فروشگاه

توضیحات

مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج

در سیستم‌های زیستی، کمپلکس‌های مولکولی بواسطه‌ تعداد زیادی از برهم کنش‌های غیر کووالانسی از قبیل پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای یونی تشکیل می‌شوند. اگر چه این برهم کنشها به تنهایی در مقایسه با پیوندهای کووالانسی ضعیف می‌باشند، لیکن تاثیر همزمان این پیوندها اغلب منجر به تشکیل کمپلکس‌های پایدار می‌شود. برهم کنش‌های پیچیده مابین انواع مولکولها، شناخت مولکولها و توانایی تقلید از پیوندهای  طبیعی، دانشمندان را برای مدت زمان طولانی مشغول کرده است. این رویداد منجر به تشکیل رشته جدیدی با عنوان شیمی تقلید زیستی[۱] شده است. اصطلاح تقلید زیستی به وضعی گفته می‌شود که در آن فرایندهای شیمیایی از یک فرایند بیوشیمیایی تقلید می‌کنند، تا اینکه ساختارها و مکانیزم سیستمهای زیستی شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند که این دانش را به فنون سنتزی تبدیل کنند. یکی از این فنون سنتزی که در دهه اخیر مورد توجه واقع شده است، فن مولکول نگاری[۲]می‌باشد

۲۶۰ صفحه فایل ورد فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

-۱-مقدمه

ما می دانیم در گازها ومایعات (نه جامدات) بیشتر مولکولها به طور تصادفی حرکت می کنند. هیچ مولکولی با مولکول اطرافش ارتباطی نداشته و هر طور که می خواهد رفتار می کند. کمپلکس های  بین مولکولی فقط از طریق برخوردهای تصادفی  به وجود آمده و عمر این کمپلکس ها بسیار ناچیز است و همچنین غلظت آنها در مایعات (یا گازها) تقریبا برابر صفر است. به هر حال، بعضی از مولکولها (مولکولهای پذیرنده) دقیقا بین یک مولکول و مولکول دیگر تفاوت قائل می شوند. آنها به صورت گزینشی جفت مولکولی خود را از میان تعدادی  مولکول موجود در سیستم انتخاب میکنند و یک کمپلکس غیرکووالانسی با این مولکول می سازند. این کمپلکس ها به اندازه کافی پایدار بوده و غلظت تعادلی آنها قابل توجه است. دراینجا تمام مولکولها به جز مولکول جفت کاملا کنارگذاشته میشوند، درست همان طور که ما به سادگی  دوستمان را حتی در شلوغی ورودی ایستگاه پیدا می کنیم و با او به رستوران میرویم. درکمپلکس های غیر کووالانسی همانند واکنش های آنزیمی, واکنش با حضور کاتالیزور اتفاق می افتد. این قدرت تشخیص میان مولکولها تشخیص مولکولی نامیده می شود.

در علم وتکنولوژی امروزی، اهمیت پذیرنده ها[۱] و تشخیص مولکولی[۲] به سرعت رشد کرده است. این رشد اساسا به این خاطر است که یک مولکول در حال حاضر یک واحد عملگر بوده و فقط نقش خود را ایفا میکند. برای ایجاد سیستمهای رضایت بخش تحت این شرایط،  باید تعدادی مولکول را در شرایطی از پیش تعیین شده کنار هم بگذاریم و اجازه دهیم هر کدام کار خودش را انجام دهد. البته در اینجا همه مولکولها باید بدانند که مولکولهای مجاور آنها چه هستند، چه خصوصیات فیزیکوشیمیایی دارند و هر کدام از این مولکولها در هر لحظه چه می کنند. اخیرا روش مولکول نگاری برای فراهم آوردن پذیرنده های چند کاره که موثر و اقتصادی هستند توسعه یافته است. به طور کلی حرکات مولکولی در یک ساختار پلیمری ساکن[۳] شده و به همین دلیل آنها به طرز مطلوبی تثبیت[۴] شده اند. این شیوه، منحصر به فرد و چالش برانگیز است و در حال حاضر پیش بینی حوزه کاربردهای آن مشکل است. در این فصل پیرامون پذیرنده های طبیعی و مصنوعی بحث خواهیم کرد.

