فروشگاه

توضیحات

افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

موضوع این پایان نامه بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

دانش ­آموزان دوره متوسطه شهر تهران  است .

در این تحقیق، محقق به منظور رسیدن به هدف شناخت و درک هرچه بیشتر تفاوتها

در میان مادران دانش آموزان دارای نارسایی بینایی و مادران دانش­آموزان عادی

مورد بررسی قرار داده که هر دو گروه شامل ۳۰ نفر آزمودنی بوده است .( به عبارت دیگر ۳۰ نفر از مادران دانش­آموزان دارای نارسایی بینایی و ۳۰ نفر از مادران دانش­آموزان عادی بوده است) .

در این پژوهش با توجه به متغییر مستقل و وابسته آن که به ترتیب، جنسیت و میزان افسردگی بوده است از روش پژوهشی پس رویدادی استفاده شده است.

افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک است .

برای تجزیه و تحلیل داده ها چون هدف پژوهشگر مقایسه میانگین های دو گروه مستقل است از آزمون t استفاده شده است .

 ۱۵۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و جامعه آماری دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی
افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: (کلیات پژوهش)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۳

بیان مسئله………………………………………………………………………………………….. ۹

اهمیت و فایده تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۳

اهمیت و کاربرد تحقیق……………………………………………………………………….. ۱۶

فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………….. ۲۰

سؤال پژوهش………………..…………………………………………………………………… ۲۱

متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………. ۲۱

تعاریف واژه­ها و اصطلاحات

افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

–                    تعاریف نظری………………………………………………………………………….. ۲۲

–                    تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………….. ۲۳

فصل دوم: ( ادبیات پژوهشی )

بخش اول (افسردگی )

نظریه های مربوط به افسردگی……………………………………………………………. ۲۴

تحریف های شناختی …………………………………………………………………………. ۲۷

نظریه درماندگی آموخته شده……………………………………………………………… ۲۹

تدوین جدید نظری درماندگی آموخته شده ………………………………………….. ۳۰

نظریه نا امیدی افسردگی ……………………………………………………………………. ۳۳

فرضیه مارتین……………………………………………………………………………………. ۳۷

توجه متمرکز برخود، خودگردانی و افسردگی …………………………………….. ۳۸

نظریه خویشتن داری …………………………………………………………………………. ۴۳

افسردگی و تقویت مثبت……………………………………………………………………… ۴۷

افسردگی و رفتار بین فردی ……………………………………………………………….. ۴۸

مقابله یا رویارویی چیست؟…………………………………………………………………. ۵۱

پیشرفت تحقیقات………………………………………………………………………………… ۵۲

از استرس تا مقابله ……………………………………………………………………………. ۵۳

تئوری مقابله با لازاروس…………………………………………………………………….. ۵۷

بخش دوم( نابینایی )

تعریف و طبقه بندی وعلت شناسی نابینایان…………………………………………. ۶۱

جهت یابی و تحرک نابینایان……………………………………………………………….. ۷۹

آثار روانی مبتلایان به اختلالات بینایی………………………………………………… ۸۲

سازگاری اجتماعی دانش آموزان نابینا………………………………………………… ۸۶

رشد کلامی  کودکان نابینا ………………………………………………………………….. ۹۰

پیشرفت تحصیلی در کودکان نابینا………………………………………………………. ۹۴

برخورد والدین و اعضای خانواده و فرد نابینا…………………………………….. ۹۶

حضور کودک نابینا در خانواده و تأثیرات آن بر روی والدین………………. ۹۹

عمده واکنش های خانواده (صاحب کودک نابینا)………………………………….. ۱۰۱

بخش سوم: مروری بر پژوهش های انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش

-پژوهش های مربوط به افسردگی در خارج از ایران……………………………. ۱۰۵

-پژوهش های مربوط به افسردگی در ایران…………………………………………. ۱۰۷

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………… ۱۱۳

ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………… ۱۱۳

روش اجرا………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………….. ۱۱۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

