فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

در تحقیق حاضر که با عنوان “بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای”

انجام پذیرفته است، دو متغیر، مد نظر بوده اند:

۱)   روشهای منتخب بازاریابی (متغیر مستقل)،

۲)   میزان فروش خدمات بیمه ای (متغیر وابسته)

 که سعی شده است در ضمن تحقیق، رابطه همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تبیین گردد.

((سایر عوامل)u، روشهای منتخب بازاریابی) f = میزان فروش خدمات بیمه ای.

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

قلمرو تحقیق

الف) مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا را دربرمی گیرد.

ب) موضوعی: در بازاریابی روشهای نظیر: پیشبرد، کالا(محصول)، قیمت و مکان وجود دارد.

تحقیق حاضر تدثیر دو روش از روشهای فوق (یعنی قیمت و

حق بیمه) البته این رساله وارد بحث قیمت گذاری و تئوریهای مربوط نمی شود

و تنها به بررسی تأثیر قیمت با حق بیمه در میزان فروش بیمه عمر می

پردازد و پیشبرد را در میزان فروش خدمات بیمه ای بررسی می نماید.

شایان ذکر است که در روش پیشبرد آنچه مدنظر قرار گرفته،

آگهی های تجاری بوده است. ضمناً نوع بیمه مورد بررسی ـ به دلیل وسعت حجم کار ـ صرفاً بیمه عمر می باشد.

۸۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای
بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

 

 

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

 

فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی می باشد که توسط سه فرضیه جزئی به آزمون گذاشته شده است.

فرضیه اصلی: بین روشـهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه ای رابطه معنی دارای وجود دارد.

 

فرضیه های جزئی:

۱)   “ابزار ارتباط جمعی حامل آگهی های تجاری در افزایش فروش بیمه عمر مؤثر است.”

۲)   “افزایش حق بیمه عمر، باعث کاهش میزان فروش آن می شود.”

۳)   “محتوای آموزشی آگهی های تجاری در میزان فروش بیمه عمر مؤثر است.”

استفاده کنندگان از تحقیق:

پیش بینی می شود افرادی که می توانند از تحقیق حاضر استفاده کنند به قرار ذیل باشند:

الف) شرکتهای بیمه.

ب) پژوهشگران و دانشجویان.

پ) اقشار آسیب پذیر جامعه خصوصاً، و سایر اقشار عموماً.

ت) سازمانهای خیریه، از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره).

ث) و سایر علاقمندان.

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

محدودیت های تحقیق

این پایان نامه با وجود محدودیتهایی که به برخی از آنها اشاره

خواهد شد، تهیه و تدوین شده است:

اولین و مهمترین محدودیت، عدم وجود آمار و اطلاعات مدون و همگن مورد نیاز بود،

که بدین ترتیب، محقق مجبور شده با مراجعات مکرر از مسئولین

امر اجازه بگیرد

تا پرونده ها را مستقیماً بررسی، و آمارهای لازم را استخراج نماید.

حتی در

بعضی موارد، آمار و ارقام بدست آمده را دراختیار شرکتها قرار داده

و اهمیت آنها را در تصمیم گیری‌ها گوشزد می کرده است.

دومین محدودیت، برخوردهای بسیار متفاوت مسئولین بود بطوریکه بعضی

از آنها با محقق جهت جمع آوری آمار و ارقام همکاری نکرده

و از آن کار ممانعت بعمل می آوردند.

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

سومین محدودیت، تعویض برخی از مسئولین در خلال انجام تحقیق را

می توان محدودیتی دیگر دانست. برای هر مسئولی که پس

از مسئول قبلی، متصدی امور می شد لازم بود تا تمامی

ماجرا از اول شرح داده شود، تا شاید راضی شده و اجازه جمع آوری اطلاعات لازمه را به مح

قق بدهد.

چهارمین محدودیت، قدیمی بوده غالب منابع مرتبط فارسی بود که برای

جبران این امر، محقق مجبور به استفاده گسترده از کتابهای لاتین شد.

