فروشگاه

توضیحات

بررسی ویژگی های جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری

یکی از ارکان مهم در توسعه و برنامه ریزی شهری بررسی ویژگی های

جغرافیایی می باشد.این ویژگی ها در مولفه های مختلف طبیعی- اقتصادی و

اجتماعی و کالبدی مورد توجه قرار می گیرد.در بسیاری از برنامه ریزی ها

به دلیل عدم توجه به دیدگاههای پایه ای جغرافیایی این برنامه ریزی ها با

شکست مواجه شده است لذا توجه به ویژگیهای پایه ای مطالعات جغرافیایی

در مطالعات شهر اساس و جهت گیری این پژوهش می باشد.

۱۱۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

بررسی ویژگی های جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری
بررسی ویژگی های جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری

 

فهرست مطالب

عنوان     

فصل اول : طرح تحقیق

بیان مسئله و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………. ۲

اهداف و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………….. ۳

روش تحقیق………………………………………………………………………………………… ۳

روش گردآوری…………………………………………………………………………………… ۳

روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………. ۳

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۴

فصل دوم : مطالعات طبیعی

موقع جغرافیایی………………………………………………………………………………….. ۶

مطالعه طبیعی………………………………………………………………………………………. ۸

وضع طبیعی و اقلیم استان……………………………………………………………………. ۱۳

آب و هوا…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

درجه حرارت ……………………………………………………………………………………… ۱۸

میزان رطوبت نسبی……………………………………………………………………………… ۱۸

روزهای یخبندان………………………………………………………………………………….. ۱۸

جهت و سرعت وزش باد………………………………………………………………………. ۱۹

جاذبه های طبیعی استان……………………………………………………………………….. ۲۰

چشمه های آب گرم و سرابها……………………………………………………………….. ۲۳

غارها…………………………………………………………………………………………………. ۲۷

ارتفاعات و قله ها…………………………………………………………………………………. ۳۰

اکولوژی گیاهی و حیوانی……………………………………………………………………… ۳۲

مناطق حفاظت شده………………………………………………………………………………. ۳۴

رودخانه ها…………………………………………………………………………………………. ۴۰

دره ها………………………………………………………………………………………………… ۴۴

پیستهای اسکی…………………………………………………………………………………….. ۴۵

فصل سوم : مطالعات اقتصادی

وضعیت اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………. ۴۷

فصل چهارم : مطالعات فرهنگی

مراسم ویژه محلی……………………………………………………………………………….. ۵۳

نواحی ییلاقی و جاذبه…………………………………………………………………………… ۶۲

فصل پنجم : مطالعات کالبدی

سدهای تاریخی و آب بندهای قدیمی………………………………………………………. ۶۵

قلعه های تاریخی و دژها………………………………………………………………………. ۶۸

اماکن مذهبی و زیارتگاهها و مساجد قدیمی…………………………………………….. ۷۳

بازارهای قدیمی…………………………………………………………………………………… ۸۳

جاذبه های تاریخی و باستانی استان………………………………………………………. ۸۴

جغرافیای تاریخی استان……………………………………………………………………….. ۸۸

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

بررسی ویژگی های جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری

اهداف تحقیق

هدف کلی : بررسی ویژگیهای جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری.

اهداف اختصاصی : بررسی ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی

اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و کالبدی است.

سوالات تحقیق :

ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و کالبدی و طبیعی ناحیه مورد طالعه.

روش تحقیق :

نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی از نظر روش و ماهیت توصیفی و تحلیلی محسوب می شود.

روش گردآوری اطلاعات :

بر مبنای روش گردآوری کتابخانه ای ، اسنادی و میدانی می باشد.

روش تجزیه و تحلیل :

بر مبنای روشهای متداول در بررسی و تحلیلهای جغرافیایی می باشد.