الف ) توصیف داده­های پژوهش………………………………………………………….. ۱۱۹

ب ) تحلیل داده­های پژوهش………………………………………………………………… ۱۲۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………… ۱۲۶

محدودیتها………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………… ۱۳۲

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………. ۱۳۷

پیوست ( پرسشنامه افسردگی بک ) ……………………………………………………. ۱۴۶

بینایی…………………………………………………………… ۱۲۲

مقدمه:

افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

در عصر حاضر انسان به واسطه حاکمیت ماشینیزم و توسعه غوم آسای صنعت و تکنولوژی با دستهای خود ، خویشتن را مقهور تکنولوژی کرده است . از طرفی رشد بی رویه جمعیت و پیچیده تر شدن روابط انسانی ، منجر به از خود بیگانگی و افزایش اختلالات روانی و مشکلات رفتاری شده است . در

نتیجه در جستجو برای شناخت واقعی خویش بیش از هر زمان دیگر برای انسان اجتناب ناپذیر شده است، تا در این رهگذر بتواند به گونه­ای سازنده و

مطلوب با دنیای درون و بیرون خود رابطه منطقی برقرار کرده و بر اساس یک

شناخت درست و سنجیده و مسایل ، مشکلات و پیچیدگیهای زندگی خویش روبرو شود و از افتادن در دام نگرانیها و تشویشهای فکری و نگرشهای غلط خود را محفوظ نگه دارد ( تامپسون. رودلف ،ترجمه طهوریان، ۱ ) .

امروزه همراه با پیشرفتهای فنی و تحولات صنعتی ، جوامع به مراتب پیچیده تر شده اند . انسانها به رفاه نسبی بیشتری رسیده اند و همراه با آن تلاش

و کوشش بیشتری نیز می کنند . با این حال نباید غافل از این نکته بود که همین تحولات ،توأم با اثرات نامطلوبی بر روی جسم و روان افراد بوده است .

یکی از اثرات مزبور، با پدید آمدن اختلال روانی عمده ای به نام « افسردگی » است که موضوع مورد بحث این پژوهش می باشد.پدیده افسردگی کما

بیش ناشناخته است و بسیاری از افراد به وخامت آن پی برده اند

. در نظر آنها، این مسئله معمولاً یک بیماری خفیف و ساده تلقی می شود . یکی

ازعلل، کم توجهی به افسردگی اشتباه گرفتن آن با غمگینی معمولی است. در این زمینه نظریه پردازی به نام « ایکی اسکال » معتقد است که : غمگینی و افسردگی دو چیز متفاوت هستند و مردم باید این دو را از هم بدانند . (هالاهان و کافمن ، ۱۹ ترجمه ماهر،).

افسردگی مادران دانش آموزان عادی

در حالت افسردگی، ساده، شخص سعی می کند خودش را از اضطراب و بی علاقگی به زندگی رهایی بخشد . این حالت ، معمولاً یک واکنش عاطفی در قبال زندگی است . در حالت افسردگی شدید عبارت می شود از کم شدن توموس « کشیدگی طبیعی عضله » روانی که روی خلق، رفتار و

احساسی که شخص از وجود خود دارد اثر می گذارد. حالاتی که ممکن است برای شخص افسرده پیش آید: خستگی مختصر ، بدبینی ، نا امیدی ،

غمگینی ، کاهش فعالیت روزمره و حتی کاهش استعداد ، عدم اعتماد به نفس ، اضطراب ، خود کم بینی ، احساس گناه و بالاخره احساس بی ارزشی ، بیچارگی و تنهایی است ( سابینگتون ، ترجمه شاهی برواتی ، ) .

زمانی که علت بسیاری از مشکلات روانی کودکی هنوز مشخص نبود انگشت اتهام به سوی مادران نشانه می رفت . در خانواده و جامعه مادر را مقصر

اصلی مشکل رفتاری دانش آموزان می دانستند ، چنین رسوایی هایی اجتماعی و تهمتهای ناروا به مادران در جوامع کم نبوده و هنوز هم ادامه دارد.

