فروشگاه

توضیحات

بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

از آنجا که کارت سوخت حاوی تراشه های الکترونیکی یا تراشه ی

ینمه هادی می باشد، در این پژوهش اثر این عوامل را بر تراشه ها و قطعات نیمه¬هادی بررسی نموده¬ایم.

متن حاضر به سه بفصل تقسیم شده است. در فصل اول یک معرفی مختصر از کارت های هوشمند( کارت سوخت)، انواع آن، ساختار داخلی و

کاربردهای آن ارائه شده است. این فصل صرفا جهت معرفی می باشد و بصورت جزئی و علمی بررسی نشده است.

در فصل دوم تاثیر عوامل محیطی بر تراشه های الکترونیکی را بررسی نموده¬ایم.

در این قسمت عوامل مختلف از جمله رطوبت، اثر بدن و دیگر عوامل و تاثیری که می توانند

بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

بر تراشه های الکترونیکی داشته باشند را به دقت بررسی نموده ایم. برای معرفی این

عوامل ما اثر بخار بنزین را به عنوان رطوبت بررسی نموده ایم. در انتها نیز یک نتیجه گیری از این فصل می¬نماییم.

در فصل سوم اثر امواج الکترومغناطیسی را بر تراشه های الکترونیکی بررسی می نماییم.

در این مورد تاثیراتی که این امواج می توانند بر بردها و تراشه

الکترونیکی داشته باشند را بررسی می کنیم. از این فصل یک نتیجه-گیری خواهیم داشت و در انتها نویز، عوامل بوجود آمدن نویز و اثر مخرب این عامل را بررسی می کنیم

 

۵۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت
بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت
بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

فهرست:
فصل اول: انواع کارت هوشمند، ویژگی¬ها و کاربردهای آن……………………………………………………………….۶
۱- انواع کارت هوشمند از نظر عملکرد…………………………..………………………………………………………….۷
۲- معماری تراشه میکروکامپیوتر کارت هوشمند………………………………………………………………………..۸
۲-۲ میکروپروسسور……………………………………………………………………………………………………………………۹
۲-۳ حافظه……………………………………………………………………………………………………………………..۹
۳- انواع کارت هوشمند…………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۳ کارت¬های تماسی………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۳کارت¬های غیر تماسی………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۴- کاربردهای کارت هوشمند……………………………………………………………………………………………………۱۴

فصل دوم: اثر عوامل محیطی بر تراشه¬های الکترونیکی……………………………………………………………………۱۵

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۱- اثر پارامترهای محیطی و وضعیت بدن بر ESD…………………………………………………………………..20
۱-۱ اثر وضعیت بدن بر ظرفیت خازنی و ولتاژ تولید شده…………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱ تاثیر رطوبت بر ولتاژ قطعه……………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲- HBM با در نظر گرفتن پارامترهای محیطی…………………………………………………………………………..۲۲
نتیجه-گیری………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

فصل سوم:اثر امواج الکترومغناطیسی بر تراشه¬های الکترونیکی…………………………………………………….۲۴

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۱- بررسی اثر تغییر مشخصات موج تابشی در القا برروی خط مایکرواستریپ…………………………۲۸
۲- بررسی اثر تغییر دامنه موج تابشی با شیب ثابت………………………………………………………………۳۰
۳- بررسی اثر زمان صعود و نزول موج تابشی………………………………………………………………………..۳۳
۴- بررسی تاثیر زاویه برخورد و پلاریزاسیون موج تابشی……………………………………………………….۳۴
۵- مدل سازی المان¬های فشرده خطی و فعال ترانزیستوری……………………………………………………۳۷
۶- آزمایش و شبیه¬سازی برای بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی برروی مدارهای ترانزیستوری…………………………………………………………………………………………………………………۴۲

 

۱-۶ شبیه¬سازی و آزمون هدایتی برای بررسی اثر اغتشاش الکترومغناطیسی……………………………………….۴۲

۲-۶ شبیه¬سازی و بررسی تابش امواج الکترومغناطیسی بر مدار ترانزیستوری…………………………………………..۴۴
۷- تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۸- جمع-بندی………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۹- انواع نویز در مدارات میکروکنترلی…………………………………………………………………………………..۴۹
۱-۹ نویز الکترومغناطیسی………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۹ الکتریسیته ساکن………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۹ امواج رادیویی……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۴-۹ روش¬های خنثی کردن نویز در مدارات میکروکنترلی………………………………………………………………………..۵۲
۵-۹ خنثی کردن اثر امواج رادیویی……………………………………………………………………………………………………….۵۴
۶-۹ خنثی نمودن تاثیر الکتریسیته ساکن و پرش¬های ولتاژ…………………………………………………………………….۵۴
۷-۹ مسائل مربوط به منابع تغذیه………………………………………………………………………………………………………….۵۵

 

فصل اول:
انواع کارت هوشمند(کارت سوخت) و ویژگی¬ها و کاربردهای آنها

 

بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

 

کارت‌های پلاستیکی در کشورهای صنعتی ، قسمتی از زندگی روزمره مردم شده و مرتباً نیز انواع جدیدی از کارت‌ها به مردم پیشنهاد می‌شود . از این کارت‌ها برای مصارف گوناگونی مانند کارت شناسایی ، مجوز ورود ، دریافت و پرداخت پول و … استفاده می‌شود.