مقدمه :

پدیده های جغرافیایی زاییده همه خصیصه های فرهنگ انسانی و

متاثر از کلیه عوامل و شرایط محیط طبیعی است . پیوند و وابستگی میان ویژگیهای

فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه یا مکان زندگی که آثار و

تلاشهای انسانی در آن زمینه مساعد میابد اساس علم جغرافیا را تشکیل میدهد . از

دوره یونان باستان چنین برداشتی از علم جغرافیا همراه با شکوفایی

تمدنها و تغییرات فکری جوامع انسانی بستر شایسته ای جهت توجیه فلسفی از

علم جغرافیا بدست داده است . اگر علم جغرافیا را علم برخورد انسان

با طبیعت بنامیم میتوانیم در سیر تکوینی آن سه دوره معین و مجزا تشخیص دهیم

.

اول : دوره ای که در آن موضوعات جغرافیایی جنبه توصیفی داشته است .

دوم : دوره ای که مطالعه و کشف نظام معیین و وضع قوانین جغرافیا مورد تأکید بوده است .

سوم : دوره ای که علم جغرافیا به همراه تئوری ها فکر ها و اندیشه

ها در جهت رفاه اجتماعی جامعه بشری تغییر شکل سیمای محیط و دگرگونیهای محیط های زندگی را اساس کار قرار میدهد .

 

 

 

فصل دوم

 

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

 

 

 

 

موقع جغرافیایی

شهر اراک مرکز استان, استان مرکزی و قسمتی از عراق عجم است.

این شهر روی مدار ۳۴ درجه و ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه درنیمکره شمالی

از خط استوا قرار گرفته و روی نصف النهار ۴۹ درجه و ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

محدود است از شمال به شهرستان ساوه, از شمال غربی به همدان, از مغرب به شهرستان ملایر به ترتیب خمین و الیگودرز و از شرق به محلات و شمال شرقی به تفرش و آشتیان.

استان مرکزی تقریبا” در مرکز ایران بین ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۱ درجه طول شرقی از نصف

النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال به استان های تهران و قزوین , از غرب به استان همدان , از جنوب به استان های لرستان و اصفهان و از شرق

به استان های تهران , قم و اصفهان محدود است . این استان با مساحتی

معادل ۲۹۵۳۰ کیلومتر مربع , حدود ۸۲/۱ درصد از مساحت کل کشور را به خود

اختصاص داده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۷۵, استان مرکزی دارای ۸ شهرستان , ۱۵ بخش , ۱۹ شهر, ۶۰ دهستان و ۱۳۹۴

آبادی دارای سکنه و ۴۶ آبادی خالی از سکنه است. شهرستان های این استان عبارتند از : آشتیان, اراک , تفرش , خمین, دلیجان, ساوه , سربند و

محلات .

 

 

مطالعات طبیعی

کوهستان های این ناحیه از دو رشته تشکیل یافته است. رشته اصلی از توده گسترده آذرین الوند همدان جدا گردیده و بصورت دیوارهای موازی گاهی

فشرده و گاهی گسترده به عرض چند کیلومتر و طول تا ۲۸۰ کیلومتر از همدان تا راهگرد ادامه می یابد.

جهت اصلی آن از شمال غربی به جنوب کشیده شده و سپس به شمال شرقی متوجه می گردد و در هر مکان به نامی نامیده می شود. در ملایر

ارتفاعات دولت آباد و در شازند ارتفاعات راسوند (راسمند) در اراک سپیدخانی, تخت شاه, شاه نشین و تا منطقه راهگرد هفتاد قله نامیده می شود.

در راهگرد این کوهستان به جهات مختلف گسترش یافته قسمتی به کوههای مرکزی ایران در کاشان می پیوندند, و بعضی به سوی جنوب غربی متمایل

شده به رشته جبال زاگرس متوجه می شود و بعضی به سوی شمال و به طرف

ساوه و ارتفاعات البرز متوجه می گردد. قلل عمده این کوهستانها درن

واحی اراک دو خواهران. در آستانه ۳۳۸۸ تر در سفیدخانی در جنوب غربی اراک ۲۸۲۰ و در قرق در ۲۹۶۷ متر از سطح دریا ارتفاع دارند.

رشته دوم کوهستان های این منطقه در چهل کیلومتری جنوب غربی شهر

اراک از کوههای راسوند جدا شده , و بصورت دو رشته موازی که از جنوب به

سوی شمال امتداد یافته در بعضی نقاط به حدی گسترده می شود که

تعدادی از ارتفاعات آن از شمال غربی شهر می گذرد. این رشته کاملاً بر کوههای

راسوند عمود بوده و دره معروف شراء را با وسعت ۱۱۰۰ کیلومتر مربع

بوجود می آورند که یکی از آبادترین نواحی مرکزی ایران بشمار می رود.

