فروشگاه

توضیحات

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران است.

البته در همین راستا می‌توان به اهداف ثانویه نیز اشاره داشت که عبارتند از:

۱ـ شناخت یا پی‌بردن به میزان تاثیرتبلیغات انجام شده از سوی ایران در بخش گردشگری

۲ـ شناخت مؤثرترین رسانه تبلیغاتی در جذب گردشگران خارجی و برنامه‌ریزی برروی آن

 ۳ـ شناخت علائق گردشگران برای بازدید از ایران به منظور تبلیغ مؤثر

۴ـ شناخت تأثیر توصیه‌ی دوستان و اقوام (ارتباط میان فردی) در افزایش جذب گردشگران خارجی

۱-۵ سؤالات تحقیق:

۱ـ آیا تبلیغات گردشگری ایران برای جذب گردشگران خارجی مؤثر بوده است؟

۲ـ مؤثرترین رسانه های ترغیب کننده گردشگری در جهت جذب گردشگران خارجی چیست؟

۳-آیا توصیه‌ی دوستان و اقوام (ارتباط میان فردی) در افزایش جذب گردشگران خارجی تأثیر داشته است؟

۴ـ آیا محتوای مطالب تبلیغ شده گردشگری ایران در افزایش جذب گردشگران خارجی تأثیر داشته است؟

۵- آیا آداب و رسوم تبلیغ شده گردشگری ایران در افزایش جذب گردشگران خارجی تاثیر داشته است؟

۶ـ آیا اطلاعات تاریخی و طبیعی تبلیغ شده گردشگری ایران، در افزایش جذب گردشگران خارجی تأثیر داشته است؟

۷- آیا شناخت قبلی گردشگران از جاذبه های توریستی ایران، موجب علاقه مندی آنان برای سفر مجدد به ایران  شده است؟

۱-۶ فرضیات:

۱ـ به نظر می رسد بین رسانه های ترغیب کننده گردشگران برای سفر به ایران  توزیع یکسانی وجود ندارد.

۲ـ به نظر می رسد از دید گردشگران خارجی تاریخ و فرهنگ در صدر جاذبه های گردشگری ایران قرار دارد.

۳ـ به نظر می رسد از دید گردشگران خارجی محتوای مطالب تبلیغ شده نقش زیادی در سفرشان به ایران نداشته است.

۴- به نظر می رسد بین میزان شناخت قبلی گردشگران از جاذبه های توریستی ایران و علاقه مندی آنها برای سفر مجدد به ایران رابطه وجود دارد.

 ۲۳۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران
بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

 

-۷تعاریف عملیاتی:

گردشگری: “عبارت است از فعالیت‌های افرادی که برای استراحت، کار و دلایل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می‌کنند.” (پاپلی یزدی، سقایی، ۱، ۱۳)

گردشگر خارجی: “کسی که برای مدت زمانی  دست کم یک شب و کمتر از یک سال، به کشوری غیر از وطن یا محل سکونت معمولی خودمسافرت

می‌کند و هدف او کارکردن و کسب درآمد نیست.” این تعریف شامل کسانی می‌شود که برای تفریح، گذراندن تعطیلات، دیدار دوستان و بستگان، انجام

دادن امور تجاری و حرفه‌ای، درمان و زیارت یا برای تأمین هدف‌های دیگر به مسافرت می‌روند. (وای،گی، ، ۲۰۵

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

فرهنگ: از نظر تیلور “فرهنگ مجموعه‌ای پیچیده از باورها، هنرها، اخلاق، حقوق، ارزش‌ها، آداب و رسوم و دیگر قابلیت‌ها و عاداتی است که انسان به

عنوان عضوی از جامعه کسب می‌کند.” (انصاری،حسن،سایت مردم سالاری، ۱۶ تیر)

جاذبه‌های فرهنگی:” شامل مراسم سنتی، آئین‌ها، رقص‌های محلی، نمایشنامه‌ها، کارناوال‌ها، شیوه‌ی زندگی، طرز پوشش، عادات محلی، سبک

معماری، زبان‌های محلی، موسیقی، ارزش‌های دینی و مذهبی می‌شود.” (بونی فیس،۱۲،)

جاذبه‌های تاریخی:شامل مکان‌ها و یادمان‌های تاریخی همچون کاخ‌ها، موزه‌ها، کاروانسراها، آب انبارها، تپه‌ها و سایت‌های باستانی، اماکن مقدس مذهبی و… می‌شود.”(ولا،بیچریل،۱۹،)

جاذبه‌های طبیعی: “شامل چشم‌اندازه‌های طبیعی هر کشور مانند کوه‌ها، دریاها، چشمه‌های آب معدنی، چمنزارها، جنگل‌ها و… می‌شود.”(ضیایی،۱۳،)

 

 

۱-۸ شاخص سازی                                                             

 

متغیرهای فرضیات این پژوهش با سوالات زیر شده است:

فرضیه اول با سوال ۱۳ سنجیده شده است.

