فروشگاه

توضیحات

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه ادبیات فارسی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده

انسان ،موجودی اجتماعی است و ناگزیر باید با سایر افراد جامعه در ارتباط باشد. بی شک تعامل و ارتباط فرد با اجتماع در زندگی انسان، نقش محوری و سازنده دارد. متون بسیار غنی فرهنگ و معارف اسلامی و آثار ادبی پر است از اشاراتی در این مورد که اگر بخواهیم

به آنها بپردازیم به فرصت و زمان زیادی نیاز خواهیم داشت.

حدیث معروف «لَا رُهبانِیهَ فِی الِاسلَام» رهبانیت و گوشه گیری در اسلام وجود ندارد اشاره به بعد اجتماعی انسان است. اسلام، دینی است که همه برنامه هایش هماهنگ با رشد اجتماعی است و پیوند

اجتماعی داشتن و روحیه گروهی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. در ادبیّات نیز به مواردی بر می خوریم که در آن به نفوذ و تعلّق اجتماعی و ایجاد ارتباط با دیگران توجّه شده است.

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

حضرت علی (ع) که بار سنگین به سعادت رساندن یک جامعه به عهده اوست به ارتباط

اجتماعی و نحوه ارتباط انسان با خود، اطرافیان و خداوند بسیار توجّه کرده است و سخنان گرانبهای او را در این زمینه در نهج البلاغه در قالب خطبه ها، نامه ها و حکمت ها می

بینیم. سعدی شیرازی درآثار ارزشمند خود با الهام از آیات قرآن کریم، نهج البلاغه و سایر

روایات اسلامی که (از سراسر آثار او مشهود است) با زبان شیرین شعر و نثر و حکایات

جذّاب و دلپذیر، به ابعاد مختلف ارتباط فرد و اجتماع پرداخته است. بی شک مطالعۀ دقیق و همه جانبه نهج البلاغه و آثار شیخ اجل در آشنایی ما با نحوه ارتباط با دیگران سهم به سزایی داشته است.

در این تحقیق سعی شده است که به موضوع بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه پرداخته شود.

 

کلید واژگان: ارتباط اجتماعی، بوستان و گلستان، نهج البلاغه، امام علی علیه السّلام، سعدی شیرازی، ادبیّات تطبیقی.

۱۳۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی را دانلود کنید

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی
بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اوّل: اطلاعات مر بوط به طرح تحقیق ..۱
۱-۱- بیان موضوع…………………………………..………………………………………………………………..۲
۱-۲- مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۳- بیان مسأله ۳
۱-۴- هدفهای تحقیق ۳
۱- ۵- ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۶- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ۴
۱-۷-سؤال ها وفرضیه های تحقیق ۴
۱- ۸- واژه های کلیدی طرح تحقیق…………………………………………………………………………۵
۱-۹- تعریف مفاهیم مطر ح شده درسؤالها یا فرضیه های تحقیق ۵

۱-۱۰- پیشینۀ نظری و تجربی ۶
۱- ۱۱- روش اجرای تحقیق ۶
فصل دوم : کلَیات ۸
۲-۱- تعریف جامعه ۹

۲-۲-علوم اجتماعی وکاربردهای آن……………………………………………………………………….۱۰
-۲-۳-ارتباط اجتماعی ۱۱
۲-۴- مختصری در مورد روابط اجتماعی واجتماعی بودن انسان ۱۲

۲- ۵- اجتماعی شدن چیست؟………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۶- ویژگی های انسان اجتماعی…………………………………………………………………………….۱۴
۲-۷- تنهایی، هراس دائم انسانها ۱۴
۲-۸-آسیب های فقدان ارتباط اجتماعی ۱۶

۲- ۸-۱-فقدان زبان ۱۶
۲-۸-۲- عدم امکان انتقال دانسته ها ۱۶
۲-۹- انواع ارتباط اجتماعی ۱۷
۲-۹-۱- ارتباط مستقیم ۱۷

۲-۹-۲- ارتباط جهانی ۱۷
۲-۹-۳- ارتباط احساس بر انگیز ۱۸
۲-۹-۴- ارتباط حرکتی ۱۸

۲-۱۰- عناصر ارتباطات اجتماعی ۱۹
۲-۱۱- اهداف ارتباط اجتماعی ۱۹
۲-۱۲- اصول اساسی در حفظ ارتباط اجتماعی ۲۰
۲-۱۲-۱-اصل تقابل ۲۰
۲-۱۲-۲- اصل اندیشه ترکیبی ۲۰

