فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

در جامعه ایران نیز همچنانکه داده های تجربی نشان داده است ، همه اقشار جامعه

، اعم از پیر و جوان همچنان به باورهای مذهبی خود معتقد هستند و عاملی که از همه بیشتر می تواند بر این باورهای مذهبی تأثیر داشته باشد نقش

تلویزیون و رسانه ها در این امر است. در ایران معمولاً اعضای خانواده با هم به تماشای تلویزیون می پردازند و تلویزیون همواره با این معضل روبرو بوده

است که چگونه می توان ارزشهای فرهنگ سنتی را با رسانه های مدرن معاصر ترکیب کرد تا هم جذابیت آنها محفوظ بماند و هم اثر جاذبه خود را از دست ندهد.

موضوع بحث این تحقیق بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان است

به بررسی میزان باورهای مذهبی مخاطبان و تأثیر تأتر تلویزیون بر آن می پردازیم.

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

 

طی سالهای اخیر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشورهای اسلامی و از جمله ایران دگرگون و تا حدی مدرن شده است.

با وجود این، مسلمانان هنوز برای محترم داشتن دستورهای خداوند و آموزه های قرآن اهمیت زیادی قائل هستند. مسلمانان نشان

داده اند که تا حد زیادی توانسته اند انگیزه های دینی خود را در دنیای مدرن حفظ کنند . دنیایی که مشاهده گسترش روز افزون مطالعات رسانه ای و

تأثیریافته های آن در عرصه های متفاوت زندگی بشر از جمله اعتقادات و باورها است و اگر نگوئیم که سرنوشت جوامع انسانی و افکار عمومی یکسره در

اختیار نگاههای عظیم خبررسانی و اطلاع رسانی است ، دست کم باید بپذیریم که متولیان

رسانه های گوناگون توانسته اند تا حد زیادی واقعیات را

آنگونه که همسو با منافع و اهداف آنان است نمایش دهند.

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

امروزه امکان استفاده جهانی از رسانه ها باعث شده است که مخاطب بنا به دلایل شخصی

و اجتماعی به سوی استفاده از رسانه ای خاص گرایش یابد و انگیزه اصلی وی که دستیابی به رضایت شخصی ناشی از انتخاب رسانه و   بهره گیری از

آن است ، جایگزین ارتباط یکسویه سابق شود. بر این اساس ، سلیقه و انتخاب مصرف کننده رسانه در تنظیم محتوای پیام ها اثر می گذارد.

(سعیدیان- ایما- نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران)

آگاهی از انگیزه ها و انتظارات بینندگان و مخاطبان برنامه ها ، عامل مهمی در موفقیت سیاستگذاران و برنامه ریزان تلویزیون در زمینه کسب رضایت مخاطبان است.

۸۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان
بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

 

بنابراین با توجه به تأثیر روزافزون رسانه های رقیب در القای ارزش ها و افکار جدید و تغییر نگرش و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان و همچنین تعدد و تنوع شبکه های تلویزیونی ، برنامه سازی و برنامه ریزی جهت تقویت نگرش ها و باورها و بررسی رابطه تماشای تلویزیون با

باورهای مذهبی مخاطبان امری است ضروری که خود مستلزم آگاهی از ارتباط میان میزان تماشای برنامه های تلویزیون و نوع برنامه های منتخب از سوی مخاطبان با باورهای مذهبی مخاطبان است.

براین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان باورهای مذهبی

مخاطبان با میزان ساعات تماشا و نوع برنامه های منتخب آنان پرداخته ایم.

اهمیت تحقیق :

با گسترش ارتباطات در سطح جهان و نزدیک شدن فرهنگ هابه یکدیگر ، نوعی همرنگی و همزیستی در نگرش و باورهای مذهبی و سیاسی افراد به چشم می خورد و این امر حتی در جامعه اسلامی ما به ویژه در میان جوانان به نحو چشمگیری ملاحظه می شود.