۲-۲- پذیرنده های طبیعی

مولکولها و سلولهای زیادی در بدن ما وجود دارد و همه آنها به نحو بسیار منطقی با هم همکاری می کنند. بدون این همکاری و درک متقابل، ما زنده نمی مانیم. بنابراین تشخیص مولکولی[۵] برای وجود زندگی، حیاتی است. برای مثال، پذیرنده های روی سطح غشای سلولی، هورمونها را به هم پیوند میدهند و مسئول ارتباطات بین سلولی هستند. زمانی که پذیرنده ها، هورمونها را پیوند می دهند، ساختارشان تغییر میکند، پیام هورمون (برای مثال: کمبود گلوگز در بدن) از طریق این تغییر ساختاری به سلول منتقل می شود. حال که سلول می داند در آن لحظه بدن چه چیزی لازم دارد، عکس العمل زیستی مربوط را انجام داده تا به این نیاز به طور مناسب پاسخ دهد. در مثال بالا، گلیکوژن هیدرولیز شده وگلوکز برای بدن تامین می گردد. مهمترین عامل در این سیستمها این است که یک پذیرنده فقط و فقط یک هورمون مشخص را قبول میکند و هیچ برهم کنش خاصی با دیگر هورمونها ندارد. علاوه براین، برهم کنش هورمون-پذیرنده به شدت قوی است. بنابراین حتی مقدار کمی از هورمون هم می تواند اطلاعات را دقیقا به سلول هدف انتقال دهد، بدون آنکه ارتباط بین سلولها را قطع کند. به عبارت دیگر، اتصال اختصاصی پادتن برای پاسخ مصون[۶] بسیار مهم است. پروتئین ها در بدن ما مانند پلیس گشت می زنند تا مواد خارجی (آنتی ژنها )که وارد بدن میشوند را گرفته و به لیزوزوم (سلول اورگانیل) تحویل دهند تا در آنجا از بین برود تا بدن با موفقیت محافظت شود. همانطور که ما انتظار داریم، تمایز قائل شدن یک پادتن بین آنتی ژن هدف (و همچنین مواد خارجی و درونی بدن) باید کاملا مشخص باشد. از طرفی، آنزیمها هم خاصیت واکنش دهندگی زیادی از خود نشان می دهند، هر کدام از آنها منحصرا یک سوبسترای مشخص را انتخاب می کند و آن را به محصولی از پیش تعیین شده تبدیل می کند و همه ترکیبات دیگر سیستم دست نخورده باقی می مانند. آنزیم دیگر، سوبسترای خاص و ماموریت دیگری را انتخاب می کند. علاوه بر این فقط سوبسترای مشخص به صورت موثر به محصول مورد نظر تبدیل می شود، زیرا اسید آمینه های باقی مانده از آنزیم که از لحاظ کاتالیزوری فعال هستند و در مجاورت سایت های اتصال سوبسترا قرار گرفته، فقط برای این انتقال و متناسب با آن آماده شده اند. اطلاعات مفصل در مورد تشخیص مولکولی در طبیعت هم اکنون با بلور شناسی اشعه X و NMR مهیاست (۱).

سایت های اتصال سوبسترا- آنزیم، شکافها یا بسته های غیر قطبی بوده که از باقیمانده تعدادی اسید آمینه تشکیل شده اند. گروههای عاملی فراوانی (OH ,NH2– ایمیدازول شاخه اصلی گروههای آمیدی و موارد دیگر ) وجود دارند که دقیقا برای واکنش با گروههای عاملی یک سوبسترای خاص در آنجا قرار گرفته اند. برای مثال یون آمونیوم یک آنزیم بر هم کنش کلمبی با یون کربوکسیلات با بار منفی، ازسوبسترای مخصوص انجام داده و یک پیوند هیدروژنی بین OH باقیمانده آنزیم و سوبسترا تشکیل می شود. تمام این برهم کنش ها به طور رضایت بخش و با هم، فقط برای سوبسترای خاص عمل میکنند و یک کمپلکس غیر کووالانسی پایدار را تشکیل می دهند.

