فروشگاه

توضیحات

بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس

محیطی که شرکت ها اکنون درآن فعالیت می کنند محیطی است

در حال رشد و بسیار رقابتی ؛ و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت های خود ازطریق سرمایه گذاریهای جدید می باشند ؛ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع

مالی دارند . اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تاشرکت بتواند سود آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند .

در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی

تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ، تصمیمات تامین مالی و

بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس

تصمیمات تقسیم سود می باشد . هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی

حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد . بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش

شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد ؟

یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی ها از چه منابع تأمین مالی شود ؟

آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا

از آورده سهامداران تأمین مالی کند ؟ یک مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد ،

که روش های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد ،

همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش

شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه های ورشکستگی زیادی برای

بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس

شرکت تحمیل نشود . یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید .

عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم

    می شود. عوامل درونی فاکتور هایی هستند

  که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می شوند و در واقع ناشی از فعالیت

و ویژگی های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد . برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد :

نوع صنعت، اندازه شرکت ، ریسک تجاری ، اهرم عملیاتی ، فرصت های رشد

، ساختار دارایی ها، سود آوری ، معافیت های مالیاتی غیر بدهی و…

۱۴۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس
بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس

 

 

 

بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس

عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می آیند

و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را  می توان به شرح زیر نام برد:

    مالیات ، نرخ بهره ، سطح عمومی فعالیت های تجاری ، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار ، رفتارقرض دهندگان ، الگوهای رایج و….

بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن اثرسود آوری شرکت ، اندازه شرکت ،

نرخ رشد و نسبت دارایی های ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران می باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند . زیرا برای افراد

وموسسات ذینفع ، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای

تأمین مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق

صاحبان سهام ) استفاده نموده است .زیرا این امر بر تصمیمات آنها

در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت . بانک ها در هنگام اعطای

وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت ها به این مسأله توجه دارند که شرکت ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند .

از افراد و موسسات تأمین مالی که بگذریم ، برای شرکت ها نیز داشتن

ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم افراد

به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نیاز به داشتند بافت و ساختار مالی مناسب است تااینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند

تعریف موضوع و بیان مسأله

تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها ، تصمیم هایی هستند

که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند . در تصمیم های تأمین مالی ، شرکت

وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند ، و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی         می کند

هزینه سرمایه[۱] شرکت است ؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل [۲]جریان

های نقدی حاصل ازپروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود . بنابراین ،رد یا قبول                   پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی

در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این

در حالی است که هزینه سرمایه شرکت ،تابعی از ساختار سرمایه[۳] آن است .

بنابراین انتظار می رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه ) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد .

منابع تأمین مالی شرکت ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها ، به دو بخش” منابع مالی درونی ” و ” منابع مالی بیرونی” شرکت تقسیم می شود . در منابع مالی درونی ، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین

بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس

مالی می کند ، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران ، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کارمی گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی هاو سهام ، اقدام به تامین مالی می کند.[۴]

 لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می باشد عبارتند از :

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزنیه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد ، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند ؟دراین تحقیق درصد یافتن اثر ۴ متغیر سود آوری

، نرخ رشد، نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت از بین عوامل دورنی بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران شدیم

اهمیت موضوع تحقیق

یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی برآن توافق دارند ، مسئله ساختار مالی (اهرم مالی ) است . شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است ، اما در عالم واقعیت چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند .

لذا برای افراد و موسسات ذینفع ، قابل توجه مهم است که

بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس

شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است . زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تاخیر خواهد داشت . بانک ها در هنگام

اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذاردر هنگام خرید سهام شرکت ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت

لزوم اقدام به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نمایند . هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب است  تا اینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید ) استقبال نمایند .

با توجه به مراتب فوق به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف ، لذا شناخت عوامل عمده ای که بر آن تأثیر دارند قابل توجه و مهم است . تا

از این طریق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر ، و میزان تأثیر هر کدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. [۵]

اهداف تحقیق

امروزه شرکت ها ی موفق ، شرکت هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر

بر ساختار مالی مطلوب و بهینه ، وجوه مالی مورد نیاز خود رااز منابع صحیح تامین مالی نموده ، به طوری که هزینه سرمایه شرکت  به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد .

هدف اصلی این تحقیق عبارت است از :

بررسی تبیین عوامل موثر برساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران

و اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از :

۱

چارچوب نظری تحقیق

بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2545

بررسی روشهای تامین مالی در شرکتهای بورس پایان نامه پروژه پروپوزال مقاله

پایان نامه در مورد روشهای تامین مالی بورس پروپوزال در مورد تامین مالی بورس مقاله در مورد روشهای تامین مالی بورس پاورپوینت دانشجویی مقاله کلاسی سمینار در مورد روشهای تامین مالی بورس کار شناسی ارشد موضوع جدید

قیمت : تومان19,900