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

امروز تحقیقات انجام گرفته حاکی از تغییر ساخت نگرش و باورهای مذهبی مخاطبان جامعه و تمایل بیشتر آنان به استفاده از رسانه های غیررسمی است که مستقیماً سنگر مذهب را مورد تهاجم خویش قرار داده اند.

در چنین اوضاعی توجه جدی به برنامه های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران جهت شناخت سلیقه ها و تقویت نگرشها و باورهای دینی مخاطبان حائز اهمیت است.

تلویزیون به عنوان وسیله اثر بخش در گسترش اسلام و انتقال فرهنگ ، به خوبی در قانون اساسی مورد تأکید قرار نگرفته است، از این رو هر گونه تولید و برنامه سازی تلویزیونی مستلزم رعایت اصول دینی و اخلاقی است. از این نظر تلویزیون در ایران منحصر به فرد است .

زیرا که این رسانه از یک سو می کوشد تا با الزامات تکنولوژیک سازمانی و برنامه

سازی کنار آید و از سوی دیگر مسئولیت تطابق برنامه ها و  قالب های برنامه ریزی را با موازین اخلاقی برعهده گیرد.

(مولانا- حمید- ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد” – انتشارات سروش ،        سال بیست و دوم – شماره ۱۰۲۶)

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

ضرورت تحقیق :

با هجوم روز افزون رسانه های رقیب و شبکه فارسی زبان خارج از کشور و کوشش آنها در القای ارزش ها و افکار جدید و تغییر نگرشها و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان ، شناخت سلایق و نوع برنامه

مورد انتخابی آنها و همچنین ساعات تماشای تلویزیون از سوی آنها برای برنامه ریزی در جهت برنامه های مطلوب ضرورت این تحقیق را مشخص می کند.

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

اهداف تحقیق :

هدف کمی تحقیق، عبارت است از دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه

بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با کمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای برنامه ها.

اهداف جزئی شامل وجود تفاوت در خصوص متغیر مؤلفه باورهای مذهبی با توجه به متغیرهای جنس ، سن و تحصیلات و درآمد و … مخاطبان است.

سؤالات تحقیق :

–     مفهوم باورهای مذهبی چیست ؟

–     مفهوم برنامه های تلویزیونی چیست ؟

–     وضع موجود نظام باورهای مذهبی مردم چگونه است ؟

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

فرضیـات :

–     به نظر می رسد بین ساعات تماشای برنامه های تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان رابطه وجود دارد.

–     به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و نوع برنامه ای که انتخاب
می کنند رابطه وجود دارد.

–     به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و هدف آنان از تماشای برنامه های تلویزیون رابطه وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

«مقدمه»

باورها به صورت طیف گسترده ای بنیان رفتار و حرکات انسانی را تشکیل می دهند،  منظومه باورهای انسان که هنوز به صورت کامل شناخته نشده اند

توسط ” میلتون روکیج” مورد بحث و علاقه قرار گرفته و در این بین ۵ دسته باور مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته اند که از باورهای عینی و مرکزی شروع

(نوع A) و تا باورهای بدون عواقب نوع(E   ) ادامه دارد که بر حسب نوع از بار اهمیتی گوناگون برخوردارند، تغییر در باورهای انسان دارای فرآیند خاصی است که مشخص می شود چه میزان چالش لازم است که بتوان ……………….

ا در یکی از تقسیم بندی های باوری دچار تزلزل یا تغییر کرد، ” به طور کمی

یک باور (اعتقاد) هر جمله ساده اخباری است که می توان از آنچه فرد می گوید یا انجام می دهد آن را استنباط کرد و می توان به راحتی با عبارت ” من اعقاد دارم که … ” بیان نمود.

بنابراین ، باورها ، تمام اعتقادات و آمادگی های ذهنی قبلی برای عمل هستند

و هر اعتقاد دارای ۳ جزء شناختی ، احساسی و رفتاری است.

باورها و ارزشها به فرهنگ کمی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. در واقع باورها

و ارزشهای هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی- فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند.

