فروشگاه

توضیحات

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی ٍ دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهایی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد.
این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه ٍ اتصال زمین ٍ پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود.
شبکه برق باید طوری طرح ریزی شود که از یک پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امکان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت کوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق کارخانه های صنعتی و مصرف کننده های بزرگ ٍ موسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاٌٌٌ طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود لذا قطع شدن و یا قطع کردن دستگاهها و تجهیزات الکتریکی معیوب از شبکه لازم است ولی کافی نیست.
باید تدابیری بکار برده شود که برق مصرف کننده ای که در اثر بوجود آمدن عیب فنی از شبکه قطع شده است در کوتاه ترین مدت ممکنه مجدداٌ تامین گردد.
وظیفه رله این است که در موقع پیش آمدن خطا در محلی از شبکه برق ٍ متوجه خطا شود ٍ آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاههای خبری را آماده کند و یا در صورت لزوم خود راساٌ اقدام کند و سبب قطع مدار الکتریکی شود.
در این نوشته سعی شده است رله های حفاظتی پیلوتی ٍ اساس کار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات در این رله ها مورد بررسی قرار گیرد.در شش فصل اول از آوردن عکس و مطلب در مورد رله های واقعی پرهیز شده است در فصل هشتم رله های مربوط به حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی مترو مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و شکل دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول : فلسفه رله‌گذاری حفاظتی
۱-۱) رله‌گذاری حفاظتی چیست؟
۲-۱) وظیفه رله‌گذاری حفاظتی
۳-۱) اصول رله‌گذاری حفاظتی
۴-۱) حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی
فصل دوم : انواع رله
۱-۲) انواع رله برحسب مورد استعمال
۲-۲) انواع رله بر مبنای کمیت اندازه‌گیری شده
فصل سوم : حفاظت تفاضلی
۱-۳) انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی
۲-۳) عوامل موثر در طراحی
۳-۳) تجهیزات کمکی
۱-۳-۳) رله‌های چک‌کننده یا راه‌اندازی
۲-۳-۳) تجهیزات نظارت پیلوت
۴-۳) روشهای انتقال اطلاعات درحفاظت
۵-۳) منحنی مشخصه ایده‌آل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پیلوت

 

فصل چهارم : رله‌های پیلوتی سیمی
مقدمه
۱-۴) مزیت پیلوت
۲-۴) پیلوتهای قطع‌کننده و سد‌کننده
۳-۴) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم
۴-۴) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب
۵-۴) برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر جریان مستقیم
۶-۴) محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب
۷-۴) مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی
۸-۴) قطع از راه دور با سیمهای پیلوت
۹-۴) مشخصات موردنیاز برای سیم پیلوت
۱۰-۴) سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ
فصل پنجم : رله های پیلوتی با جریان کاریر و میکرو موج
مقدمه
۱-۵) پیلوت با جریان کاریر
۲-۵) پیلوت میکروموج
۳-۵) رله‌گذاری مقایسه فاز
۴-۵) رله‌گذاری مقایسه سو
فصل ششم : حفاظت خط با رله‌های پیلوتی
مقدمه
۱-۶) رله‌گذاری با پیلوت سیمی
۲-۶) رله‌گذاری با پیلوت جریا، کاریر
۳-۶) میکروموج
۱-۳-۶) کانال میکروموج
۲-۳-۶) قطع از راه دور
فصل هفتم : رله‌های حفاظتی در پستهای فشارقوی
مقدمه
۱-۷) ضرورت اتصال به زمین – نوتر
۲-۷) ضرورت برقراری حفاظت
۳-۷) انواع سیستمهای اورکارنتی
۴-۷) رله‌های ولتاژی
۵-۷) حفاظت فیدرکوپلاژ ۲۰ کیلوولت
۶-۷) حفاظت فیدرترانس ۲۰ کیلوولت
۷-۷) حفاظت REF
۸-۷) رله دیفرانسیل
۱-۸-۷) چند نکته در مورد رله دیفرانسیل
۲-۸-۷) رله دیفرانسیل با بالانس ولتاژی
۹-۷) حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور
۱۰-۷) حفاظت باسبار
۱۱-۷) حفاظت خط
۱۲-۷) رله دوباره وصل‌کن
۱۳-۷) Synchron-check
۱۴-۷) سیستم inter lock , inter trip

فصل هشتم: حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران
مقدمه
۱-۸) مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI
۲-۸) حفاظت دیفرانسیل فیدر
۳-۸) رله ناظر MRTP
۴-۸) رله نشان‌دهنده جریان آنی ترانسفورماتور MCTH
۵-۸) رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت MCR
۶-۸) رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی MVTW
۷-۸) ترانسفورماتور جداکننده
۸-۸) ولتاژ و جریان پیلوت
۹-۸) ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی
۱۰-۸) عملکرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری
۱۱-۸) ترتیبات سوئیچ گیرهای نوع شبکه‌ای
۱۲-۸) ولتاژ تحریک شده ماکزیمم مسیر بسته پیلوت
۱۳-۸) اطلاعات فنی رله MBCI
منابع

 

فصل اول
فلسفه رله‌گذاری حفاظتی

۱-۱) رله‌گذاری حفاظتی چیست؟
معمولا وقتی درباره یک سیستم برق‌رسانی می‌اندیشیم، اجزا چشمگیر آن از قبیل نیروگاه‌های بزرگ، ترانسفورماتورها، خطهای فشار قوی و غیره به ذهنمان می‌آید. در عین حال که این اجزا قسمتهای اصلی را تشکیل می‌دهند، بسیاری اجزای ضروری و جالب دیگر نیز در سیستم وجود دارد که رله‌های حفاظتی از همین دسته‌اند.
در اینجا نقش رله‌گذاری حفاظتی را در طراحی و کارکرد سیستمهای برق‌رسانی با بررسی مختصری از زمینه کلی موضوع توضیح می‌دهیم. سه جنبه مختلف سیستم برق‌رسانی در این بررسی به کار می‌آید. این جنبه‌های عبارتند از :
الف) بهره‌برداری عادی
ب) جلوگیری از بروز عیب الکتریکی
ج) محدودکردن پیامدهای بروز عیب الکتریکی
اصطلاح “بهره‌برداری” به حالتی اطلاق می‌شود که در دستگاهها عیبی نباشد. اشتباهی از افراد سر نزند و بلایی آسمانی رخ ندهد. در این حالت، حداقل امکانات برای تامین برق مصرف‌کنندگان فعلی و برآوردن مقداری از نیازهای قابل پیش‌بینی برای آینده فراهم است. پیش‌بینیهای لازم برای بهره‌برداری عادی، قسمت عمده هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی را در برمی‌گیرد. لکن سیستمی که تنها از این دیدگاه طراحی شده باشد چه بسا پاسخگوی نیازهای امروزی نباشد.