دوم با های ۸، ۹، ۱۴و ۱۸ شده است.

چهارم با سوال های ۱۲و۲۷سنجیده شده است.

سوم با های ۱۸،۱۷،۱۴،۱۰ ،۲۲ شده است.

 

 

 

 

۱-۹ چارچوب نظری

در این پژوهش بنا به ماهیت تبلیغات گردشگری از سه نظریه زیر استفاده شده است.

انتظارات فرهنگی و درک

نظریه “انتظارات فرهنگی و درک” بیان می دارد که انسان‌ها گرایشی قوی برای دیدن صحنه‌هایی از فرهنگ خود دارند تا اینکه صحنه‌هایی از یک فرهنگ ناآشنا را نگاه کنند.

از این نظریه می‌توان به خوبی در زمینه‌ی تبلیغات گردشگری بهره برد. باتوجه به فرهنگ گردشگران،افکار و سابقه‌ی ذهنی آنان می‌توان پیام‌های تبلیغاتی را طرح‌ریزی نمود. بدیهی است که هرچقدر پیام‌های مستتر

در تبلیغات گردشگری دارای تشابهات ذهنی و فرهنگی با فرهنگ و نگرش گردشگران باشند، در جلب توجه و جذب گردشگران موفقتر خواهند بود.

نظریه طرح ذهنی

طبق نظریه طرح ذهنی افراد می‌کوشند اطلاعات یک گزارش خبری را که

از روزنامه یا رادیو و تلویزیون دریافت می‌کنند با استفاده از چند روش متفاوت مرتب سازی و با بعضی از طرح‌های ذهنی موجود هماهنگ نمایند.

 همچنین اگر اطلاعات با طرح ذهنی آنان انطباقی پیدا نمود، بخشی

از اطلاعات یا نتایج آن در شکل طرح ذهنی اصلاح شده‌ای ذخیره شود و اگر نتوان انطباقی پیدا نمود، اطلاعات بدون همانند سازی کنار گذاشته شود.

با استفاده از این نظریه در حوزه تبلیغات گردشگری می توان پیام های تبلیغاتی را با طرح ذهنی مخاطبان منطبق نمود، در این صورت آن ها اطلاعات جدید را با طرح ذهنی قبلی خود همانند سازی می نمایند.نتیجه ی این همانند سازی منجر به ترغیب مخاطبان برای سفر به مقصد مورد نظر می شود.

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

برجسته سازی

کارکرد برجسته سازی رسانه‌ها را گرایش رسانه‌ها به تأثیر گذاشتن بر آن چه مردم درباره‌ی آن فکر خواهند کرد یا آن چه مهم تلقی می‌کنند، توصیف کرده‌اند. برجسته‌سازی فراگردی است که به واسطه‌ی آن رسانه‌های جمعی اهمیت نسبی موضوعات و تأثیرات گوناگون را به مخاطب منتقل می‌کنند.

دست اندرکاران تبلیغات در حوزه گردشگری نیز با بهره جستن از این نظریه می توانند مناطق خاص گردشگری و جذابیت های بالقوه کشور خود را در تبلیغات برجسته نموده، از این طریق اولویت های بازدید گردشگران را خود تعیین نمایند.

 

۱-۱۰ مدل تحقیق…………………….

-۱-۹ انواع جاذبه‌های تبلیغ

هر پیام تبلیغاتی برای اینکه بتواند مخاطب را به سوی محتوای پیام خود جلب و ارتباط لازم را با او برقرار کند از یک نوع جاذبه استفاده می‌کند

. متداول‌ترین جاذبه‌هایی که در پیام‌های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از: جاذبه‌ی منطقی، احساسی، خنده، ترس، جنسی،  اخلاقی،  نوستالوژی و جاذبه ی یک جنبه ای و دو جنبه ای. در زیر هر یک از جاذبه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

جاذبه منطقی:

ارتباط برقرار کننده باید به دنبال جاذبه یا مطلبی باشد که پاسخ مورد انتظار او را به دنبال داشته باشد. یکی از راه‌های حصول این هدف از طریق

