فروشگاه

توضیحات

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

 

چکیده:

اﻳن پایان نامه به”بررسی ساختارسرمایه ومنابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن ترکیب

منابع آن” پرداخته است. .باتوجه به ارتباط ساختار سرمایه و ریسک اعتباری در بانکها و وجود مقررات بین المللی

در این زمینه و همچنین با توجه به تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و در نتیجه بر ارزش واحد انتفاعی و ریسک ورشکستگی آن، لزوم توجه به این مقوله در بانکها ضروری به نظر می رسد. با توجه

به اهمیت مقوله ساختار سرمایه در بانک، این پژوهش درصدد تعیین جایگاه هرنوع ازمنابع درتامین مالی

بانک می‌باشد.در جهت رسیدن به این اهداف، ساختار سرمایه بانک ملت در یک دوره ده ساله  مورد بررسی

قرارگرفت که اطلاعات لازم از صورتهای مالی بانک استخراج گردید. برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه

از معیارهای هزینه سرمایه و مقررات مربوط به سرمایه استفاده شده است. بمنظور محاسبه هزینه غیر‌عملیاتی سپرده ها، نرخهای تخصیص هزینه های غیرعملیاتی به سپرده ها مشخص و سپس هزینه غیر‌عملیاتی سپرده ها

وسرانجام هزینه کل سپرده ها محاسبه گردید.پس از محاسبه هزینه هر

یک از اقلام سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه بانک  محاسبه شد. فرضیه اصلی تحقیق به غیربهینه ب

ودن ساختار سرمایه بانک دلالت دارد که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه

( در چهار مرحله:از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسکدار، نسبت سپرده ها به بدهیها، نسبت سپرده های بلند‌مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه)موردبررسی قرارگرفت.

در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ملت و همچنین برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

۱۸۱صفحه فایل ورد (Word) +فایل اکسل (excel)فونت ۱۴ منابع دارد 

 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن
بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………….……………………………………… صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………

 

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………

بیان مسئله تحقیق ………………………………………………………………………………..

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………..

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….

فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………

روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………..

قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………..

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………

تعریف عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………

فصل دوم : ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………

تاریخچه بانک ملت ……………………………………………………………………………….

منابع تامین مالی بانکها در ایران ……………………………………………………………

روشهای تامین مالی در شرکتها……………………………………………………………..

ساختار سرمایه …………………………………………………………………………………..

نظریه های مربوط به ساختار سرمایه ……………………………………………………

انواع ساختار سرمایه …………………………………………………………………………..

اهمیت سرمایه …………………………………………………………………………………….

عوامل مرتبط با ساختار سرمایه ……………………………………………………………

سرمایه ……………………………………………………………………………………..

هزینه حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………….

بدهی …………………………………………………………………………………………

سرمایه در بانکها ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

ساختار سرمایه بهینه …………………………………………………………………………..

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه ………………………………………………..

ساختار سرمایه بانکها ………………………………………………………………………….

اقلام ساختار سرمایه بانکها ………………………………………………………………….

ساختار مطلوب سرمایه بانک ………………………………………………………………..

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………..

روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………

ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………………………..

توصیف متغیرها…………………………………………………………………………………..

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………..

محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………..

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………

بررسی ساختار سرمایه ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

سپرده …………………………………………………………………………..

بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری ……………….

حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………..

میانگین موزون هزینه سرمایه …………………………………………………..

آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………..

بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه ………………………………………………………

 

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………

خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….

بیان مساله تحقیق ………………………………………………………………………………..

ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………………………

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………..

جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………….

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………

تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………..

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه …………………………………………………..

آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی ………………………………………

برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………

 

فهرست منابع …………………………………………………………………………………..

ضمائم ……………………………………………………………………………………………..

۱………………………………………………………………………………..

۲………………………………………………………………………………..

۳………………………………………………………………………………..

فهرست مطالب فصل اول :

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

مقدمه

۱- بیان مسئله تحقیق

۲- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

۳- اهداف تحقیق

۴- فرضیات تحقیق

۵- روش تحقیق

۶- روش گردآوری اطلاعات

۷- قلمرو تحقیق

۸- جامعه آماری

۹- تعریف عملیاتی متغیرها

 

 مقدمه:

     امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه ۱۹۹۰ ساختار سرمایه

و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت

تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته بال در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه

بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دارش باشد.[۱]

     یکی از دلایل مهم بالابردن نسبت سرمایه در بانکها توانمند ساختن آنها برای مقابله با خطر عدم

باز پرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام  گیرندگان  (  ریسک اعتباری )   است. زیرا در شرایط بحرانی بانک از سرمایه خود به عنوان یک سپر در مقابل ورشکستگی استفاده می‌نماید. این هدف یعنی تضمین  سلامت

  بانک در مقابل خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران آن باعث شده است که موضوع

بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ( حداقل کردن خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران) مورد توجه اندیشمندان  مالی و بانکداری قرار گیرد.

     از اینرو برای بهینه کردن ساختار سرمایه بانک درک و شناخت منابع مختلف مالی بانکها و هزینه

هایی که بانکها به جهت تامین آنها متقبل می شوند و همچنین محاسبه میزان هزینه هریک از آنها

برای مدیران مالی بانکها در خصوص تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جهت دهی به گرایش بانک برای جذب ارائه کنندگان منابع خاص ( ارزان و کم ریسک ) بمنظور حداکثر کردن ارزش بانک دارای اهمیت فراوانی است .

۱-بیان مسئله تحقیق

اکثرنظریات موجوددرساختارسرمایه به ارتباط ساختار  سرمایه باهزینه سرمایه، ریسک شرکت وارزش شرکت

اذعان دارندو همچنین تحقیقات انجام شده درایران دراین موضوع ارتباط بین ساختارسرمایه با هزینه سرمایه

وریسک شرکت راتأیید می‌کنند.از آنجائی  که در زمینه ساختارسرمایه بانکها درایران تا به حال تحقیقاتی

انجام نشده است و از آنجا که ماهیت فعالیت و ساختار سرمایه بانکها از شرکتها متفاوت است، این

سوال پیش می آید  که آیا یک ساختار سرمایه بهینه برای بانک وجود داردکه ضمن معقول کردن ریسک مالی آن، بازدهی حقوق صاحبان سهام را حداکثر نماید؟ آن ترکیب بهینه چگونه ترکیبی است؟

ساختارسرمایه ومنابع مالی بانک درواقع اقلامی هستند که درسمت چپ ترازنامه نشان داده می‌شوند.

این اقلام منابعی هستند که بانک برای تامین مالی دارائیهایش ازآنهااستفاده می‌نماید . این منابع به

دو دسته، حقوق صاحبان سهام (شامل سرمایه و سود انباشته) و بدهیها (شامل انواع سپردههای مردم نزد بانک، استقراض از سایر بانکها، استقراض از بانک مرکزی ، وجوه اداره شده  )  تقسیم میشوند .

به جهت ارتباط تنگاتنگی که بین ساختار سرمایه با هزینه سرمایه و ریسک مالی از یکطرف و همچنین

بین هزینه سرمایه با ارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، موضوع ساختار سرمایه یکی از

موضوعات مهم و با اهمیتی است که مدیران مالی شرکتها و بانکها در جهت کاهش ریسک مالی

و درنتیجه کاهش خطر ورشکستگی و درعین حال افزایش سودآوری شرکتها و یا بانکها با توجه به

محدودیتهای قانونی که دراین زمینه وجود دارد، دست و پنجه نرم می‌کنند، تا شاید بتوانند ترکیبی

بهینه از منابع مالی برای حداکثر کردن ارزش بانک تعیین و عملی سازند. در مورد کم کردن ریسک

مالی و ریسک تجاری بانک، نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت میباشد.

از همین روبود که استانداردهای سرمایه مبتنی بر ریسک توسط کمیته بازل درسال ۱۹۸۸ برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجادگردید.[۲]

در این راستا جهت بررسی سوالات  فوق الذکر   ساختار سرمایه و هزینه سرمایه محاسبه شده  و ارتباط آنها با یکدیگر، بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون  مشخص میگردد.

 و همچنین برای تعیین بهینه بودن ساختار سرمایه  فعلی از طریق محاسبه چهار  نسبت مشروحه ذیل و مقایسه آنها  با میانگین صنعت استفاده می شود .

۱- نرخ کفایت سرمایه یا نسبت  سرمایه واقعی به داراییهای ریسکدار:

درکشورهایی که بانکها نظام مدیریت اطلاعات داخلی ضعیفی دارند، این شاخص ها ب

ه صورت درصدی از کل داراییها نمایان می گردد. میزانی که حداقل کمتر از ۵ تا۸ درصد نباشد باید به عنوان پایه در نظر گرفته شود . به هر صورت ، این درصد درموارد مختلفی به علت ریسکهای خاص بانک یا ریسکهای عمده خارج از ترازنامه افزایش
می یابد .  در کشورهایی که  نظام حسابداری و مدیریت اطلاعاتی پیچیده ای  دارند، شایسته است که  شاخص  کفایت  سرمایه  ( مبتنی بر ریسک ) را که توسط سیستم نظارتی کمیته بال تهیه شده است بپذیرند.

۲- نسبت سپرده ها به بدهی ها :

این نسبت باید نشان دهد که چه مقدار از داراییهای بانک ، توسط مدیریت در امور مولد بکارگرفته شده است .

ولی از آنجا که اثاثیه و ابزار بانک در عین حال که برای حمایت از عملیات بانکی ضروری هستند ممکن

است مستقیما” درآمد ایجاد ننمایند . استفاده غیر مولد ازبرخی از داراییها طبیعی است . همانطور که تنوع سازی ترکیب دارایی ها برای مقابله با ریسک تجاری برای سرمایه گذاران مهم و حائز اهمیت است ، متنوع سازی

منابع تامین مالی برای بانکها هم از نظر نوع منابع و هم تعداد آنها به منظور کاهش ریسک خارج شدن

یکباره منابع بانک و اطمینان از ثبات نسبی منابع لازم می باشد. از اینرو توجه به سپرده های بانک که از شمار بسیار زیادی از سپرده گذارن بدست آمده است ، در راستای رسیدن به این هدف می باشد .

۳- نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها :

اهمیت  سپرده های بلند مدت برای  بانکها  بدلیل غیر دیداری  بودن  آنهاست. هر چند دستیابی به

این سپرده ها هزینه های بالاتری را برای بانک ایجاد می کند اما  این سپرده ها با ثبات ترین منابع بانک به شمار می آیند و باتوجه به این خصوصیت آنها و در جهت تامین منابع مالی لازم برای تسهیلات اعطایی بلند مدت بهتر است از این نوع منابع استفاده شود .

۴- هزینه سرمایه:

از آنجا که سهامداران بانک در مقایسه با سپرده گذاران و سایر بستانکاران ، در وصول طلب خود در رتبه بعدی قرار دارند خطر بیشتری را متحمل می شوند. لذا برای راکد ماندن سرمایه خویش منطقا” انتظار پاداش بیشتری ، نسبت به سپرده گذاران بانک ، دارند . بنابراین سرمایه ، منبع پرهزینه ای برای تامین وجه می باشد .

به دلیل آنکه سرمایه به عنوان پشتوانه ای برای تضعیف ارزش داراییهای مخاطره آمیز در نظر گرفته می شود . پرداخت هر گونه وامی توسط بانک ، تخصیص مبلغ متناسبی از سرمایه ، مطابق بامیزان کفایت سرمایه را ایجاب می نماید

 


[۱] . Prescott. P.35

[۲] . Marshall.p.125.1

 

 

……………………………………..

.

.

.

.

…………

 

فهرست مطالب فصل دوم :

۱- پیشینه تحقیق

۲- تاریخچه بانک ملت

۳- منابع تأمین مالی بانکها در ایران

۴- منابع تأمین مالی در شرکتها

۵- ساختار سرمایه

۶- هزینه سرمایه

۷- هزینه سرمایه در شرکتها

۸- هزینه سرمایه در بانکها

۹- ساختار سرمایه بهینه

۱۰- ساختار سرمایه بانکها

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

۱

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن”

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1189

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

قیمت : تومان49,500