۲-۱۲-۳- اصل آگاهی ۲۱
۲-۱۲-۴- اصل بقا ۲۱
۲-۱۲-۵- اصل توازن ۲۲

۲-۱۲-۶- اصل همتایی ۲۲
۲-۱۲-۷- اصل تمییز حریم ۲۳
۲-۱۳- تحکیم روابط اجتماعی ۲۳

۲-۱۴- نهادهای اجتماعی وخصوصیات آنها……………………………………………………………..۲۳
۲- ۱۵- محتوای ارتبا طات انسانی ۲۵
۲- ۱۵-۱- چاشنی محبّت ۲۵
۲- ۱۵-۲- اکسیر عشق ۲۵

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

۲- ۱۵-۳- عقل ۲۶
۲- ۱۵-۴- عدالت ۲۷
۲- ۱۵-۵- احسان ۲۷
۲-۱۶- اجتماع اسلامی…………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱۷- اسلام و زندگی

اجتماعی………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱۸- اسلام و دوستی…………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۱۹-روابط اجتماعی از دیدگاه اسلام، قرآن وحدیث……………………………………………..۳۰

۲-۲۰- حفظ شخصیت انسانها………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲۱- اثرپذیری نفس…………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۲۲-خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………..۴۱
فصل سوم: سیری در نهج البلاغه
۳-۱- ضرورت زندگی اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع) ۴۳
۳-۲- یک انسان کامل با همه زیبایی هایش ۴۳

۳-۳- روزگار امام علی (ع)………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۴- نهج البلاغه ۴۴
۳-۵- کارآمدی مطالب نهج البلاغه در همه اعصار وقرون ۴۵
۳-۶- ارزشهای اجتماعی نهج البلاغه ۴۶

۳-۷- راههای اجرای نظم وقانون از دیدگاه امام علی(ع) ۴۶
۳-۷-۱- حکومت و برقراری دولت در جوامع بشری ۴۷
۳-۷-۲- آداب ورسوم ارزشمند اجتماعی ۴۷

۳-۷-۳- حکومت ومقرّرات کامل الهی ۴۷
۳-۷-۴- دخالت ونظارت مردم ۴۸
۳-۸- راههای اصلاح و سلامت جامعه از دیدگاه نهج البلاغه ۴۸
۳-۸-۱-تقویت روحیّه مسئولیت پذیری ۴۹
۳-۸-۲- لیاقت وشایستگی در نظام سیاسی ۵۰

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

۳-۹- وظایف و ویژگی های رهبران ۵۰
۳-۹-۱- پاسخ حضوری به سؤالات وخواسته های مردم ۵۱
۳-۹-۲- حلّ مشکلات مردم ۵۱
۳-۹-۳- تأسیس مرکز پیگیری مشکلات ۵۱

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

۳-۱۰- دیگر مسائل اجتماعی ارزشمند در نهج البلاغه ۵۲
۳-۱۰-۱-زندگی مادّی رهبران ۵۲
۳-۱۰-۲- حق پذیری، انتقادپذیری ومخالفت با تملّق وستایش ۵۳
۳-۱۰-۳- آزادی اجتماعی ۵۳
۳-۱۰-۴- فقر ونقش آن در انحطاط جامعه ۵۴
۳-۱۱-خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………….۵۴
فصل چهارم:سعدی واندیشه هایش
۴-۱- زندگی سعدی ۵۷

۴-۲- هنر سعدی ۵۷
۴-۳- آثار سعدی ۵۸
۴-۴- گلستان ۵۸
۴-۵- بوستان ۵۹
۴-۶- قصاید سعدی ۶۰
۴-۷- سبک ادبی آثار سعدی ونحوه بیان مفاهیم ۶۰
۴-۸- علت شهرت ومعروفیت سعدی ۶۱

۴-۹- مقایسه دوکتاب بوستان وگلستان از دیدگاه یکی از سعدی پژوهان ۶۲
۴-۱۰- ایران در عصر مغول………………………………………………………………………………………۶۲
۴-۱۱- اوضاع اجتماعی عهد سعدی…………………………………………………………………………۶۳
۴-۱۲- اوضاع شیراز در روزگار سعدی ۶۳
۴-۱۳- ادبیّات تعلیمی وسعدی ۶۴

