایی داشته اند (تهیه کاغذ و صنعت چاپ)، ضروری به نظر میرسد.

تهیه کاغذ اولین تحول بزرگ در توسعه ارتباطات اجتماعی و سرفصل

صنعت چاپ و روزنامه نگاری محسوب میشود. هر چند پیش از پیدایش کاغذ، بشر از همان ابتدای اختراع به منظور انتقال دانش و مکتوبات ارزشمند خود، از پوست حیوانات، برگ درختان و کتیبه های سنگی سود می برده است؛ لیکن

اختراع کاغذ بود که ابزار نوینی را برای توسعه اطلاعات و اخبار در سراسر جهان در اختیار گذاشت و کشورهایی که به این صنعت جدید دست یافتند توانستند آثار علمی و اجتماعی خود را به طور منظم و آسان و در گستره ای وسیع بین جوامع انتشار دهند.

مورخان بر این اعتقادند که در سال ۱۰۵ میلادی صنعت تولید کاغذ

در چین اختراع شد. و در قرن بعد به سایر نقاط آسیا و اروپا راه پیدا کرد. در حدود سال

۷۵۰ میلادی در سمرقند و در حدود سال ۹۰۰ میلادی در بغداد کاغذ

تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز

ساخته شد. ولی در اروپا اولین بار اسپانیایی ها و ایتالیایی ها در اوایل قرن دوازدهم

میلادی به تهیه کاغذ پرداختند.[۱] نکته جالب در اینجاست که صنعت کاغذ

سازی موقعی در سمرقند رواج یافت که ایرانی ها به کمک خاندان عباسی،

حکومت بنی امیه را سرنگون ساختند و نفوذ خویش را در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تمدن اسلام توسعه دادند. در حقیقت نفوذ ادبی

و سیاسی ایرانی ها از آغاز خلافت عباسی (۷۵۰ میلادی) با توسعه

صنعت کاغذ سازی، انقلاب فرهنگی بزرگی در خاورمیانه به وجود آورد و توسعه

تمدن ایران و اسلام در قرون بعدی مرهون این آمیزش تاریخی است.

[۲] صنعت کاغذ سازی که در این دوره منحصر به ایران و اعراب بود موجب شد آثار علمی و فلسفی و ادبی ایرانیان و دنیای اسلام توسعه یافته و راه خود را به اروپا و کشورهای اروپایی بگشاید.

 

 ۱۰۰ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع و پاورقی دارد

 

تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز
تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز

 

فهرست مطالب

فصل اول: زمینه های ظهور مطبوعات

فصل دوم: پیدایش روزنامه

الف-ظهور روزنامه در جهان

ب-ظهور روزنامه در ایران

۱)روزنامه نگاری در ایران باستان

۲)ظهور اولین روزنامه نوین در ایران

۳)ظهور روزنامه های دیگر

۴)گسترش مطبوعات دولتی

۵)انتشار روزنامه های فارسی در خارج

۶)نقش مطبوعات در لغو انحصار توتون و تنباکو

۷)تاریخ ایجاد مطبوعات در شهرهای ایران

۸)ظهور روزنامه های تخصصی

۹)ظهور اولین روزنامه یومیه و اولین مجله

فصل سوم: مطبوعات در دوران مشروطیت

الف- مطبوعات و دوره اول انقلاب مشروطه

بمطبوعات دوره اول انقلاب

ج-مطبوعات و دوره دوم انقلاب مشروطه

د-وضع مطبوعات در دوره استبداد صغیر

ذ-اولین قانون مطبوعات

س-تاسیس وزارت مطبوعات

ش-تاریخ سانسور در مطبوعات فارسی

هـ-مطبوعات و روزنامه نگاری زنان

و-انقلاب مشروطه و روزنامه نگاری فکاهی

ی-وضعیت مطبوعات در اواخر دوران قاجار

فصل چهارم- مطبوعات دوران پهلوی

الف- دوره پهلوی اول

۱)مطبوعات پس از کودتای ۱۲۹۹

۲)مطبوعات دوره رضا شاه

۳)سانسور در دوره رضاشاه

۴)قانون مطبوعات در دوره رضا شاه

ب-دوره پهلوی دوم

۱)وضعیت مطبوعات در این دوره

۲)قانون مطبوعات در دوره محمد رضا شاه

تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز

۳)اقدامات کنترلی بر مطبوعات

۴)اوضاع مطبوعات بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۵)ویژگی مطبوعات از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷

۶)تحولات نو ظهور ارتباطات در این دوره

۷)نشریات نیمه دوم دوره محمد رضا شاه

فصل پنجم: تحولات مطبوعات پس از انقلاب اسلامی

الف- مطبوعات دوره پیروزی انقلاب اسلامی

۱)چهارمین قانون مطبوعات ایران

۲)ویژگی های مطبوعات در این دوره (۱۳۵۹-۱۳۵۷)

ب-مطبوعات دوره جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹)

