فروشگاه

توضیحات

مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند،

وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند،

بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی

از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از

مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم،

مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در

سال ۱۶۴۸ م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد،

منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها،

تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت –

ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در

این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر

همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.

 

 

۱۶۰ صفحه فایل ورد فونت ۱۴ پاورقی و منابع دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

"<yoastmark

 

 

 

– سوال اصلی:

     مهمترین پرسشی که در این تحقیق در پی پاسخ به آن هستیم این است که « آیا تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل موجب تغییر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است؟ اگر بلی، چگونه؟ ».

۴- سوالات فرعی:

     همچنین در کنار سوال اصلی سوالات جانبی نیز قابل طرح است که به شرح زیر می باشد:

۱- از سال ۱۹۹۰م چه تغییراتی در مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بوجود آمده است؟

۲- در نظام جمهوری اسلامی ایران مفاهیم امنیت ملی و منافع ملی چگونه تعریف می شود؟

۳- تاثیر تغییر نگرش به مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر نگرش جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی چیست؟

۵- مفروض ها:

     مفروضی که بر پایه آن بدنبال آزمون فرضیه تحقیق می باشیم، به قرار ذیل است: پایان نامه دات کام

۱-  از سال ۱۹۹۰م مفهوم امنیت ملی دچار تغییر شده است.

۲-  تغییر نظام بین الملل، مفهوم امنیت ملی را تحت تاثیر گذاشته است.

 

۶- فرضیه:

     فرضیه ای که در تحقیق سعی در آزمون آن هستیم عبارست از:

« تغییر مفهوم امنیت در روابط بین الملل به ویژه از دهه ۱۹۹۰م به بعد موجب تغییر در برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

۷- متغیر های اصلی تحقیق:

     در این تحقیق، تغیرات مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل متغیر مستقل

و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی خود متغیر وابسته می باشد.

همچنین مفاهیمی که در این تحقیق مطرح می باشند ، می توان به مفهوم

امنیت ملی، نظام بین الملل، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

 ۸- روش تحقیق:

 

 

همین طور تعریفی که رابرت ماندل*** از امنیت ملی دارد عبارت از:(۷)

« امنیت ملی شامل تعقیب روانی ومادی ایمنی است و اصولا جزء مسئولیت‌های حکومت‌های ملی است، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.»

جفری الیوت و رابرت رینالد امنیت ملی را چنین تعریف می کنند:(۸)

« امنیت ملی به معنای آزادی نسبی یا مطلق یک کشور از حملات

مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

احتمالی یا خرابکاری سیاسی یا اقتصادی همراه با قدرت حمله متقابل

علیه کشوری که آن را مورد تهاجم قرار داده، با تاثیر تعین کننده است.»

از تعاریفی که در بالا آوردیم آشکار می‌شود که علیرغم اینکه هر یک از

متفکرین برای تعریف آن از زبانهای گوناگونی استفاده می‌کنند ولی می‌توان عوامل ثابتی نظیر ارزشهای حیاتی، منافع، اهداف ملی، تهدید، را از این تعاریف که

در آنها تکرار شده است، استخراج کرد. هدف ما در این تحقیق ارائه تعریف

جامع از مفهوم امنیت ملی نیست بلکه تنها جهت آشنایی با ادبیات مربوط

به این مفهوم تعاریفی از اندیشمندان مختلف آوردیم. هدف این تحقیق

بررسی تغیر مفهوم امنیت ملی است، بنابراین بدین منظور در ادامه به برداشت سنتی این مفهوم پرداخته می‌شود.

مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ب: ظهور پدیده دولت های ملی

با پایان گرفتن جنگ سی ساله مذهبی و انعقاد قرارداد وستفالیا در سال ۱۶۴۸ م پایه سیستم دولت- ملتها و اصل استقلال و تساوی بین‌المللی آنها در اروپا بوجود آمد. با ظهور دولت‌های مستقل ملی هر دولتی اهداف و منافع خود را در چارچوب مرزهایش ترسیم کرد و در پی تحقق آن بر آمد. تامین منافع

و اهداف تا جایی که محدود به درون مرزهای ملی بود، مشکلی برای دولت

بوجود نمی‌آورد، اما همین که به خارج از مرزها گسترش می‌یافت، با منافع

واحدهای دیگر تعارض پیدا می‌کرد، نتیجه این تعارض رقابت دولت‌ها بود.

مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

چون در عرصه این رقابت مرجع مافوقی وجود نداشت که داور نهایی باشد، هرج و

مرجی در جامعه متشکل از دولت‌های مستقل به وجود می‌آمد که تامین منافع جز از راه کسب قدرت برتر امکان‌پذیر نمی‌شود. از این روست که مفهوم امنیت ملی به معنای توانایی ملی ظهور می‌کند  و این تفکر که برای حفظ امنیت خود باید قوی شد،رواج می‌یابد.

با توجه به اینکه در این دوران قلمرو، ثبات مرزها، قدرت، کسب منافع

و موقعیت ژیوپولیتیک از شاخصه‌های امنیت ملی محسوب می‌گردید، هر دولت- ملتی نه تنها در جهت تقویت خود در این زمینه‌ها می‌پرداخت، حتی تمام توان و منابع خود را در جهت دفع تهدیدات به کار می‌گرفت.

در برهه زمانی قرن نوزدهم، سلطه بر فضای جغرافیایی اوج انواع سلطه‌ها به شمار می‌آمد. تصرف، اداره و استعمار هر چه بیشتر سرزمین‌ها، علت اصلی رقابت دولت های مختلف، از جمله جنگ‌ها، به شمار می‌رفت:

هر قطعه سرزمینی که هنوز تحت اداره یکی از بازیگران اصلی در نیامده بود

، بیش ازهر چیزی طمع آنان را در بازی، برمی‌انگیخت. سرزمین، وسعت

مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

برای قدرت‌های اروپایی بسیار اهمیت داشته، به طوری که اندیشه« سرزمین های بکر » نامکشوف و نقشه‌برداری نشده، باعث ناآرامی و بی قراری بسیاری از پیشگامان نستوه اکتشافات جغرافیایی شد. در این زمینه ماجراجویان

، دولتمردان و ژنرال‌ها وضعیتی مشابه داشتند. تا اینکه همه سرزمینهای

بکر به تصرف قدرتها درآمد. قدرت‌هایی که تازه، وارد صحنه بین‌المللی شده بودند و به دنبال افزایش قدرت بودند؛ یعنی داشتن مستعمره و افزایش مستعمرات و وسعت سرزمینی. این تفکر درگیری و رقابت میان این قدرتها را بوجود می آورد……

مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

داشتند، این کشورها تا انحلال دولت موقت و غلبه مکتبیون (انقلابیون رادیکال) سیاست دوگانه‌ای را در پیش گرفتند.

در دوره دولت موقت دو نوع تعریف از رویکرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌گردید، از یک طرف بافت فکری دولت موقت معطوف به ارزشهای ملی و منافع ملی بود. در همین رابطه بازرگان، رئیس دولت موقت، در کتاب « انقلاب ایران در دو حرکت » می‌نویسد:

« هدف اتخاذی دولت موقت، خدمت به ایران از طریق اسلام بود. »

از طرف دیگر تصمیماتی که مکتبیون اتخاذ می‌نمودند برمبنای آرمانها و ارزشهای انقلابی و مکتبی استوار بود.بطوریکه ویژگی ایدئولوژیکی این گروه، دولتها را به عکس‌العمل وا می‌داشت. در این مورد همانطور که بازرگان بیان می‌دارد:

« هدف امام خمینی خدمت به اسلام از طریق ایران بود. »

به عبارت دیگر در این دوره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دو مسیر متفاوت پی‌جویی می‌شد از یک سو سیاست خارجی استمرار و تداوم سیاست خارجی قبل از انقلاب بدون اینکه رنگ لعاب انقلابی بگیرد، بود. به عبارت دیگر همان سیاست « موازنه منفی » دکتر مصدق توسط دولت موقت دنبال می‌شد، از سوی دیگر رهبری انقلاب بر اصول و ارزشهای اسلامی و سیاست نه شرقی- نه غربی تأکید می‌کردند.

