فروشگاه

توضیحات

بررسی عوامل انسجام زبان فارسی در متون دانشگاهی

بررسی عوامل انسجام زبان فارسی در متون دانشگاهی با تکیه بر متون شیمی آلی

چکیده

مقاله‌ حاضربه‌بررسی میزان ونحوه‌به‌کارگیری عوامل انسجام در متون شیمی آلی   می‌پردازد که‌درحال‌حاضردردانشگاه‌های‌ایران‌دردوره‌کارشناسی‌تدریس‌می‌شود. متن به‌گروهی‌ازجملات‌اطلاق می‌شودکه‌چه‌کتبی‌باشند و چه شفاهی،چه‌کوتاه

باشند و چه بلند،یک‌کل‌یکپارچه‌راتشکیل‌دهندوانسجام،ارتباط‌ووابستگی‌میان‌اجزای تشکیل دهنده ‌متن‌است.درزبان‌فارسی‌پژوهش‌های متنوعی درباره متون

ادبی و داستانی صورت‌گرفته‌است؛ولی‌بررسی‌میزان‌بهره‌بری‌ازعوامل‌انسجامی‌درمتون‌آموزشی(مانند: شیمی ‌و فیزیک) زمینه‌ای‌است که کمتر به آن‌توجه شده‌است. در این جستار سعی براین‌است که‌ازطریق روش های ‌علمی آماری‌، عوامل انسجام در متون شیمی آلی

کلیدواژه: زبان‌ علم، زبان‌فارسی، زبان‌شناسی‌متن، گفتمان‌کاوی، عوامل انسجامی‌،  متون شیمی آلی

۲۸صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد فرمت: تحقیق و مقاله 

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

جدول‌ها، نمودارها و غیره ‌که ‌با عناصری ساده ارائه می‌شوند، ژرف ساخت[۱] گفتمان علمی‌اند و در متن‌های زبانی مختلف، با گونه های روساختی[۲] متفاوت تجلی می‌یابند (همان: ۵۴) .

ویدوسون ‌بر این‌ باور است که رویکرد متن بنیاد می‌تواند سیاق‌های گوناگون راتوصیف کند؛برای مثال،میزان وقوع زمان حال ساده،فعل مجهول و با هم آیی[۳] عناصر واژگانی (ظیرکربن، اکسیژن، ظرف) در متن ‌شیمی ‌می‌توانند متمایز کننده سیاق ‌علمی ‌از سایر سیاق‌ها، نظیر سیاق ‌روزنامه‌ای، اداری، آگهی‌های تجاری و… باشند.

زبان‌شناسی آموزشی:جانسون وجانسون[۴](۱۹۹۳)معتقدند که‌این علم یکی‌از زیر شاخه‌های‌زبان شناسی جدیداست و به‌رابطه بین زبان وآموزش می پردازد.از دیدگاه‌ایشان،زبان به‌عنوان جزءضروری و سازنده فرایندهای آموزشی در کلاس درس وجامعه شناخته می‌شود و از عمده‌ترین‌ ابزارهای تهیه وتنظیم محتوا در همه ‌موضوعات ‌درسی ‌است. ازاین ‌طریق، دانشجویان ‌بخش‌ مهمی از مفاهیم، ارزش‌ها وحتی مهارت‌هایی‌را که‌برای‌آن‌هاانتخاب و

بررسی عوامل انسجام زبان فارسی در متون دانشگاهی

سازمان دهی شده‌ است، درک و درونی می‌کنند؛ بنابراین، در تدوین متن آموزشی باید از واژگان و بافـت زبانی[۵] مناسب و قابل فهم برای برقراری ارتباط با مخاطب استفاده شود تا پیام متن‌ قابل ‌دریافت باشد. درغیراین‌صورت، ارتباط‌میان منبع پیام(کتاب)و گیرنده‌  پیام (دانشجو) مختل می‌شود و اهداف مورد نظر در برنامه‌ریزی درسی تحقق نمی‌یابد.

گفتمان کاوی: در ارتباط با حوزه گفتمان کاوی (که در زبان فارسی به  «سخن‌کاوی»، «تحلیل کلام» و «تحلیل‌گفتار» نیز ترجمه ‌شده‌ است) باید گفت‌ یکی از پویا‌ترین شاخه‌های زبان شناسی معاصر است که توجه پژوهشگران بسیاری از مکتب‌های‌ مختلف‌زبان شناسی را به خود جذب کرده‌است.

شاخه‌ای ‌از گفتمان کاوی بر متون ‌مکالمه‌ای یا تعامل چهره به چهره تأکید می‌کند؛درحالی که شاخه‌ای دیگر به بررسی متون نوشتاری می پردازد و بیشتر با انسجام ساختاری متن سروکار دارد. اصطلاح زبان شناسی متن نیز به شاخه‌ی‌اخیراطلاق می‌شود.

کریستال[۶] (۲۰۰۳) اصطلاح گفتمان ‌را ارجاع‌ به‌واحدهای زبانی بزرگ ترازجمله  می‌داند که‌ در زبان شناسی‌استفاده‌می‌شود. از دیدگاه ‌ریچارد و

همکاران[۷] (۱۹۹۲) گفتمان کاوی مطالعه‌این موضوع است که چگونه جمله‌های زبان گفتاری و نوشتاری ‌واحدهای معنایی بزرگ‌تر از جمله، نظیر پاراگراف ها، مکالمه ها، مصاحبه‌ها و غیره ‌را می سازند.

واژه‌ متن که‌ در زبان شناسی‌استفاده‌می‌شود، همان‌طور که ‌در مقدمه ‌اشاره ‌شد به گروهی از جملات اطلاق می شود که ‌چه گفتاری باشند چه نوشتاری، چه کوتاه باشند و چه‌بلند، یک ‌کلیت یکپارچه‌راتشکیل می‌دهندوانسجام،ارتباط و وابستگی میان اجزاء تشکیل دهنده‌ متن ‌است.به‌اعتقاد هالیدی و حسن (۱۹۷۶) انسجام مفهومی معنا شناختی است و به روابط معنایی موجود در متن می پردازد و آن را به عنوان متن توصیف می کند. وجود انسجام منوط به تعبیر و تفسیر عناصری در گفتمان است که وابسته به تعبیر و تفسیر سایر عناصر باشند.

 


۱٫deep structure

۲٫surface structure

۳٫collocation

۴٫Johnson & Johnson

۵٫linguistic context

۱٫ Crystal

۲٫ Rechards et al

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی عوامل انسجام زبان فارسی در متون دانشگاهی با تکیه بر متون شیمی آلی”

بررسی عوامل انسجام زبان فارسی در متون دانشگاهی با تکیه بر متون شیمی آلی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 602

قیمت : تومان96,500