فروشگاه

توضیحات

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

 در سازمانها و نهادهای محتلف کشور ما نیز تلاشی هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای ارتقاء سطح مهارت و معلومات شغلی کارکنان و انطباق

دانسته‌های آنان با نوع کار و وظیفه‌ای که در سازمان به عهده دارند در قالب برنامه‌های آموزشی مدون دانشگاهی صورت می‌گیرد .

بر همین اساس نیروی انتظامی در راستای دو ماموریت مهم خود یعنی :

۱- ارائه خدمات تخصصی همچون گذرنامه ، امور راهنمایی و رانندگی ، نظارت بر اماکن عمومی و …

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

 ۲- پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت و به طبع آن احساس امنیت ، وظیفه دارد که همگام با تحولات علمی و تخصصی نوین حرکت کند تا در انجام ماموریت‌های فوق به گونه‌ای مطلوب به اهداف خود دست یابد .

در همین راستا از وظایف مهم دانشگاه علوم انتظامی که بازوی توانمند علمی پلیس ایران است ،

تولید و توسعه دانش انتظامی در سطوح بالا و آموزش و تربیت افسران در مقاطع تحصیلی عالی است که در سالهای اخیر با تاسیس دانشکده‌های تخصصی روند رو به رشدی را طی نموده است .

پژوهشی که از نظرتان می‌گذرد با هدف بررسی میزان تاثیر آموزشهای

دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارتها و تخصصی های شغلی در افسران فارغ‌التحصیل انجام شده  است . امید است نتایج این تحقیق بتواند در برنامه‌ریزی‌های آموزشی این نهاد مورد بهره برداری قرار گیرد و مثمر ثمر واقع شود .


۲۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی
تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات

طرح مساله ——–———————————————— ۴

بیان و اهمیت و فایده تحقیق ——————————————– ۷

بیان اهداف تحقیق —————————————————- ۹

فرضیه های تحقیق —————————————————- ۱۰

تعاریف نظری و عملی مفاهیم ——————————————- ۱۱

آموزش ———————————————————— ۱۱

محیط آموزشی —————————————————— ۱۳

مهارت شغلی ——————————————————- ۱۴

خصوصیات اساتید —————————————————- ۲۰

فضای آموزشی —————————————————— ۲۰

کارورزی ———————————————————- ۲۱

نیازهای شغلی دستگاه های اجرایی ناجا ————————————- ۲۱

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

سازمان دهی برنامه های درسی ——————————————- ۲۱

محتوای آموزش —————————————————— ۲۲

انعطاف پذیری دانشجویان نسبت به تحولات فناوری ————————— ۲۲

خلاقیت ———————————————————– ۲۳

فصل دوم ادبیات تحقیق

مرور پژوهشی منابع ————————————————— ۲۵

تحقیق آقای رضا علیزاده در بانک مرکزی ———————————– ۲۵

تحقیق آقای محمد اسماعیل حسینی فشمی در کمیته امداد ———————— ۳۰

تحقیق آقای علی نقی زمانی در دانشگاه علوم انتظامی ————————— ۳۲

تحقیق خانم ماری حریه در دانشگاه علوم انتظامی —————————— ۳۷

آموزش و نظریات آموزشی ———————————————- ۳۹

کلیات آموزش——————————————————- ۴۴

۱-تاریخچه آموزش ——————————————– ۴۴

۲-اهمیت آموزش در سازمان ها ———————————– ۴۶

۳-مزایای آموزش ——————————————— ۴۹

۴-انواع آموزش ———————————————– ۵۱

آموزش مستمر ضمنی —————————————— ۵۱

آموزش رسمی ———————————————– ۵۲

آموزش غیر رسمی —————————————————- ۵۳

نیاز آموزشی ————————————————- ۵۶

دلایل تعیین نیازهای آموزشی ————————————- ۵۷

منابع نیازهای آموزشی —————————————— ۵۸

انواع نیاز آموزشی کارکنان ————————————— ۶۰

ارتباط نیاز آموزشی با سازمان و نحوه انجام کار فرد ——————— ۶۱

مسئول تعیین نیازهای آموزشی ———————————— ۶۲

برنامه ریزی آموزشی————————————————— ۶۳

۱-برنامه ریزی آموزشی چیست ———————————– ۶۴

۲-نکات قابل توجه در برنامه ریزی آموزشی ————————– ۶۵

۳-فرایند برنامه ریزی آموزشی استراتژیک —————————- ۶۵

الف)‌باز اندیشی ———————————————- ۶۶

ب)‌باز سازی ساختارها —————————————– ۶۶

ج)‌بازآفرینی ————————————————- ۶۷

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

۴-مولفه های برنامه ریزی آموزشی ——————————— ۶۷

۵-تعین اهداف آموزشی —————————————– ۶۹

۶-توصیه های اجرایی برای تعیین اهداف آموزشی ———————- ۷۰

۷-تعیین محتوای آموزش —————————————- ۷۰

۸-مولفه های چهارده گانه تهیه درس ——————————– ۷۳

اثربخشی آموزش—————————————————– ۷۳

۱-مفهوم اثر بخشی آموزش ————————————– ۷۳

۲-جایگاه ، فلسفه و ضرورت اثر بخشی آموزشی در سازمان ها ———— ۷۴

۳-شاخص های اثر بخشی آموزش ——————————— ۷۵

۴-تعیین بازده آموزش —————————————— ۷۶

۵-ارتقا کیفیت آموزش —————————————— ۷۷

۶-توسعه اعتماد جمعی —————————————– ۷۸

۷-تعاریف ارزشیابی ——————————————- ۸۰

۸-اصول ارزیابی ———————————————- ۸۱

۹-تعیین اثر بخشی دوره های آموزشی —————————— ۸۲

انواع مدل های ارزشیابی ———————————————— ۸۴

۱-مدل هدف دار ناهمخوانی ————————————– ۸۴

۲-مدل ارزشیابی اختلاف ناهمخوانی ——————————– ۸۴

۳-مدل ارزشیابی مبتنی بر مدافعه ———————————– ۸۵

۴-آموزش بر مبنای ارزیابی عملکرد ——————————– ۸۵

۵-مدل سی – ای – پی – اَ————————————— ۸۸

۶-مدل سالیوان ———————————————– ۹۰

۷-روش تی . وی . سی ——————————————- ۹۱

۸-مدل فرایندی ارزیابی برنامه های آموزشی —————————— ۹۲

۹-انواع روش های ارزیابی براساس روش تحقیق ————————— ۹۳

جمع بندی و ارائه مدل نظری تحقیق—————————————- ۹۴

مدل ارزشیابی ۴ مرحله ای پاتریک ——————————— ۹۵

سطح یک – واکنش ——————————————- ۹۶

سطح دو – یادگیری ——————————————- ۹۷

سطح سه – رفتار ——————————————— ۹۸

سطح چهارم – نتایج ——————————————- ۱۰۰

فصل سوم روش اجرای تحقیق

روش شناسی تحقیق ————————————————– ۱۰۳

روش گرد آوری اطلاعات ———————————————- ۱۰۳

شیوه اجرا ———————————————————- ۱۰۵

سطح تحلیل ——————————————————– ۱۰۵

واحد تحلیل ——————————————————– ۱۰۵

سطح مشاهده ——————————————————- ۱۰۶

جامعه آماری و نمونه آماری ——————————————— ۱۰۶

واحد نمونه ای —————————————————— ۱۰۷

حجم نمونه ——————————————————— ۱۰۷

شیوه انتخاب نمونه —————————————————- ۱۰۸

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

محیط تحقیق ——————————————————– ۱۰۹

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ——————————————- ۱۱۰

روایی پرسشنامه —————————————————– ۱۱۰

پایایی پرسشنامه —————————————————– ۱۱۱

فصل چهارم تجزیه و تحلیل

مقدمه————————————————————– ۱۱۳

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس و گروه آموزشی(جدول شماره ۱)‌———- ۱۱۴

نمودار های توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس و گروه آموزشی ————– ۱۱۵

مقایسه آماری میانگین امتیاز مهارت افسران زن با افسران مرد(جدول شماره ۲)‌———- ۱۱۷

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و گروه آموزشی (جدول شماره ۳) ———– ۱۱۸

نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و گروه آموزشی —————- ۱۱۹

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی و گروه آموزشی (‌جدول شماره ۴)‌— ۱۲۱

نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی و گروه آموزشی ——– ۱۲۲

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

مقایسه آماری میانگین امتیاز مهارت افسران فارغ التحصیل گروه آموزش

تخصصی در مقطع کاردانی با افسران فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی (جدول شماره ۵)‌—————————————– ۱۲۴

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد و گروه آموزشی (جدول شماره ۶)‌——- ۱۲۵

نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد و گروه آموزشی ———– ۱۲۶

توزیع فراوانی پاسخگویان در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی بر

حسب معدل مدرک تحصیلی (جدول شماره ۷)‌—————————————————————— ۱۲۸

نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب معدل مدرک تحصیلی و گروه آموزشی — ۱۲۹

توزیع فراوانی پاسخگویان در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی بر حسب نوع دیپلم (جدول شماره ۸)‌           ۱۳۱

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع دیپلم و گروه آموزشی ———– ۱۳۲

میانگین نمره مهارت افسران فارغ التحصیل از دانشکده های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی (جدول شماره ۹)‌         ۱۳۴

میانگین نمره مهارت افسران فارغ التحصیل رشته علوم انتظامی در رشته های مختلف (جدول شماره ۱۰) ۱۳۵

مقایسه آماری میانگین امتیازات افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با فارغ التحصیلات آموزش عمومی در زمینه مهارت شغلی (جدول شماره ۱۱)‌—————————————————- ۱۳۶

نتایج ارزشیابی میزان مهارتهای شغلی و تحصیلی افسران فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی (جدول شماره ۱۲)‌————————————— ۱۳۷

تفسیر جدول شماره ۱۲‌————————————————- ۱۳۹

مقایسه میزان توانایی یادگیری افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی (جدول شماره ۱۳)   ۱۴۱

مقایسه میزان علاقه مندی به شغل و تخصص افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی جدول شماره ۱۴)‌————————————————————— ۱۴۲

مقایسه نوع دیپلم افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی (جدول شماره ۱۵)‌  ۱۴۴

مقایسه فضای زیستی افسران فارغ التحصیل گروه آموزش عمومی با گروه آموزش تخصصی قبل از ورود به دانشگاه (جدول شماره ۱۶) ——————————————————— ۱۴۵

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

مقایسه سن شناسنامه ای افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی (جدول شماره ۱۷)   ۱۴۶

مقایسه سنوات خدمتی افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی (جدول شماره ۱۸)     ۱۴۷

مقایسه آماری میانگین امتیازات اساتید افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی دانشگاه علوم انتظامی (جدول شماره ۱۹)—————————————— ۱۴۸

نتایج ارزشیابی ویژگی های اساتیداز دیدگاه هر دو گروه افسران فارغ التحصیل (جدول شماره ۲۰)‌   ۱۴۹

تفسیر جدول شماره ۲۰————————————————- ۱۵۰

مقایسه آماری میانگین امتیازات فضای آموزشی افسران فارغ التحصیل آموزش تحصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی (جدول شماره ۲۱)‌—————————————————- ۱۵۱

نتایج ارزشیابی فضای آموزشی دانشگاه از دیدگاه هر دو گروه افسران فارغ التحصیل (جدول شماره ۲۲)      ۱۵۲

تفسیر جدول شماره ۲۲)‌———————————————— ۱۵۳

مقایسه آماری میانگین امتیازات برنامه های درسی افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی (جدول شماره ۲۳)‌—————————————————- ۱۵۴

نتایج ارزشیابی میزان انطباق برنامه های درس دانشگاه با نیازهای شغلی ناجا از دیدگاه هر دو گروه افسران فارغ التحصیل (جدول شماره ۲۴) ——————————————————— ۱۵۵

تفسیر جدول شماره ۲۴ ———————————————— ۱۵۶

مقایسه آماری میانگین امتیازات افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی و آموزش عمومی در میزان انعطاف پذیری نسبت به تحولات فن آوری (جدول شماره ۲۵) ————————————– ۱۵۷

نتایج اندازه گیری میزان انعطاف پذیری افسران فارغ التحصیل هر دو گروه نسبت به تحولات فن آوری (جدول شماره ۲۶)    ۱۵۸