می‌توان برای اثبات این فرض که جمهوری اسلامی ایران در مقطع زمانی حکومت دولت موقت از سیاست امنیتی مشخص و یکسانی برخوردار نبود به مبحث زیر اشاره نمود:

تعبیر مذهبیون از سیاست نه شرقی- نه غربی جنبه‌تهاجمی و انقلابی داشت و حتی  یک گام فراتر مخالف وضع موجود جهان بود، اما تعبیر دولت موقت از سیاست « نه شرقی-

 امنیت ملی  امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نه غربی » مساوی با « موازنه منفی » دکتر مصدق و اعتقاد به « اصل بی‌طرفی » بود که کاملاً جنبه دفاعی و ملی داشت. مسأله دیگر اختلاف در مورد صدور انقلاب موجب می‌شد تا این دو جریان فکری نتوانند به اجماع نظر در اتخاذ سیاست امنیتی مشخص روی آورند.(۲) این رویکرد  تا اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان خط امام و استعفای بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، تداوم یافت.

قراین و شواهد دراین دوره بر این مدعا تکیه دارد که جمهوری اسلامی ایران در زمان حکومت دولت موقت سیاست امنیتی مشخص ویکسانی نداشت. اما وضعیت موجود بتدریج از اوایل دهه شصت و با شروع جنگ تحمیلی و نیاز کشور به یک استراتژی مشخص و جامع و نیز تدوین قانون اساسی توسط مجلس خبرگان شاهد رویکرد امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستیم. بدین ترتیب با قدرت‌گیری مکتبیون، سیاست امنیتی فراملی برای جمهوری اسلامی ایران تعریف گردید.

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی…..
خ: نهضت های آزادیبخش

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برخلاف نظم حاکم، تفسیری فراملی از

امنیت بر سیاستهای امنیتی کشور غالب شد که به سه جنبه تقسیم می‌شد: جنبه اول؛ امت‌گرایی (امت اسلامی)، جنبه دوم؛ ملت‌گرایی (اهمیت ملت بجای دولت) جنبه سوم؛ روابط با ملتها بجای دولت‌ها.

البته جنبه‌های دوم و سوم پس از چندی که اهمیت کمتر داشتند، از میان رفتند، اما جنبه امت‌گرایی که بر پایه اعتقاد قویی استوار بود با قدرتی بیشتر تعیین کننده’سیاست امنیتی ایران گردید. پس در این مقطع برداشتها و

سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر این سه جنبه بویژه امت‌گرایی

استوار بود. تفسیر فراملی از امنیت به مفهوم امت اسلامی، در دهه اول

انقلاب بر فضای امنیتی جمهوری اسلامی ایران حاکم شد و چون دارای مبانی

اعتقادی و مبتنی بر لزوم وحدت مسلمانان بود از اهمیت خاصی برخوردار شد. براساس این تفسیر، امنیت انقلاب اسلامی به امنیت جهان اسلام پیوند داده شد و امنیت جهان اسلام در تحقق نظامهای سیاسی انقلابی در تمام

مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

کشورهای اسلامی و وحدت جهان اسلام جستجو می‌شد. حمایت ایران از جنبشهای اسلامی و نهضتهای دینی و تأکید بر صدور انقلاب اسلامی در سالهای اولیه انقلاب مبتنی بر چنین تفکری بود.(۱۵)

اوایل انقلاب اسلامی امنیت جهان اسلام بر امنیت کشور در اولویت بود

بحدی که میتوان امنیت کشور را بخاطر آن قربانی کرد. امنیت مردم مسلمان، کشور و امنیت حکومت جمهوری اسلامی ایران نه تنها از هم جدا نیست بلکه مرتبط با امنیت و منافع دیگر مسلمانان جهان نیز هست. در این زمان امنیت امت اسلامی و جهان اسلام بجای ملت اسلامی مطرح بود………………………………………………….


 

                           

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

 

1 نقد وبررسی برای مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

  1. رحیمی

    مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
    پایان نامه عالی بود

افزودن نقد و بررسی

مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

1 نقد و بررسی
مفهوم امنيت ملی در نظام  بين الملل

قیمت : تومان14,900