۲-۳- پذیرنده های مصنوعی

زیبایی تشخیص مولکولی در طبیعت، بسیاری از دانشمندان را به تقلید از آن واداشته است. یکی از بزرگترین امتیازات پذیرنده های مصنوعی در برابر نمونه هایی که در طبیعت اتفاق می افتد، آزادی طرح مولکولی است. چهار چوب کاری پذیرنده های مصنوعی هرگز به پروتئین ها و دامنه ای از اسکلت ها (برای مثال: زنجیره های کربنی وحلقه های آروماتیک متصل به هم ) محدود نمی شود. بنابراین، پایداری، انعطاف پذیری و دیگر خصوصیات، آزادانه و براساس نیاز تعدیل می گردند. حتی گروههای عاملی که در طبیعت یافت نمی شوند هم می توانند در این ترکیبات دست ساز استفاده شوند. علاوه بر این هر زمانی که لازم باشد، عمل پاسخ به محرک های خارجی (تغییر pH، میدان الکتریکی و موارد دیگر) می تواند از طریق گروههای عاملی مناسب فراهم شود. گستره عملکردها بسیار فراتر از مواردی است که در طبیعت به طور طبیعی اتفاق می افتد. کارهای اولیه که بوسیله   Cram، Lehn و Pedersen (برنده گان نوبل ۱۹۸۷) انجام شد، الزام فاکتورهای زیر برای تشخیص مولکولی دقیق را پایه گذاری کرد (۲):

۱: گروه عاملی مهمان و پذیرنده بایستی مکمل یکدیگر باشند.

۲: آزادی ساختاری هر دو جزء بایستی کم شود.

۳: عوامل شیمیایی بایستی به طور مناسب کنترل شوند.

در بسیاری از موارد، گروههای عاملی مختلف به طورکووالانسی به مولکولهای میزبان حلقوی متصل می شوند (برای مثال: سیکلو دکسترین ها و کران اترها: شکل ۱-۲). هرچه برهم کنشها (پیوندهای هیدروژنی، الکتروستاتیک و پیوندهای غیر قطبی ) ضعیفتر باشند، گزینش پذیری و قدرت اتصال بیشتراست. یک نمونه معمولی از این نوع مولکولهای میزبان در شکل ۲-۲ ارائه شده است . به طور کلی، تا زمانی که:

(І) ما در مورد هزینه و زمان آماده سازی نگران نیستیم؛

(П) مولکول هدف ما نسبتا کوچک است؛

 


[۱] Receptor

[۲] Molecular recognition

[۳] Frozen

[۴] Immobilized

[۵] Molecular recognition

[۶] Immune

 

 

…………………………

 

 

فصل چهارم

 

 

روشهای آزمایشگاهی

فرآیند های مولکول نگاری

 

۴-۱- مقدمه

 در بخش سه مفاهیم اساسی مولکول نگاری ارائه گردید. حال در این فصل برتری و توانایی بالای این روش مشخص می گردد. در دو فصل آینده بر روی جزئیات بیشتری از این روش بحث خواهیم کرد. در این فصل عوامل موثر روی فرآیند های آزمایشگاهی مولکول نگاری بحث خواهد شد. مباحث اصلی این فصل عبارتند از:

(I) چه نوع واکنشگر هایی ضروری است؟

(II) چه شرایطی برای  واکنش مناسب است.

(III) چه عواملی به کارایی بالای مولکول نگاری کمک خواهد کرد؟

علاوه بر این چند مثال آزمایشگاهی آورده شده است تا خواننده بتواند به سادگی، روش مولکول نگاری را برای آزمایشاتش استفاده کند.

 

۴-۲- واکنشگر ها و فرآیند های آزمایشگاهی

مواد شیمیایی مورد نیاز برای فرایند مولکول نگاری عبارتند از:

۱) مونومرهای عاملی که با مولکول الگو بر هم کنش می دهند (چه کووالانسی و چه غیر کووالانسی)

۲) عوامل اتصال دهنده عرضی

۳) حلال برای پلیمریزاسیون

۴) حلال (یا عوامل شکننده پیوند) برای انتقال الگو از پلیمر

 ساختار های شیمیایی تعدادی از واکنشگرهای معمول در شکل ۴-۱ ارائه شده است (۱).

۴-۲-۱- مونومر های عاملی

در روش مولکول نگاری برای مولکول الگوی مشخص، اولین گام و شاید بتوان گفت مهمترین آن انتخاب مونومر مناسب می‌باشد. مونومر باید دارای دو خاصیت باشد تا بتوان از آن در روش مولکول نگاری استفاده کرد. اولاً باید بتواند برهم کنش مناسب با مولکول الگو برقرار نماید. ثانیاً قادر باشد در پلیمریزاسیون شرکت نماید یا به عبارت دیگر قادر به پلیمره شدن باشد. انتخاب مونومر بسته به این که از روش کووالانسی یا غیر کووالانسی استفاده می‌شود متفاوت می‌باشد. در روش کووالانسی، مونومر باید دارای گروههای عاملی باشد تا بتواند با مولکول الگو اتصال کووالانسی اما برگشت‌پذیر برقرار نماید. انتخاب مونومر برای روش غیر کووالانسی آسانتر از رو……………………..

 

 

 

………………………..

 

 

 

 

 

مطالعه اسپکتروسکوپی واکنشهای مولکول نگاری

 

۶-۱-مقدمه

با روش مولکول نگاری، پذیرنده های پلیمری مهمی را به سادگی و به ارزانی می توان تهیه کرد. به هر حال متأسفانه جزئیات مکانیسمی مولکول نگاری به طور رضایت بخشی واضح نیستند. یکی از این دلایل، این است که، این روش در ابتدا برای کاربرد های عملی بوجود آمد. بنابراین بیشتر توجه افراد برروی پیشرفت فعالیت اتصالات و اتصال گزینشی با الگو به جای فهم جزئیات مکانیسم واکنش بوده است. علاوه بر این بیشتر پلیمر های منقوش غیر قابل حل در حلالها می باشند و سایت های اتصال الگو هرگز به یکدیگر شبیه نیستند. این خصوصیات از تحلیل مفصل اسپکتروسکوپی آنها جلوگیری می کند. یافتن اطلاعاتی در مورد مکانیسم این واکنش ها مهم می باشد. بر همین اساس تا به امروز تلاش های زیادی صورت گرفته و نتایج قابل  توجهی بدست آمده است. این فصل به بررسی نتایج طیف بینی بر روی کمپلکس مونومر – الگو در مخلوط های پلیمریزاسیون و سایت های اتصال الگو درپلیمر منقوش می پردازد.

۶-۲-ساختار کمپلکس در مرحله پیش پلیمریزاسیون[۱]

اولین گام در مولکول نگاری، پیش پلیمریزاسیون مونومرهای عاملی با مولکول الگو (ترکیب مونومر – الگو) می باشد. در منقوش پذیری کووالانسی، گونه تشکیل شده یک مولکول کووالانسی (کمپلکس حاوی پیوند کووالانسی)است. بنابراین، این مرحله به راحتی اتفاق می افتد. اما برای منقوش پذیری غیر کووالانسی، ترکیب مونومر – الگو در مرحله پیش پلیمریزاسیون ناپایدار است، بنابر این کارایی فرآیند پیش پلیمریزاسیون برای مولکول نگاری موفق ضروری بنظر می رسد.

سوالات کلیدی:

(I) ساختار کمپلکس (مونومر-الگو) غیر کووالانسی در مخلوط های واکنش چگونه است؟

(II) چه نسبتی از مونومرهای عاملی با مولکول الگو تحت شرایط پلیمریزاسیون کمپلکس تشکیل می دهند؟

این ویژگی ها مستقیماً طبیعت و کار آمدی مولکول نگاری را نشان می دهد.

 

۶-۳-بررسی برهمکنش های الگو- مونومر توسط روش های اسپکتروسکوپی

 ۱- NMR

تشکیل پیوند غیر کووالانسی بین مونومر – الگو با ΔGbind بیان می شود. که این اصطلاح اولین بار توسط Sellergren و همکارانش ارائه شد (۱).

ΔGbind = ΔGt+r +ΔGr +ΔGvib + ΣΔGp

که ΔGbind، تغییرات انرژی آزاد گیبس برای تشکیل کمپلکس بین مونومر – الگو؛ ΔGt+r تغییرات انرژی آزاد انتقال و چرخش؛ ΔGr تغییرات انرژی آزاد محدود کننده چرخش در هنگام تشکیل کمپلکس؛ ΔGvibتغییرات انرژی آزاد مدهای ارتعاشی و ΣΔGp حاصل جمع برهمکنش گروههای قطبی می باشد.

Withcombe و همکارانش مشخص کردند که با مطالعه جابجایی شیمیایی NMR، می توان ثابت تفکیک را محاسبه کرده و ظرفیت سایت های اتصال MIP را پیشگویی کرد.

با استفاده از مطالعات NMR می توان در بیشتر موارد ترکیب دقیق کمپلکس بین مونومر – الگو را تعیین کرد. برای مثال، Nichollas کمپلکس بین نیکوتین و متاآکریلیک اسید را بررسی کرد او نشان داد که کمپلکس در مخلوط پلیمریزاسیون موجود است و همچنین مشخص کرد که، مقدار مولکول الگویی که تشکیل کمپلکس می دهد بستگی به نوع حلال و مقدار مونومر موجود دارد. از طرفی مشخص کرد، پایداری دیمر تشکیل شده در حلال کلروفورم نسبت به استونیتریل به خاطر وجود برهمکنش های الکتروستاتیک بیشتر بود. اما حضور استیک اسید همانند متاآکریلیک اسید باعث می شد که کمپلکس نیکوتین – نیکوتین در حلال استونیتریل قویتر باشد و خود تجمعی نیکوتین در حضور مونومر عاملی در هنگام تشکیل MIP افزایش می یافت. در این حلال کمپلکس نیکوتین/اسید استیک با استوکیومتری ۵:۱ تشکیل می شود. با استفاده از مطالعات NMR، نویسندگان نشان دادند که کمپلکس نیکوتین – نیکوتین – متاآکریلیک اسید نیز در هنگام پلیمریزاسیون تشکیل شده و تا هنگام تشکیل پلیمر این کمپلکس باقی می ماند.

در تحلیل نمونه های همگن H-NMR یکی از قویترین ابزارها می باشد. برای مثال زمانی که یک پیوند هیدروژنی تشکیل می شود، دانسیته الکترون در پروتونهای تشکیل دهنده پیوند هیدروژنی کاهش می یابد. به همین علت سیگنال این پروتون به سمت میدان های مغناطیسی پایین تر جابجا می شود. جابجایی های شیمیایی با تغییر در وضعیت شیمیایی و آنیزوتروپی ترکیبات شیمیایی غیر اشباع تغییر می کنند (برای مثال حلقه آروماتیک).

مثال (۶-۱) : تشکیل کمپلکس برای منقوش پذیری متااکریلیک اسید (MAA) با l- فنیل آلانین آنیلید[۲] (PheNHPh) در استونیتریل.

به محض افزایش غلظت MAA، سیگنال هایH-NMR  برای پروتون های آمینوی PheNHPh وگروه کربوکسیل MAA به طور یکنواخت به سمت میدان مغناطیسی پائین تر تغییر مکان می دهند، زمانی که جابجایی شیمیایی درمقابل نسبت MAA به PheNHPhرسم شود اولین نقطه انحناء در MAA/ PheNHPh =1.0  ظاهر می شود که مربوط به تشکیل کمپلکس۱:۱ می باشد. به هر حال این جابجایی به سمت میدان پایین تر هرگز به حالت اشباع نمی رسد و تا زمانیکه [MAA]0 بیشتر شود، افزایش می یابد. مسلماً دو یا چند مولکول MAA با یک مولکول PheNHPh بر هم کنش می دهند. به طور یکنواخت گسترش پهنای خط این پروتون ها در محدوده های که MAA/ PheNHPh  برابر ۵/۰و ۵/۳ و ۰/۶ است به حداکثر می رسد. یکی از ساختار های قابل قبول کمپلکس ۱:۲ در شکل (۶-۱) ارائه شده است . اولین مولکول MAA با گروه آمینوی PheNHPh واکنش می دهد و دومین پل مربوط به برهمکنش آمونیوم با گروه کربونیل PheNHPh می باشد (۲).

 


۱ Pre-polymerization

۱ L- phenylalanine anilide

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج”