فروشگاه

توضیحات

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهه اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد،

به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد . ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهه اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش

اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند ؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد تا سیمای اصلی همکاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود .

۲۱۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطا لب

عنوان صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول (کلیات)
۱٫ طرح و تبیین موضوع ……………..…………………………………………………………………۲
۲٫ ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………۳
۳٫ علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………۳
۴٫ سؤال اصلی و سؤالات فرعی…………..…………………….…………………………………….۳
۵٫ فرضیه های تحقیق ………………………….…………………………….…………………………۴
۶٫ تعریف مفاهیم …………………………………………………………….………………………….۴
۷٫ متغییرها …………………………………………….………………………………………………….۵
۸٫ روش‌تحقیق ………………….……………….………………………………………………………۵
۹٫ موانع و محدودیتهای تحقیق ………………….……………………………………………………۵
۱۰٫ سازماندهی تحقیق …………………………………….………………….……………….…………۶
یادداشتهای فصل اول ………………………………………………………………………………………..۷

 

 

 

 

فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی …………………………………………………………………۸
۱٫ روشهای مطالعه سیاست خارجی …………………………………………………………………۸
۲٫ سطح تحلیل …………………………………………………………………………………………۱۲
۳٫ عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی…………………………………………………………. ۱۴
بخش دوم
۱٫ اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ………….…………………………۲۱
۲٫ ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………۲۳
۳٫ اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…………….……………………… ۲۵
۴٫ ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…….……………………………………… ۳۰
۵٫ بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه …..………………………………………….۳۰
یادداشتهای فصل دوم ………………………………………………………………………………………۳۲

 

عنوان صفحه
فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه ۱۹۷۹ـ ۱۹۴۶)
بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از۱۹۷۹- ۱۹۴۶……………………………………………………
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
۱٫ عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (۱۹۷۳ـ ۱۹۴۶)………………………………………
الف ـ روابط ایران و اسرائیل ………………………………………………………………………………
ب ـ مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث ……………………………………………..
۲٫ عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (۱۹۷۹ـ ۱۹۷۴)………………………………..
الف ـ شرایط منطقه ای …………………………………………………………………………………….
ب ـ شرایط بین المللی ……………………………………………………………………………………..
ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی …………………………………………………
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی ……………………………………………………
نتیجه گیری فصل سوم ………………………………………………………………………………………
یادداشتهای فصل سوم ………………………………………………………………………………………
فصل چهارم (روابط ایران و سوریه ۱۹۸۸ـ ۱۹۷۹)
بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………………………
۱٫ انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه …………………………………………………………….
۲٫ جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه ……………………………………………………
بخش دوم
۱٫ دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ ……………………………………………………………
الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه …………………………………………..
ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه…………………………………..
ج ـ اتحاد ایران و سوریه …………………………………………………………………………………
۲٫ تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..
۳٫ تنش های سوریه ـ ایران در لبنان ………………………………..…………………………………
۴٫ دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ ………………………………………………..
۵٫ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه ………………………………………
نتیجه گیری فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..
یادداشتهای فصل چهارم ………………………………………………………………………………………

عنوان صفحه
فصل پنجم (روابط ایران و سوریه ۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)
بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه ………………………………………………………………
۱٫ پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران ……………………………………………………….
۲٫ روابط ایران و سوریه (۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)………………………………………………………………
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ
۱٫ پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه ………………………………………………………………
۲٫ حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..
۳٫ کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..
۴٫ اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه ………………………………..
۵٫ تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه ……………………………………………
۶٫ پیمان استراتژیک ترکیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه ……………………………………..
۷٫ اختلافات ترکیه ـ سوریه و نقش ایران ……………………………………………………………
نتیجه گیری فصل پنجم ………………………………………………………………………………………
یادداشتهای فصل پنجم ………………………………………………………………………………………
فصل ششم (نتیجه گیری)…………………………………………………………………………
یادداشتهای فصل ششم ….………………………………………………………………….…… ۱۵۶ ۱۵۲
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………۱۵۷

 

۱ـ طرح و تبیین موضوع :

مطابق با اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس “نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .
پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک می باشند در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار دارد .
سوریه که در این ردیف ازکشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری که از آن به عنوان کشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها که خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزه عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با کشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .
این گونه اقدامات عملی و حمایتهای سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی کردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیک با اسرائیل مصمم تر کرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حمله اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ ، سبب گردید که دو کشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند که همین موارد زمینه تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .
بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است که ضمن روشن کردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر کشورها در روابط با یکدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان کشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .

۲ـ ادبیات موضوع :

علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یکی از نکته های جالب توجه در ارتباط با آن کم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و کمتر تحقیق و کتابی در این زمینه یافت می شود که به طور دقیق و موشکافانه به بررسی روابط پیچیده ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد که بیشتر به مسأله صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .

۳ـ علل انتخاب موضوع :

همان طور که در مقدمه بیان شد درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه و کشورهای آن برای ایران که خود در این منطقه قراردارد و به عنوان تزدیک ترین محیط جغرافیایی گسترده تر از کشورها محسوب می شود ، ضروری می باشد . در این راستا بررسی روابط دو جانبه میان ایران و کشورهای منطقه نیز یکی از مهم ترین اقدامات شناخته می شود . کشور سوریه که به دلیل مسائل ژئوپلتیک و هم جواری با رژیم اسرائیل به عنوان کشور خط مقدم جبهه اعراب و اسرائیل شناخته شده و اکنون نیز به عنوان کشور خط مقدم مخالف باروند فعلی سازش مطرح می باشد ، جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است . علاوه بر اهمیت این موضوع علاقه نویسنده به مسائل منطقه ای و جهان اسلام نیز سبب گردید که روابط سیاسی دو کشور ایران و سوریه مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد .
۴ـ سئوال اصلی و سئوالات فرعی :
سئوال اصلی : چرا روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از وقوع انقلاب اسلامی بهبود و گسترش یافته و علل گسترش آن کدامند ؟
سئوالات فرعی :۱٫ مسأله بحران خاورمیانه تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟
۲٫ مسأله عراق و توسعه طلبی آن تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟
۳٫ پیمان ترکیه ـ اسرائیل چه تأثیری در روابط سیاسی ایران و سوریه داشته است ؟
۴٫ ساختار نظام بین الملل در دوران نظام دو قطبی و پس از آن چه تأثیری بر روابط دو جانیه داشته است ؟

۵ ـ فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی : (( گسترش روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از انقلاب اسلامی ناشی از دشمن مشترک یعنی اسراییل و دیدگاه‌های مشترک در ارتباط با برخی تحولات منطقه ای و تلاش در جهت کسب موازنه قدرت در برابر آن بوده است . ))
فرضیه های فرعی :۱٫ (( انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بوده است .))
۲٫ (( دیدگاه مشترک دو کشور در ارتباط با مسأله فلسطین و اشغالگری اسرائیل از عوامل مهم تأثیر گذار بر روابط سیاسی دو کشور بوده است .))
۳٫ (( پیمان نظامی راهبردی ترکیه ـ اسرائیل در سال ۱۹۹۶ در منطقه و گسترش همکاریهای دوجانبه، از دیگر عوامل تأثیر گذار بر روابط و همکاری بین دو کشور بوده است . )) ۶ـ تعریف مفاهیم : در متن این پژوهش مفاهیمی چون سیاست خارجی ، روابط خارجی ، بحران خاورمیانه و موازنه قدرت را ملاحظه می کنیم که باید منظور خود را از این مفاهیم و کاربرد آن مشخص و تبیین نماییم . تعریف این مفاهیم از آن نظر ضروری و دارای اهمیت است که مبنای نظری این پژوهش را تشکیل داده و در درک بهتر و عمیق تر متن کمک می کند . بنابراین در اینجا به اختصار به تعریف مفاهیم مورد نیاز پرداخته می شود : سیاست خارجی : سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیریها ، روشها و ابزار در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین الملل

به منظور دستیابی به منافع ملی دنبال می کند . سیاست خارجی در نهایت سعی می کند بر رفتار و کردار سایر کشورها و نتیجتاً بر کل نظام بین الملل اثر بگذارد ، ضمن اینکه متقابلاً از محیط خارجی تأثیر می پذیرد .(۱) روابط خارجی : شامل آن دسته از روابطی می شود که به عنوان امری رسمی ، ابتکار آن با حکومتها بوده و توسط آنها هدایت می شود . و از روابط بین گروه‌ها ، سازمانها و احزاب و سندیکاها متمایز می باشد و دارای ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و … می باشد .(۲) بحران خاورمیانه : منظور درگیریها و جنگهای اعراب و اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تا زمان کنونی و وجود موجودیتی به نام اسرائیل می باشد . موازنه قدرت : که به موجب آن ، باید چنان موازنه ای بین قدرت دولتها برقرار شود که مانع چیرگی یکی یا گروهی از آنها بر سایرین باشد تا در نتیجه ، صلح محفوظ بماند .(۳) ۷ـ متغییرها : روابط سیاسی ایران و سوریه متغییر وابسته و موجودیتی به نام اسرائیل و برخی تحولات منطقه ای متغییر مستقل می باشند .
۸ـ روش تحقیق : این رساله با کمک از وقایع تاریخی به تحلیل روابط سیاسی ایران و سوریه پرداخته است . چرا که در بررسی روابط دوجانبه آنچه که مشخص کننده رفتار کشورها می باشد همین اتفاقات و اقداماتی است که به مرور به وقایع تاریخی تبدیل شده است . بنابراین روش تحقیق تاریخی ـ توصیفی و تحلیلی است .
۹ـ موانع و محدودیتهای تحقیق :
کمبود منابع به زبان فارسی و عدم توجه محققان این رشته به این مسأله و پراکندگی اطلاعات در این رابطه ، سبب ایجاد محدودیتها و مشکلاتی در تحقیق گردید . علاوه بر این محرمانه بودن و عدم دسترسی به اطلاعات از دیگر مشکلات قابل ذکر در این مورد است .
۱۰ـ سازماندهی تحقیق : با توجه به طرح موضوع و سئوال اصلی و همچنین فرضیه تحقیق پایان نامه حاضر در فصول ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد : فصل اول : کلیات طرح پژوهش ؛ فصل دوم : اصول و اهداف سیاست خارجی به طور اعم و سیاست خارجی ایران و سوریه به طور اخص ؛ فصل سوم : بررسی پیشینه روابط سیاسی ایران و سوریه با عنایت به روابط ایران و اسرائیل؛ فصل چهارم : بررسی روابط دوجانبه بعد از انقلاب اسلامی در ایران تا پایان جنگ ایران و عراق ؛ فصل پنچم : بررسی روابط دو کشور پس از جنگ تا زمان درگذشت حافظ اسد رئیس جمهور سوریه با توجه به عوامل تأثیر گذار در این مقطع زمانی

؛ فصل ششم : نتیجه گیری . یادداشتهای فصل اول : علیرضا ازغندی،روابط خارجی ایران ( دولت دست نشانده)،(تهران: نشر قومس،۱۳۷۶ )، ص ۸ . همان ، ص ۷ . علی آقا بخشی و مینو افشاری راد ، فرهنگ علوم سیاسی، (تهران: نشر چاپار، ۱۳۷۹)، ص ۴۵ . بخش اول : مبانی نظری سیاست خارجی در مطالعه روابط بین الملل سه مرحله را می توان از هم تفکیک کرد . بر همین اساس به سه گونه نیز می توان این مطالعه را انجام داد . یکی از بعد تاریخی یعنی مطالعه حوادث و رویدادهای بین الملل که اولین مرحله در راه شناخت موضوع و جمع آوری داده هایی است که در مراحل بعد عناصر اولیه قضایا و استنتاجات را تشکیل می‌دهند و بی شناخت آنها هیچ قدمی فراتر نمی توان نهاد . دوم جمع بندی وریشه یابی و برقراری رابطه بین عناصر فوق یعنی داده های تاریخی است که خود موضوع جالب و مهمی در مطالعات بین المللی را تشکیل میدهد و سومین مرحله از بعد نظری به موضوع می نگرد یعنی باید شناخت را تئوریزه کرد . در این مرحله شناخت…………………………………………..

 

 

 

در این بخش ، ابتدا اشاره کوتاهی داریم به روشهای مطالعه سیاست خارجی ، سطح تحلیل در سیاست خارجی و متعاقب آن ، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .

۱ـ روشهای مطالعه سیاست خارجی :

همانطور که بیان شد سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیریها ، روشها و ابزار در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین الملل به منظور دستیابی منافع ملی دنبال می کند. اولین وظیفه سیاست خارجی ، تشخیص دادن منافع خارجی کشور و اولویت بندی و اجرای آن است؛ دومین مسئولیت تأمین نیازهای اقتصادی تجاری و نظامی است . وظیفه سوم تأمین پرستیژ بین المللی است .(۳) مطالعه سیاست خارجی کشورها و روابط بین الملل از نظر تاریخی چهار مرحله اساسی زیر را طی نموده است : ۱٫ مرحله تاریخی : در این دوره مطالعه روابط بین الملل در واقع چیزی جز مطالعه تاریخ دیپلماسی نبوده است . طرفداران این روش معتقد بودند که با بررسی و قایع تاریخی می توان از آنها نتیجه گیری و استفاده کرد . بدین نحو که با آگاهی از ماهیت رویدادها وسیر تحول نهادهای سیاسی در گذشته می توان به درک و توجیه آنها در حال حاضر کمک کرد و گرایشهای آتی وقایع را نیز تا حدودی تخمین زد . (۴) اشکال اساسی در برداشت تاریخی این بود که نویسندگان از وقایع تاریخی قواعد کلی استخراج نمی کردند و از این رو سیاستمداران و دانشمندان بین الملل دارای اطلاعات عمیق و اصول کلی نسبت به روابط خارجی کشورها نبودند . از طرف دیگر دانشجویان سیاست خارجی فاقد هر گونه اطلاع تحقیقی و تحلیلی از اوضاع و وقایع بین