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

عیب کردن دستگاههای برق‌رسانی سبب خاموشی‌های تحمل‌ناپذیر می‌شود. از این رو باید پیش‌بینیهایی انجام داد تا خسارتهای وارد بر دستگاهها و قطع جریان برق در هنگام بروز عیب به حداقل کاهش یابد.
در اینجا دو راه چاره به نظر می‌رسد: اولا خصیصه‌هایی با هدف جلوگیری از بروز عیب در طراحی منظور کنیم و ثانیا به راههایی بیندیشیم که در هنگام بروز عیب دامنه خسارتها را کاهش دهد. در طراحی سیستمهای جدید از هر دو راه حل به درجات مختلف و با توجه به جنبه‌های اقتصادی هر مورد خاص استفاده می‌شود و هر روز پیشرفتهایی محسوستر در جهت افزایش اطمینان‌بخشی دستگاهها صورت می‌گیرد. اما از سوی دیگر وابستگی به نیروی برق نیز هر روز بیشتر می‌شود. در نتیجه اگر چه احتمال بروز عیب کاهش می‌یابد، از سوی دیگر قطع برق نیز تحمل‌ناپذیرتر می‌شود. از اینجا به بعد سودمندتر آن است که وقوع عیب را مجاز بشماریم و در عوض، چاره‌ای برای کم کردن دامنه خسارات آنها بیندیشیم.
بعضی از خصیصه‌های طرح و بهره‌برداری که هدف آنها کم کردن پیامدهای عیب است عبارتند از :
الف) خصیصه‌هایی که آثار مستقیم عیب را محدود می‌سازند.
۱) طراحی به منظور محدود کردن مقدار جریان اتصال کوتاه
۲) طراحی به منظور ایستادگی در مقابل تنشهای حرارتی و مکانیکی حاصل از اتصال کوتاه.
۳) پیش‌بینی دستگاههای کسر ولتاژ با تاخیر زمانی بر روی کلیدها برای جلوگیری از قطع بارها در هنگام افتهای زودگذر ولتاژ.
ب) خصیصه‌هایی با هدف جداسازی فوری قسمت معیوب
۱) رله‌گذاری حفاظتی
۲) کلیدهای با قدرت قطع کافی
۳) فیوزها
ج) خصیصه‌هایی که پیامدهای کنار رفتن قسمت معیوب را کم می‌کند.
۱) مدارهای جانشین
۲) ظرفیتهای ذخیره در مولدها و ترانسفورماتورها
۳) بازبست خودکار
د) خصیصه‌هایی که در فاصله بین وقوع عیب تا حذف آن برای نگهداشت ولتاژ و پایداری سیستم وارد عمل شود.
۱) تنظیم خودکار ولتاژ
۲) مشخصه‌های پایداری مولدها
بنابراین رله‌گذاری حفاظتی یکی از چندین خصوصیت طرح سیستم در مورد به حداقل رساندن صدمات به دستگاهها و قطع برق در هنگام بروز عیب است. وقتی صحبت از حفاظت با رله به میان می‌آید منظور آن است که رله‌ها همراه با سایر وسایل به کاهش خسارات و بهبود خدمات‌رسانی کمک می‌کنند. پس تواناییها و شرایط کاربرد رله‌های حفاظت را باید همزمان با سایر خصیصه در نظر گرفت.
۲-۱) وظیفه رله‌گذاری حفاظتی
وظیفه رله‌گذاری حفاظتی این است که بی‌درنگ هر جز از سیستم برق‌رسانی را که دچار اتصال شود یا آغاز به عمل غیرعادی کند به طوری که احتمال خطر برود یا موجب مزاحمت برای عملکرد درست بقیه سیستم شود از مدار خارج سازد. وسایل رله‌گذاری در اجرای این وظیفه از کلیدهایی کمک می‌گیرند که قادرند جز معیوب را با دریافت فرمان از وسایل رله‌گذاری جدا کنند.
کلیدهای قدرت معمولا در جایی قرار می‌گیرند که می‌توانند هر مولد، ترانسفورماتور، باسبار، خط انتقال نیرو و غیره را کاملا از بقیه سیستم جدا سازد. این کلیدها باید ظرفیت کافی داشته باشند که بتوانند بیشترین جریان اتصال کوتاه را که امکان عبور آن از کلید هست موقتا تحمل و سپس قطع کنند. همچنین باید بتوانند بر روی چنین اتصال‌هایی بسته شوند و سپس براساس استانداردهای مشخص آن را جدا سازند.
در جاهایی که رله حفاظت و کلیدهای قدرت از لحاظ اقتصادی موجه نباشد فیوز به کار می‌رود. گرچه وظیفه اصلی رله‌گذاری حفاظتی، کاستن پیامدهای اتصال کوتاه است، حالتهای غیرعادی دیگری هم در بهره‌برداری روی می‌دهد که به کار رله‌های حفاظت نیاز پیدا می‌شود. این موضوع بویژه در مورد مولدها و موتورها صدق می‌کند.
وظیفه دوم رله‌گذاری حفاظتی این است که نشانه‌هایی از محل و نوع عیب به دست دهد. این‌گونه اطلاعات نه تنها به انجام شدن تعمیرات، سرعت می‌بخشد بلکه از راه مقایسه با نتیجه بازدید و نوسان نگارهای خودکار می‌تواند این امکان را فراهم آورد که کارآیی خود رله‌ها هم در جلوگیری از بروز عیب و کاستن دامنه خسارات ارزیابی شود.
۳-۱) اصول اساسی در رله‌گذاری حفاظتی
ابتدا فقط وسایل رله‌گذاری برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه را درنظر می‌گیریم. دو گروه از این وسایل وجود دارد که یکی رله‌گذاری “اصلی” و دیگری رله‌گذاری “پشتیبان” خوانده می‌شود. رله‌گذاری اصلی درواقع خط اول دفاعی را تشکیل می‌دهد و حال آنکه رله‌گذاری پشتیبان فقط وقتی عمل می‌کند که رله‌گذاری مقدم در انجام وظیفه خود شکست خورده باشد.
۱-۳-۱) رله‌گذاری مقدم
شکل (۱) رله‌گذاری مقدم را نشان می‌هد. نخستین اظهارنظر آن است که کلیدهای قدرت در محل اتصال هر جزء به سیستم جای گرفته اند.این پیش بینی اجازه می دهد که بتوان فقط جزء معیوب را از مدار جدا کرد. گاه می‌توان کلید بین دو جز مجاور را حذف کرد که در این حالت در هنگام عیب‌کرد یکی از این دو جز باید هر دو را از مدار جدا ساخت.
دومین نکته آن است که در اطراف هر جز از سیستم، یک منطقه حفاظت جداگانه‌ای بوجود می‌آید که اینک سخن بر سر چگونگی ایجاد آن نیست. اهمیت این مطلب در………………………..