۴-۱۴- نوسان درآراء سعدی ۶۶

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

۴-۱۵-مهم ترین طبقات اجتماعی در آثار سعدی ۶۷
۴-۱۵-۱- فرمان روایان و خداوندان جاه ۶۸
۴-۱۵-۱-۱- وظایف پادشاهان از دیدگاه سعدی ۶۹
۴- ۱۵ -۲- توانگران ومنعمان ۷۱

۴-۱۵-۳-زیردستان ودرویشان ۷۲
۴-۱۶- دیگر ارزشهای اجتماعی آثار سعدی ۷۳
۴- ۱۶-۱- عدالت ۷۳
۴- ۱۶-۲- حاکمیت قانون و ضوابط بر أمور ۷۴
۴- ۱۶-۳- گماردن افراد صالح در رأس امور ۷۴

۴- ۱۶-۴ – آداب سخن گفتن ۷۵
۴- ۱۶-۵- تواضع و فروتنی در ارتباط با دیگران ۷۵

۴-۱۶-۵- ۱-شاخص های مؤثّر در تساهل وتسامح ۷۶
۴-۱۶ – ۵- ۱-۱- انتقاد پذیری ۷۶
۴-۱۶ – ۵-۱-۲- تملّق و خطر خودفریبی و خود بزرگ بینی ۷۶
۴- ۱۶-۶- جمع گرایی ۷۷
۴-۱۶-۷- خدمت به خلق ۷۸
۴-۱۷- خلاصه فصل

چهارم……………………………………………………………………………………..۷۹
فصل پنجم:بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی وتطبیق آن با نهج البلاغه
۵-۱- ادبیّات تطبیقی ۸۱
۵-۲- درآمد ۸۱
۵-۳- عوامل حفظ روابط سازنده اجتماعی ۸۳
۵-۳-۱- ادب در گفتار ۸۳

۵-۳-۱-۱- سکوت وکم صحبتی ۸۳
۵-۳-۱-۲- سنجیده سخن گفتن ۸۴

۵-۳-۱-۳- به موقع سخن گفتن……………………………………………………………………………….۸۴
۵-۳-۱-۴- راست گویی وصداقت…………………………………………………………………………..۸۵
۵-۳-۱-۵- پرهیز از سخن چینی ۸۶
۵-۳-۱-۶- پرهیز از غیبت ۸۷
۵-۳-۱-۷-توصیه به راز داری .۸۹

۵-۳-۲- توصیه به نیکی واحسان ..۹۰
۵-۳-۳- نیکخویی…………………………………………………………………………………………………..۹۲
۵-۳-۴- تواضع و

فروتنی………………………………………………………………………………………..۹۳
۵-۳-۵- وفای به عهد………………………………………………………………………………………………۹۳
۵-۳-۶- عفو وبخشش……………………………………………………………………………………………..۹

۵
۵-۳-۷- پرهیز از عیب جویی ۹۷
۵-۳-۸- خوشرویی وخوش اخلاقی ۱۰۰

۵-۳-۹- رعایت اعتدال………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۳-۱۰- برطرف کردن غم واندوه………………………………………………………………………..۱۰۲
۵-۳- ۱۱پرهیز از مردم آزاری…………………………………………………………………………………۱۰۳

۵-۴- تأثیر پذیری سعدی از نهج البلاغه در مورد ارزش سخن……………………………………۱۰۴
۵-۵- توصیه به رفتار صحیح با مردم……………………………………………………………………….۱۰۴
۵-۶- مصداق های روابط اجتماعی در زندگی روزمرّه ۱۰۵

۵-۶-۱-نحوه ارتباط با پدر و مادر ۱۰۵
۵-۶-۲- نحوه ارتباط با همسایگان ۱۰۷
۵-۶-۳- نحوه ارتباط با زنان ۱۰۸

۵-۶-۴- نحوه ارتباط با خویشاوندان…………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۶-۵-ضرورت انتخاب دوست……………………………………………………………………………۱۱۱
۵-۶-۶- نحوه ارتباط با دوستان ۱۱۱