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران المللی عصر خود بودند . نقص دیگر متد تاریخی در مطالعه روابط بین الملل این بوده است که این روش به محیط سیاسی رفتار کشورها و تصمیم گیری توجه نداشته است (۵) ۲٫ مرحله توضیح وقایع مهم عصر حاضر یا ( بین الملل روز ) : در این مرحله نویسندگان سیاست خارجی کشورها سعی داشتند که وقایع مهم سیاسی زمان خود را با توجه به علل و اوضاعی که موجب پدید آمدن چنین حوادثی گشته تفسیر و توضیح نمایند . در این دوره تنها وظیفه اساسی مدرسان روابط بین الملل ، بررسی روابط بین الملل بود که در روزنامه های مهم و مجلات علمی درج می شد . تامپسون ، استاد روابط بین الملل می گوید: در این دوره نیویورک تایمز به صورت انجیل ( کتاب مقدس ) مطالعه روابط بین الملل درآمده بود .(۶) عیب و نقص دید مزبور در مطالعه روابط بین الملل این بوده است که نویسندگان توجهی به تجارب گذشته سیاسی و وقایع تاریخی نداشتند ، لذا نمی توانستند قوانین و اصول مبتنی بر حقایق و واقعیات بین الملل را استخراج نموده دردسترس سیاستمداران و دانشمندان روابط بین الملل بگذارند . از سوی دیگر مطالعه وقایع روز در این مرحله فاقد روش تحقیق و همچنین بدون ارتباط با مسائل بین الملل و سیاست خارجی کشورها بود .

۳٫ مرحله حقوقی و اخلاقی : این مرحله پس از جنگ جهانی اول شروع و تاظهور جنگ سرد ادامه داشت . پیروان این مکتب عقیده داشتند که اساس کار روابط بین الملل باید تشریح قراردادهای موجود ، مطالعه حقوق بین الملل و توضیح ارکان و وظایف سازمانهای بین المللی و منطقه ای باشد .(۷) پیروان این مکتب که به انترناسیونالیستها معروفند عقیده داشتند که وظیفه دانشمندان و دانش پژوهان روابط بین الملل است که هدفها و اصولی را که کشورها باید در عرصه بین الملل تعقیب کنند دریافته و موازینی در روابط بین الملل تعیین و عرضه کنند که بر پایه آنها درستی یا نادرستی رفتار کشورها سنجیده شود . این روش چند نقص عمده داشت : اول این که جامعه بین الملل را شبیه جامعه داخلی دانسته و از این رو ملزم به رعایت مجموعه ای از حقوق و تعهدات قانونی و لازم الاجرا می داند .دوم این که روابط بین الملل را نمی توان بدان اندازه ساده کرد که به شکل مقررات حقوقی یا سازمانهای بین المللی و یا موازین اخلاق درآورد .

۴٫ مرحله تجزیه و تحلیل عوامل و سیستمهای بین الملل : در این مرحله سیاست بین الملل را به مطالعه عوامل یعنی محیط سیاسی و رفتارهای روابط دیپلماتیک کشورها تعریف نموده و سعی کردند که نفوذهای عمومی رفتار کشورها را دریافته و طرق کنترل و تنظیم اعمال کشورها یعنی سیستمها و سازمانهای بین المللی و قراردادهای را در صحنه بین الملل ارائه داده و توضیح و تشریح نمایند . پرفسور کرک از دانشگاه کلمبیا می گ……………………………..

 

با توجه به اهداف و انگیزه های ایران و سوریه در لبنان دو کشور درهدف ضد اسرائیلی با یکدیگر مشترک بودند . ایران و سوریه می توانستند در پی ریزی روابط خود در مقابل دشمنان مشترک ازنیروهای لبنان استفاده کنند . در آغاز یک تشکیلات همکاری نه چندان سازمان یافته به نام مقاومت ملی لبنان متشکل از حزب الله ، برخی عناصر امل و جنبش ملی لبنان و بعضی از مخالفین عرفات شکل گرفت . ولی سوریه کم کم احساس خطر کرد و مایل نبود عملیاتهای ضد اسرائیلی را صرفاً این عناصر انجام دهند . یکی از نگرانیهای سوریه این بود که تعادل را در داخل جامعه شیعه بیش

از حد به ضرر جنبش امل که مورد حمایتش بود ، به هم نزند و در عین حال ازجناح رادیکال جنبش تا زمانی که به شکل روزافزون ، مبارزات نظامی علیه اسرائیل را رهبری می کرد بیشترین بهره را ببرد . ایران به عنوان وسیله ای برای تشویق و الهام بخشیدن به چنین فعالیتی بسیار مفید بود ، اما اینکه جایگاه کاملاً مستقلی به آن درلبنان بدهد ، به طوری که جایگاه خود سوریه را تهدید کند ، جزء برنامه سوریه نبود.(۶۴) اصطکاک بالقوه میان سوریه و ایران بدین ترتیب شروع به گسترش کرد . با وسیع تر شدن فعالیتهای حزب الله و عملیاتهای ضد اسرائیلیش ، سوریه به دو دلیل

احساس خطر کرد :از یک طرف عناصر افراطی طرفدار ایران ، شدیدترین عملیات نظامی علیه اسرائیل و ایالات متحده را شکل می داد و هدایت می کرد ؛ سوریه فشارهای کم شدت و غیر تأثیر گذار بر مواضع اسرائیلیها را می پسندید در حالی که این نیروها خود را برای تهاجمات وسیع و مستمر آماده می ساختند . و از طرف دیگر ، درخواست تشکیل جمهوری اسلامی در لبنان ازسوی عناصر حزب الله با منافع سوریه مغایرت داشت به همین

خاطر با جریان وسیع تحرکات چریکی در جنوب لبنان برخوردهایی صورت گرفت و مسأله خلع سلاح و اخراج نیروهای مقاومت اسلامی و حزب الله آغاز گردید . و همین امر نوعی تهدید برای اتحاد طولانی مدت ایران و سوریه محسوب می شد . زیرا شکل گیری چنین فرایندی ، اقتدار منطقه ای و تأثیر گذاری سوریه در مناطق همجوار آن را کاهش می داد .(۶۵)
بین سالهای ۱۹۸۹ـ۱۹۸۶ روابط سوریه ـ ایران با بحرانهای بسیاری روبرو شد . ابتدا هر دو طرف از نقش ایفا شده توسط نماینده های یکدیگر درلبنان خسته شدند ؛ رشد حزب الله در لبنان به عنوان یک نیروی نظامی قدرتمند و حمایت ایران از آن سبب سوء ظن سوریه نسبت به ایران شد . دوم اتحاد حزب الله با جنبش توحید اسلامی به رهبری شیخ سعید شعبان در حمایت از ساف برای سوریه تهدید آمیز بود ؛ و بدین لحاظ برخوردهایی

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

بین سوریه و توحید اسلامی در طی سالهای ۶ـ۱۹۸۵ بوجود آمد که ایران ضمن عدم حمایت سوریه به مخالفت با آن برخاست . پس از این رویداد ، وزیر خارجه وقت خود را از طریق دمشق به طرابلس فرستاد که هم‌زمان درگیریها بین جنبش امل و حزب الله افزایش یافت . سوم توافقات اقتصادی بین دو کشور به مشکلات جدی منجر شد .درنتیجه حملات هوایی عراق به پایانه های صادراتی نفت ایران در خارک ، تولید نفت ایران تا بهار سال

۱۹۸۶ به پایین ترین حد رسید . در حالی که مشکلات اقتصادی سوریه به انباشتن حدود ۹۷۰ میلیون دلار قرض به ایران ازسال ۱۹۸۲ انجامیده بود .
با شروع سال ۱۹۸۵ ، ایران اقدام به تأخیر در انتقال نفت کرد تا به سوریه برای بازپرداخت قرض صعودی اش اعمال فشار کند و دراوائل سال ۱۹۸۶

برای اولین بار ارسال نفت به سوریه را به طور کلی متوقف ساخت . در همین زمان سوریه به ابتکار عمل عربستان در خصوص آشتی با اردن پاسخ مثبت داد . ایران که نگران آن جریان شده بود و ترس از آشتی صدام و حافظ اسد داشت بلافاصله مذاکرات مجدد و سریعی در خصوص توافقات اقتصادی و بازنگری مجدد درمورد اتحاد را، در اواخر تابستان ۱۹۸۶ تسهیل بخشید .
در می ۱۹۸۸ درگیریهایی بین امل و حزب الله پیدا شد ؛ این موضوع به چند دلیل به وقوع پیوست : زمانی که خطر تسلط ساف در…………………………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران”

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2404

قیمت : تومان79,800