بررسی ویژگی های جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری

عرض این کوهستان در بعضی نقاط از ۵۰ کیلومتر تجاوزه کرده, جهت شمالی این کوهستان به ارتفاعات آشتیان, وفس و خلجستان پیوسته

و به سوی ساوه امتداد می یابد. ارتفاعات عمده آن در هزاوه ۲۷۳۵ متر در, وفس ۲۷۴۵ متر و در پنجه رستم تا حدود ۳۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارند.

بنابراین دو رشته کوهستانها, ده ها جلگه و دره های متعدد و حاصلخیز را بوجود آورده اند که بررسی آنها از حوصله این رساله خارج است.

از لحاظ زمین شناسی, تا اوایل دوران سوم زمین شناسی دریای کم عمق تیس این منطقه را در بر می گرفت , عملیات رسوب گذاری از قدیمی ترین

رسوبات دوره کرتاسه آهک های قهوه ای و خاکستری رنگ را در ارتفاعات راسوند می توان یافت, عملیات کوهرانی اوایل دوران سوم زمین شناسی همزمان با سیستم کوهرانی الپی و احتمالاً در اثر فشارهای جانبی لانفرم عربستان و در فاز انجام گردیده است.

رسوبات بسیار متنوعی که این کوهستانها را بوجود آورده, در بسیاری از لحاظ بانفوذ توده های آذین درونی توأم بوده, در آستانه ماگمایی بصورت رگه های فلز است.

قسمتی مانند طلا, سرب و روی در رسوبات این کوهستان نفوذ کرده و در بعضی نقاط معادن پیروقیری (که با ذخیره زیاد و عیار کم چندین فلز در جوار

یکدیگر به صورت بلورهای درشت در کنار بلورهای ریزتر یا بصورت سنگ های آذرین اسیدی در سنگ های غیر متبلور رسوبی یافت می شود) در این نواحی

بوجود آورده است. در شمس آباد رگه های آهن و در موته ولکان نزدیک خمین ماگمائی بصورت رگه های طلا, نقره, سرب…. در دست استخراج است و صدها معدن مختلف فلزی و غیره در دل این کوهستانها نهفته است که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

در مورد شهر فعلی اراک بنظر می رسد بصورت فلات مرتفعی در اوایل دوران سوم زمین شناسی از دل دریای تیس مرکزی بیرون آمده و ابتدا بصورت

دریاچه کوهستانی با ۱۵۵۰ متر ارتفاع از سطح دریا از آب پوشیده بوده است. بعلت فرسایش شدید ارتفاعات اطراف و محدود بودن آب جاری وارده و تبخیر

شدید خشک گردیده است و بقایای نمک های رنگین دریایی را در ته دریاچه میگان (میقان) انباشته شده است که تجزیه شیمیایی املاح باقیمانده پیوند آن را با دریای قدیمی ثابت می کند.

قطر لایه های رسوب گذاری در کف این دریاچه کوهستانی تا ۱۸۰ متر می رسد که در قشر زیرین طبقات شن ماسه و رسوبات کولای

و در روی آنها قشری از کیموین های زرد رنگ و رس های رنگین پوشانده شده است.

از نظر طبیعی فلات فعلی اراک به وسعت ۵۴۰۰ کیلومتر مربع که ۲۴۰۰ کیلومتر آن را جلگه مرتفع اراک و مابقی را ارتفاعات اطراف اراک تشکیل میدهد.

