فروشگاه

توضیحات

بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

گر چه بیشتر کاربرد روغن‌های صنعتی، روانسازی قطعات متحرک در ماشین آلات و حفاظت از قطعات

در برابر سائیدگی و گرد و خاک و دما می‌باشد. اما چون روغن به عنوان یک ماده شیمیائی دارای

خواص مطلوبی از نظر مکانیکی، ترمو دینامیکی و غیره است، در بعضی از کاربردهای صنعتی، روغن

وظایفی غیر از روانسازی از خود ایفا می‌نماید. مثلاً قدرت هیدرولیکی روغن، مقاومت دی‌الکتریکی،

قدرت انتقال حرارت روغن مهم می‌باشد. در هر یک از این کاربرد‌ها، روغن با شرایط خاصی روبرو است.

دامنه کاربردهای روغن‌های صنعتی بسیار وسیع است و می‌توان آن‌ها را به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:...

۱۳۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: شناخت، طبقه ‌بندی و کاربرد روغن‌های روانساز

۱-۱ ) مقدمه……………………………………………………………………۲

۱-۲ ) روغن موتور…………………………………………………………….۱۰

۱-۲-۱) تولید روغن موتور…………………………………………………..۱۲

        ۱-۲-۱-۱) فرآیند هیدرو تریتینگ………………………………….۱۵

         ۱-۲-۱-۲) بهینه سازی فرآیند…………………………………….۱۹

         ۱-۲-۱-۳) مقایسه فرآیندهای HT‌ و SE……………………22

         ۱-۲-۱-۴) مقایسه اقتصادی روش‌های HT‌ و SE…………25

         ۱-۲-۱-۵) کنترل کیفیت محصول……………………………..۲۷

         ۱-۲-۱-۶) نگاهی به آینده……………………………………….۲۸

 ۱-۲-۲) روغن‌های موتور پایه سنتیتیک………………………………۳۰

         ۱-۲-۲-۱) انواع روغن‌های سنتیتک…………………………….۳۰

         ۱-۲-۲-۲) تاریخچه روغن‌های سنتیتک…………………………۳۱

         ۱-۲-۲-۳) علل پیدایش و روی آوردن به روغن‌های   سنتیتک…………….۳۳

         ۱-۲-۲-۴) نقش روغن‌های سنتیتک در اقتصاد سوخت….۳۴

 ۱-۲-۳) طبقه بندی‌ها و استانداردهای روغن……………………….۳۴

         ۱-۲-۳-۱) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب ویسکوزیته………۳۶

         ۱-۲-۳-۲) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب کارائی…………….۴۲

         ۱-۲-۳-۲-۱) طبقه بندی API‌ برای روغن موتور…………..۴۷

         ۱-۲-۳-۲-۲) طبقه بندی روغن‌ها توسط مراجع نظامی….۴۹

         ۱-۲-۳-۲-۳) طبقه بندی CCMC…………………………….51

        ۱-۲-۳-۲-۴) طبقه بندی روغن موتور توسط سازندگان

 ۱-۲-۴) طبقه بندی روغن‌های دو زمانه………………………………۵۴

فصل دوم: مشخص سازی روغن‌های روانساز و  مستعمل از لحاظ ترکیب

 ۲-۱) کلیات………………………………………………………………….۶۰

       ۲-۱-۱ ) پاکسازی محیط زیست از آلودگی روانکارها………….۶۰

       ۲-۱-۲ ) حفظ منابع با ارزش نفتی………………………………۶۳

 ۲-۲) روغن‌های روان کننده و نقش آن‌ها……………………………۶۴

 ۲-۳) شناخت هیدرو کربورهای روغن پایه……………………………۶۶

         ۲-۳-۱) گروه پارافینیک………………………………………….۶۷

         ۲-۳-۲) گروه نفتنیک…………………………………………….۶۸

         ۲-۳-۳) گروه آروماتیک…………………………………………۶۹

 ۲-۴) روغن‌‌های مصنوعی………………………………………………..۷۱

 ۲-۵) مواد افزودنی روغن موتور……………………………………….۷۲

 ۲-۶) تعاریف………………………………………………………………۸۵

 ۲-۷) آنالیز خوراک ورودی برای بازیابی روغن………………………۸۸

فصل سوم: روش‌های بازیابی روغن مستعمل

