فروشگاه

توضیحات

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون

یکی از شرایط تاثیر گذاری تبلیغات در رسانه­های عمومی به ویژه تلویزیون

رضایت مخاطب از برنامه است، برنامه باید چنان جذاب و گیرا باشد که مخاطب را ترغیب به دیدن برنامه و در نهایت تبلیغات نماید.

باید گفت که در کشورهای غربی تبلیغات عامل رونق تجارت، صنعت و ارتقای کیفی تولید و کاهش قیمت قلمداد می شود و منطبق با اصول و سیاست های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی آن کشورهاست در حالی که در ایران جایگاه

تبلیغات در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی برای بسیاری از افراد نامشخص

است به صورتی که صدا و سیما به بخش آگهی تبلیغی کالاهای خارجی نیز می پردازد

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون

و با انتخاب سیاست های جدید مبنی بر پخش آگهی های میان برنامه ای و زیر نویس عملا میزان تبلیغات را افزایش داده است.

تلویزیون یکی از وسایل بسیار معتبر و حساس تبلیغاتی است بویژه در کشور ما که

تلویزیون دولتی است و نزد مردم از اعتبار و اطمینان بالایی برخوردار است، تلویزیون

با پخش آگهی های تبلیغاتی قبل، بعد و بین برنامه های پر بیننده می­تواند توجه میلیون ها نفر را به خود جلب کند و از این نظر حائز اهمیت است.

با توجه به موارد بیان شده، باید گفت که محقق در این پژوهش سعی خواهد کرد

، تا میزان توجه دانشجویان ارتباطات را به پیام های بازرگانی پخش شده از شبکه پنج رسانه ملی مورد بررسی قرار دهد و همچنین این امر که آنان تا چه حد به کیفیت و صداقت در پیام های بازرگانی پخش شده از سیمای محلی اعتقاد دارند.

 ۱۲۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و پرسشنامه دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون
بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه  ...…………………………………………………………………………………

۲

۱-۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………

۳

۱-۲اهداف تحقیق ………………………………………………………………………..

۵

۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………..

۶

۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق………………………………………………

۷

– سوالات تحقیق……………………………………………………………………

۷

– فرضیه های تحقیق…………………………………………………………..

۸

۱-۵ مدل تحقیق ……………………………………………………………………………

۹

۱-۶تعریف مفاهیم………………………………………………………………………….

۹

۱-۷روش تحقیق ………………………………………………………………….

۱۰

۱-۸ قلمرو تحقیق  …………………………………………………………..

۱۰

۱-۹ جامعه آماری و حجم نمونه …………………………………………………

۱۰

۱-۱۰ محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………….

۱۱

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه ………………………….

۱۴

۲-۱مفهوم و تاریخچه تبلیغات ……………………………………………..

۱۵

۲-۱-۱ تبلیغ چیست……………………………………………………….

۱۵

۲-۱-۲ تاریخچه تبلیغات در جهان و ایران………………………………

۱۷

– نشانه های تبلیغات در آثار باستانی ………………………………………..

۱۷

– تبلیغات بازرگانی در جهان………………………………………………..

۱۹

۲-۱-۳ تاریخچه تبلیغات در ایران …………………………………….

۲۰

 

عنوان

 

صفحه

– تبلیغات فروشندگان سیار تبلیغ در بازارهای محلی  ……….

۲۰

– اجرای آگهی های تجاری در جراید و توزیع اوراق چاپی  …………….

۲۰

– شروع تبلیغات به معنای واقعی  ……………………………….

۲۱

– سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۷  …………………………………………….

۲۲

– وضعیت تبلیغات تجاری ایران از سال ۱۳۳۵ به بعد …………….

۲۲

-وضعیت­تبلیغات­تجاری در ایران پس­از انقلاب­تا پایان­جنگ­ایران­وعراق ۱۳۵۷-۱۳۶۷

۲۳

– وضعیت تجاری پس از جنگ  …………………………………………….