بکر بودن موضوع تحقیق، پنجمین محدودیتی بود که خودنمایی می کرد.

کثرت متغیرهای کیفی و مشکلات خاص کمی کردن آنها، ششمین محدودیت تحقیق بود.

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

محدودیتهای مالی(هزینه های فراوان کپی، تکثیر، ایاب و ذهاب، استفاده از کامپیوتر جهت انجام محاسبات و …)، هفتمین محدودیت تحقیق بوده است که اهمیت زیادی داشت.

تعریف بیمه[۱]

برای واژه بیمه تعاریف متعددی ارائه گردیده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

((بیمه ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است،

اینطور که برای شخص یا مال، مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می دهد.))[۲] ضمناً مرحوم دهخدا واژه بیمه را برگرفته از زبان هندی می دانند.((بیمه یعنی اطمینان در مقابل مخاطره ای که محتمل الوقوع باشد.))[۳]

((بیمه عملی است که از اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعق کنند تا در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت برآیند.))[۴] مرحوم معین معنای

لغوی بیمه را ضمانت دانسته ، ضمناً بیمه گر، بیمه گزار، بیمه کردن ـ که تعاریف آنها خواهد آمد ـ را از مشتقات بیمه به حساب می آورد.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص در کتاب “مسئله ربا به ضمیمه بیمه” گفته اند:

… در رساله آقای دکتر جباری آمده است که کلمه بیمه که یک لغت فارسی است،

مفهوم اصلی فرهنگی این لفظ را درست نمی رساند ولی کلمه عربی آن یعنی تأمین، این مفهوم را به خوبی می رساند. تأمین یعنی امنیت دادن. شاید در فارسی هم که بیمه گفته اند به اعتبار این است که نفی بیم می کند و بیمه رفع کننده بیم.”[۵]

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

دکتر ایزدپناه، تعریف فرهنگستان ایران را از بیمه اینگونه بیان میکنند:

“عملی است که اشخاص با پرداخت پول، مسئولیت کالا یا سرمایه

یا جان خود را به عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان، باید مقدار زیان را بپردازد.”[۶]

آقای عرفانی، دیدگاه مرحوم جهانشاهی نسبت به بیمه را چنین بیان میکند: “…

بیمه را یک لغت خالص فارسی می داند که از هیچ زبانی وارد نشده

است و ریشه آن نیز به احتمالی بیم به معنای ترس می باشد: زیرا عنصر اولی و اصلی،

ترس از خطر است و از ترکیب اصطلاح روسی استراخ((ctpax))

که به معنای ترس است و همچنین کلمه استرواخانه ((ctpaxo ha bue))

که در زبان روسی به معنای عقد بیمه می باشد را شاهد آورده است.”[۷]

“بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف بنام بیمه گر با متشکل کردن

گروهی از افراد به نام بیمه گذار، در یک سازمان منظم به نام موسسه

بیمه تعهد می کند در ازای وجه یا وجوهی به نام حق بیمه که هر یک

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

از افراد گروه به موسسه مذکور می پردازد در صورت وقوع حادثه معینی

برای هر یک از آنها خسارت وارده را جبران نماید و یا وجه معینی بپردازد.”[۸]

“در زبان لاتین کلمه “سکوروس”[۹] برای کلمه بیمه به کار رفته است

که به معنای اطمینان می باشد. در زبان فرانسوی کلمه “آسورانس”[۱۰] به

عقد بیمه اطلاق می شـود که به معنای اطمینان است و در زبان انگلیسی از واژه های ((Assurance)) ((Insurance)) برای بیان عقـد بیمه استفاده

می شود. هر دو واژه ریشه لاتین ((سکورس)) را دارند.”