 ۳-۱) روش اسید و خاک رنگبر…………………………………………..۹۴

         ۳-۱-۱) روش پوکولاسیون……………………………………….۹۸

         ۳-۱-۲) روش تماسی……………………………………………..۹۹

 ۳-۲) بازیابی به روش ماتیس………………………………………….۹۹

 ۳-۳) روش IFP…………………………………………………………..101

 ۳-۴) روش استخراج و انعقاد به وسیله حلال آلی……………….۱۰۳

         ۳-۴-۱) معیارهای انتخاب حلال……………………………..۱۰۷

         ۳-۴-۱-۱) درصد لجن  تشکیل شده………………………….۱۰۷

         ۳-۴-۱-۲) سرعت ته‌نشینی…………………………………..۱۰۷

فصل چهارم: مواد و روش‌ها

 ۴-۱) مواد……………………………………………………………………۱۱۰

         ۴-۱-۱) روغن مستعمل………………………………………….۱۱۰

         ۴-۱-۲) حلال‌ها……………………………………………………..۱۱۱

 ۴-۲) وسائل و دستگاه‌ها………………………………………………..۱۱۱

 ۴-۳) آزمایش‌ها…………………………………………………………۱۱۲

         ۴-۳-۱) جداسازی مواد با نقطه جوش پایین از روغن مستعمل…………………………………………………………………………….۱۱۲

        ۴ -۳-۲) تعیین درصد ناخالصی‌های جدا شده برای هر حلال در  نسبت‌‌های مختلف…………………………………………………………………۱۱۳

  ۴-۳-۳) منحنی ته‌نشینی…………………………………………………….۱۱۵

         ۴-۳-۴) بررسی KOH و تعیین مقدار بهینه آن………..۱۱۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

     ۵-۱) درصد ناخالصی‌های خشک جدا شده بوسیله حلالهای  مختلف….۱۱۹

 ۵-۲) اثر دما………………………………………………………………..۱۲۱

 ۵-۳) منحنی ته‌نشینی………………………………………………….۱۲۳

 ۵-۴) اثر KOH‌………………………………………………………….۱۲۷

مراجع…………………………………………………………………………۱۳۱

-۲-۱-۵)کنترل کیفیت محصول :

کنترل کیفیت روغن پایه از واحد SE از طریق آزمایش‌های فیزیکی نظیر گرانروی، شاخص گرانروی، نقطه اشتعال، نقطه ریزش و … قابل حصول است.

این آزمایشات به خصوص در مواردی که خوراک مورد استفاده همیشه از یک منبع تهیه می‌گردد به خوبی می‌تواند در مورد کیفیت روغن حاصله اظهار

بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

نظر نماید. زیرا تولید کننده می‌تواند اطمینان داشته باشد که دو محصول با خصوصیات فیزیکی مختلف دارای ترکیب شیمیایی یکسان بوده و هیچ نوع واکنش شیمیایی در فرآیند تولید اتفاق نیفتاده است.

بالعکس در روش HT فرآیند تولید، بر پایه تبدیلات شیمیایی می‌باشد و این همان اختلاف در روش کنترل کیفیت در فرآیند فوق می‌باشد. در روش HT امکان دارد دو محصول با گرانروی و شاخص گرانروی یکسان تولید گردد اما ترکیب شیمیایی و به عبارت دیگر کیفیت ذاتی آن‌ها با یکدیگر اختلاف داشته و این بدان معناست که جهت بررسی کیفی محصول نمی‌توان صرفاً به مشخصه‌های فیزیکی تکیه داشت.

اندازه‌گیری میزان و نوع آروماتیک‌ها بهترین مشخصه قابل اندازه‌گیری جهت ارزیابی کیفی روغن حاصل از واحد HT‌ و عامل بسیار مهمی در کنترل فرآیند می‌باشد. در حقیقت با اندازه‌گیری این ویژگی‌ها می‌توان شرایط عملیاتی را تثبیت و تحت کنترل درآورد.

در مورد کنترل کیفیت روغن‌های VHVI حاصل از اسلاک واکس موضوع تا به این حد پیچیده نیست. تجربه نشان داده است که به دلیل ساده‌تر بودن ترکیب شیمیایی خوراک مصرفی، تغییرات شیمیایی به وجود آمده در فرآیند تولید به حد روغن‌های HVI نبوده و ارزیابی کیفی محصول از طریق آزمایشات فیزیکی امکان پذیر می‌باشد.