بهره‌گیری از جاذبه‌های منطقی است که به دلبستگی‌های شخصی مخاطبان هدف مربوط می‌شود. جاذبه‌های منطقی نشان می‌دهد که کالا منافع و

مزایای مورد انتظار را دربردارد. پیام‌هایی که کیفیت، صرفه‌جویی، فایده و کاربرد کالا را نشان می‌دهد از جمله پیام‌هایی است که در آن‌ها از جاذبه‌های

منطقی استفاده شده است. از این رو است که شرکت آی.بی.ام به هنگام معرفی محصولاتش به کاربران تجاری درباره کیفیت، عملکرد، ثبات، اعتماد و بهره‌وری بهبود یافته‌ی آن‌ها صحبت می‌کند.

در جاذبه منطقی به طور مشخص و صریح؛ مزایای کالا، خود کالا، ویژگی‌های آن و… عنوان می‌گردد و از پرداختن به مسائل و موضوعات حاشیه‌ای

خودداری می‌شود. در واقع در تبلیغی که با استفاده از این نوع جاذبه ارائه می‌شود عمده‌ترین دغدغه‌ی ارائه کننده‌ی تبلیغ این است که ذهن مخاطب را

به خود کالا و خدماتی که فراهم می‌آورد جلب و از پرداختن به حواشی و تحریک احساسات افراد نظیر ورود به طبیعت و مسائلی از این دست خودداری کند.(محمدیان،۱،۱۳۲-۱۳۱)

جاذبه‌ی احساسی:

در مقابل تبلیغ با جاذبه‌ی منطقی، تبلیغ با جاذبه‌ی احساسی قرار دارد.

در تبلیغ با جاذبه‌ی احساسی برخلاف جاذبه‌ی منطقی، سعی

در تحریک احساسات فرد، برانگیختن آن و رسیدن به مقصود از این طریق است. در برخی از منابع، تبلیغ با جاذبه‌ی خنده و با جاذبه‌ی ترس را زیر مجموعه تبلیغ با جاذبه‌ی احساسات می‌دانند .

هدف تبلیغ با جاذبه‌ی احساسات عبارت است از ایجاد و برقراری ارتباط بین کالا و مصرف کننده که آن را استراتژی اتصال[۱] نیز می‌گویند. این نوع تبلیغ احتمال درک بهتر پیام را برای مخاطب فراهم می آورد و بیشتر در ذهن مخاطب حک شده، باقی می ماند.

تبلیغ با جاذبه‌ی احساسی در عین حال که ممکن است اثر بهتری روی فرد بگذارد با این همه نمی‌توان از طریق آن اطلاعات مفید،  کافی و مناسبی را در خصوص کالا به مخاطب انتقال داد. برای انتقال این نوع تبلیغ ساز تکنیک‌های مختلفی مانند غروب، طبیعت و موزیک می‌توان استفاده کرد.(همان منبع،۱۳۲)

جاذبه‌ی خنده و طنز:

تبلیغ با جاذبه‌ی خنده زیر مجموعه تبلیغ با جاذبه ی احساسی است . تبلیغاتی که با محتوای خنده ارائه می‌شود، در زمره تبلیغاتی است که بهتر از همه شهرت یافته،بیشتر از بقیه به یاد می‌ماند و در مورد آن صحبت می‌شود. متخصصان تبلیغات برای استفاده از تبلیغ با محتوای خنده دلایل چندی

دارند. از جمله اینکه پیام‌های مفرح و خنده‌آور در جلب و جذب توجه مخاطب و ایجاد تمایل در او نسبت به تبلیغات جدی، اثربخش‌تر به نظر می‌رسد. این

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

نوع تبلیغ همچنین با تغییر نگرش و ایجاد احساس مثبت در مخاطب

، اثربخشی پیام را افزایش می‌دهد. این روحیه و احساس مثبت نه تنها تمایل و علاقه مخاطب را به تبلیغ بیشتر می‌کند بلکه گرایش و احساس او را به کالاها یا خدمات شرکت ها شدت می‌بخشد. (همان منبع،۱۳۳ ـ ۱۳۲)

جاذبه‌ی ترس:

تبلیغاتی که با محتوای ترس ارائه می‌شود در نقطه‌ی مقابل تبلیغاتی

است که با محتوای خنده ارائه می‌شود. بازاریابان برخی از مواقع در پیام‌های تبلیغاتی از جاذبه‌ی ترس استفاده می‌کنند تا از این طریق در مخاطب، نگرانی به وجود آورند و آن‌ها را تحریک به انجام و یا عدم انجام کاری کنند.