ماده یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بیمه را چنین تعریف کرده است:

“بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وج

 


 

 

فصل دوم
جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر بدلیل محدودیت های مالی ـ از سوی محقق ـ و همچنین محدودیت اداری، فرهنگی و … محیطهای مختلف؛ اساتید، کارمندان

و کارگران دانشگاه امام صادق(ع) در نظر گرفته شده است. علت انتخاب جامعه ای بدین صورت، این بوده که نظراتی از افرادی در سطوح مختلف درآمدی،

تحصیلاتی، اجتماعی گردآوری و با هم مقایسه گردد. بدین ترتیب ضعفهای تبلیغاتی

و کارکردی شرکتها از دید این گروهها مشخص شده

و مهمترین و اولین قدم در راه نیل به اهداف شرکتهای بیمه برداشته می شود.

مرحله بعدی، انتخاب روشی مناسب جهت نمونه گیری از چنین جامعه ای بود

برای اینکه نتایج حاصله از تحقیق، قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد، از

روش نمونه‌گیری طبقه ای استفاده کردم. یعنی اینکه یک نمونه گیری کلی

از جامعه ای با تعداد ۲۵۰ نفر ـ بدون لحاظ اختلافات فاحش سطوح افراد آن

جامعه بعمل نیامد. بلکه در ابتدا افرادی که با هم سنخیتی داشتند،

در طبقاتی جداگانه قرار گرفته و سپس با لحاظ نمودن طبقات موجود

در جامعه مورد نظر ـ سه طبقه ـ برای هر طبقه به روش نمونه‌گیری تصادفی، نمونه ای انتخاب گردید.

پرسشنامه

پرسشنامه را در مرحله اول، طوری طراحی کردم که با آن بتوانم از نظرات

نمونه آماری در زمینه های نوع ابزار ارتباط جمعی جهت رساندن پیام تبلیغاتی

توزیع مقدماتی پرسشنامه

پرسشنامه را قبل از توزیع اصلی و نهایی، جهت اطمینان از القای معنای واحد در ذهن طرح محقق و مخاطب بصورت آزمایشی بین تعدادی از افراد (۱۰ نفر) سه طبقه اساتید، کارکنان و کارمندان توزیع نمودم.

از توزیع مقدماتی پرسشنامه و نظرخواهی که از دوستان بصورت مصاحبه

شفاهی نمودم، پیشنهادات ارزنده ای در مودر هر یک از سؤالات بدست آمد. این پیشنهادات بطور کلی راهگشای طراحی نهایی پرسشنامه واقع شد.

در خلال این نظرات، توجه بنده به سؤالات ضعیف، قوی و مبهم پرسشنامه جلب گردید. در طراحی مجدد پرسشنامه، سؤالات ضعیف حذف، ابهام سؤالات مبهم برطرف و سؤالاتی چند به پرسشنامه اضافه گردید.

 

فصل سوم
 

“نوع ابزار ارتباط جمعی حاصل آگهی های تجاری در افزایش فروش بیمه عمر مؤثر است.”

جهت آزمون این فرضیه ارتباط میان مبالغ هزینه شده جهت تبلیغ بوسیله تلویزیون،

رادیو، روزنامه مجله و سایر وسایل تبلیغاتی به تفکیک و از سال ۶۰ تا ۷۲ با میزان حق بیمه عمر دریافتی بازار بیمه کشور بررسی شد.

نتایج این بررسی نشانگر این واقعیت است که استفاده از وسایل تبلیغاتی

مختلف به یک اندازه با میزان فروش بیمه عمر مرتبط نبوده و می توان

گفت که تلویزیون بیش از همه وسایل با فروش بیمه عمر مرتبط است.

رادیو، روزنامه، سایر وسایل تبلیغاتی و مجله در مراحل بعدی اهمیت قرار دارند. شرکتها می بایست ه…………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

1 نقد وبررسی برای بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

  1. زهرا

    پایان نامه بازاریابی بیمه ای عالی بود

افزودن نقد و بررسی

بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

1 نقد و بررسی
بررسی رابطه بین روشهای منتخب بازاريابی و ميزان فروش خدمات بيمه‌ای

قیمت : تومان128,000