فروشگاه

توضیحات

بررسی اثر توریسم بر نابرابری درآمدی  (مطالعه ی موردی کشورهای گروهD – ۸  )

چکیده

امروزه جهانگردی و گردشگری مفهوم و جریانی کاملاً متفاوت با گذشته پیدا کرده است، زمینه ی اقتصادی آن بیش از پیش افزایش یافته است. توسعه ی صنعت توریسم برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین، حداقل به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و هم چنین ایجاد فرصتهای جدید شغلی و در نتیجه کاهش فقر و بهبود سطح زندگی توسعه صنعت توریسم دارای اهمیت است. از آنجا که نابرابری درآمدی یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه است در این تحقیق ارتباط صنعت توریسم و نابرابری درآمدی را در کشورهای گروه ۸-D و در دوره ی زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۰ را به روش داده های تابلویی به بوته آزمون گذاشته شد. و در این راستا از آزمون های مانایی سری ها، F لیمر و آزمون هاسمن استفاده گردید. نتایج این مطالعه تجربی حاکی از این است که توسعه صنعت توریسم در کشورهای مذکور نابرابری درآمدی را افزایش می دهد.

واژگان کلیدی:

صنعت توریسم، نابرابری درآمدی، کشورهای گروه۸-D، داده های تابلویی

  ۶۴صفحه فایل ورد منابع انگلیسی و فارسی و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملّی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکتهای خصوصی قرار گرفته است. از نظر انجمن آماری سازمان ملل[۱] (۱۹۹۳) گردشگری شامل فعالیتهای افراد از جمله مسافرت به مکانهایی خارج از محیط معمول زندگیشان و ماندن در آنجا برای کمتر از یک سال به منظور تفریح، تجارت و هدفهای دیگر می شود.

بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و در صدد یافتن راههای تازه ای برآیند. آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود. توسعه ی صنعت گردشگری به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است(طیبی، ۱۳۸۶).

مسئله صنعت توریسم و گردشگری همچنین در نابرابری درآمدی مؤثر است.

مفهوم نابرابری بسیار ساده و در عین حال پیچیده است؛ در یک سطح، ساده ترین مفهوم است که با چنان جاذبه ای مردم را تحت تأثیر قرار داده که تاکنون هیچ مفهوم دیگری چنین تأثیری نداشته است. اما این مفهوم در سطحی دیگر، به طور فزآینده ای پیچیده است به نحوی که عباراتی که در باب نابرابری بیان می شود بسیار آن را غامض می کند. پیچیدگی در اندازه گیری این مفهوم از این نکته آغاز می شود که این کلمه در ذهن افراد مختلف، بسته به پیش داوری و دانش آنها، مفاهیم متفاوتی را ایجاد می کند (ذاکر هنجنی، ۱۳۸۵).

معیارهای نابرابری با هدف ایجاد ابزاری جهت رتبه بندی کامل توزیع درآمد در سطح یک گروه تعریف شده اند. معیارهای اندازه گیری توزیع درآمد عبارتند از: الف)توزیع شخصی یا مقداری درآمد ب)توزیع مبنی بر عوامل تولید یا سهم عوامل تولید(آقایی خوندابی، ۱۳۸۷).

تحقیقات نشان می دهد که در کشورهای مرتبط با صنعت توریسم، نابرابری درآمدی بزرگتر از کشورهایی است که تأثیر پذیری کمتری از صنعت توریسم دارند. به علاوه نابرابری افزایش سریعتری در کشورهای وابسته به خدمات توریسم نسبت به بقیه کشورها دارد (لی[۲]، ۲۰۰۸).

در این مقاله به بررسی اثرات  صنعت توریسم روی مساله ی نابرابری درآمدی در کشور های گروهD-8  برای دوره ی زمانی ۱۹۹۰تا ۲۰۰۵ با استفاده از داده های تابلویی و مدل های پانل دیتا می پردازیم .

۲-بررسی مفاهیم نابرابری درآمدی و توریسم

۲-۱- صنعت توریسم

«جهانگردی یا توریسم به معنی حرکت کوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بیرون رفتن از محل و مکانی که به طور عادی و دائم در آن زندگی و کار می کنند. سازمان توسعه و پیشرفت و همکاری اقتصادی (OECD)[3] جهانگرد را شخصی می داند که خارج از محل اقامت همیشگی خود، حداقل برای ۲۴ ساعت در گردش و سیاحت باشد. سازمان جهانی جهانگردی[۴] (WTO) نیز جهانگرد یا توریست را اینطور تعریف می کند: جهانگرد شخصی است که ۲۴ ساعت و بیش از آن به قصدی غیر از کار ، در جایی خارج از محل اصلی زندگی همیشگی خود به سر برد» ( دات ، ۱۹۹۱ ، ص۸۳).

در سالهای اخیر، عامل جهانگردی به منبع درآمد سرشاری در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود موازنه بازرگانی و تراز پرداختهای بسیاری از کشورها مبدل گردیده است. در بعضی از کشورها درآمدهای ناشی از سیاحت، رشدی سریعتر از درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات داشته است.