۲۳

۲-۲ اهداف و انواع تبلیغات ………………………………………….

۲۶

۲-۲-۱ اهداف تبلیغ  …………………………………………………………

۲۶

– آگهی اطلاع دهنده ……………………………………………………………..

۲۶

– آگهی متقاعد کننده…………………………………………………………….

۲۶

– آگهی یادآوری کننده……………………………………………………..

۲۶

۲-۲-۲ تمهیدات تبلیغ  ………………………………………………….

۲۸

۲-۲-۳ انواع تبلیغ   ……………………………………………………………..

۳۳

– انواع تبلیغات براساس منبع   ……………………………………………

۳۳

– انواع تبلیغ براساس اثر و نتیجه آن   ………………………………..

۳۷

– انواع تبلیغ براساس محدوده و تحت پوشش  …………………………….

۳۸

۲-۳ فنون تبلیغات و جاذبه­های آن  ………………………………………….

۴۳

۲-۳-۱فنون تبلیغات  …………………………………………………………

۴۳

– فن حیثیت   ……………………………………………………………

۴۴

– فن تحریف   …………………………………………………….

۴۴

– فن ناامنی (نا ایمنی)  …………………………………………

۴۵

۲-۳-۲ انواع جاذبه های تبلیغ ……………………………………..

۴۶

– جاذبه منطقی…………………………………….

۴۶

 

عنوان

 

صفحه

– جاذبه احساسی ……………………………………………………

۴۶

– جاذبه خنده و طنز ………………………………………………………………

۴۷

– جاذبه ترس ……………………………………………………………………….

۴۹

–        جاذبه اخلاقی ………………………………………………………………

۵۱

– جاذبه یک جنبه ای و دو جنبه ای ………………………………………

۵۱

۲-۴  شیوه ها و عناصر تبلیغات ……………………………………………..

۵۴

۲-۴-۱شیوه های اجرایی تبلیغات بازرگانی  ……………………………….

۵۴

– موزیکال …………………………………………………………………………..

۵۴

– ارائه تاییدیه ………………………………………………………………….

۵۴

– داستان­گویی ………………………………………………………..

۵۴

– مستندات علمی ……………………………………………………………

۵۴

– تبلیغ دو تکه ………………………………………………………..

۵۵

– شایستگی فنی …………………………………………………….

۵۵

– نمای نزدیک  ……………………………………………………………….

۵۵

– رتوسکوپ  …………………………………………………………………..

۵۵

– مقایسه ……………………………………………………………………

۵۵

– حل مشکل  …………………………………………………………..

۵۵

– فرد سخنگو ……………………………………………………………..

۵۶

– سبک زندگی ……………………………………………………………….

۵۶

– برش از زندگی روزمره ……………………………………………….

۵۶

– انیمیشن  ……………………………………………………………………

۵۶

– مصاحبه با مشتری ………………………………………………………

۵۶

– سریالی  …………………………………………………………………..

۵۷

– خیال پردازی  ……………………………………………………………

۵۷

۲-۴-۲ عناصر موجود در تبلیغات بازرگانی  ……………………………….

۵۷

– موسیقی ………………………………………………………………….

۵۷

– رنگ  ……………………………

۵۷

۲-۵ ابزارهای تبلیغاتی  ………………………………………………..

۶۰

۲-۵-۱ طبقه بندی ابزار تبلیغاتی………………………………………..

۶۰

– ابزار انسانی ……………………………………………………………….

۶۰

– ابزار غیر انسانی …………………………………………………..

۶۰

– ابزار انسانی-غیرانسانی …………………………………..

۶۰

۲-۵-۲ نوع دیگر طبقه بندی ………………………………………..

۶۱

– ابزار تبلیغی چاپ شونده ……………………………………….

۶۱

– ابزار تبلیغی برقی و فرستنده ای ………………………………………………..

۶۱

– ابزار تبلیغی نصبی-ثابت و متحرک  ……………

۶۱

۲-۵-۳ تفکیک انواع ابزارهای تبلیعاتی …………………….

۶۱

– نامه های پستی   …………………………………

۶۱

– پوستر، تراکت، کاتولوگ  ……………………….

۶۱

– روزنامه­ها   ………………………………………….

۶۲

– مجله­ها

۶۲

– کتابهای اطلاعاتی  …………………………….

۶۲

– رادیو   ………………………………………………..

۶۳

– تلویزیون   ……………………………………………….

۶۳

– تلویزیون در ایران   ………………………………………………

۶۴

– فیلمهای ویدئویی و دیسکتهای کامپیوتری  …………………………

۶۵

– سینما   ………………………………………………………….

۶۵

– شبکه های ماهواره ای  …………………………………………………………….

۶۵

– اینترنت   ……………………………………………………………..

۶۶

۲-۵-۴- ابزارهای تبلیغی نصبی – ثابت و متحرک  …………………

۶۶

– آگهی های نصبی ثابت   ………………………………………

۶۶

– تبلیغ در ایستگاههای قطار، مترو، فرودگاهها و ورزشگاهها ………

۶۷

– تبلیغ در تابلوهای سوپرمارکتها …………………………….

۶۷

– دیوارنویسی یا نقاشی روی دیوار …………………………………………………………………..

۶۷

– تابلوهای پشت بامی  ………………..

۶۸

–        آگهی های نصبی متحرک  ………………………………………

۶۸

–        آگهی در هوا …………………………………………………..

۶۸

۲-۵-۵  تبلیغ در مسابقات ورزشی توسط ورزشکاران و در کناز زمین های ورزشی

۶۹

۲-۶ شناخت مخاطب  …………………………………………………

۷۱

۲-۶-۱ اهمیت و ضرورت شناخت مخاطب ……………………………

۷۱

۲-۶-۲دسته بندی مخاطبان …………………………………

۷۲

– دسته بندی مخاطبان بر مبنای ویژگی­های زیستی- اجتماعی  ….

۷۲

– دسته بندی مخاطبان بر حسب باورها و اعتقادات  ………………..

۷۲

– دسته بندی مخاطبان براساس نگرش و طرز تلقی  ………….

۷۳

۲-۶-۳ دسته بندی مخاطبان از لحاظ پذیرش پیامهای ارتباطی ……………

۷۳

۲-۷  چارچوب نظری  ……………………………………………………………….

۷۷

۲-۷-۱تئوری­های مطرح شده پیرامون رسانه و تبلیغات بازرگانی

۷۷

– تئوری رسانه  ……………………………………………….

۷۷

– تئوری تبلیغات  …………………………………………………………..

۷۹

۲-۸ مطالعات پیشین  ………………………………………..

۸۳

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون

فصل سوم- روش شناسی تحقیق

مقدمه  ……………………………………..

۸۶

۳-۱ روش تحقیق…………………………………………………………………

۸۶

۳-۲ جامعه آماری و حجم نمونه ………………………………………………

۸۷

۳-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات  ……………………………………………..

۸۷

۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………

۸۷

فصل چهارم- یافته های تحقیق

مقدمه  …………………………..

۸۹

۴-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی……………………………………

۹۲

– جداول یک بعدی ………………………………………………….

۹۲

۴-۲ تجزیه و تحلیل استنباطی ………………………………………..

۱۱۵

– جداول دو بعدی…………………………………………………………………

۱۱۵

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ……………………………………………………………………………..

۱۲۱

۵-۱خلاصه یافته ها و نتیجه گیری ……………………………………………….

۱۲۱

۵-۲ پیشنهادها……………………………………………………………….

۱۲۶

ضمائم  …………………………………………………………………….

۱۲۷

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………

۱۳۳

چکیده انگلیسی

 

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان

صفحه

تجزیه و تحلیل توصیفی – جداول یک بعدی

۴-۱-۱جدول توزیع فراوانی و درصد جنس پاسخگویان  ……………………………………..