چرا که خصیصه انسان داشتن نظامی از باورها و ارزشها است.

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

مفهوم باورهای مذهبی :

باور دینی اعتقادی است که فرد یا گروهی در مورد موضوعات دینی دارا هستند به طوریکه این عقاید بر قضاوت های ارزشی یا استدلال و دلایل منطقی متکی است.

(گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران – ۷۹)

 

مفهوم برنامه های تلویزیون :

تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکس های متحرک و صدا از یک فاصله دور می باشد. این لغت به تمام بخش های تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و پخش آن اشاره می کند.

کلمه تلویزیون یک کلمه دو قسمتی است که از زبان یونانی و لاتین می آید. تل در یونانی به معنای دور در حالیکه ویزیون که از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد.

منظور از برنامه های تلویزیونی تمامی برنامه هایی است که توسط گروههای دینی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و … در شبکه های مختلف تولید و            پخش می شود.

قالب های برنامه ای :

 انواع و اقسام برنامه های تولید شبکه ها که در زمینه ها و
قالب های ، فیلم و سریال ، جنگ و برنامه های شاد خبر ،

گزارش و مصاحبه ، موسیقی و تصویر ، دکلمه و پیام های کوتاه ، کارتون ، تبلیغات و غیره از شبکه های مختلف تولید و پخش می شوند.

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

انواع برنامه :

 انواع برنامه های تولیدی شبکه ها در زمینه های علمی و آموزشی ،

خانوادگی ، اجتماعی و فرهنگی ، اخلاقی و فرهنگی ، اخلاقی و مذهبی ، ورزشی ، سیاسی ، اقتصادی ، تاریخی ، بهداشت و ایمنی ، هنر و ادب ، پلیسی و جنایی و غیره که از نظر نوع با هم متفاوتند.

منابع و مأخذ این فصل به ترتیب کاربرد :

۱) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – ۷۹

۲) سعیدیان – ایما – نگاهی نو ……………………

 

پیشینه نظری موضوع  :

«مقدمه »

یکی از مشخصات برجسته دوران ما مقامی است که وسایل ارتباط جمعی

در زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ملل بدست آورده اند. مارشال مک لوهان معتقد است که اگر دوران فن آوری یک دوران مصنوع فکر و عمل انسان است می توان گفت که انسان هر عصر به سهم خود مصنوع فن آوری زمان خود است.

(ساروخانی- باقر “جامعه شناسی ارتباطات “تهران ۷۱ ) انتشارات اطلاعات نقش تلویزیون در شکل دهی رفتارها و باورهای مردمی به علت جنبه های شنیداری و دیداری و ح………………….

دیدگاه سوم که قابل قبول تر به نظر رسیده و چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می دهد ، معتقد به وجود تداخل و تعامل بین نظام ارتباطات و نظام اجتماعی است . ژان کازنو می گوید : «دیالتیک پیچیده ای در روابط اثرات و

کارکردهای وسایل ارتباط جمعی به چشم می خورد . باید پذیرفت که وسایل ارتباط جمعی ابزاری اجتماعی و فرهنگی به معنای عالی آن هستند و از این جهت اثرات چشمگیری بر جای می گذارند اما این آثار نه آنچنان هستند که

هیچ محدودیتی را نشناسند  و نه آنچنان ناچیزند که شایسته هیچ اعتنایی نباشند و از این جهت وسایل ارتباط جمعی چنانچه بخواهند بر مردم اثر کنند و یا صرفاٌ آنان را به خود جلب کنند و مشتریان خود را حفظ…………….

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

سایل ارتباط جمعی» ترجمه باقر ساروخانی – انتشارات اطلاعات)

رابین ویلیافر می گوید : «هنجارها و باورها بعنوان معیارهایی هستند که بر مبنای آنها ارزش یابیها انجام می گیرند ، ارزش بعنوان معیار کاربردی مهم تر برای تجریه و تحلیل های علمی اجتماع دارد .