اصولاً عملکرد تبلیغ با جاذبه‌ی ترس به صورت سلبی است. به این

ترتیب که نشان می‌دهد استفاده کردن یا استفاده نکردن از کالا یا

خدمات خاص و عدم تغییر رفتار و یا نگرش نسبت به موضوعی خاص ممکن است انواع خطرات اعم از خطرات مالی، اجتماعی، ایمنی و… را برای فرد به همراه داشته باشد. (همان منبع، ۱۴

بسیاری از آگهی‌های سازمان بیمه با این روش ساخته می‌شود.

تبلیغات آموزشی شرکت گاز (معروف به آقای ایمنی) نیز بر همین اساس ساخته شده است.

((مطالعات نشان داده‌اند که پیام‌های ترس‌آور می‌تواند اثربخش باشد

مشروط بر این که کارشناس تبلیغ از قبل نحوه‌ی عمل این نوع تبلیغ

، میزان استفاده از آن، واکنش‌های متفاوت مخاطبان خاص را بشناسد.

به عنوان مثال اگر میزان ترس در پیام کم باشد میزان پذیرش و متقاعد کنندگی پیام افزایش

می‌یابد. با بالا رفتن میزان ترس تا یک حدی پذیرش بیشتر می‌شود

اما اگر از یک حدی تجاوز کند، نتیجه‌ی عکس می‌دهد)).(محمدیان،۱۴۱،۱)

جاذبه دو جنبه‌ای و یک جنبه‌ای:

پیام‌های تبلیغاتی از این حیث که چه نوع اطلاعاتی به مخاطب ارایه می‌کنند، به .دو دسته پیام‌های یک جنبه‌ای و پیام‌های دو جنبه‌ای تقسیم می‌شوند:……………………………

 

 


۱٫ Bonding

 

……………………………

-۲-۲-۲ پیشینه گردشگری در ایران:

سابقه تاریخی ایران به گونه‌ای است که نه تنها از لحاظ ملی بلکه از بعد بین‌المللی نیز برای سایر کشورهای جهان دارای اهمیت فراوانی است. اکتشافات انجام شده در کوه‌های زاگرس و البرز نشان دهنده سابقه زندگی غارنشینی در این نواحی از دوران نئولتیک هستند. این پیشینه دیرینه تاریخی

زمینه‌های مساعدی برای رشد تمدن عصر باستان بوده است. تاریخ اسکان در فلات ایران اگر چه از دوران نوسنگی تا مهاجرت اقوام آریایی دارای ابهاماتی است اما شواهد روشنی در دست است که ایران از دیر باز مسکونی بوده است.

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

شباهت‌های میان آثار بدست آمده در سیلک و تپه حصار و برخی دیگر از

نقاط باستانی  فلات ایران نشان می‌دهد که از دیرباز رفت و آمد میان اقوام پیش از تاریخ ساکن این فلات برقرار بوده و بی‌تردید در اثر همین ارتباط خصوصیاتی از یک تمدن به تمدن دیگر منتقل شده

است. پیدایش برخی از اشیاء نظیر صدف در سیلک کاشان که

پس از آزمایش‌های دقیق  آن‌ها را از نوع صدف‌های خلیج فارس تشخیص داده‌اند و از طرفی بعضی سنگ‌های رنگین به ویژه سنگ‌های استان خراسان مانند لاجورد، دلیل محکمی است که ثابت می‌کند در

هزاره‌های پیش از میلاد انسان‌هایی بوده‌اند که جهت داد

و ستد و معاوضه اجناس، رنج سفر را بر خویش هموار می‌ساختند و صدها کیلومتر راه را روزها و شب‌ها…………………………..

 

۲-۴ بخش چهارم  :” نظریه‌های ارتباطی در تبلیغات “

۲-۴-۱ کاربرد فرآیند ارتباطات در تبلیغات

در بیشتر موارد در تبلیغات دست‌اندرکاران می‌کوشند بر مسأله‌هایی

در زمینه آگاهی‌های آنی، ایجاد تصویر در ذهن افراد یا بر مسأله‌های مورد نظر بازار مورد هدف تأکید کنند.

از آن جا که مخاطبان متفاوت هستند باید برنامه‌های ارتباطات به

گونه‌ای تهیه شود که مناسب بخش‌های ویژه‌ی بازار، گروه‌های خاص یا حتی افراد گردد.

