فروشگاه

توضیحات

 ارکیده (رایگان)

 

یکی از عجیب ترین خانواده گیاهان گلده در طبیعت ارکیده هستند و همچنین بزرگ ترین خانواده گیاهان گلده که تا به حال شناخته شده است.

 ارکیده به علت زیبایی و تنوعشان و سازگاریشان به صورت وسیعی تحت کشت هستند . در واقع سازگاری ارکیده سبب شده است که آنها نه فقط در گلخانه بلکه در آپارتمانهای مسکونی و باغها نیز کاشته شود. البته کشت و پرورش ارکیده در باغها و هوای آزاد مناطق استوایی ـ گرمسیری و نیمه گرمسیری وسیع تر است. ارکیده بیشتر به خاطر تنوع رنگ و شکل گلهایشان کاشته می شوند ولی یک نوع ارکیده به   نام  Vanilla Plani foliaکه از غلافهای بذری آن برای تهیه وانیل واقعی و طبیعی استفاده می شود.

 

 

 

 

 یکی از عجیب ترین خانواده گیاهان گلده در طبیعت ارکیده هستند و همچنین بزرگ ترین خانواده گیاهان گلده که تا به حال شناخته شده است.

   ارکیده به علت زیبایی و تنوعشان و سازگاریشان به صورت وسیعی تحت کشت هستند . در واقع سازگاری ارکیده سبب شده است که آنها نه فقط در گلخانه بلکه در آپارتمانهای مسکونی و باغها نیز کاشته شود. البته کشت و پرورش ارکیده در باغها و هوای آزاد مناطق استوایی ـ گرمسیری و نیمه گرمسیری وسیع تر است. ارکیده بیشتر به خاطر تنوع رنگ و شکل گلهایشان کاشته می شوند ولی یک نوع ارکیده به   نام  Vanilla Plani foliaکه از غلافهای بذری آن برای تهیه وانیل واقعی و طبیعی استفاده می شود. پایان نامه دات کام

   ارکیده را از جنبه های مختلفی تقسیم بندی می کنند.

   ارکیده از لحاظ مکان زیست در طبیعت به ۳ دسته تقسیم می شوند.

۱- ارکیده اپی فیت : phyte (گیاه) و epi (بالا یا روی) که روی درختان و بوته ها رشد می کنند و در واقع این بدان معنا نیست که آنها پارازیت هستند بلکه آنها رطوبت و غذا را از هوا و هوموس جمع شده در زاویه شاخه و ترکهای پوست درختان به دست می آورند. این ارکیده بومی مناطق گرمسیری

است.

۲- نوع دیگری از ارکیده بر روی سنگها و صخره ها زندگی می کنند که به آنها . Lithophyte گفته می شود.

۳- نوع دیگری از ارکیده که در سطح زمین زندگی می کنند و اکثراً بومی مناطق معتدله هستند Terrestrial گفته می شوند. از این نوع می توان به دو گونه Caladenia – Calypso bulbosa  اشاره کرد.

   ارکیده از لحاظ سیستم رشدی به دو رشته تقسیم می شود.

۱-   Sympodial: در واقع این گیاهان رشد عمودی ندارند و رشد جدیدشان را از انتها یا پایه رشدهای قبلی آغاز می کنند شبیه به اکثر گیاهان علفی چند ساله- اکثر این ارکیده ها Pseudobulb دارند بدان معنی که ساقه صرفاً ضخیم و حجیم شده اند. برای ذخیره آب و غذا و این ساختار گیاه را در طبیعت قادر می سازد تا دوره های خشک را تحمل کند که شکل و اندازه این ساختار در گونه های مختلف با یکدیگر متفاوت است. در این گیاهان ریزومها قسمتهای چوبی از پایه مادری هستند که این پیازها را به یکدیگر متصل می کنند که طول این ریزومها نیز در جنس های مختلف متفاوت است.

   ارکیده Sympodial فاقد Pseudo bulb نیز وجود دارد . محل زندگی این ارکیده در طبیعت  جایی است که منابع تأمین آب دائمی تری نسبت به مورد قبل وجود دارد. شناخته ترین این ارکیده که در جنوب آسیا و آمریکای جنوبی هستند. Phaphiopedilum و Phragmipedium است که به ندرت در گلخانه پرورش می یابند.

۲- :Monopodial ارکیده هایی هستند که عمده رشدشان به سمت بالاست یعنی رشد جدید امتدادی از رشد سالهای قبل است و برگها به صورت متناوب روی ساقه مرکزی تولید می شوند. جنس هایی چون Phalaenopsis و Vanda وDoritis از این نوع می باشند.