۹۲

۴-۱-۲ جدول توزیع فراوانی و درصد گرایش تحصیلی پاسخگویان ………………………..

۹۳

۴-۱-۳ جدول توزیع فراوانی و درصد میزان شغل پاسخگویان ………………………………..

۹۴

۴-۱-۴ جدول توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان ……………………………

۹۵

۴-۱-۵ جدول توزیع فراوانی و درصد میزان تماشای برنامه های شبکه پنج ………………

۹۶

۴-۱-۶ جدول توزیع فراوانی و درصد مدت زمان تماشای شبکه پنج ……………………….

۹۷

۴-۱-۷ جدول توزیع فراوانی و درصد تماشای تبلیغات شبکه پنج ……………………………

۹۸

۴-۱-۸ جدول توزیع فراوانی و درصد کارآمدی شیوه های ارائه تبلیغات ………………….

۹۹

۴-۱-۹ جدول توزیع فراوانی و درصد  کارآمدی شیوه های بصری تبلیغات ………………

۱۰۰

۴-۱-۱۰ جدول توزیع فراوانی و درصد  کارآمدی شیوه های کلامی ………………………..

۱۰۱

۴-۱-۱۱ جدول توزیع فراوانی و درصد دنبال کردن تبلیغات به علت گیرایی برنامه ها ..

۱۰۲

۴-۱-۱۲ جدول توزیع فراوانی و درصد تماشای برنامه های پربیننده ………………………..

۱۰۳

۴-۱-۱۳ جدول توزیع فراوانی و درصد خرید کالاها بعلت تکرار تبلیغات ………………..

۱۰۴

۴-۱-۱۴جدول توزیع فراوانی و درصد  میزان اعتماد به محتوای پیام ها ……………………

۱۰۵

۴-۱-۱۵جدول­توزیع فراوانی­و درصد­ میزان اعتماد مخاطبان به­علت معتبربودن پیام تبلیغ

۱۰۶

۴-۱-۱۶جدول توزیع فراوانی و درصد ارائه اطلاعات کافی در مورد کالاها و خدمات .

۱۰۷

۴-۱-۱۷ جدول­توزیـع فراوانی و درصـد  میزان آگاهی تهیه کنندگان تبلیغات از شیوهای ارائه تبلیغ……………………………………………………………………………………………..

۱۰۸

۴-۱-۱۸ جدول­توزیع­فراوانی­و­درصد­علاقه­مندی­به خرید کالاهای تبلیغ شده از تلویزیون

۱۰۹

۴-۱-۱۹ جدول توزیع فراوانی و درصد  مطلوبیت ساختار پیام های تبلیغی ………………

۱۱۰

۴-۱-۲۰ جدول توزیع فراوانی و درصد  تغییر کانال در زمان پخش آگهی ………………..

۱۱۱

۴-۱-۲۱ جدول توزیع فراوانی و درصد  کارآمدی شیوه های اجرای تبلیغ ………………..

۱۱۲

۴-۱-۲۲ جدول توزیع فراوانی و درصد عوامل توجه به پیا م های تبلیغی …………………

۱۱۳

عنوان

صفحه

تجزیه و تحلیل استنباطی – جداول دو بعدی

۴-۲-۱ جدول توزیع دو بعدی متغیرهای فرضیه ۱ ……………………………………………….

۱۱۵

۴-۲-۲ جدول نتایج آزمون خی دو برای بررسی فرضیه ۱………………………………………

۱۱۵

۴-۲-۳ جدول دو بعدی متغیر های فرضیه ۲ …………………………………………………….

۱۱۶

۴-۲-۴ جدول نتایج آزمون خی دو برای فرضیه ۲  ……………………………………………..

۱۱۶

۴-۲-۵ جدول توزیع دو بعدی متغیر های فرضیه ۳  ……………………………………………

۱۱۷

۴-۲-۶ جدول نتایج آزمون خی دو برای بررسی فرضیه ۳   …………………………………….