¬   (گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تنبیان – تهران ۷۹)

ویلیام جیمز می گوید : «باورهای مذهبی عبارتند از تاثیرات احساسات و رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه وابستگیها روی می دهد ، به طوریکه انسان از این مجموعه در می یابد که

بین او و آن چیزی که او آن را امر خدایی می نماید ، رابط برقرار می کند این رابطه یا از راه قلب و یا از روی قلب و یا از روی عقل و یا بوسیله اجرای مراسم و اعمال مذهبی برقرار می گردد .»

¬   (جیمز – ویلیام – دین و روان – ترجمه بیژن محمد ایلیایی – انتشارات       نسل نو اندیش – چاپ چهارم – ۸۴)

سوروکین در مورد باورهای مذهبی می گوید : «باورهای مذهبی را بعنوان دم محیایی یاد می کند که می تواند آخرین پناهگاه برای بشر باشد .»

¬   (فصلنامه پژوهش – شماره های ۷ و ۸ وزارت ارشاد ۷۸)

میلتون رکیج می گوید : «ارزشها و باورها بار مثبت دارند و مثبت بودن آن در میان فرهنگهای مختلف پذیرفته شده است . وی ارزشها را به ارزشهای ابزاری و آرمانی تقسیم می کند و ارزشهای …………………

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

روش تحقیق :

روش تحقیق به صورت میدانی و تهیه پرسشنامه و استفاده از جدول مادر بوده است .

ابزار تحقیق :

ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، عبارت از یک پرسشنامه ۲۱ سئوالی است و تهیه جدول مادر است که سئوالات در زمینه اطلاعات مربوط به تماشای تلویزیون (ساعات تماشا ، قالبهای برنامه ای و نوع برنامه و غیره است و سئوالات بعدی مربوط به باورهای مذهبی مخاطبان ، البته سئوالات ابتدای پرسشنامه مربوط به شناسایی فرد پرکننده است از لحاظ سن و جنس و تحصیلات و درآمد)

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

جامعه آماری :

عبارتند از تمامی افراد ۲۰ سال به بالای ساکن در منطقه ۳ تهران

جامعه نمونه :

بیشتر دانشجویان دانشگاه آزاد (الهیات) واقع در منطقه ۳ و ساکنین این منطقه به صورت تصادفی.

روش نمونه گیری :

از ساکنین منطقه ۳ به صورت تصادقی نمونه گیری شده ، همچنین از دانشجویان دانشگاه آزاد واقع در این منطقه هم به صورت تصادقی افرادی انتخاب شدند .

شاخصها :

در این تحقیق ما فقط شاخص باور دینی را داشتیم که از جمع max و………..و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ بدست آمده است .

۱۷ به بالا سطوح مذهبی بالا و ۱۲-۹ باور مذهبی ضعیف و ۱۶-۱۲ باور مذهبی متوسط بوده است که از مجموعه جامعه آماری ۲۵% باور مذهبی ضعیف و ۶۱% باور مذهبی متوسط و ۱۴% دارای باور مذهبی قوی بودند .

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

روشهای آماری :

بدست آوردن فراوان……….یانگین و درصدها با استفاده از جدول و در نهایت استفاده از آزمون خی دو رابطه بین متغیرها…………………

 

 

 

منابع وماخذ فصل چهارم :‌

۱) رستگار خالد – امیر “‌آسیب شناسی رسانه تلویزیونی ” تهران مرکز تحقیقات صداوسیما –  .

۲) پستمن – نیل ” زندگی در عیش مردن در خوشی ” ترجه صادق طباطبایی – تهران ۷۵ .

۳) جیمز ویلیام – ” دین دوران ” ترجمه بیژن محمدایلیایی – انتشارات نسل نواندیش چاپ چ…………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

1 نقد وبررسی برای بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

  1. افشین

    بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان پایان نامه عالی بود

افزودن نقد و بررسی

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

1 نقد و بررسی
بررسی رابطه تماشای تلويزيون با باورهای مذهبی مخاطبان

قیمت : تومان92,000