فروشگاه

توضیحات

تحقیق در مورد افسردگی

براساس تحقیقات انجام شده فرد افسرده خودرا بازمانده بی کفایتی می بیند که باید حکم

تقدیر ناکامی محرومیت وذلت وشکست را بپذیرد در این نتیجه که تفاوت آشکاری میان

ارزیابی شخص انتظارات وامیال انسان افسرده وموقیتهای واقعی اش که گاه حیرت انگیز

هم هست وجود دارد معلوم شد که افسردگی حاصل اختلال فکری است فرد افسرده

تحقیق در مورد افسردگی

درباره خود ومحیط و آینده اش برداشتی منفی وشخص دارد . ذهنیت بدبینی بر روحیه

انگیزه ورابطه اش با دیگران اثر گذاشته اسباب افسردگی وتک در خاطر او را فراهم می کند

با توجه به انبوه اطلاعات پژوهشی وبا لینی که مردم می توانند با استفاده از چند روش به

نسبت ساده برنوسانات روحی وخفت طلبی خود غالب شوند انسان افسرده ونگران باطرز

تلقی وغیر منطقی با مسایل برخورد می کند و به ذلت می رسد .

۲۰ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع فارسی دارد

  

 

 

 

افسردگی تقدیر ناچاری انسان نیست با مطالعه کتاب افسردگی می توان سبب احساس

افسردگی را یافت ودر اسرع وقت از شر آن خلاص شد برای این کار به کمی صرف وقت

احتیاج هست تا مانند ورزشکاری که هر روز تمرین می کند به تدریج بر توانایی واستقامت خود بیفزاید .

با آنکه افکار سبب افسردگی تخریب شده وبی اساس است قدرتمندی از حقیقت ایجاد می کند .

احساس وواقعیت لزوما یکی نیست با این احساس غیر طبیعی هم مثل احساسات ناشی از افکار درست وتعریف نشده طبیعی ودرست به نظر می رسد ودر نتیجه واقعی بودن آنها کمترین تردیدی به خود راه نمی دهد به همین علت که افسردگی را جادوی سیاه ذهن ناامیده اند .

تحقیق در مورد افسردگی
افسردگی گرفتاری عجیبی است افسردگی نه به خاطر شناخت دقیق حقیقت که ناشی از خطای ذهن است ذاتی نیست ساختگی واز روی ساده دلی است .
هنگام افسردگی روحیه کسل وتصویر ذهنی خراب می شود وجسم از انجام وظایف خویش باز می ماند قدرت اراده تحلیل می رود واعمال به گونه یی است که انسان را به جانب شکست وناکامی سوق می دهد به همین خاطر است که انسان افسرده این قدر بی روحیه است .

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تحقیق در مورد افسردگی”