این جلگه مرتفع مانند قلعه طبیعی است که دیوارهای سنگی دور تا دور آن را پوشانده است و با چند معبر یا تنگه (دربند) که باریکی, یکی از آنها از یک

بررسی ویژگی های جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری

کیلومتر تجاوز نمی کند به فلات های مجاور پیوند می یابد. وجود این دیوارهای

سنگی و معابر مربوطه مسائل پیچیده ای را که بر آب و هوای این منطقه

حاکم می کند بطوریکه هوای فشرده و سرد و گاهی مرطوب و سیکلوت

های باران آور غربی از این معابر به سوی کویر و صحاری شمال شرقی در

جریانند, و در مواقع تغییر هوا یعنی پائیز و زمستان که بادهای موسمی

هم کمک می کنند, جریان هوا به صورتی شدت می یابد که اغلب موجب آشفتگی

محیط زیست در شهر اراک می شود, و گاهی که فشار هوا به حالت

تعادل در می آید, هوای داخل این فلات حبس گردیده و چندین روز متوالی

سرما یا گرمای شدید را بر این جلگه حاکم می کنند.

در قسمت مرکز جلگه اراک دریاچه آب شوری به نا میقان (میگان) وجود دارد

که محیط آن از ۱۶ تا ۲۴ کیلومتر متغییر است, جزیره کوچکی در وسط آن قرار گرفته که آثار و خرابه های ساختمانی در وسط آن دیده شده است.

آب دریاچه شور است و در هر لیتر آن در تابستان ۵۰ گرم و در بهار ۳۸ گرم و در زمستان ۲۸ گرم نمک وجود دارد.

زمین های اطراف دریاچه شوره زار بوده و جنس خاک آن رسی می باشد.

رسوباتی که بر اثر آبهای جاری از ارتفاعات اطراف آورده شده,

روی خاک اصلی نشسته و بهترین نوع زمین را در قسمتی از فراهان

جهت کشاورزی آماده ساخته است. چندین رود کوچک که اکثر بهاره میباشند به این

دریاچه می ریزند. لازم است که تحقیقات علمی و مفصلی درباره کویر

و دریاچه میقان به عمل آید زیرا در رابطه با شهر اراک مسائلی را مطرح کرده است.

 

 

وضع طبیعی و اقلیم استان

استان مرکزی در قلمرو شرقی تقاطع دو رشته کوه البرز و زاگرس واقع شده است.

ناهمواری های این استان را قسمت هایی از کوه های مرکزی و پیشکوه های

داخلی زاگرس تشکیل می دهد. ارتفاعات آن از حدود ۱۵۰۰ متر تا بیش

از ۳۰۰۰ متر متغیر است . پست ترین نقطه استان , دشت جنوب

ساوه با حدود ۱۲۰۰ متر ارتفاع است و بلندترین نقطه آن قله ی شهباز ب

ا ارتفاع ۳۳۸۸ متر در رشته کوههای راسوند قرار دارد. حدود ۹/۳۳ درصد محدوده

استان را کوه ها , ۹/۱۴ درصد را تپه ها , ۸/۱۳ درصد را فلات ها و بقیه را

دشت هایی با ویژگی های مختلف تشکیل داده و تنوع اقلیمی جالب

توجهی را پدید آورده است. در قسمت های مختلف استان مرکزی آب و هوای متنوعی از انوع زیر وجود دارد :

آب و هوای نیمه بیابانی, آب و هوای معتدل کوهستانی , آب و هوای

سرد کوهستانی , در این استان از جهات مختلف بادهای محلی جریان می یابند که عبارتند از :

جریان فشار زیاد آسیای مرکزی , جریان فشارهای اقیانوس هند, جریان اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه .

میزان رطوبت هوا و باران در شهرستان های این استان یکسان نیست .

در مناطق کوهستانی , ریزش های جوی اغلب به صورت برف و در مناطق کم

ارتفاع بیشتر به صورت باران ظاهر می شود. شمال استان در ناحیه زرند جزو کم باران ترین نواحی و ارتفاعات شازند در جنوب غرب از پرباران ترین مناطق این استان به شمار می آیند.

اگر دمای مطلوب جهانگردی بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود, از اردیبهشت تا شهریور مناسب ترین زمان مسافرت به این استان میباشد.

 

بررسی ویژگی های جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری

 

آب و هوا

آب و هوای اراک خصوصیات اقلیمی فلات مرکزی ایران را داراست. زمستانها سرد و مرطوب و تابستانها گرم و خشک است,

کوههای اطراف اراک و دریاچه میقان و دشت فراهان در آب و هوای این منطقه اثر کرده و ویژگیهائی به آن بخشیده است:

ابرها و جریانات غربی در پائیز و زمستان بیشتر رطوبت خود را در ارتفاعات مغرب منطقه به خصوص رشته زاگرس از دست می دهد.

