فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب  در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

چکیده:

 هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستا شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان

شده این است که بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که ۸۰

نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون اضطراب کتل و سبکهای دلبستگی

بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه از روش آماری ضریب هم

بستگی پیرسون استفاده گردیده و چون t حامل ۲۷۳/۱ از اعتبار جهت پایایی ضریب هم بستگی از t جدول ۶۷۶/۲ در سطح معنی داری ۵% کوچکتر

است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته و بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود ندارد.

۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب  در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان
بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب  در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

 

 

 بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب  در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

بیان مسأله:

ما انسانها در کودکی از بابت تأمین نیازهای اولیه و داشتن امنیت روانی و مادی کافی وابستگی

زیادی به نزدیکان خود داریم.اگر با وجود این نزدیکان ما مانند پدر و مادرمان (بجای محیط امن و راحت) باعث ایجاد محیط پر از فشار و تنش و نگرانی و ترسهای خفقان آور شوند ( بدلیل عدم شکل گیری

واکنشهای دفاعی در کودکان) این امر باعث شکل گیری خشم و عصبانیت زیاد در ما می شود، همچنین تعرضات جنسی که از سوی نزدیکان به کودک

می شود نقش بسیار مهمی در شکل گیری چنین تعارضی در وی می شود.گر چه فردی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی است در صورت از بین رفتن

رابطه، احساس «بد بودن» نمی کند اما کسانی که این سبک دلبستگی را دارند، بهای سنگینی پرداخت می کنند، چرا که از روابط شان هرگز لذت نمی برند، سبکهای دوست داشتن و دلبستگی که افراد در روابط خود به کار می گیرند بستگی به زمینه های فرهنگی و الویت های فردی و تفاوت های جنسیتی آنها دارند.( محمدی، )

سئوال مسأله:

آیا بین سبکهای دلبستگی و اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسأله اساسی در این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی به خصوص اضطراب است.برای دست یابی به این هدف

سئوالهای مطرح شده و متغیرهای ذکر شده و تعاریف میان متغیرها ارائه شده است ابتدا مفهوم کلی هویت و پایه های نظریه آن با توجه به دیدگاههای

اریکسون و مارسیا مطرح و حالات را پایگاههای هویتی چهارگانه مارسیا که عبارتند از اضطراب آشفته و اضطراب زودرس، اضطراب تعلیق و حالت اضطراب

پیشرفت و هم چنین عوامل تأثیر گذار بر اضطراب مورد بررسی قرار گرفته است پس مفهوم دلبستگی و پایه های نظری آن و سبک های دلبستگی در

چرخه زندگی و کنش آنها با توجه به نظریه روان تحلیل گری فروید و دیدگاههای وینی کات مورد بررسی قرار گرفته است و هم چنین در مورد تفاوتهای

فردی در دلبستگی و تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده، است که اهمیت این موضوع در رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در محیط خانواده و نهادهای خانواده و نهادهای آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب  در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

اهداف تحقیق:

هدف تحقیق در تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین نوجوانان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است و اینکه آیا بین سبکهای دلبستگی و اضطراب رابطه وجود دارد آیا پیوند عاطفی عمیقی که افراد دیگر در زندگی برقرار می کنند می تواند در کاهش یا افزایش اضطراب تأثیر داشته باشد، آیا احساس شعف و نشاط می توان دلبستگی را بیشتر کند یا نه؟

فرضیه تحقیق:

بین سبکهای دلبستگی و اضطراب رابطه وجود دارد.

متغیرهای تحقیق:

سبکهای دلبستگی = متغیر وابسته

اضطراب : متغیر مستقل

تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم

سبکهای دلبستگی : عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص

در زندگی خود برقرار می کنیم طوری که باعث می شود وقتی با آنها تعامل

می کنیم ، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم.احساس آرامش کنیم و در آخر عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون سبکهای دلبستگی بدست آورده اند.

اضطراب: عبارتند از ناکامی و احساس نارضایتی در بین افراد و ایجاد ترس

و دلهره و تشویش و لرزش در بین اعضای بدن و احساس ناکامی در

رسیدن به هدفی در زندگی و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون اضطراب کتل بدست آورده است.

 

فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق

 

فهرست:

تأثیر پذیری روان بر شیوه دلبستگی

نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

شیوه های دلبستگی

رابطه احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

“اضطراب دلبستگی” چیست؟

کردار شناختی دلبستگی

نظریات فروید در مورد دلبستگی

مراحل دلبستگی

مراحب دلبستگی

آشنایی با اضطراب

علائم اضطراب

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پایان نامه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

ن

1 نقد وبررسی برای بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

  1. سپهری

    پایان نامه عالی بود مرسی

افزودن نقد و بررسی

بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

1 نقد و بررسی

 

 بررسی رابطه بين سبكهای دلبستگی و اضطراب  در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان

قیمت : تومان99,900