۱- انواع کارت هوشمند از نظر عملکرد:

کارت‌های هوشمند از نظر عملکرد به دو دسته‌ی “کارت‌های حافظه” و “کارت‌های میکروپروسسوری” تقسیم می‌شوند. گاهی اصطلاح کارت هوشمند فقط در مورد دسته‌ی دوم به کار می‌رود.
کارت‌های اولیه‌ی کارت هوشمند، واقعاً هوشمند نبودند چرا که میکروپروسسور نداشتند. این کارت‌ها معمولا کارت حافظه نامیده می‌شوند.

 

بسته به نیازهای امنیتی، اطلاعات روی حافظه می‌تواند محافظت شود که به اینگونه کارت‌ها، “کارت‌های حافظه‌ای محافظت شده” می‌گویند. برای مثال برخی کارت‌های تلفن از اینگونه هستند و برای جلوگیری از عمل بارگذاری مجدد محافظت شده‌اند.

کارت‌های حافظه‌ای محافظت نشده در برخی کاربردها که نیاز به امنیت نیست بکار برده می‌شوند.

کارت‌های هوشمند واقعی ( کارت‌های میکروپروسسوری ) دارای یک تراشه‌ی مدار مجتمع هستند.

این تراشه معمولاً یک میکروکنترلر با توان محاسبه‌ای محدود و دارای ورودی/ خروجی است و از نظر ابعاد مشابه کارت‌های نوار مغناطیسی است.

۲- معماری تراشه‌ی میکروکامپیوتر کارت هوشمند:
کارت هوشمند کامپیوتری است که دارای پروسسور ( CPU ) و حافظه می‌باشد. قدرت پروسسور کارت‌های هوشمند امروزی تقریباً مشابه قدرت اولین کامپیوترهای شخصی IBM است.

علاوه بر پروسسور، حافظه و کنترل تغذیه ، مدارات خاصی نیز برای امنیت و ارتباط با دنیای بیرون وجود دارد. درون کارت ، اطلاعات از درون یک باس عبور می‌کنند که تحت کنترل واحد منطق امنیتی است.

بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

محور امنیت کارت میکروپروسسوری ، تقسیم‌بندی حافظه‌ و منطق ناظر بر دستیابی به بخش‌های مختلف می‌باشد. مسیر دسترسی به حافظه از واحد Security Logic عبور می‌کند.

مهم‌ترین بخش‌های حافظه ( که شامل کلیدهای محرمانه‌ی خود کارت می‌باشند ) اصلاً از خارج کارت قابل دسترسی نیستند. بسیاری از

میکروپروسسورهای کارت‌های هوشمند دارای پردازنده‌های محاسباتی کمکی(Coprocessor ) هستند که در برخی عملیات مانند رمزکردن اطلاعات به پردازنده کمک می‌کنند.
یک پورت واحد برای ورودی / خروجی وجود دارد، که یا با اتصال سریال دو طرفه یا با یک رابط بی‌سیم کار می‌کند.
در هر کارت هوشمند نیز مداری برای کنترل تغذیه و کنترل ساعت ( Clock ) وجود دارد.

بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

در ادامه به توضیح دو جز اصلی تراشه، یعنی میکروپروسسور و حافظه می‌پردازیم.
۱ـ۱ میکروپروسسور
بیشتر انواع میکروپروسسورهای کارت‌های هوشمند فعلی هنوز ۸ بیتی هستند،

که اغلب بر پایه‌ی طراحی Motorola 6805 یا Intel 8051 ، و با سرعت

کلاک ۵‌/‌۳ تا ۵ مگا هرتز هستند. امروزه سازندگان در حال تغییر به معماری از ۸ بیتی به ۳۲ بیتی برای تراشه‌‌های قدرتمندتر و به ویژه برای استفاده با سیستم‌های عامل چند کاربردی (Multiapplication Operating System ) هستند.

همان طور که گفته شد، در بعضی طراحی‌ها برای افزایش توان پردازش از

یک کمک پردازنده برای اهداف خاصی همچون رمزگذاری داده‌ها در کنار پردازنده‌ی اصلی استفاده می‌شود.