۱۱۷

۴-۲-۷ جدول توزیع دو بعدی متغیر های فرضیه ۴  ………………………………………………

۱۱۸

۴-۲-۸ جدول  نتایج آزمون خی دو بررسی فرضیه ۴  ……………………………………………

۱۱۸

۴-۲-۹  جدول توزیع دو بعدی متغیرهای فرضیه ۵  ………………………………………………

۱۱۹

۴-۲-۱۰ جدول نتایج آزمون خی دو برای بررسی فرضیه ۵  ……………………………………

۱۱۹

-۲ اهداف تحقیق

گسترش روز افزون تبلیغات در عصر صنعتی شدن و گسترش حوزه نا محدود تاثیر گذاری

بر مخاطبین باعث شده که تحقیق در این خصوص اهمیت داشته باشد. تبلیغات امروزه با زندگی بشر گره خورده است و محققان سعی می کنند با روش های علمی و تجربی تاثیر تبلیغات را با توجه به نقشی که در زندگی بشر دارد را تحلیل و بهترین شیوه را برای تبلیغات ارائه نمایند.

در میان وسایل ارتباط جمعی تلویزیون از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تلویزیون رسانه عمومی و همگانی است. تلویزیون دیوارها را از بین برده و به داخل حریم منازل افراد وارد شده است و مخاطبین نیز به صورت غیر ارادی آماج اهداف پیام های این رسانه قرار گرفته اند، به ویژه در رسانه هایی که از

طرف دولت حمایت می شوند مخاطب با حجم بیشتری آماج این پیام ها قرارمی گیرد. بنابراین هدف عام به این معنا که تحقیق انجام شد وسیله ای خواهد بود برای رسیدن به یک هدف کلی تر، دستیابی به یک سلسله دستاوردها که بر اساس آن به‌توان به راه حل های مطلوب در زمینه مورد نظر دست یافت.

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون

در این مطالعه بررسی میزان توجه دانشجویان ارتباطات به پیام های بازرگانی پخش شده از شبکه پنجم رسانه ملی به ما کمک می کند که در مورد

چگونگی تبلیغات، کیفیت و محتوای آنها گزارشی به دست آوریم. به طور کلی اهداف این بررسی در سطوح عام و خاص زیر قابل بیان است.

– سنجش میزان توجه دانشجویان ارتباطات در زمینه پیام های بازرگانی، که آیا اصولا دانشجویان به تبلیغات بازرگانی شبکه پنج توجه دارند

– بررسی جذابیت پیام های بازرگانی پخش شده از شبکه پنج، یعنی اینکه پیام های بازرگانی پخش شده از جذابیت و قابلیت تاثیر گذاری بر مخاطبین را دارند. یا اینکه جذاب بودن یا نبودن پیام موجب دفع یا جذب مخاطب به سوی پیام می­شود.

بررسی اینکه برنامه های تلویزیونی به چه میزان جذابیت دارند. یعنی اینکه آیا

برنامه ای که از شبکه پنج پخش می­شود و پیام بازرگانی که قبل از برنامه، یا در میان برنامه و بعد از آن پخش می­شود

 چقدر در تاثیر گذاری پیام بر مخاطب مهم هستند یعنی بررسی رابطه مطلوب بودن برنامه تولیدی با تاثیر گذاری پیام بازرگانی .

– بررسی اینکه افراد فارغ از جذابیت، کیفیت، پیام بازرگانی و جذابیت و کیفیت

برنامه تولیدی چقدر به صورت غیر ارادی به پیام های بازرگانی پخش شده از تلویزیون توجه می­کنند یعنی اینکه افراد بدون توجه به سایر برنامه های پخش شده از تلویزیون صرفا به پیام بازرگانی توجه دارد.

 

1 نقد وبررسی برای بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون

  1. تیموریان

    بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون
    عالی بود دانلود کردم

افزودن نقد و بررسی

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون

1 نقد و بررسی

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی تلویزیون پایان نامه

قیمت : تومان9,900