   ارکیده از لحاظ نیاز حرارتی به۳گروه تقسیم می شود.

۱- ارکیده گرما دوست که حداقل درجه حرارت شب آنها باید ۱۵/۵C باشد. از این نوع ارکیده می توان به ‍  Phaphiopedilum  وPhalaenopsis  اشاره کرد که دوستدار شرایط گرم کاملاً سایه و مرطوب هستند. ارکیده Dendrobium  و Vanda را نیز می توان در این گروه قرار داد با این تفاوت که هر دوی این جنس نیازمند به نور کامل خورشید هستند. فرض Dendrobium  به راحتی گل نمی دهد و دیگر این که در اواخر تابستان پیازهای در حال تکامل آن در معرض نور کامل و هوا قرار بگیرند در واقع بعید به نظر می رسد که این دو جنس تحت شرایط مناطق معتدله سرد گل بدهند مگر این که در معرض نور کامل خورشید قرار گرفته و آنرا جذب کنند حتی در زمستان.p

۲- گروه متوسط Inter mediate  که حداقل درجه حرارت شب آنها باید ۱۳ C  باشد. از این گروه می توان به   Cattleya  وBrassavola و Laelia  که شرایط کمی خنک تر و خشک تر را می پسندند اشاره کرد و چندین گونه و تعداد فزاینده ای از هیبریدهای Oncidium  متعلق به این گروه است

۳- گروه سوم سرما دوست که حداقل درجه حرارت شب آنها  است . این درجه حرارت به خصوص در اواسط تابستان ضروری است به منظور انگیزش جوانه گل که در غیر این صورت گیاهان این گروه گل نخواهند داد. جنس هایی چون Odonto glussum  وCymbidium  و Masdevallia  و اکثر گونه های Oncidium متعلق به این گروه است .

 

 

   دوره استراحت:

   به همین اندازه که به وجود آوردن شرایط مناسب برای گلدهی اهمیت دارد توجه به دوره ای از رشد ارکیده به نام دوره استراحت نیز مهم است. استراحت یک گیاه به معنی میل طبیعی گیاه در کاهش دادن میزان رشد در طول ماه های زمستان است و این سازگاری وجود دارد به منظور بقای ارکیده در یک دوره خشکی در طول فصول که در مواردی حتی برگهای ارکیده می ریزند . به منظور کاهش نیازهای رطوبتی گیاه و چروکیدگی سختی بر روی پیازها قابل مشاهده است. در مورد ارکیده هایی که به صورت کامل در طول زمستان و اوایل بهار به خواب می روند و در واقع خزان پذیر هستند ( اکثر Pleiones-Catasetum-Nobile type-Dendrobium-Calanthes )

   آبدهی باید به تدریج کاهش پیدا کند زمانیکه برگها شروع به زرد شدن می کنند در اوایل پائیز همزمان باید نور و هوای بیشتری به این گیاهان داده شود یا بوسیله کاهش سایه دهی یا انتقال ارکیده به قسمت های پر نورتر گلخانه تا جائیکه امکان دارد کاهش درجه حرارت نیز سودمند است.

   شاخصی که نشان دهنده ورود ارکیده به دوره استراحت است توقف کامل فعالیت ریشه است.

Velamen  (لایه بیرونی سفید مایل به سبز سلولهای جذبی ریشه) به طور جزیی یا کامل روی نوک ریشه ها رشد می کند و این عکس العملی است از طرف گیاه که زمستان در راه است که ریشه ها را از صدمه عناصر و صدمات فیزیکی محافظت می کند. با فعالیت ناچیز ریشه ها و فقدان کامل یا جزیی برگها نیاز رطوبتی گیاه خیلی کم می شود پس بنابراین آبیاری به طور کامل قطع می شود تا زمانیکه رشد جدید ظاهر شود اما گاهی یک اسپری آب در طول دوره استراحت از خشک شدن گیاه خواهد کاست.