باتوجه به ارتباطات دوسویه که رو به رشد است، تبلیغات نه تنها

باید این پرسش را مطرح کند که ما چگونه می‌توانیم به مخاطبان

خود دست یابیم؟ بلکه همچنین باید این پرسش را مطرح نماید

که ما چگونه می‌توانیم راه‌هایی را که مخاطبان بدان گونه به ما دسترسی پیدا می‌کنند، بیابیم؟

از این رو فرآیند ارتباطات باید با بررسی همه‌ی راه‌های دوطرفه

و بالقوه‌ای که پیش روی مخاطبان (جهانگردان بالقوه) وجود دارد و او می‌تواند بدان وسیله

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

به محصولات و خدمات دسترسی پیدا کند آغاز گردد. به

عنوان مثال کسی که در صدد مسافرت به یک مقصد جدید است، احتمالاً با دیگران صحبت

می‌کند، به تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی نگاه می‌کند، به آگهی‌های

رادیو گوش می‌دهد، به تابلوهای شهری، آگهی‌های درج شده

در روزنامه‌ها و مجله‌ها توجه می‌کند و به سایت‌های ویژه تبلیغاتی

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران 

جهانگردی مراجعه می‌نماید و سرانجام می‌کوشد با مراجعه به آژانس‌های

خدمات مسافرتی و جهانگردی مسافرت به مقاصد جدید را تجربه نماید.

کارگزاران و متخصصان تبلیغات باید اثر هر یک از سیستم‌های ارتباطی و تجارب مخاطبان

و مصرف‌کنندگان را در مراحلی مختلف بر فرآیند خرید خدمات و محصولات

مورد ارزیابی قرار دهند. درک این فرآیند به کارگزاران، متخصصان و عاملان

تبلیغات کمک می‌کند تا مخارج و اعتبارات مالی که برای سیستم

ارتباط تخصیص می‌دهند به شیوه‌ای کاراتر و اثربخش‌تر به مصرف برسانند.

کارگزاران تبلیغات برای اینکه ارتباط اثربخشی داشته باشند باید

با کارکرد سیستم ارتباطات آشنا شوند و آن را درک کنند. (فروزفر،۱، ۱۲۲)

۲-۴-۲انتظارات فرهنگی و درک:

“بگبی[۱] “در سال ۱۹۵۷ برای اولین بار طی پژوهشی تأثیر انتظارات فرهنگی

بر درک انسان‌ها از تصاویری که می‌بینند را به اثبات رساند. او ا ین

موضوع را مطرح نمود که اگر افراد تصاویر را از ابزاری که مانند عینک دو شیشه داشته

باشد ولی تصاویر متفاوتی را به هر چشم ارائه نماید مشاهده کنند

در ای صورت افراد هر دو تصویر را نمی‌بینند. اغلب یک تصویر را می‌بینند و دیگری را نمی‌بینند یا نخست یکی  و سپس دیگری را می‌بینند. او از این ابزار استفاده نمود تا اثر سابقه‌ی فرهنگی را بر درک انسان‌ها بیازماید.

شواهد حاصل از تحقیقات بگبی به خوبی آشکار کرد که انسان‌ها

گرایشی قوی برای دیدن صحنه‌هایی از فرهنگ خود دارند تا اینکه

صحنه‌هایی از یک فرهنگ ناآشنا را نگاه کنند.(سورین و تانکارد،۱، ۹۶-۹۵)

از این نظریه می‌توان به خوبی در زمینه‌ی تبلیغات گردشگری بهره برد. باتوجه به فرهنگ گردشگران،افکار و سابقه‌ی ذهنی آنان می‌توان پیام‌ها

تبلیغاتی را طرح‌ریزی نمود. بدیهی است که هرچقدر پیام‌های مستتر در تبلیغات گردشگری دارای تشابهات ذهنی و فرهنگی با فرهنگ و نگرش گردشگران باشند، در جلب توجه و جذب گردشگران موفقتر خواهند بود.

۲-۴-۳نظریه طرح ذهنی:

طرح ذهنی نظریه‌ای است که به شناسایی چگونگی پردازش

اطلاعات ناشی از ارتباط جمعی از سوی افراد کمک می‌کند. بنا به تعریف” گرابر[۲] “طرح

ذهنی یک ساختار شناختی است، مرکب از آگاهی سازمان یافته راجع به

وضعیت‌ها و افراد که از تجربه‌های قبلی متنزع شده است. از طرح ذهنی برای پردازش اطلاعات جدید و بازیافت اطلاعات ذخیره شده استفاده می‌شود.”