یک جبهه هوای سرد که در زمستان هوای اراک را اشغال می کند بر اثر ارتفاعات اطراف و شاید فشار زیادی که دریاچه میقان ایجاد میکند مدت زیادی

میهمان این منطقه خواهد بود هوای شهر و اطراف در بعضی از روزهای زمستان مه آلود است که از لحاظ علمی درباره مه و مبارزه با آن در منطقه تحقیقی به عمل نیامده است.

(اصولاً مه عبارت است از ذرات ریز آب با کریستالهای برف و یخ معلق دره وا و در نزدیکی سطح زمین , مه مانند ابر است و تفاوتش با آن در ارتفاع از

سطح زمین می باشد. اگر بین ۵۰ پائی (تا ۱۷) متری از سطح زمین باشد مه است و اگربالاتر قرار گیرد ابر می باشد).

سه عامل در به وجود آمدن مه مؤثر است که عبارتند از : رطوبت نسبی زیاد, هسته های تراکم , باد ملایم سطح زمین .

بنا بر توضیح بالا مه ای که در اطراف اراک تولید می شود با توجه به ارتفاع اراک از سطح

دریا و رطوبت نسبی موجود نمی توان تمام گناه زیان آن را به

گردن کویر نهاد با وجود اینکه نمک موجود در سطح کویر می تواند عامل مؤثری در برودت هوا باشد. به هر صورت اگر زمانی کویر مشجر شود شاید در آب و هوای شهر اثر مثبت و مفید داشته باشد.

آب و هوای اراک متغیر است زمستانها اکثراً طولانی و از ۴ تا ۶ ماه به درازا می کشد, بهار و پائیز فصول کوتاهی هستند. تابستان در تیر و مرداد ظاهر می شود مدت روزهای یخبندان از ۶۵ تا ۱۲۰ روز در سالهای مختلف متغیر است.

تعداد روزهای مه آلود توأم با سرمای شدید به ۱۵ تا ۲۵ روز میرسد, در مدتی که هوا مه آلود است یک پوشش برفی نازک (که در اصطلاح ملی به آن قرومی گویند) سطح تمام منطقه را می پوشان…………………………

 

وضعیت اجتماعی- اقتصادی

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵, استان مرکزی ۱,۲۲۸,۸۱۲ نفر جمعیت داشته که از این تعداد ۱/۵۷ درصد در نقاط شهری و

۹/۴۲ درصد در نقاط روستایی سکونت داشته اند. در همین سال از کل جمعیت استان ۶۱۶,۱۵۶ نفر مرد و ۶۱۲,۵۶۵ نفر زن بوده اند. در این استان در مقابل

هر ۱۰۰ نفر زن , ۱۰۱ نفر مرد وجود داشته است. از جمعیت این استان ۳/۳۸ درصد در گروه سنی کمتر از ۱۵ ساله , ۱/۵۶ درصد در گروه سنی ۶۴-۱۵

ساله و ۶/۵ درصد در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر قرار داشته اند و سن بقیه افراد نیز نامشخص بوده است. در همین سال , از جمعیت استان ۸/۹۹ درصد را مسلمانان تشکیل می داده اند……………………

سدهای تاریخی و آب بندهای قدیمی

در گستره استان مرکزی و به ویژه بر روی رودخانه قم رود و شاخه های فرعی آن آب بندان های

قدیمی و بعضاً تاریخی احداث شده است که بقایای به

جای مانده از آنها, امروزه نیز اهمیت تاریخی و دیداری خود را حفظ کرده اند. این سدها و آب بندها نشانگر نظام خاص بهره برداری از آب در منطقه است,

به طوری که امروزه نیز این نظام با کارکرد فرهنگی دربین مردم منطقه رایج است. بربستر همین پیشینه فرهنگی بهره برداری از آب , سدهای تاریخی و

آب بندهای متعددی از قرون و اعصار گذشته بر جای مانده است. بعضی از این سدها همچون سد نیمور در ۷ کیلومتری جنوب غربی محلات, تاریخ چند

هزار ساله دارند و از لحاظ ساخت کالبدی و نحوه معماری و تکنیک های سد سازی بسیار جالب توجه و در خور مطالعات تفصیلی درباره سدسازی دوره های قبل از میلاد به ویژه دوره ساسانی می باشد.