   در انواع همیشه سبز ارکیده نیز یک دوره کاهش فعالیت وجود دارد که این دوره معمولاً با روزهای کوتاه زمستان منطبق می شود البته چون ارکیده های خزان پذیر برگهای خود را از دست داده نیاز رطوبتی کمی دارند، ولی ارکیده های همیشه سبز برگهایشان را برای چندین فصل نگه می دارند و در دادن یا ندادن آب باید با توجه بیشتر به فعالیت نوک ریشه اقدام کرد، برگها در مورد دادن آب خود یک راهنمای دقیق هستند. اگر برگها دراز و باریک شدند و یا در موارد افراطی کمی خشک شدند بدان معنا است که به مدت طولانی بدون آب باقی مانده اند اما درست قبل از این مرحله برگهای بسیاری از جنس ها رنگ مایل به آبی به خود می گیرند و این شاخص است که نشان می دهد آبیاری باید انجام شود. قبل از، از دست دادن آب بافتها که منجر به پژمردگی دائمی می شود.

 پایان نامه دات کام

مدت استمرار دوره استراحت:

ممکن است از چندین هفته تا چندین ماه طول بکشد،اما گیاه سرآمدن این دوره را نشان خواهد داد و ارکیده هایSympodial  یک شاخه جدید از قاعده Pseudobulb  های فصل جاری شروع به رشد خواهد کرد و این ظهور رشد جدید با تکامل جوانه های گل زمستانی که به صورت جزیی یا کلی خفته باقی مانده اند مطابق است. از لحاظ طول این دوره می توان دو مثال آورد فرضاً گونه Dendrochlium glumaceum در اوایل بهار گلهای معطر سفید رنگ تولید می کند که رشدش تا اواسط تابستان ادامه دارد و سپس از اواسط تابستان تا اوایل زمستان فعالیت خود را کاهش می دهد ولیangraecums وaerangis ودیگر عضوهای زیر قبیلهSarcanthinae یک دوره کوتاه استراحت را در اواخر تابستان طی می کنند و این ارکیده ها جزء ارکیده های M onopodial و همیشه سبز است که تقریباً رشدشان ۴-۳ هفته متوقف
می شود. البته در این دوره قطع آب نباید کاملاً برقرار باشد. چون این
ارکیده ها فاقد پیاز هستند و قادر به ذخیره رطوبت نیستند. این کاهش در مقدار آب باید به همراه نور کامل و هوای تازه باشد ولی ارکیده های خاکزی وارد دوره استراحت می شود به منظور بقا از یخبندانهای سرد بدین ترتیب که این ارکیده ها دارای سیستم ریشه ای- غده ای در زیر زمین هستند که موارد غذایی ساخته شده در طول یک فصل رشد را در خود ذخیره کرد وبا شروع آب و هوای گرم تر در بهار این اندوخته برای تولید یک شاخه جدید ساخته می شود این شاخه غده های جدیدش را می سازد به منظور جایگذین کردن آن با ساختارهای باقی مانده از فصل قبل – یکی از ساده ترین روش ازدیاد ارکیده، ازدیاد به صورت رویشی از طریق تقسیم است.       

 

   ارکیده هایMonopodial : در مورد ارکیده های مونوپودیال که به صورت عمودی رشد می کنند هنگامی که رشدی بالاتر و بلندتر از ۷۵ cm  داشته باشند اقدام به تقسیم می کنیم. قبل از توضیح این روش لازم به ذکر است که در این ارکیده ها ریشه های هوایی تقریباً اکثرشان روی ۳/۲ قسمت پایین تر گیاه متمرکز شده اند و به منظور ازدیاد رشد جدید ساقه از قسمت پائین یکی از این ریشه ها باید بریده شود و ترجیحاً ۴-۳ جفت از برگها روی قسمت پائینی به عنوان کشنده شیره گیاهی باقی گذاشته می شود. این قسمت بالایی با سیستم ریشه ای مجزا باید فوراً به یک گلدان دیگر منتقل شود. در طول ۸-۶ هفته در طول بهار یا اوایل تابستان یک جوانه خفته یا بیشتر که در محور برگی بخش پائینی قرار گرفته شروع به رشد خواهد کرد این جوانه ها یا می توانند روی گیاه باقی بمانند یا اینکه با شروع رشد جدید و تولید سیستم ریشه ای جدید (چند ماه طول می کشد) می تواند جدا شده و به یک گلدان منتقل شوند.