-پنجمین قانون مطبوعات ایران

ج-مطبوعات دوره بازسازی اقتصادی (۱۳۷۶-۱۳۶۸)

د-مطبوعات در دوره پس از خرداد ماه ۱۳۷۶

تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز

۱)قانون فعلی مطبوعات

۲)ویژگی های مطبوعات در این دوره (۱۳۷۹-۱۳۷۶)

۳)وضعیت فعلی نشریات

فصل دوم: پیدایش روزنامه

با اختراع صنعت چاپ در اروپا، کتاب هایی در زمینه های گوناگون چاپ و منتشر میشد لیکن برای انتشار وسیع کفایت نمی کرد و حدود یک قرن طول کشید تا با توسعه ادارات پست، از صنعت جدید بهره برداری گردد. اختراع چاپ و گسترش شبکه های پستی در شهرهای مختلف در اروپا به زودی تحول عظیمی را که زاییده پخش افکار نویسندگان و متفکران بود، در جوامع اروپایی گسترش داد. این تحول موجب گشت، آگاهی اجتماعی افراد افزایش یابد و نیاز آنان به کسب معلومات و اطلاعات جدید بیشتر شود و به همین سبب مقدمات انتشار «مطبوعات» نیز فراهم آید.

پیش از آنکه به روزنامه ها و نشریات با چاپ نوین بپردازیم لازم است یادآوری کنیم روزنامه نگاری در جهان دارای قدمت تاریخی بسیاری میباشد.

الف- ظهور روزنامه در جهان

اولین تهیه کنندگان روزنامه ها، خط نویسان رسمی یا نیمه رسمی بودند که در نوشته های دستی خود خبرهای روز را به مردم می رساندند و نظر مردم را منتشر میکردند. آنها غالباً انواع نوشته های روزنامه های امروز مانند خبرها، مقاله ها، گزارش های خارجی و مطالب جالب دیگری را ابداع کردند.

در ایام قدیم، نوشته های خبری و یا غیر خبری به صورت روزنامه های دیواری به مردم ارائه می گردید.[۱]

قدیمی ترین نشریه ای که در جهان منتشر گردیده روزنامه ای موسوم به «آکتاسناتوس»[۲] بوده است که در زمان که در زمان ژوال سزار، امپراتور دیکتاتور روم، منتشر می گردید و شامل مذاکرات مجلس سنا بوده است.

تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز

همراه با انتشار این روزنامه، روزنامه دیگری نیز به نام «آکتادیورنا»[۳]، در روم منتشر می شد. این روزنامه ها به مشاهیر و رجال شهر اختصاص داشتند و فقط یک نسخه از آن در معرض دید مردم قرار می گرفت. روزنامه های رومی دارای مطالب جامعی بودند و انتشار آنها تا انقراض روم غربی مرتباً صورت می گرفت.[۴]

بعد از روم، کشور چین در انتشار روزنامه دارای قدمت تاریخی میباشد. اولین روزنامه چین در سال ۸۳۴ به نام «کین بال» به صورت ماهانه منتشر میشد و شامل اخبار سیاسی و قطعات خواندنی بود. روزنامه «تینگ پائو» نیز که در سال ۹۱۱ در چین انتشار می یافت جز و قدیمی ترین روزنامه های جهان محسوب میشود. اغلب این روزنامه ها به علت کمبود افراد با سواد و پایین بودن سطح آگاهی و معلومات اجتماعی با موفقیت روبرو نشدند و به علت کمی تیراژ بعد از چندی از میان رفتند.[۵]

بدین ترتیب بود که اولین روزنامه ها بوجود آمدنده تهیه کنندگان این روزنامه ها، غالباً روزنامه نویسان ذوقی بودند که به سبب علاقه شخصی به اخبار دست می یافتند و اشخاص کنجکاو برای آگاهی از اخبار به ایشان مراجعه می کردند.

نویسندگانی نیز وجود داشتند که بدون هیچگونه منفعت شخصی داستان های کوچکی تهیه میکردند که قدمت آنها را متعلق به قرن سیزدهم دانسته اند لیکن از آغاز قرن پانزدهم است که در آلمان و ونیز به سبب رواج بانکداری و توسعه بازرگانی نیاز به اطلاعات گوناگون افزایش می یابد.

 


[۱] -معتمد نژاد، همان، ص۷۵

[۲] -Actasenatus

[۳] -Acta Diurna

[۴] -صلح جو، جهانگیر (۱۳۴۸) تاریخ مطبوعات در ایران و جهان. تهران: انتشارات امیر کبیر، ص۴۷

[۵] -همان، ص۴۸٫

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پژوهش را دانلود کنید

1 نقد وبررسی برای تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز

  1. زهرا امیران

    تحقیق تاریخچه روزنامه خیلی خوب بود ممنونم

افزودن نقد و بررسی

تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز

1 نقد و بررسی
تحقیق مطبوعات از آغاز تا امروز

قیمت : تومان14,900