این مسائل باعث شده که مادران نه تنها دشواریهای پرورش

و تربیت را بعهده بگیرند، بلکه در کنار آن همواره دچار افسردگی و تشویش باشد که آیا به

راستی من مادر خوبی هستم؟ این احساس اضطراب و تشویش

در مادرانی که دارای دانش آموزان استثنایی هستند، بیشتر دیده می شود . ( سیف نراقی ، نادری ،  ).

متأسفانه در این مسیر نه

مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

تنها جامعه به آنها کمک نمی کند بلکه باورهای سنتی پیش

از پیش مادران دارای دانش آموزان استثنایی را آشفته کرده

و از نظر وجدانی آنها را تحت فشار می گذارد . مادر شدن

به خودی خود مشکلی را نباید برای کار آنها پدید آورد. هیچ مادری نباید در جامعه مجبور شود میان زندگی مستقل و

فرزندش یکی را انتخاب کند. جامعه ای موفق است که زن

در آن بتواند به تنها میل و لذت فرزندپروری را تجربه کند،

بلکه رکن آن استقلال در زندگی و رشد و تکامل وجودی

خویش را نیز حفظ نماید .لازمه تحقق این خواسته ها مشارکت

زنان در مدیریت زندگی خانوادگی ، مشارکت در قبول مسؤولیت

فرزندپروری زن و مرد در کنار یکدیگر و تعیین نگرش در به کارگیری زنان در اجتماع است . ( سیف نراقی ، نادری ،).

پرورش تواناییهای بالقوه دانش آموزان با نارسایی بینایی

مستلزم این است که جامعه برنامه­های از پیش آماده­ای را برای آموزش و پرورش خاص آنها آماده

کرده باشد . آسیب های بینایی در میان نقایص حسی

آشکارترین نقایص هستند که به میزان زیادی می توانند انطباق فرد نابینا با محیط او را تحت تأثیر

قرار دهند. دانش آموزان دارای آسیب بینایی نباید به دلیل این آسیب دیدگی از صحنه تلاشهای اجتماعی حذف گردند، آنها می توانند هم در جهت

شکوفایی تواناییهای بالقوه خود و هم در جهت کمک به حرکت جامعه به سمت اهداف مورد نظر مفید و به این ترتیب با ایفای نقش مثبت خود، هم به بهداشت روانی خود و خانواده خویش و هم به بهداشت روانی اجتماعی خود کمک نمایند ( نامنی ،).

لازم به ذکر است که افسردگی یک بیماری شایع و ناشناخته می باشد

که امکان بروز آن در تمام دوره­ها اعم از کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، بزرگسالی و پیری وجود دارد.

به نظر می رسد افسردگی معمولاً بعد از حادثه ای فشار آور یا از دست دادن هر آنچه برای شخص با اهمیت است شروع می شود. ممکن است وجود یک فشار روانی سبب ایجاد رفتاری در خود شود که تا مدتها ادامه یابد و به دنبال

آن الگوهایی فکری نامطلوبی برای او به وجود آورده و نیز تمایلی را در وی پدید آورده که هر رویدادی را یک مصیبت تعمیم دهد و دنیا را در نظرش تیره و تار سازد.

شخص افسرده غالباً خصوصیات م

افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

ثبت خود رافراموش و به خصوصیات منفی خود فکر می کند . اگر او به پیشرفت مورد انتظارش نرسد، افکاری این چنین در شخص پرورش می یابد: « من شخص بی فایده ای هستم و به هیچ کاری نمی آیم ، همه مرا ضعیف می پندارند. »  خصیصه این نوع تفکر زیاده روی در تعمیم است ( ساپینگتون ، ترجمه شاهی برواتی).

همچنین بک معتقد است که : افراد افسرده به این دلیل افسرده اند که در روش تفکرشان خطا می کنند و یا به راه مبالغه می روند

،شخص افسرده نظر منفی در باره خود، دنیا وآینده اش دارد .

افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1882
افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

قیمت : تومان29,800