   در یک سری از ارکیده ها مثل Phalaenopsis وVanda  ها گیاهچه هایی روی خوشه گل تکامل پیدا می کند به نام Keikis  (یک کلمه از هاوایی است به معنای بچه ها) که البته این نوع گیاهچه ها روی تعدادی از ارکیده های Sympodial  چون Dendrobium نیز دیده شده است. به زودی این
Keikis  ها حاوی یک سیستم ریشه ای غیر وابسته می شوند که می توان به راحتی آنها را از گیاه مادری جدا کرده و داخل یک گلدان مجزا کاشت. رشد
Keikis  ها بدین ترتیب است که یک رشد جوان و تازه روی انتهای یک سنبله گل کوتاه در اوایل تابستان ظاهر می شود. اما سیستم ریشه ای آن تا بهار بعدی ظاهر نمی شود در حالیکه این گیاهچه ها یه گیاه مادری متصل هستند. تمام مواد غذایی خود را از سنبله قدیمی که سبز باقی مانده است تأمین
می کنند به زودی این گیاهچه ها حاوی یک سیستم ریشه ای مجزا می شوند که می توان آنها را جدا کرده و به گلدان منتقل نمود .

   در مورد زمان ازدیاد ارکیده هایSympodial  می توان گفت که این زمان قبل از شروع رشد جدید روی پیازهای بزرگ است در واقع در انتها یا پایه اکثر Pseudobulb  چندین جوانه رویشی خفته وجود دارد که اغلب از آنها به عنوان چشم یاد می شود. این چشمها را می توان وادار به رشد کرد اگر در معرض شرایط مناسب قرار بگیرند هر ارکیدهSympodial  که بیشتر از ۳-۲ تا Pseudobulb بزرگ داشته باشد به آن مرحله از رشد رسیده است که تقسیم شود. حال اگر ما بیائیم ریزوم مابین Pseudobulb را قطع کنیم چند ماه قبل از تقسیم یا در واقع قبل از زمان تعویض گلدان سبب به جلو انداختن و انگیزش رشد جدید شده ایم و بدین ترتیب می توانیم زودتر به گیاه جدید دست پیدا کنیم. در ارکیده های خزان پذیر مانند Thunia ,Pleione ,Calanthe ,Cycnoches که نیاز دارند در طول زمستان خشک باقی بمانند تقسیم می تواند قبل از شروع دوره استراحت زمانیکه برگهای گیاهان پایان نامه دات کام
می ریزند انجام شود بدین ترتیب که Pseudobulb ها را به صورت منفرد تقسیم کرده و سپس آنها را در یک سینی قرار داده و آنها را در معرض نور مناسب و تهویه هوای کافی قرار می دهیم تا زمانیکه رشد جدید از انتهای پیازها با شروع بهار ظاهر می شود سپس آنها را در گلدان می کاریم. ارکیده های Sympodial  بدون Pseudobulb نیز دقیقاً به همین روش ازدیاد پیدا می کنند. در واقع می توان گفت که زمان قطع برای ازدیاد و تهیه قلمه ها از میان ریزومها در طول اواسط یا اواخر زمستان است زمانیکه گیاه کمترین فعالیت را داراست در تقسیم باید به موارد زیر کاملاً دقت شود.

۱-         عدم صدمه رساندن به جوانه های خفته در طول تقسیم

۲-  آغشته کردن سطوح بریده شده با قارچ کش ها به منظور جلوگیری از هر گونه آلودگی قارچی

۳-  استریل کردن ابزار با حرارت پس از هر برش به منظور جلوگیری از گسترش بیماری های ویروسی

۴-  در هر تقسیم حداقل باید دو Pseudobulb باقی گذاشت در غیر این صورت سالهای زیادی طول می کشد که از این Pseudobulb یک گیاه بالغ به دست آید.

۵-  همچنین در مورد ارکیده Sympodial  بدون Pseudobulb همیشه آنها را به ساقه های دوتایی و سه تایی به همراه برگها تقسیم کنید.

۶-  بعد از کاشت Pseudobulb ها یک هوای مرطوب با نوسانات حرارتی کم ایجاد کنید.

۷-  پیازها را خیلی عمیق نکارید چون ممکن است شاخه ایجاد شده قبل از اینکه به سطح برسد دچار پوسیدگی شود.

از مسائل دیگر غذادهی و آبیاری و تعویض گلدان ارکیده هاست.پایان نامه دات کام

 

تعویض گلدان:

   مناسب ترین زمان برای تعویض گلدان یک ارکیده زمانی است که رشد جدید تقریباً به ارتفاع ۵cm رسیده باشد یعنی درست قبل از ظهور ریشه جدید که در اکثر مواقع این زمان در اوایل بهار خواهد بود البته می توان در اوایل پائیز هنگامی که گرمای تابستان رو به افول می گذارد نیز تعویض را انجام داد. تعویض گلدان نباید در اواسط تابستان (به خاطر نیاز گیاه به کل سیستم ریشه ای و در اواسط زمستان اکثر ارکیده ها به حالت خواب
می روند.) به هیچ وجه انجام شود. بعد از هر تعویض گیاهان باید به طور کامل آبیاری شوند. بعد از این گلدان ها باید به طور جزیی کمتر از حالت های معمول آبیاری شوند به ۲ منظور :