۵-۶-۷- نحوه ارتباط با یتیمان ۱۱۵
۵-۶-۸- نحوه ارتباط با بزرگان ۱۱۶
۵-۶-۹- نحوه ارتباط با معزولان…………………………………………………………………………….۱۱۸
۵-۷- موقعیّت شناسی از دیدگاه امام علی (ع) ۱۱۸
۵-۷-۱- هرسخن باید متناسب شأن گوینده باشد ۱۱۸

۵-۷-۲- جایگاه سؤال پرسیدن ۱۱۹
۵-۷-۳- جایگاه شِکوه کردن ۱۱۹
۵-۷-۴- در چه مکان هایی وبا چه افرادی رفت وآمد کنیم؟ ۱۱۹
نتیجه گیری……………………………………………………………………………..۱۲۰
فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………۱۲۱

 

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

 

اطلاعات مربوط به طرح تحقیق
۱-۱- موضوع
بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه
۱-۲-مقدّمه
ارتباط انسانها، سنگ بنای جامعه انسانی است و بدون آن هرگز فرهنگ و سایر نمودهای

پیشرفت در جامعه انسانی پدید نمی آید. به درستی هر گاه انسان از جامعه جدا بشود و

در تنهایی غوطه بخورد، با همان سرعت راه به سوی انحراف، اعتیاد و خودکشی می برد.
ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی، از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به

معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه استعمال می شود.

انسان ،عمده زندگی خود را در گروه های اجتماعی می گذراند و در مقام عضو خانواده یا همسایه یا عضو یک گروه خاصّ اجتماعی، اقتصادی، دینی و قومی و … بادیگر همنوعان خود در ارتباط و کنش متقابل است.

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

حتّی افراد هنگامی که از عضویت خود در گروههای اجتماعی آگاه نیستند، طوری می اندیشند و عمل می کنند که دست کم یکی از علّت های آن عضویت در گروه است، نوع

لباسی که می پوشیم و نوع غذایی که می خوریم، اعتقادات و ارزشها، آداب و رسومی که از آن پیروی می کنیم همگی در نتیجه ارتباط با دیگران است.

بنابراین نحوه ارتباط انسان با همه اطرافیانش، از مسائل مهم زندگی او بوده است. از چگونگی زندگی و تعامل انسان اوّلیه با طبیعت اطلاعاتی وجود دارد. اما از نحوه ارتباط انسان با هم نوعانش آگاهی بیشتری وجود دارد و در آثار ارزشمند دینی از جمله نهج

البلاغه وآثار ادبی به ویژه آثار سعدی، مطالب ارزشمندی ذکر شده است که نگارنده بر آن است که به یاری خداوند متعال و راهنمایی استادان بزرگوار چگونگی ارتباط انسان با گروه

ها و اقشار مختلف جامعه را از پیکره آثار ذکر شده، استخراج نماید و با مدّون نمودن آراء و نظریات این دو بزرگوار، گامی در جهت اعتلای فرهنگ این مرز و بوم بردارد.

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی
۱-۳- بیان مسأله

انسان به حکم فطرت خود مایل است که آزاد باشد و هیچ قید و بندی که لازمه زندگی جمعی است نپذیرد اما به حکم تجربه دریافته است که بدون زندگی جمعی قادر نیست به

زندگی خود ادامه بدهد امّا با مشارکت، همکاری و ارتباط با دیگران بهتر می تواند از مواهب خلقت بهره بگیرد. از این رو به ارتباط با دیگران روی آورده است. امام علی (ع) به عنوان

هادی و نجات دهنده همه انسانها به دنبال این است که همه انسانها بدون گوشه گیری،

انزوا طلبیدن و در جریان روند اجتماعی جامعه و در ارتباط با یکدیگر راههای سعادت و کمال را طی می کنند. لذا دستور العمل های خود را پیرامون این مهم در کتاب ارزشمند نهج

البلاغه بیان کرده است.

سعدی شیرازی نیز به عنوان یک حکیم ، به تمام ابعاد وجودی انسان و نیازهای او آگاه است، بنابراین با مطالعه دقیق آثار او می توان سرنخ های زیادی پیرامون مسائل اجتماعی

به ویژه نحوه ارتباط او با گروه های مختلف به ما بدهد که امروزه مدرّسان منابع انسانی و

علوم اجتماعی با آن آشنا هستند ونویسنده به دنبال آن است که توصیه های این دو

بزرگوار در مورد روابط اجتماعی و نحوه ارتباط با اقشار مختلف جامعه را از پیکره آثار ارزشمند آنها استخراج نماید و به جامعه بشری عرضه نماید.