۲ـ۱ حافظه:
حافظه بزرگترین بخش در طراحیIC یک کارت هوشمند است.
در کارت‌های هوشمند از چند مدل حافظه استفاده می‌شود :
lاز حافظه ی فقط خواندنی ( ROM ) برای ذخیره‌ی برنامه‌های ثابت کارت

استفاده می‌شود، این برنامه‌های ثابت که به ماسک (Mask) نیز معروفند گاهی سیستم عامل کارت در نظر گرفته می‌شود، اما اغلب فقط یک برنامه کاربردی است…………………
………………………

 

بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

 

۳- انواع کارت هوشمند:
کارت‌های هوشمند بر اساس نحوه‌ی ارتباط با کارت خوان به ۳ دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند :
۱ـ کارت‌های تماسی
۲ـ کارت‌های غیر تماسی
۳ـ کارت‌های کارت‌های ترکیبی

کارت‌های تماسی و غیرتماسی در ظاهر متفاوتند. کارت‌های تماسی

یک صفحه‌ی طلایی دارد که اتصالات روی آن قرار دارد. کاربرد این صفحه

برای اتصال پایه‌های کوچک تراشه با پایه های فلزی کارت خوان می‌باشد

که طبیعی است که کارت‌های غیرتماسی که از راه امواج با کارت خوان ارتباط برقرار می‌کنند و فاقد این صفحه هستند.
در زیر به تشریح این ۳ نوع می‌پردازیم.
۱-۳ کارت های تماسی:
همانطور که از نامش پیداست برای استفاده از این قبیل کارت‌ها،

باید اتصال فیزیکی بین کارت و دستگاه کارت‌خوان برقرار گردد. به عنوان نمونه، کارت‌های تلفن‌ عمومی جزو این دسته محسوب می‌شوند. مشکل اصلی این قبیل کارت‌ها،‌ خراب شدن کنتاکت‌های فلزی ( محل‌های تماس )

بر اثر عوامل خارجی مانند ضربه و شرایط فیزیکی محیط است. از این

کارت‌ها به عنوان جایگزینی برای کارت‌های نوار مغناطیسی ، عمدتاً در کاربردهای مالی و کنترل عبور و کارت تلفن همراه استفاده می‌شود.

۲-۳ کارت های غیرتماسی:

برای غلبه بر مشکلات کارت‌های تماسی، کارت‌های غیر تماسی وارد بازار شد.

در این نوع کارت ‌هوشمند، ارتباط بین کارت و کارت‌خوان به‌ صورت فیزیکی بر قرار نمی‌شود؛ بلکه از طریق میدان‌های الکترومغناطیسی و یا فرکانس‌های رادیویی ( امواج RF ) صورت می‌پذیرد. برای برقرای ارتباط،‌ آنتن مخصوصی بین تراشه‌های کارت قرار داده شده است که در فاصله‌های کم ( حدود ۵۰ سانتیمتر ) می‌تواند ارتباط ایجاد کند. کاربرد اصلی این قبیل کارت‌ها در مواردی است که عملیات مورد نظر باید سریع انجام گیرد، برای نمونه می‌توان به

بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

کارت‌های مترو اشاره نمود. مزیت اصلی این قبیل کارت‌ها علاوه بر سهولت استفاده، عمر طولانی‌تر و ضریب ایمنی بالاتر آن است
تغذیه این نوع کارت ممکن است توسط یک باتری فراهم گردد، اما راه حل اتخاذ شده توسط اغلب طراحی‌های کنونی ، دریافت تأمین تغذیه توسط آنتن است، که معمولاً مانند آنتن مخابراتی عمل می‌کند. آنها می‌توانند توان مورد نیاز برای تغذیه‌ی………………
………………….

 

۳- بررسی اثر زمان صعود و نزول موج تابشی:
در این مرحله تأثیر تغییر زمان صعود و نزول پالس ورودی برای مشاهده اثر شیب پالس تابشی بررسی می شود. برای این منظور زمان رشد پالس اعمالی به ترتیب برابر Ps100 ، Ps500، Ps100 و Ps1500 در نظر گرفته شده است . دامنه میدان………………

 

۴- بررسی تأثیر زاویه برخورد و پلاریزاسیون موج تابشی:
اکنون تأثیر زاو یه برخورد و پلاریزاسیون میدان تابشی را بر القا روی خط میکرواستریپ مطا لعه می کنیم . شکل(۴) -الف نتایج شبیه سازی را برای زاویه برخورد φ در سه حالت ۰ و ۴۵ و ۹۰ درجه نشان می دهد . شکل (۴)- ب و (۴)-ج تأثیر……………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

1 نقد وبررسی برای بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

  1. زرتشت

    بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت پروژه عالی بود سپاس

افزودن نقد و بررسی

بررسی اثر بخار بنزین و امواج الکترومغناطیسی بر کارت سوخت

1 نقد و بررسی

قیمت : تومان99,000