۱-  تشکیل کالوس و ترمیم سطوح ریشه های قطع شده و صدمه دیده

۲-  تحریک ریشه ها به منظور جستجوی رطوبت در عمق کمپوست جدید

وجود نور مناسب در اوایل صبح و در بعد از ظهر میست و سایه دهی اگر هوا خیلی گرم باشد در این زمان بسیار برای آنها

سودمند خواهد بود. بعد از تقریباً ۴-۳ هفته از تعویض گلدان گیاهان به حالت عادی رشد خود برمی گردند. فواصل

مابین هر تعویض ممکن است از چند ماه تا ۳-۲ سال فرق بکند.

هدف از تقسیم ارکیده و یا در واقع تعویض گلدان به چند دلیل
می باشد:

۱-    رسیدن به رشد جدید و سالم

۲- بزرگ شدن بیش از اندازه یک ارکیده و جاگرفتن آن در یک گلدان

۳- اغلب قسمت هایی از گیاه (به خصوص مرکز و گاهی بخش پشتی گیاه) در اثر بیماری یا سن فاقد برگ می شود.

 

آبیاری:

   اکثر گیاهان تحت پرورش به وسیله خفگی ریشه در اثر آبیاری زیاد بیشتر از بین می رود نسبت به علل دیگر در مورد آبیاری ارکیده این مطالب را به اختصار می توان بیان کرد:

   دلایل زیادی وجود دارد که ارکیده ها را باید از بالا آبیاری کرد نه از ته گلدان. چون اکثر کمپوست هایی که برای ارکیده فراهم می شود بافت نسبت فشرده ای ندارند حتی به این خاطر قدرت نگه داری و عمل موئیدگی در آنها بسیار ضعیف است و گاهی اوقات در اثر آبیاری گلدان حداقل ۲٫۵ cm  آب در ته یک گلدان بیشتر از یک ماه باقی می ماند به طوری که ریشه ها در قسمت پائین گلدان به علت رطوبت و فقدان هوا می میرند و ریشه های سطحی نیز به علت خشک بودن قسمت بالایی در اثر فقدان رطوبت از بین می روند. و همچنین سیستم ریشه ای ارکیده نسبتاً ضعیف است و قدرت کشندگی بالایی ندارد به این علل ارکیده به آبیاری از بالا سازگاری پیدا کرده است و البته آبیاری از بالا نیز مشکلاتی برای ارکیده دارد چرا که رشد های جدیدی که در بهار ظاهر می شوند به باقی ماندن قطرات آب حساس هستند. مقاومت
جنس ها در این امر متفاوت است برای مثال کاتلیاها مقاوم ترین ارکیده در این قضیه است. و حساس ترین آنها Lycaste  است که برگهای تازده نسبتاً‌ نرم و قیفی شکل تولید کنند. همچنین رشدها یا برگهای جدید Dendrobium  و محور برگی ارکیده Vanda و قسمت تاج گیاهان Phalaenopsis  نیز به باقی ماندن آب حساس هستند. این مشکلات با پائین بودن درجه حرارت گلخانه به خصوص گلخانه ای که درجه حرارت شب به زیر۱۰ C می باشد تشدید
می شود.

   ارکیده ها در طبیعت ریشه هایشان بوسیله بارندگی زیاد مناطق گرمسیری در ابتدا اشباع می شود سپس تقریباًاین ریشه خشک می شود. قبل از بارندگی زیاد بعدی به منظور تقلید کردن این شرایط در محیط های مصنوعی گلخانه ضروریست که اجازه دهیم کمپوست داخل گلدان مابین دو آبیاری تا حدودی خشک شود پس اکیده Over watering  ( به معنی دادن آب به گیاه به دفعات مکرر نه دادن مقادیر زیاد آب در هر آبیاری)‌را به هیچ وجه نمی پذیرد.

   در طول فصل رشد از اواخر بهار تا اوایل پائیز ارکیده هایی که در شرایط خوب رشدی به سر می برند احتمالاً به ۲ تا ۳ دفعه آبیاری در یک هفته نیاز دارند البته بسته به اتمسفر و محیط گلخانه و در اواسط زمستان ارکیده های همیشه سبز فواصل آبیاریشان حتی به یک هفته یا بیشتر هم
می رسد ولی بعضی از ارکیده ها چون Odontoglussum  واکثر Dendrobium ها و تعدادی از Laelias ها و Encyclias ها و گونه های دیگر که به طور کامل یا جزیی وارد دوره استراحت دارند به هیچ وجه در زمستان آبیاری نمی شود.