این تحقیق به روش کتابخانه ای و بر مبنای سندکاوی صورت می پذیرد و نگارنده امید دارد تا تلاش های ناچیز وی بتواند آنگونه که شایسته و بایسته است حقّ مطلب را ادا نماید.

۱-۱- هدف های تحقیق

الف-هدف اصلی تحقیق:بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه
ب-هدف های فرعی تحقیق
۱-بررسی و نمایاندن روابط اجتماعی و بیان ارزشهای دینی و ادبی آن.
۲-دیدگاه امام علی (ع) در مورد ارتباط با گروه های مختلف مردم.

۳- دیدگاه سعدی شیرازی در مورد نحوه ارتباط با گروه های مختلف مردم.
۴-تفاوت ها و شباهت های دیدگاه های آنان در زمینه های مختلف.

 

۱-۵- ضرورت انجام تحقیق بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

گذشته را چراغ آینده دانسته اند، ملّتی که تاریخ پربار و پرشکوهی را پشت سر گذاشته، با آموختن فرهنگ ها و آداب و رسوم ها و نحوه ارتباط با گروه های مختلف جامعه، می تواند

گردن فرازانه در میان ملّت های دیگر سرراست کند و داعیه رهبری و بزرگی برملّتهای بی

تاریخ را داشته باشد.به دلیل آنکه بزرگان ما آثار ارزشمند زیادی را در ابعاد مختلف زندگی

اجتماعی نوشته اند لذا در حال حاضر استخراج این مطالب و مدوّن ساختن آنها می تواند مایه افتخار جامعه ما در برابر کشورهای دیگر باشد.

با این توصیف ضرورت پژوهش و مطالعه درباره اوضاع اجتماعی و شناخت نحوه ارتباط با گروه ها و اقشار مختلف جامعه، آشکار است.

مطالعه نهج البلاغه و هم چنین آثار سعدی، ما را تا حدّ زیادی با نحوه ارتباط با دیگران آشنا می سازد.

۱- ۶-استفاده کنندگان از نتایج تحقیق:
۱-استادان، پژوهشگران و دانشجویان زبان و ادبیّات فارسی
۲-دانشگاهها و مراکز پژوهشی

۳-دانشجویان رشته علوم اجتماعی و علاقه مندان به مباحث جامعه شناختی
۱-۷-سؤالها و فرضیه های تحقیق

۱-روابط اجتماعی چیست؟
۲- ضرورت شناخت روابط اجتماعی در گذشته چیست؟
۳-از دیدگاه امام علی (ع) ارتباط با گروه های مختلف جامعه چگونه باید باشد؟

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

۴-از دیدگاه سعدی شیرازی، ارتباط با گروه های مختلف چگونه باید باشد؟
۵-امام علی (ع) بسیار به نحوه ارتباط با دیگران اهمیّت داده اند.
۶-امام علی (ع) معتقد اند با هر کسی متناسب با مقام و جایگاه او باید ارتباط برقرار کرد.
۷-سعدی شیرازی معتقد است در ارتباط با دیگران باید آداب و اصول خاصّی را رعایت کرد.
۱- ۸-تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤالها یا فرضیه های تحقیق

۱-اجتماع: واژه ی اجتماع به طور تحت الّفظی توصیفی است از گردهمایی دو یا چند نفر و از این نظر با واژه گروه مترادف است. غالباً تعاریفی که جامعه شناسان از جامعه به دست داده اند با یکدیگر شباهت دارد و نکات مشترکی در آنها دیده می شود. بسیاری از

متفکّرین، جامعه انسانی را با بدن انسان مقایسه کرده اند که این شیوه تفکّر را باید در یونان قدیم جست و جو کرد، جهت ارائه تعریفی جامع از جامعه، باید چنین اذعان داشت که یک جامعه، جمعیتی سازمان یافته از اشخاص است که با هم در سرزمینی مشترک

