فروشگاه

توضیحات

تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی انجام گردید.

جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده

که باروش نمونه گیری در دسترس ۷۶ نفر انتخاب شده اند

در دو گروه ۴۴ نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و۳۲ نفر

مادران شاغل داشتند به  پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) پاسخ دادند.

این  پژوهش دو فرضیه داشت که ،پس از تحلیل داده ها نتایج زیر را نشان داده است.

تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اشتغال مادران وسازگاری اجتماعی

پسران در سطح معنی دار ۰۵/۰ رد گردیده و ۲۷۷/۰= t بدست آمده حاکی از عدم وجود رابطه می باشد.

فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین چه کسانی

 وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار ۰۵/۰ ونتایج

تحلیل ANOVA رد گردیده وحاکی از عدم وجود رابطه می باشد یعنی،اشتغال مادران،تأثیر در سازگاری اجتماعی فرزندان پسر ندارد.

۶۴ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران
تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

 

سازگاری اجتماعی نوجوانان

روسو در قرن ۱۷ مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه داد وعنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند،ولی

تحت تأثیر قیود اجتماعی قرار گرفته اند. وی معتقد بود که کودک به طور ذاتی

کارشگر فعالی است که تونائیهای بی شماری دارد واگر

بزرگسالان زیاد دخالت نکنندتوانائیهایش شکوفا خواهد شد.(دبس، ۱).

 نظرات افرادی مانند فروید،دیوئی وتغییرات اجتماعی حاصل شده در قرن حاضر تربیت کودک را دوباره مطرح کرد.

بطور خلاصه برخی از دانشمندان معتقدند کودک، موجودی گیرنده

تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

ودارای مغز انفعالی است که صرفاً به عوامل محیطی

مانند تشویق وتنبیه پاسخ داده ورفتارش را بدینسال

پایه گذاری می کند برخی دیگر تصور می کنند که رشد ونمو کودک در اثر یادگیری فعالانه او با محیط است وبه واسطه ابتکار وفعالیت

وکسب تجارت شکل می گیرد امروزه ما شاهد آن هستیم که مهمترین

اهمیت را برای کودکان قائل هستند دانشمندان گوناگون مطالعات گسترده ای

در مورد نحوه رشد وپرورش کودکان دنبال می کنند

اغلب متخصصین دوران کودکی وبه ویژه از تولد تا ۶-۵ سالگی را دوران پی ریزی شخصیت واساس مهمی

برای رفتارهای آتی فرد می توانند آنان معتقدند شخصیت پدر ومادر

وکیفیت آنان، بیش از هر عامل دیگری در تربیت وتکوین شخصیت طفل اثر گذار می

باشد. والدین اولین کسانی هستند که در آئینه وضمیر

حساس کودک نقش می بندند البته افراد دیگری به غیر از پدر ومادر در شکل گیری عادات

ورفتارهای کودک مؤثر هستند ولی کیفیت این تأثیر گذاری نسبت به والدین به خصوص ما در دوران اولیه زندگی ضعیف می باشد.

تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

تربیتی ونیز بی اطلاعی والدین از تأثیر رفتار خود، عوامل مؤثری هستند که در سرنوشت آتی کودک سازگاریها وناسازگاریها، خوشبختی یا بد بختی او مؤثر هستند(قاسمی ) همه ما می دانیم

که در میان همه پستانداران، نوزاد آدمی ناتوان ترین آنهاست

وبه طولانی ترین دوره رشد نیاز دارد تا بتواند به کلیه فعالیتها

یادگیری واکنش متقابل را از سربگذارند(اتکینسون، ۱).

اما پژوهشهایی که برروی نفرادان صورت گرفته،به طور فزاینده ای حاکی از آن است

که چنین تأثیری جنبه متقابل دارد. یعنی رفتار  نوزاد نیز پاسخهای والدین را شکل می دهد. برای مثال نوزادی که با قرار گرفتن در آغوش مادر آرام می

ماسن وهمکاران(۱۹۹۰) معتقدند بر طبق نظر بالبی نتیجه عمده کنش متقابل

بین مادر وفرزند، به وجود آمدن نوعی وابستگی عاطفی است این ارتباط عاطفی

سبب می شود که کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد به خصوص هنگامی که احساس ترس وناامنی می کند، این وابستگی به مادر، نتایج طولانی خواهد داشت این نتایج عبارت است از :

فراهم آمدن سرمایه از امنیت عاطفی برای کودک وپی ریزی

شالوده رابطه بعدی کودک با والدین اش ونیز نفوذی که آنها بعداً می توانند در اوداشته باشند.

تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

–     هر چند کودک انسان ظاهراً تمایلی فطری برای

در اغلب خانواده ها تاثیر مادران در خلق و خوی کودکان بیشتر از پدران است. البته دلیل این امر شاید ناشی از آن باشد که قسمت اعظم مسئولیت پرورش فرزند به مادر محول می شود این تاثیر مادری در صورتی که به حد افراد نباشد هیچ گونه اثر سویی برشخصیت کودکان به جا نمی گذارد (راجرز، . ).

–     کارکرد زنان در خارج از خانه همانند دیگر پدیده های اجتماعی اززمان به زمان دیگر متحول

می شود و این تحول و تغییرات ناشی از آن می تواند مورد مطالعه قرار گیرد (جار اللهی ۱).

–     از دیدگاه روان شناسی، اشتغال زن،  اولین اثرش تغییر در نحوه اجتماعی و تعاون با انسان هاست که می تواند روی خود پنداری آنها و همچنین موفقیت ایشان در امور مربوط به خانه  فرزندان تاثیر بگذارد. از طرفی تثیرات مثبت آن در رابطه با پیشرفت و توسعه اجتماعی است مثل کنترل موالید،

جلوگیری از فرهنگ مصرف گرایی و رشد فرهنگی و اجتماعی، از طرفی، تاثیرات منفی به علت قبول بر مسئولیت بیشتر ، عدم تخصیص وقت کافی برای

کودکان، ارتباطات کوتاه جنبی با همسر و فرزندان و پرخاشگری نسبت به کودکان می تواند از علل و عوامل  شروع بحث های خانوادگی و در نتیجه ایجاد ناسازگاری بین زوجین و دیگر اعضای خانواده شود ( موئل، مترجم رضوی ۱).

تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

 تعاملات درون سیستم خانواده متقابل  هستند و این تعاملات برای همسازی و انطباق با یکدیگر هستند .

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

1 نقد وبررسی برای تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

  1. عزیزی

    تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

افزودن نقد و بررسی

تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

1 نقد و بررسی

تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران پایان نامه مقاله پروژه

قیمت : تومان129,800