 

 

حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی
رله‌گذاری حفاظتی در مقابل عواملی جز اتصال کوتاه هم در ردهء رله‌گذاری مقدم دسته‌بندی می‌شود. ولی از آنجا که حالتهای غیرعادی نیازمند حافظت در اجزای مختلف سیستم متفاوت است برخلاف حفاظت در مقابل اتصال کوتاه، تداخل حوزه عمل رله‌ها معمولاً در حالتهای دیگر به‌کار نمی‌رود. در عوض هر جزء سیستم را جداگانه به هر نوع رله‌گذاری که بدان نیاز باشد مجهز می‌کنند و این رله‌گذاری را طوری ترتیب می‌دهند که کلیدهای لازم را قطع کند. البته این کلیدها غیر از کلیدهایی هستند که در مورد رله‌گذاری در برابر اتصال کوتاه قطع می‌شوند. در این موارد چنانکه پیش از این گفتیم رله‌گذاری پشتیبان به‌کار نمی‌رود زیرا تجربه آن را از نظر اقتصادی توجیه نمی‌کند. ولی در بیشتر مواردی که حالتهای غیرعادی دیگری روی دهد که جریانها یا ولتاژهای غیرعادی پدید آورد، رله‌گذاری پشتیبان مربوط به اتصال کوناه عمل خواهد کرد که بدین‌سان نوعی حفاظت پشتیبان فرعی فراهم می‌شود.

 

 

 