سکونت دارند، با همکاری در گروه ها نیازهای اجتماعی، ابتدایی و اصلی شان را تأمین می کنند و با مشارکت در فرهنگ مشترک به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز شناخته می شوند.
۲-ارتباط فرد و اجتماع: این موضوع که انسانها در ارتباط با دیگران از آنها تأثیر می پذیرند و می توانند در دیگران تأثیرگذار باشند؛ مورد تصدیق تمامی روان شناسان و جامعه شناسان می باشد. در این دنیا، در امتداد زندگی با هر گونه صورت و کلام و کردار مواجه می شویم

که هر یک از آن پدیده ها می تواند در ما تأثیری ایجاد کند. چگونگی ارتباط و تعامل با افراد جامعه می تواند در میزان این تأثیرپذیری نقش مؤثّری داشته باشد.

۳-ارتباط: عبارت است از فنّ انتقال افکار، اطلاعات و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر. به طور کلّی هر فرد برای ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود به ایشان از وسایل مختلف استفاده می کند.

۱-۹-واژه های کلیدی طرح تحقیق

ارتباط اجتماعی ، بوستان وگلستان ، نهج البلاغه ، امام علی علیه السلام ، سعدی شیرازی وادبیّات تطبیقی
۱-۱۰- پیشینۀ نظری و تجربی

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

الف) مبانی و چهارچوب نظری انجام پژوهش: از آنجا که موضوع ارتباط مسئله مورد بحث بسیاری از جوامع بوده است،پیشینه ای با قدمت بسیلر برایش در نظر گرفته می شود. از جمله آثار بسیاری با موضوعات و عناوین اجتماعی پدید آمده اند به طوری که این گونه آثار را در حوزه ادبیات تعلیمی جای می دهند. در نهج البلاغه نیز مسائل ارزشمند زیادی پیرامون

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

روابط اجتماعی در لابه لای خطبه ها،نامه ها و حکمت ها ذکر شده است.پیرامون روابط اجتماعی در آثار سعدی نیز مطالب زیادی ذکر شده و تحقیقات ارزشمندی نیز انجام شده است در خصوص نهج البلاغه نیز پژوهش های مختلف زیادی صورت گرفته است.اما در مورد بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه پژوهش مستقلی یافت

نشد،بلکه همانگونه که گفته شد در مورد هر کدام از آنهاکتابها،مقالات و پایان نامه هایی تألیف شده است که در این پژوهش به تناسب موضوع از برخی از آنها می توان استفاده کرد.

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی
ب- چکیده تحقیقات انجام شده در ایران

بر اساس بررسی های به عمل آمده تاکنون پژوهشی در موضوع بررسی روابط اجتماعی

در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه انجام نگرفته است.البته مقالات ،پایان نامه ها و کتابهای زیادی در ابعاد مختلف روان شناسی ،جامعه شناسی ،انسان شناسی و….از دل

کتاب ارزشمند نهج البلاغه و آثار سعدی استخراج شده است.از جمله روان شناسی زن در نهج البلاغه،امام علی و روابط مردمی در نهج البلاغه،شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در ادب فارسی و……

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

۱-۱۱-روش اجرای تحقیق

الف) نوع تحقیق بر اساس طرح تحقیق و اهداف تحقیق:
این تحقیق از گونه پژوهش های کتابخانه ای می باشد . نگارنده پس از بررسی، طبقه بندی و مقایسه منابع، نکات لازم را در قالب فیش یادداشت نموده و نتایج فراهم آمده، پس از تجزیه و تحلیل جامع ثبت خواهد شد.

ب) شیوهجمع آوری داده ها: درمرحله نخست پس از مشورت با استادان گرانقدر و با توجه به علاقه ای که به بررسی روابط اجتماعی داشتم،موضوع«بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه»برای پایان نامه انتخاب شد. سپس کتب اجتماعی

متفاوت جهت آشنایی با روابط اجتماعی مطالعه شد و در مرحله بعدی مطالب مرتبط درکتبی که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته بودند استخراج شده و بعد از تجزیه و تحلیل جامع ثبت شده اند.