گرابر در سال ۱۹۸۸ در این مورد پژوهشی انجام داد. شواهد حاصل از

تحقیق وی نشان می‌دهد که افراد می‌کوشند اطلاعات یک گزارش خبری را که از

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

 

روزنامه یا رادیو و تلویزیون دریافت می‌کنند با استفاده از چند روش

متفاوت مرتب سازی با بعضی از طرح‌های ذهنی موجود هماهنگ نمایند. این روش‌ها عبارتند از:

۱ـ مرتب کردن مستقیم یک گزارش با یک طرح ذهنی

۲ـ پردازش از طریق استنتاج

۳ـ ادغام مکرر یک گزارش با چند طرح ذهنی

همچنین اگر اطلاعات با طرح ذهنی آنان انطباقی پیدا نمود،

ممکن است بخشی از اطلاعات یا نتایج آن در شکل طرح ذهنی

اصلاح شده‌ای ذخیره شود و اگر نتوان انطباقی پیدا نمود، محتمل است

اطلاعات بدون همانند سازی کنار گذاشته شود.(سورین و تانکارد،۱، ۱۰۸- ۱۰۷)

۲-۴-۴ فرآیندهای گزینشی:

این نظریه بیان می‌دارد که گاهی سه فرآیند در ارتباط جمعی نقش بازی می‌کنند:

۱ـ مواجهه گزینشی

۲ـ توجه گزینشی

۳ـ نگهداشت گزینشی

«مواجهه گزینشی» تمایل شخص است به این که خود را در معرض ارتباطاتی قرار دهد که با نگرش‌های

موجود وی سازگار است و از ارتباطاتی که با نگرش‌های وی سازگار نیست پرهیز نماید.

«توجه گزینشی» افراد اغلب به بخش‌هایی از پیام توجه می‌کنند که با نگرش‌ها، عقاید و رفتار ریشه‌دار آن‌ها هماهنگ است و از بخش‌هایی از پیام که برخلاف این نگرش‌ها عقاید و رفتارها است دوری می‌کنند.

و بالاخره افراد غالباً اطلاعاتی که تحت تأثیر خواست‌ها، نیازها، نگرش و دیگر عوامل روانی آن‌ها باشد را به یاد می‌آورند که آن را نگهداشت گزینشی می‌نامند.(همان منبع،۱۰۵-۱۰۴)

براساس این نظریه گردشگران بیشتر به اطلاعاتی که با نگرش‌ها، عقاید و نیازهای آن‌ها هماهنگ است توجه می‌کند و آنها را به یاد می‌آورند، در

حقیقیت در این جا توجه و نگهداشت گزینشی صورت می‌گیرد بنابراین در زمینه تبلیغات در گردشگری با بهره‌گیری از این نظریه، باید عقاید، باورها و

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

نیازهای گردشگران را به خوبی شناخت و اطلاعات ارائه شده را براساس این نگرش‌ها و عقاید استوار نمود.

بدین ترتیب می‌توان در جلب نظر گردشگران موفق بود حتی از این

طریق گردشگران مدت‌ها بعد از سفر نیز خاطره خوش سفر خود را به یاد خواهند آورد.

۲-۴-۵ اعتبار منبع:

یکی از متغیرها در موقعیت ارتباطی که ارتباط‌گر نوعاً تا اندازه‌ای بر آن کنترل دارد،

انتخاب منبع است. قضاوت درباره‌ی نمونه‌های متعدد در فعالیت‌های ارتباطی، این باور گسترده را به وجود می‌آورد که منبع درست

می‌تواند موجب افزایش اثر پیام شود. گزینش یک منبع مؤثر برای گفتگو

درباره‌ی خود یا سخن گفتن درباره‌ی یک کالا یا خدمات، اساساً شیوه‌ی تبلیغاتی تصدیق است.

“هاولند[۳]“و “ویس[۴]” در سال ۱۹۴۱ برای نخستین بار طی پژوهشی نشان دادند که اعتبار منبع روی دریافت پیام از سوی مخاطبان………………….

 


Bagby. 1

۲٫ Graber

۱٫ Hovland

۲٫Vic

……………….