فصل دوم
انواع رله

۱ ـ ۲) انواع رله برحسب مورد استعمال
رله برحسب مورد استعمال آن به انواع زیر تقسیم می‌شود:
۱ ـ رله سنجشی
۲ ـ رله زمانی
۳ ـ رله جهت‌یاب
۴ ـ رله خبردهنده
۵ ـ رله کمکی
۱ ـ ۱ ـ ۲) رله سنجشی (Messrelais)
رله سنجشی رله‌ایست که با دقت و حساسیت معینی در موقع تغییر کردن یک کمیت الکتریکی و یا یک کمیت فیزیکی دیگری شروع به کار کند. چنین رله‌ای برای مقدار معینی از یک کمیت مشخصی تنظیم می‌شود و اگر آن کمیت از مقدار تعیین و تنظیم‌شده کمتر و یا بیشتر شود، رله آن تغییرات را می‌سنجد. در اینگونه رله حقیقتاً عمل سنجش انجام می‌شود و رله شبیه به یک دستگاه اندازه‌گیری با تمام مشخصات، محاسن و معایب آن کار می‌کند.
رله سنجشی بر دو نوع است:
الف) رله سنجشی ساده
ب) رله سنجشی مرکب
رله سنجشی ساده اغلب دارای یک سیم‌پیچی تحریک‌شونده می‌باشد که در اثر تغییر جریان و یا ولتاژ تحریک و موجب وصل شدن کنتاکتی می‌شود (رله حرارتی، رله جریان زیاد و رله فشار کم)
رله سنجشی مرکب حداقل دارای دو سیم‌پیچی تحریک‌شونده می‌باشد. مثل رله‌ای که نسبت ولتاژ و جریان را می‌سنجد (رله سنجش مقاومت ظاهری). به کمک چنین سنجشی می‌توان آن قسمت از شبکه را که اتصالی شده است از مدار جدا کرد (رله دیستانس)
۲ ـ ۱ ـ ۲) رله زمانی (Zeitrelais)
رله زمانی موثرترین عنصر یک رله در حفاظت موضعی است. رله زمانی نه تنها در حفاظت تأسیسات الکتریکی بلکه در خودکار کردن آنها نیز مورد استعمال بسیار دارد.
رله زمانی هیچ وقت به تنهایی به‌کار برده نمی‌شود، بلکه با رله سنجشی در حفاظت شبکه الکتریکی مصرف می‌شود و مورد استعمال آن در محلی است که خواسته باشیم عمداً تأخیری در عمل قعط و وصل ایجاد کنیم.
دقت یک رله زمانی باید بسیار زیاد و قابل تنظیم تا چند دهم ثانیه باشد. در غیر اینصورت اگر چندین رله زمانی در مداری بطور متوالی نصب شود موجب قطع بی‌موقع قسمتی از شبکه می‌گردد و عمل حفاظت موضعی مختل می‌گردد.
۳ ـ ۱ ـ ۲) رله جهت یاب (Richtungsrelais)
برای کنترل و سنجش توان و نیرو در شبکه الکتریکی و یا قسمتی از شبکه جریان متناوب از رلهء جهت‌یاب استفاده می‌شود. تعیین جهت نیرو برای حفاظت محلی و سلکیتو در اغلب شبکه‌ها کاملاً ضروری و لازم است. به کمک رله جهت‌یاب می‌توان فقط آن قسمت از شبکه که خسارت دیده و معیوب شده است از مدار خارج کرد، حتی می‌توان از این رله جهت حفاظت ژنراتور و توربین در موقع برگشت نیرو نیز استفاده نمود.
۴ ـ ۱ ـ ۲) رله خبردهنده (Melderelais)
وظیفه رله خبردهنده نمایان ساختن و مشخص کردن تغییراتی است که در تغذیه شبکه پیش آمده است خواه این تغییرات تعمدی و یا در اثر اتفاق و خطائی در شبکه، خودبخود بوجود آمده باشد بعبارت دیگر رله خبردهنده نشان می‌دهد که کدام کلید قدرت در اثر خطائی که در شبکه بوجود آمده قطع شده است. بعضی از رله‌های خبردهنده علت قطع شدن و پریدن کلید خودکار را نیز مشخص می‌کند. در ضمن رله خبردهنده نشان می‌دهد که آیا کلید قدرتی که می‌بایست قطع شود، قطع شده یا بعلت اختلالاتی که در مدار فرمان آن موجود است، فرمان قطع به کلید نرسیده و کلید بحالت وصل باقی مانده است.
۵ ـ ۱ ـ ۲) رله کمکی (Hilfs relais)
رله سنجشی اغلب در موقعی که خطائی در شبکه پیش می‌آید عامل بستن کلید یا کنتاکتی است که توسط آن مدار فرمان قطع کلید بسته می‌شود، زیرا نیروی مکانیکی رلهء سنجشی برای قطع کردن کلیدهای قدرت با فنرهای سنگین و محکم به هیچ‌وجه کافی نمی‌باشد.
از این جهت است که رله سنجشی مستقیماً کلید قدرت را قطع نمی‌کند، بلکه موجب تحریک رله دیگری به اسم رله فرعی یا رله کمکی می‌شود. این رله دارای مدار تغذیه جداگانه و مستقلی است و بوسیلهء جریان دائم با ولتاژ ۱۱۰ یا ۲۲۰ ولت تغذیه می‌شود و دارای چنان نیروئی است که می‌تواند کلیدهای فشار قوی با قدرت زیاد را قطع و وصل کند در ضمن می‌توان از رله کمکی برای نشان دادن نوع خطا نیز استفاده کرد.
یک رله حفاظتی اغلب برای اینکه بتواند وظیفه محافظت خود را به نحو کامل انجام دهد، باید از تعداد زیادی رله سنجشی و رله کمکی و ترانسفورماتور جریان و ولتاژ و مقاومت سری و یکسوکننده تشکیل شده باشد. این رله‌های مختلف اعضای یک رله کامل را تشکیل می‌دهد. این عضوها برحسب عملی که انجام می‌دهند به نامهای مختلف از قبیل عضو تحریک‌کننده، عضو جهت‌دهنده، عضو خبردهنده و غیره مشخص می‌شوند.
این عناصر می‌توانند در یک دستگاه جمع شوند و تشکیل یک واحد حفاظتی را بدهند و یا اینکه بطور مجزا و جداگانه در تابلوی حفاظت شبکه نصب گردند.
۲ ـ ۲) انواع رله بر مبنای کمیت اندازه‌گیری
یکی از روشهای دسته‌بندی رله‌ها تقسیم‌بندی براساس وظیفه آنهاست به عبارت دیگر این تقسیم‌بندی براساس پارامتری که رله اندازه می‌گیرد استوار است.
در تقسیم‌بندی که بر مبنای کمیت اندازه‌گیری استوار است رله‌ها براساس تنظیم اولیه معین‌شده کار می‌کنند.
رله‌ها بر مبنای کمیت اندازه‌گیری شامل انواع زیرند:
۱ ـ رله‌های جریانی
۲ ـ رله‌های ولتاژی
۳ ـ رله‌های توان
۴ ـ رله‌های جهت‌دار
۵ ـ رله‌های فرکانسی
۶ ـ رله‌های حرارتی
۷ ـ رله‌های دیستانس
۸ ـ رله‌های تفاضلی
۱ ـ ۲ ـ ۲) رله‌های جریانی:
این رله‌ها در یک مقدار مشخص جریان (تنظیم جریانی) که قبلاً معین شده است کار می‌کنند رله‌های جریانی شامل رله‌های جریان زیاد و جریان کم هستند.
۲ ـ ۲ ـ ۲) رله‌های ولتاژی:
این رله‌ها در یک مقدار مشخص از ولتاژ (تنظیم ولتاژی) که قبلاً معین شده است شروع به کار می‌کنند. رله‌های ولتاژی نیز همانند رله‌های جریانی به رله‌های ولتاژ زیاد و رله‌های ولتاژ کم تقسیم می‌شوند.
۳ ـ ۲ ـ ۲) رله‌های توان:
این رله‌ها براساس یک میزانی از قدرت عمل می‌کنند. رله‌های توان به دو دسته قدرت کم و قدرت زیاد تقسیم می‌شوند.
۴ ـ ۲ ـ ۲) رله‌های جهت‌دار:
ـ جریان متناوب: این رله‌ها براساس ارتباط زاویه فاز بین کمیت‌های آن عمل می‌کنند.
ـ جریان مستقیم: رله‌های جهت‌دار براساس جهت جریان عمل کرده و معمولاً رله‌های با مغناطیس دایم و سیم‌پیچ متحرک هستند.
۵ ـ ۲ ـ ۲) رله‌های فرکانسی:
رله‌های فرکانسی براساس فرکانس از قبل تعیین‌شده عمل می‌نمایند. این رله‌ها شامل فرکانس کم و فرکانس زیاد هستند.
۶ ـ ۲ ـ ۲) رله‌های حرارتی:
رله‌های حرارتی بعنوان عناصر حفاظتی در یک درجه حرارت تعیین‌شده عمل می‌نمایند.
۷ ـ ۲ ـ ۲) رله‌های دیستانس:
رله‌های دیستانس بر طبق فاصله بین ترانسفورماتورهای حفاظتی و خطا عمل می‌کنند. به عبارت دیگر فاصله به کمیاتی چون مقاومت، راکتانس یا امپدانس، تبدیل شده و اندازه‌گیری می‌شود.
۸ ـ ۲ ـ ۲) رله‌های تفاضلی:
عملکرد این رله‌ها براساس تفاضل مقداری یا برداری دو کمیت همچون جریان الکتریکی یا ولتاژ استوار است.
رله‌های حفاظتی از یک یا چند واحد تشخیص‌دهنده خطا به همراه واحدهای کمکی ضروری تشکیل شده‌اند. واحدهای اساسی برای سیستم‌های حفاظتی می‌توانند به واحدهای الکترومکانیکی، استاتیکی، نیمه‌هادیها و میکروپروسسوری تقسیم شوند. رله‌های الکترومکانیکی به رله‌های جذب مغناطیسی، القاء مغناطیسی و یا دارسونوال و حرارتی تقسیم‌بندی می‌شوند. رله‌های استاتیکی دارای اجزائی با قدرت کم هستند که در قالب تقویت‌کننده‌های عملیاتی طراحی شده‌اند. حفاظت‌های میکروپروسسوری به مانند سیستم‌های با برنامه کار می‌کنند و می‌توان روی آنها برنامه‌ریزی کرد و همچنین دارای قابلیت انعطاف زیادی هستند.
از طرفی می‌توان سیستم‌های حفاظتی را از نظر نوع تجهیزاتی که حفاظت می‌کنند، تقسیم‌بندی کرد که این دو نوع تقسیم‌بندی به سیستم‌های واحد و غیرواحد معروفند.
الف) سیستم واحد:
سیستم حفاظتی به نحوی طراحی شده است که فقط برای شرایط غیرعادی در منطقه حفاظت‌شده شبکه قدرت عمل کند. و به سیستم حفاظتی واحد معروف است.
ب) سیستم غیرواحد:
سیستم حفاظتی طوری طراحی شده است که تنها از یک قطعه واحد تجهیزات شبکه حفا…………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع”

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2471

قیمت : تومان29,500