وجود آب بندهای قدیمی و به ویژه سد ساسانی نیمور, اهمیت منابع آبی منطقه را در دوره های

قبل از میالد نشان می دهد و آب بندهایی همچون لعلیان, جردن , نمیور, باقرآقابد و … در شهرستان محلات و آب بندهای جوادیه, لود, دره گرم , آشناخور, قهره کریز و … در محدوده شهرستان خمین نمونه

های باقیمانده از این دوران و قرون بعدی در محدوده استان می باشد. از خمین تا قم حدود ۱۰۰ آب

بند بر روی قم رود و انهار فرعی آن در ادوار مختلف

احداث شده است که عمدتاً کار تقسیم آب را با حجم متناسبی به نسبت روستاهای واقع در حوزه آب ریز رودخانه برعهده داشته اند. بزرگترین این آب بندها که در واقع همچون سدی عمل می کرده است, سد منسوب به دوره ساسانی نیمور می باشد که در زیر تشریح می شود:

سد ساسانی نیمور

این سد تاریخی در ۷ کیلومتری جنوب غربی محلات واقع شده و حدود ۱۰۰ متر طول و ۹ متر پهنا دارد که آب قم رود را به نهر نیمور انتقال می دهد.

با توجه به فصلی بودن اکثر آبهای جاری در سطح منطقه, آب بندهای موجود نقش اساس را در تقسیم آب در تمام فصول برعهده داشته اند. در محل سد نیمور ظاهراً کلیه آب …………………………..

اماکن مذهبی و زیارتگاه ها و مساجد قدیمی
مسجد جامع محلات

این مسجد در مرکز بافت قدیمی شهر محلات واقع شده و به نام مسجد جمعه نیز معروف است. تاریخ بنای آن را به زمان عثمان مربوط می دانند. این

مسجد دارای ایوان و حیاطی بود که اطراف آن را به صورت حجره دو طبقه و به شکل بسیار زیبایی آراسته بودند. شبستان مسجد دارای ستون های جالب

و سقف آن با تخته هایی پوشیده شده که روی آن آیات قرآن نقش گردیده است. هم اکنون کار بازسازی و مرمت این بنا در حال انجام است و متأسفانه

کاملاً با مصالح و معماری مدرن امروزی نوسازی می شود و به همین دلیل نیز به غیر از سقف چوبی منقش به آیات قرآنی آن , هیچ اثر دیگری که عظمت

معنوی و تاریخی مسجد را نشان دهد, بر جای نمانده است. به ویژه طبقه زیرین مسجد که با عملیات مرمتی که روی آن انجام داده اند تمام بار معنوی و روحانی بنا را به عنوان یک مسجد زیر سوال برده اند.

قبل از بازسازی , بیشتر مراسم مذهبی و یادبود اموات در شهر محلات درا ین مسجد برگزار می شد. در سال ۱۳۶۹ در مقابل این مسجد سنگ قبری از

یک زن مدفون پیدا شد که نام اسلامی داشت و کارشناسان قدمت آن را ۱۲۰۰ سال ذکر کرده اند. متأسفانه هنگام خارج کردن, سنگ شکسته است و هم اکنون در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در اراک نگهداری می شود.

بررسی ویژگی های جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری

مسجد جامع نیمور

مسجد جامع نیمور از مساجد بسیار قدیمی است. ازتاریخ دقیق بنای این مسجد اطلاعات مستندی

در دست نیست, ولی با توجه به قدمت سکونت در نیمور به عنوان یکی از کانون های تاریخی احتمال دارد که بنای اولیه مسجد جامع نیز قدمت دیرینه ای داشته باشد.

درحال حاضر سیمای عمومی مسجد جامع نشانی از قدمت و دیرینگی بنا ندارد و به واسطه بازسازی ها و مرمت های زیاد] هویت معماری آن تقریباً از دست رفته است. ح………………………….

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل اصلی و کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی ویژگی های جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری”