فروشگاه

توضیحات

کارآفرینی خیار شور و مربا

چکیده :
هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید ترشی و خیارشور است . دراین بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و

کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است.طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود ١ میلیارد تومان دارد و
سرمایه در گردش مورد نیاز برابر ٧٠٠ میلیون تومان و کل هزینه های تولیدی سالانه برابر ٣,٧٣ میلیارد تومان است.

سرمایه گذاری اولیه طرح ظرف مدت کمتر از ۶ ماه برگشت می یابد . لیکن برآورد های اقتصادی به شدت تابع قیمت فصلی مواد اولیه می باشد و توانایی رقابت با شرکت های دیگر نیز بسیار حائز اهمیت

است.احداث واحد در استان هایی نظیر تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، فارس، خراسان رضوی،خوزستان و همدان و اردبیل که از نقطه نظر راه های ارتباطی و امکانات شهرک های صنعتی و
بعلاوه نزدیکی به بازار مصرف از مزیت نسبی برخوردار هستند، پیشنهاد می شود.

 

۱۰۹صفحه فایل پی دی اف (pdf) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

کارآفرینی خیار شور و مربا
کارآفرینی خیار شور و مربا

 

فهرست
خیارشور وترشی
چکیده ۱
-۱ معرفی محصول ۱
-۱-۱ مشخصات کلی محصول ۱
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۱
-۳-۱ شرایط واردات وصادرات ۱
-۴-۱ استانداردهای ملی وجهانی ۱
-۵-۱ قیمتتولید داخلی و جهانی محصول ۱
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۲
-۷-۱ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۲
-۸-۱ اهمیتاستراتژیککالا در دنیای امروز ۳
-۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۳
-۲ وضعیتعرضه و تقاضا : ۴
۲- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای – ۱-۲ و ۲
توسعه
و در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۴
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵
۸
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۸
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ۹
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم ۱۱
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۱۱
شیر سویا ۱۱
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۱۹
-۱-۳ محوطه سازی ۲۰
-۲-۳ ساختمان ۲۱
-۳-۳ ماشین آلات ۲۲
-۴-۳ تاسیسات ۲۴
-۵-۳ وسائط نقلیه ۲۴
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی ۲۵
-۷-۳ هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده ۲۵
-۸-۳ هزینه های قبل از بهره برداری ۲۶
-۹-۳ سرمایه در گردش ۲۷
-۱۰-۳ برآورد حقوق و دستمزد ۲۸
-۱۱-۳ برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ۳۰
-۱۲-۳ هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک ۳۱
-۱۳-۳ هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده تولید ۳۱
-۱۴-۳ هزینه های توزیع و فروش ۳۲
-۱۵-۳ جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید ۳۲
-۱۶-۳ نتیجه گیری ۳۳
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۳۴
-۵ پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح ۳۵
-۶ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۳۶
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببرای اجرای طرح ۳۶
-۸ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی ۳۶
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید ۳۷
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها
چگونه خواهد بود ۳۸
فهرست

 

فهرست
مربا
چکیده ۴۰
-۲ معرفی محصول ۴۱
-۱-۲ مشخصات کلی محصول ۴۱
-۲-۲ شماره تعرفه گمرکی ۴۱
-۳-۲ شرایط واردات وصادرات ۴۱
-۴-۲ استانداردهای ملی وجهانی ۴۲
-۵-۲ قیمتتولید داخلی و جهانی محصول ۴۲
-۶-۲ موارد مصرف و کاربرد ۴۳
-۷-۲ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۴۳
-۸-۲ اهمیتاستراتژیککالا در دنیای امروز ۴۳
-۹-۲ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۴۳
-۳ وضعیتعرضه و تقاضا : ۴۴
۲- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای – ۱-۲ و ۲
توسعه
و در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۴۴
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول
سال ۴۷ ۸۵
-۷-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۴۷
-۸-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان
توسعه آن ۴۸
-۹-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم ۶۲
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۶۲
مربا ۶۲
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۷۷
-۱-۳ محوطه سازی ۷۸
-۲-۳ ساختمان ۷۹
-۳-۳ ماشین آلات ۸۰
-۴-۳ تاسیسات ۸۱
-۵-۳ وسائط نقلیه ۸۲
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی ۸۲
-۷-۳ هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده ۸۲
-۸-۳ هزینه های قبل از بهره برداری ۸۳
-۹-۳ سرمایه در گردش ۸۵
-۱۰-۳ برآورد حقوق و دستمزد ۸۶
-۱۱-۳ برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ۸۸
-۱۲-۳ هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک ۸۹
-۱۳-۳ هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده تولید ۸۹
-۱۴-۳ هزینه های توزیع و فروش ۸۹
-۱۵-۳ جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید ۹۰
-۱۶-۳ نتیجه گیری ۹۱
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۹۲
-۵ پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح ۹۳
-۶ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۹۳
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببرای اجرای طرح ۹۳
-۸ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی ۹۴
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید ۹۴
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این
پروژه ها چگونه خواهد بود ۹۵
مراجع ۹۶
پیوست ها ( بخشنامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “کارآفرینی خیار شور و مربا”

کارآفرینی خیار شور و مربا

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1364

کارآفرینی خیار شور و مربا

قیمت : تومان15,000