عامل جهانگردی سبب رونق و گسترش خدمات اشتغال نیروی انسانی در بسیاری از مناطق، شهرها، روستاها و کشورها شده است که جهانگردان زیادی را جلب می نماید. صنعت توریسم پدید آورنده در آمد، کار و اشتغال است جهانگردی، منبع اصلی درآمد برای مردم مناطقی است که از نظر طبیعی فقیرند ولی مناظر، آب و هوا و جاذبه هایی دارند که فاقد ارزش اقتصادی هستند و یا بالفعل اقتصادی نیستند که از طریق توسعه صنعت توریسم اقتصادی می شوند. توضیح اینکه صنعت توریسم منابعی را به کار می گیرد که معمولاً قابل استفاده نبوده و از طریق توسعه این صنعت اقتصادی می شوند.

مثلاً از نیروی انسانی غیر شاغل استفاده می شود، از سواحل و جنگلها، از کوهها و شن زارهای کویری بهره می برد آفتاب و دیگر مظاهر مشابه را به کار می گیرد و آنها را اقتصادی می نماید که در غیر اینصورت هرگز ممکن نبود نقش چنین با اهمیتی در بهبود اقتصادی مردم شهر، منطقه و کشور مربوطه داشته باشد(طاهری، ۱۳۷۲).

جهانگردی منبع مهم در آمد برای دیگر بخشهای اقتصادی و دست اندرکاران امور دیگر است. مثلاً توریسم، درآمد بخش حمل و نقل، صاحبان اماکن اقامتی، دست اندرکاران امور سرگرمی و فراغتی، صاحبان وتهیه کنندگان صنایع دستی، فروشندگان و تولید کنندگان صنایع ظریفه و غیره را افزایش می دهد.

جهانگردی به رونق و گسترش امور فراغتی و تفریحی در یک ناحیه کمک می کند که در غیر این صورت شاید هرگز این امور در آن ناحیه و منطقه ظاهر نمی گردید. طبیعت و خصوصیات پیچیده جهانگردی نشان می دهد که نظم وانضباط ویژه ای می بایست در حوزه مطالعاتی و بررسی این موضوع منظور گردد و این انضباط و نظم به خصوص در زمینه مسائل اقتصادی جهانگردی، توسعه یا عدم توسعه جهانگردی، جغرافیای جهانگردی، روانشناسی و جامعه شناسی جهانگردی، مدیریت و بازاریابی جهانگردی، طرح ریزی و آمار و بررسی سایر روابط و علوم مرتبط با جهانگردی و صنعت توریسم اعمال کرد ( کیانمهر، ۱۳۷۲).

 ۲-۲- جهانگردی در زمان کنونی

با شتاب گرفتن سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها( به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی) سطح درآمدها و شرایط کاری بهبود یافت و به تدریج مردم وقت آزاد بیشتری پیدا کردند در همین حال وضعیت حمل و نقل نیز بهبود یافت و رسیدن به مقصد سریع تر و ارزان تر شد در قرن نوزدهم، با ایجاد خطوط راه آهن، دسترسی به مناطق تفریحی برای مردم امکان پذیر شد( داس ویل، ۱۳۷۸).

حرکات جهانگردی امروز با پیدایش لوکوموتیو و بکارگیری کشتی های بخاری در سال ۱۸۸۱ شروع شده است و اولین گردش دست جمعی به پیشنهاد « توماس کوک» انگلیسی صورت گرفت. بدین ترتیب وسایل ارتباطی باعث کوتاه شدن مسافتهای دور و پایین آمدن قیمتها و از بین رفتن خطرات و احیاناً ترسهای احتمالی شده اند. پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم به دلیل پیشرفت تکنیکی در ارتباط و منزل کردن در بین راه و هم چنین فراهم آوردن تسهیلات و پایین آمدن هزینه سفر حرکات جهانگردی به صورت سازمان یافته تری سازمان داده شد. ناگفته نماند که در این رابطه نمی توان اهمیت بکارگیری وسایل موتوری در هوا و زمین را نادیده گرفت در سال ۱۹۳۶ دولتهای فرانسه و بلژیک با پذیرفتن قوانینی که حق استفاده از تعطیلی را به کارگران دادند باعث شدند که در همان زمان تمامی کشورها نیز این قانون را بپذیرند. بدین ترتیب در کنار کارگران، پیشه وران هم که قدرت بهره برداری از جهانگردی را نداشتند قادر به استفاده ازآن شدند. به طور خلاصه گسترش حرکات جهانگردی در نیمه قرن بیستم به دلایل زیر است:

۱- افزایش جمعیت دنیا به خصوص کشورهای اروپایی

۲- افزایش میزان راحتی در رفاه به دلیل صنعتی شدن ( مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتی،۱۳۷۳)

در حالی که دنیا به هزاره بعد توجه می کند تردیدی نیست که صنعت جهانگردی و مسافرت به صورت یکی از بخش های پر رشد در سیستم اقتصادی جهانی در می آید.

 


[۱] – United Nation Statisical Commission

[۲] -lee

[۳] – Organization For Economic Cooperation And Development

[۴]

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی اثر توریسم بر نابرابری درآمدی”