تفسیر جدول شماره ۲۶ ———————————————— ۱۵۹

مقایسه آماری میانگین امتیازات محتوای آموزش های ارائه شده افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی دانشگاه علوم انتظامی (جدول شماره ۲۷)————————- ۱۶۰

نتایج ارزشیابی محتوای آموزش ارائه شده در دانشگاه از دیدگاه هر دو گروه از افسران فارغ التحصیل (جدول شماره ۲۸ )‌     ۱۶۱

تفسیر جدول شماره ۲۸)‌———————————————— ۱۶۲

مقایسه آماری میانگین امتیازات دوره کارورزی افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی دانشگاه علوم انتظامی (جدول شماره ۲۹)———————————— ۱۶۳

نتایج ارزشیابی وضعیت کارورزی ازدیدگاه هر دو گروه افسران فارغ التحصیل (جدول شماره ۳۰)

تفسیر جدول شماره ۳۰————————————————- ۱۶۵

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

 مقایسه آماری میانگین امتیازات خلاقیت شغلی افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی با افسران آموزش تخصصی (جدول شماره ۳۱) ————————————————————– ۱۶۶

تفسیر جدول شماره ۳۱ ———————————————— ۱۶۶

نتایج اندازه گیری میزان خلاقیت شغلی افسران فارغ التحصیل هر دو گروه(جدول شماره ۳۲)         ۱۶۷

تفسیر جدول شماره ۳۲————————————————- ۱۶۸

فصل پنجم نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری —————————————————- ۱۷۹

پیشنهادها ———————————————————– ۱۸۴

محدودیتهای تحقیق —————————————————- ۱۸۶

منابع و ماخذ ——————————————————— ۱۸۷

طرح مسئله

یکی از مهمترین مسائلی که در هر تشکیلاتی لازم است مدنظر قرار گیرد ،

تقویت نیروی انسانی موجود در سازمان است هدف از تقویت نیروی انسانی افزایش توانائیها و مهارتهای کارکنان است تا در پرتو آن بازدهی و کارآئی بالاتری بدست آید

، در سازمانهای تولیدی افزایش کارآئی و مهارت از راههای کمی قابل سنجش هستند ، اما در سازمانهای خدماتی نظیر نیروی انتظامی این امر به سادگی مسیر نیست .

در این زمینه نظریات مختلفی ارائه شده است که یکی از آنها نظریه اثربخشی سازمان است . مطابق این نظریه یک سازمان به ویژه سازمان دولتی

هنگامی کارآمد است که در برابر استفاده از منابع مالی و انسانی ، عرضه‌کننده بیشترین فایده باشد . بیشترین فایده نیز از  مقایسه با معدل ارائه خدمات توسط موسسات مشابه و رقیب قابل تقویم می‌باشد[۱] .

به هر حال از آنجا که نیروی انسانی و آموزش این نیرو اساسی‌ترین برنامه همه سازمانها محسوب می‌شود و به تعبیری شاید اشاعه دانش به وسیله

برنامه‌های آموزش ، مهمترین طریقه ایجاد تحول در رفتار  فرد باشد[۲] . ارزشیابی آموزش‌های بعمل آمده نیز به عنوان مکمل برنامه‌ها می‌بایست مورد نظر قرار گیرد .

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

فرضیه های تحقیق

۱-   افسران آموزش دیده تخصصی نسبت  به افسران آموزش دیده عمومی از مهارت شغلی بالاتری برخوردار هستند .

۲-  میان ویژگی‌های روانی افسران فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم انتظامی در دو گروه آموزش عمومی وآموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .

۳-  میان ویژگیهای شخصی افسران فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم انتظامی در دو گروه آموزش عمومی وآموزش تخصصی تفاوت وجود دارد.

۴-  میان خصوصیات اساتید افسران فارغ‌التحصیل در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی دانشگاه علوم انتظامی تفاوت وجود دارد .

۵-   میان فضای آموزشی دو گروه افسران فارغ‌التحصیل آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .

۶-  میان میزان انطباق برنامه‌های  درسی هر دو گروه از افسران فارغ‌التحصیل‌با نیازهای شغلی دستگاههای اجرایی ناجا تفاوت وجود دارد . »

۷-  میان میزان انعطاف‌پذیری افسران فارغ‌التحصیل نسبت به تحولات فن‌آوری در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .

۸-  میان محتوای آموزش‌های ارائه شده جهت افسران فارغ‌التحصیل در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .

۹-   میان ویژ‌گیهای دوره کارورزی افسران فارغ‌التحصیل در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .

۱۰-      بین میزان خلاقیت شغلی افسران فارغ‌التحصیل آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد  .

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

تعاریف نظری و عملی مفاهیم 

در فرضیه ها و عنوان مسأله واژه‌ها و متغیرهایی بکار می‌رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسانی برای عموم نمی‌باشد . اینگونه واژه‌ها و متغیر‌ها ، باید قبل از اقدام به هر کاری ، حتی قبل از طرح و برنامه‌ریزی ، به طور مشخص تعریف شوند ، توجه نکردن به این مطلب ، در مراحل بعدی تحقیق ، موجب انحراف محقق از مسیر  اصلی و مورد نظر خواهد شد . به همین دلیل تعریف واژه‌ها و اصطلاحات در زیر آورده شده است .

آموزش [۷]

برای آموزش تعاریف متعددی ارائه شده است که در ذیل به مواردی از آنها اشاره می‌شود.

کلیه مساعی و کوشش‌هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ، مهارتهای فنی ، حرفه‌ای ، شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می‌آید و آنان را آماده انجام وظایف و پذیرش مسئولیت ‌های شغلی خود می‌نماید [۸].

آموزش و بهسازی در سازمان عبارتست از اکتساب مهارتها ، دانش و نگرش‌هایی که افراد را برای نیل به اهداف معین فردی و سازمان‌شان در حال و آینده توانا می‌سازد [۹]

نوعی کوشش نظام‌دار که هدف اصلی آن عبارتست از هماهنگ و همسو کردن آرزوها ، علایق و نیازهای آتی افراد با نیارها و اهداف سازمان در قالب کارهایی که از افراد انتظار می‌رود.

آموزش مجموعه‌ای از فعالیتهای هدفمند ، از پیش‌اندیشیده شده

و طرح‌ریزی‌شده‌ای است که با هدف افزایش  رفاه و اثربخشی فرد و سازمان بطور مداوم و نظام‌مند به بهبود و ارتقای سطح دانش ، مهارتها و نگرشهای کارکنان می‌پردازد [۱۰] .

آموزش عبارتست از بهبود نظام‌دار و مداوم کارکنان از نظر دانش ، مهارتها و رفتارهایی که به رفاه سازمان محل خدمتشان کمک می‌کند [۱۱] .

آموزش عبارتست از فرایند رساندن فردبه سطحی از شایستگی [۱۲]  .

آموزش عبارتست از هرگونه فعالیت با تدبیر از پیش‌تعیین شده‌ای که هدف آن ایجاد یادگیری در فراگیران است [۱۳].

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

آموزش عبارتست از مجموعه‌ای از فعالیت‌های نیازسنجی و برنامه‌ریزی و به منظور اصلاح و بالا بردن دانش ، مهارتها ، نگرش‌ها و رفتارهای اعضای سازمان برای
انجام دادن وظایف خاص محوله سازمانی [۱۴].

آموزش عبارتست از یاد دادن نظام مند  مهارتها ، قواعد ، مفاهیم و نگرش‌هایی که به عملکرد بهبود یافته در یک محیط دیگر ( محیط کاری ) منجر می‌گردد [۱۵] .

بالاخره اینکه ، آموزش کارکنان عبارتست از انجام یک سلسله  عملیات مرتب ، منظم ، پشت سرهم ، و با اهداف مشخص و معین که به منظور :

الف : ایجاد و یا ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان .

ب : ایجاد و یا ارتقای سطح مهارتهای شغلی در کارکنان .

ج : ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزشهای پایدار جامعه  که در کارکنان به کار گرفته می‌شود .

محیط آموزشی : واژه محیط از منظر محیط‌شناسی ، مجموعه شرایط خ%

تاثیر آموزش بر ایجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1907
تاثیر آموزش بر ايجاد مهارت های شغلی افسران دانشگاه انتظامی

قیمت : تومان95,000