سیستم RSS:

این سیستم به گردشگر اجازه می‌دهد تا از اخبار، وب‌لاگ ‌ها یا دیگر

اطلاعات لازم و مورد نیاز آگاهی یابد؛ بنابراین نیازی نیست تا شخص وب‌سایت خاصی را مطالعه و اطلاعات جدیدی کسب کند؛ زیرا RSS این شرایط را برای کاربر به‌وجود می‌آورد. خوانند‌گان RSS قادر خواهند بود تا اطلاعات لازم را از

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

کاربران اینترنتی کسب کنند و پیام مورد نیاز خود  را بدست آورند .سیستم RSS با حفظ زمان مورد نیاز کاربران، اطلاعات را برای آن‌ها ذخیره می‌کند و این اطلاعات برای استفاده‌ی همه‌ی کاربران در اینترنت توزیع می‌شود. بسیاری از RSSهای آزاد برروی اینترنت قرار دارند مانند فیدمون، نیوزگیتر و دو جو برروی وب‌سایت Google و Myyahoo.

وب لاگ :

وب‌لاگ ‌ها منابع اطلاعاتی بسیار مهمی برای گردشگری بین‌المللی

با هدف دریافت پیشنهادات و توصیه ‌های مورد نیاز برای سفر آن‌ها هستند.

علاوه‌بر این، وقتی تجربیات سفر یک فرد را از طریق وب‌لاگ می‌خوانید، تمایل به سفر مشابه و بازدید از همان مکان برای شما پدید می‌آید.

محتویات و بلاگ ‌ها براساس: ۱ـ جلب توجه کاربران اینترنتی ۲ـ ایجاد علاقه برای کاربران کنجکاو ۳ـ افزایش علاقمندی فرد برای بازدید از مقاصد گردشگری ۴ـ پرورش فعالیت و استعدادها (برای مثال: رزرو هتل یاسازماندهی سفر به یکی از مقاصد گردشگری) طبقه‌بندی می‌شود.( همان منبع )

۲-۶-۶ شبکه های تلویزیونی ماهواره ای

ماهواره های ارتباطی از محصولات پیشرفته بشری هستند که امکان

ارتباط نقاط مختلف جهان را تسریع می کنند وبه ما این امکان را می دهند تا تصاویر دورترین نقاط جهان را مستقیما مشاهده نماییم. این تکنولوژی جدید در زمینه های مختلف زمین شناسی، هواشناسی، نقشه برداری، گفتگوهای

تلفنی، پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی، ارتباطات کامپیوتری

و … به ما یاری می رساند. ماهواره ها وسیله ای هستند که

ابنای بشر را با وجود اختلاف در نژاد، زبان، فرهنگ، نوع حکومت و غیره از احوال واخبار یکدیگر آگاه می کنند. امروزه بسیاری از برنامه ها و فیلم هایی که از طریق تلویزیون

پخش و عرضه می شود به وسیله ماهواره ها ارسال شده اند

واین خود حکایت از سودمندی آن دارد. به وسیله ماهواره ها می توان در کوتاه ترین زمان

ممکن و بدون نیاز به طی مسافت به دورترین سرزمین جهان سفر کرد،

از اخلاق وعادات مردم آن سوی دنیا مطلع شد، از پدیده های علمی و تاریخی

سایر کشورها اطلاع حاصل کرد و… در اوایل دهه ۱۹۸۰ تصور وجود امکانات دریافت از ماهواره در خانه ها بسیار دشوار بود ولی از اواسط دهه فوق  این

امر در سراسر جهان محقق شد . پس از  پرتاب نخستین قمر مصنوعی به مدار زمین موسوم به “اسپوتنیک”[۱] در چهارم اکتبر۱۹۵۷ توسط اتحاد جماهیر

شوروی زمینه عصر جدیدی در تکنیک های ارتباطی به وجودآمد تا تلاش های بعدی برای پرتاب ماهواره های ارتباطی واقعی انجام پذیرد. به طوری که

آمریکایی ها بعدها توانستند از ماهواره” تله استار”[۲] برای پخش جریان بازی های المپیک جهانی ۱۹۶۴ توکیو از طریق شبکه های تلویزیونی کمک

بگیرند. (ناجی،

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

۱) تلویزیون بیش از هر صنعت دیگری با ارتباطات ماهواره ای درگیر است .