۱-۲-۱-۶) نگاهی به آینده :

 

پیشرفت تکنولوژی در سال‌های اخیر نیاز به روانکارهایی با مشخصه‌های ویژه نظیر فراریت کم، پایداری

عالی در مقابل اکسیداسیون، سیالیت خوب در سرما و … را به شدت افزایش داده است. بعضی از این مشخصه‌ها را نمی‌توان از روغن‌های پایه معدنی انتظار داشت. در این گونه موارد استفاده از روغن‌های سنتتیک علیرغم قیمت بسیار بالا اجتناب ناپذیر است.

اما در بسیاری از موارد خصوصیاتی مورد نیاز می‌باشد که روغن‌های معدنی بالقوه قادر به تامین آن‌ها بوده ولی روش‌های کلاسیک تولید روغن پایه قادر به تامین این ویژگی‌ها نیست.

روغن‌های مولتی گرید و روغن‌های هیدرولیک با شاخص گرانروی بالا از جمله این مواردند که به دلیل اینکه روش‌ SE قادر به تامین شاخص گرانروی مورد نیاز نیست، به ناچار می‌بایستی از مواد افزودنی بالا برنده شاخص گرانروی استفاده نمود.

این مواد صرف نظر از بالا بردن قیمت تمام شده روغن دارای نقاط ضعف دیگری نیز هستند از جمله عدم پایداری برشی و کاهش گرانروی و شاخص گرانروی در هنگام استفاده از آن‌ها و تولید لجن در موتور.

استفاده از روغن‌های VHVI حاصل از فرآیند HT در این گونه مواقع می‌تواند این مشکلات را تا حد بسیار

بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

زیادی کاهش دهد. گرچه مزیت‌های فرآیند HT کاملاً شناخته شده و محرز می‌باشد به طوری که حتی از نظر جنبه‌های اقتصادی در بلند مدت نیز قابل توجیه گردیده است. اما تحقیقات وسیعی جهت هر چه اقتصادی‌تر کردن فرآیند در جریان است.

در مواقعی که دسترسی به خوراک مناسب به مقدار کافی وجود ندارد. در مواقعی که از تولید سوخت‌های سنگین می‌بایست جلوگیری کرده و بالاخره در مواقعی که خوراک‌های مختلف با کیفیت‌های متفاوت در دسترس بوده و انتظار می‌رود که بتوان محصولی با حداقل تغییرات کیفیتی به دست آورد اهمیت واحد HT بیشتر نمایان می‌گردد. استفاده از متان جهت تولید هیدروژن در مناطقی که دسترسی به گاز آسان است استفاده از HT را بیش از پیش توجیه می‌نماید…………………………

-۲-۲) روغن‌های موتور پایه سنتیتک :

روغن‌های  موتور پایه از لحاظ منشاء تولید به دو دسته روغن‌های نفتی و روغن‌های سنتیتک تقسیم می‌شود. روغن‌های پایه با منشاء نفتی در بخش ……………..

-۲-۳-۲-۱) طبقه بندی API برای روغن موتور

الف- روغن‌های ویژه موتورهای بنزینی:

سطح کیفیت این گونه روغن‌ها به شرح زیر است:

۱- SA روغن پایه است. گاهی مواد ضد کف و کاهش دهند نقطه ریزش دارد. برای هیچ موتوری از مدل‌های امروزی، قابل استفاده نیست.

۲- SB مواد افزودنی ضد خورندگی، ضد سائیدگی، پاک کننده رسوبات حاصل از کار موتور در درجات حرارت بالا و پایین را دارد. برای اتومبیل‌های بنزینی مدل ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷ مناسب بوده است. این روغن، با مشخصات روغن موتور مورد نظر سازندگان خودرو برای تضمین تعمیر در سال‌های ۶۴ تا ۶۷ مطابقت دارد.

۳- مثل SC است، ولی مواد افزودنی مربوطه را به مقدار بیشتر دارد. برای مدل‌های سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ مناسب است و با برنامه تضمین تعمیر سازندگان خودرو در این سال‌ها مطابقت داشته است.

۴- SE، مثل SC و SD، ولی در سطح بالاتر از آن‌هاست. برای مدل‌ها و برنامه تضمین تعمیر سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹، مناسب است.

۵- SF مثل SE، ولی با خاصیت ضد اکسیده شدن و ضد سائیدگی بیشتر، برای مدل‌ها و برنامه تضمین تعمیر سازندگان خودرو از سال ۱۹۸۰ با بعد.

۶- SF بالاترین سطح کیفیت روغن موتور بنزینی می‌باشد، ولی، معرفی و عرضه روغن ……………………….

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال”

بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1645

بازيابی روغن پايه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

قیمت : تومان125,000