   به منظور حفظ رطوبت اطراف گیاه برای ارکیده ها ۲ راه وجود دارد.

   1- زمانی که ارکیده در گلخانه در معرض درجه حرارت های بالاتر از ۳۲ C قرار می گیرند و رطوبت نسبی آنها از %۳۰پائین تر است. اسپری کردن آب روی گیاهان مابین گلدان ها، از زیر داربست ها در اوایل صبح قبل از بالا رفتن درجه حرارت یا در بعد از ظهر زمانیکه از حرارت گلخانه ضروری و لازم است کاسته می شود. انتخاب این دو زمان هر دو بر
می گردد به درجه حرارت برگها از هنگامی که آب به صورت اسپری به کار می رود مقداری از آب به صورت قطره های کوچک روی برگها باقی ماندند که اگر این پدیده مصادف باشد با اواسط روز، این قطره ها در برابر اشعه های آفتاب به صورت شیشه عمل می کنند بنابراین احتمال سوختگی برگها را افزایش می دهند.       

   2- شکل دیگر اثرات آب سرد روی برگهای گرم است به خصوص جنس هایی چونPhalaenopsis  به این قضیه حساسیت نشان می دهند. بدین ترتیب که اگر درجه حرارت آب ۱۱ C یا بیشتر سردتر از درجه حرارت برگها باشد بافت گیاهان ممکن است آسیب ببینند که چنین بافت هایی مستعد
می شوند. برای آلودگی های قارچی، به منظور رفع این مشکلات در روزهای گرم و طوفانی که هوا خیلی خشک می شود می توان از میست کردن آب به داخل گلخانه استفاده کرد، در واقع با این روش قطرات بسیار ریزی از آب روی گیاهان گسترش پیدا می کنند که این قطرات می توانند خشک شوند. قبل از اینکه سبب سوختگی برگ شوند. البته استفاده از سیستم Fan and pad  یا Wet pad  در گلخانه ها سبب تعویض و جابه جایی هوا و رطوبت به صورت یکنواخت می شود.

 

تغذیهارکیده:

  درست است که ارکیده به غذای چندانی به علت طبیعت وجودیشان نیاز ندارد ولی آنها نیز به مقادیر متعادلی از غذا به منظور رشد و پرورش خود نیاز ندارند. ارکیده ها کودهایی با محلول های غذایی مایع را بیشتر ترجیح می دهند. چرا که این مواد با سرعت بیشتری جذب گیاه شوند. در طول دوره رشد فعال از بهار تا اواخر تابستان غذا دهی با  N بالابا نسبت های کودی ۱۵/۱۵/۲۵ یا مشابه آن رشد سریع را تحریک می کند به منظور کمک به رسیدن و بالغ شدن و رشد و کمک کردن به انگیزش گلها در واقع درست است که ارکیده ها نیاز کمتری به غذا دارند نسبت به اکثر گیاهان دیگر اما باید به صورت دائمی و با غلظت های کم به آنها کود داد. ما بهترین نتایج را
می توانیم بدست آوریم. با کاربرد غذایی مایع استاندارد با نصف تا ۳/۲ غلظت که در هر ۴ دفعه آبیاری در طول فصل رشد ۳ بار این مواد داده می شود.

   در طول پائیز کودی که داده می شود باید نسبت متوازی تری نسبت به دوره قبل داشته باشد و کاربرد کود به صورت هر یک دفعه در ۳ دفعه آبیاری است. در شرایط گرم تر و جاهایی که حتی در زمستان نیز شدت نور به اندازه کافی است باید دفعات بیشتری به ارکیده ها کود داده شود.

   در سالهای اخیر غذا دهی برگی بیشتر گسترش پیدا کرده است چرا که این فرم از تغذیه از طریق برگها و ریشه های هوای ارکیده بسیار سریعتر جذب می شود. اسپری محلول غذایی روی گیاه یا در اوایل صبح یا ترجیحاً در عصر انجام می شود. چرا که اسپری کردن در عصر سبب می شود که زمان بیشتری را برای جذب ایجاد کند قبل از اینکه کود به وسیله حرارت خورشید تبخیر شود.    

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارکیده (رایگان)”

ارکیده (رایگان)

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 214

قیمت : تماس بگیرید.