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

ج- ابزارهای تحقیق:
۱)کتاب و کتابخانه
۲)مقالات و پژوهش های مرتبط با موضوع
۳) برگه یادداشت(فیش)،لوازم التّحریر
۴) شبکه های مجازی (اینترنت) و نرم افزارهای مرتبط

 

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

 

فصل دوم
کلیّات

 

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

 

۲-۱-تعریف جامعه
غالباً تعریفی که جامعه شناسان از جامعه به دست داده اند با یکدیگر شباهت دارد و نکات مشترکی در آنها دیده می شود.

بسیاری از متفکّران، جامعۀ انسانی را با بدن انسان مقایسه کرده اند، ریشۀ این تفکّر را باید در یونان قدیم جست و جو کرد.

«ارسطو جامعه را به موجودی زنده تشبیه می کند که قانون تولّد، رشد و مرگ بر آن حاکم است.» ( کوین بروس، ۱۳۸۲، ص ۲۲).
اسپنسر((SPenser، فیلسوف انگلیسی عقیده دارد که« هم جامعه و هم بدن انسان تابع اصل تکامل بوده و از طرف دیگر سیستم عصبی در انسان را با نظام ارتباطات در درون جامعه مقایسه کرده است.

اگوست کمتAugust comte))، بانی جامعه شناسی معتقد است که جامعه از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانی که از این جهان رفته اند ولی با تأثیر خود بر ذهن اخلاف خویش به حیات خود ادامه می دهند، تشکیل می یابد. به نظر کمت، هیچ موجودی به

اندازه جامعه مستعد پیشرفت سریع و به ویژه ترقّی مداوم نیست زیرا در نتیجه توالی نسل ها، اجتماع مسلّط بر زمان گردیده و بنابراین از نظر وی جامعه همانند کاروانی از نسل های گذشته و معاصر است که در راه ترقّی و تعالی سیر می کنند»(همان، ۲۲)

«در حال حاضر از موارد مهمی که در جامعه شناسی مطرح می باشد این است که در

انتساب خصوصیاتی به یک جامعه،آیا باید جامعه را یک ماهیت مستقل جدای از افراد ارزیابی کردیا افراد آن جامعه را عین آن دانست وجامعه چیزی جدای از افراد خود نیست.»( نقل ازمحسنی، ۱۳۹۹:ص ۱۸-۸)

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

امیل دورکیم Emil Dorkheim))، جامعه را موجودی زنده می شمارد و معتقد است« همچنانکه هر جانداری، تنها از اجتماع ساده سلولها به وجود نیامده و دارای حسّ عمومی

یا حیات می باشد، جامعه نیز تنها از گردآمدن سادۀ افراد تشکیل نیافته بلکه دارای وجدان و روحی جمعی است و مطالعه جلوه های وجدان جمعی (حالات روحی و عاطفه جمع) را

می توان موضوع علم جامعه شناسی دانست. گاستول بوتول جامعه شناس فرانسوی، جامعه را متشکل از گروه انسان هایی که دارای طرز فکر مشابه اند می دانند که روابط آنها مبتنی بر تفاهم متقابل است» (بروس کوین، ۱۳۹۹: ص۲۲).

استاد مرتضی مطهری در کتاب جامعه و تاریخ، جامعه را مجموعه ای از افراد انسانی می داند که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند. زندگی دسته جمعی این نیست که گروهی از انسانها در کنار هم در یک

منطقه زیست کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده نمایند.

آهوان یک گلّه نیز با هم می چرخند و با هم می خرامند و با هم نقل مکان می کنند امّا زندگی اجتماعی ندارند و جامعه تشکیل نمی دهند.

«زندگی انسان که اجتماعی است به معنی این است که ماهیت اجتماعی دارد. از طرفی نیازها، بهره ها، برخورداریها، کارها و فعالیت های او ماهیت اجتماعی دارد و جز با تقسیم کارها و تقسیم بهره ها و رفع نیازمندیها در داخل یک سلسله سنن و نظامات، میسر

نیست. از طرف دیگر نوعی از اندیشه ها، ایده ها، خلق و خوی ها بر عموم حکومت می کند و به آنها وحدت و یگانگی می بخشد» (مطهری، ۱۳:ص۴۸)

با این تعاریف می توانیم به تعریف جامعی از جامعه به قرار زیر اشاره کنیم:
یک جامعه جمعیتی سازمان یافته از اشخاصی است که با هم در سرزمینی مشترک سکونت دارند، با همکاری……………………………………..

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی”

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2805

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی

قیمت : تومان9,500