در حال حاضر صنعت بسیار بزرگی در خدمت تولید، فروش و ارائه خدمات مربوط به تلویزیون های ماهواره ای است. با پیدایش “تلویزیون جهانی”[۳] نقش تلویزیون به عنوان همراهی ناگزیر و عضوی از خانواده های جامعه مدرن عمق و

گسترش بیشتری یافته است. تلویزیون جهانی مخاطبان را وامی دارد تا عادت های اجتماعی خود را در امتداد حضور این رسانه در خانواده تنظیم

کنند.تلویزیون وجوه کاربردی متنوع و متعددی دارد که می تواند به

مثابه ابزاری کارآمد انسان معاصر را در رویایی با موقعیت های دشوار فردی و اجتماعی یاری دهد.(رسولی،)

تلویزیون با فرآیندهای جامعه پذیری هوشیاری اجتماعی درهم آمیخته درکنار سرگرم سازی و پرکردن اوقات

فراغت به آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و شناخت در افراد نیز می پردازد.

ماهواره های مستقیم تلویزیونی در میان وسایل ارتباطی از اهمیت

و رشد ویژه ای برخوردار هستند که نتیجه ابزارهای جدید توزیع، جهانی شدن صنایع

رسانه ای و افزایش ظرفیت ارتباطات جهانی تصاویر و موسیقی است.(مک کوایل، ،۹۳)در نتیجه امروزه تلویزیون جهانی با تاثیرات عمیق، گسترده و

سریع نسبت به رسانه های سنتی پیشین به یکی از ابزارهای مهم تبلیغات در عرصه بین الملل و جهان تبدیل شده است. امروزه پیام های بازرگانی

شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به همراه سایر برنامه هایی که از سوی شبکه های مذکور ارائه می شود در جای جای فضای عمومی و تعاملی تمام

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

ملل جهان حاضر است و آماده دریافت و استفاده پیامگیرانی است که از حق و قدرتی به نام انتخاب برخوردارند.

۲-۶-۷ ابزار تبلیغات گردشگری

بدیهی است پیام‌های تبلیغاتی در صنعت گردشگری باید از طریق کانالها

یا ابزار خاصی معرفی شوند. انتخاب کانال خاص در این حوزه برای تأثیرگذاری

و دستیابی به اهداف توسعه‌ی گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است.

در زیر به معرفی هر یک از ابزارهای تبلیغاتی که برای جذب گردشگر خارجی استفاده می‌شود می‌پردازیم.

۲-۶-۷-۱ ابزارهای اصلی تبلیغات

 1. روابط عمومی
 2. کتاب کشورشناسی
 3. کتابچه راهنمایا بروشور اطلاع‌رسانی و نقشه توریستی
 4. پوستر و تابلوهای تبلیغاتی
 5. نوار ویدیویی شامل: جاذبه‌های کشور، سی‌دی اطلاع‌رسانی و بانک اطلاعات جهانگردی
 6. سایت اینترنت و E-mail اطلاع‌رسانی جهانگردی
 7. وسایل ارتباط جمعی
 8. بولتن خبری جهانگردی
 9. پست مستقیم
۲-۶-۷-۲ ابزارهای فرعی تبلیغاتی و بازاریابی جهانگردی:
 • سفرهای آشناسازی برای خبرنگاران خارجی
 • سفرهای آشناسازی آژانس‌داران مسافرتی کشورهای مقصد
 • سفرهای آشناسازی جهانگردی و نویسندگان خارجی
 • حضور در نمایشگاه‌های جهانگردی کشورهای مقصد
 • برپایی فستیوال‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و جهانگردی کشورهای مقصد
 • استفاده از چهره‌های معروف هنری یا ورزشی
 • داشتن دفاتر و مراکز اطلاع‌رسانی در کشورهای مقصد
 • بهره‌برداری از همکاری مراکز فرهنگی ایرانیان خارج از کشور(طالع ماسوله، )

۲-۷بخش هفتم: پیشینه پژوهش

پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان ” مطالعه آثار بهبود سیستم اطلاعات جهانگردی بر میزان جذب توریست”، در سال توسط محسن حبیبی

دباغ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران  ارائه شده است که هدف آن شناخت دقیق تکنولوژی، اطلاعات و صنعت جهانگردی، توصیف رابطه آن ها وهمچنین مشخص نمودن کارآیی سیستم اطلاعات جهانگردی موجود در کشور نسبت به سیستم هایی که در کشورهای پیشرو صنعت جهانگردی فعالیت داشته اند بوده است.

تحقیق با ارائه فرضیه ای به این نتیجه رسیده است که سیستم

های اطلاعات جهانگردی که قبل از سا در نیمی از موسسات ارائه کننده خدمات جهانگردی موجود بوده است، در بازاریابی صنعت جهانگردی نقش اساسی داشته است.

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1817
بررسی تأثير تبليغات گردشگری ایران و ميزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ايران

قیمت : تومان129,500