فروشگاه

توضیحات

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی

فن آوری های نوین همگام با انقلاب ارتباطات، مسائل گوناگون را در کشورهای

در حال توسعه به وجود آورده است.از یک سو این فن آوری ها می تواند در

راه خدمت به توسعه ملل جهان سوم به کاررود وبرای مبارزه با توسعه نیافتگی فقر، بیماری وبیسوادی تجهیز شود واز سوی دیگر
می تواند جهان سوم رابا این پرسش روبرو سازد که اولویتهای واقعی کدامند.

آیا این فن آوریهای نوین، وابستگیها را تقویت خواهد کرد ویا باعث تثبیت استقلال وخود کفایی خواهد شد؟

پژوهشهای به عمل آمده در این خصوص نشان داده است که فن آوری قادر است

تغییرات بنیادی شدیدی را در ساختار سنتی کشورها ایجاد کند بنابراین، جهان

سوم که هم در فقر اقتصادی وهم در فقر اطلاعاتی دست وپا می زند

در زمینۀ تولید وحتی وارد کردن سخت افزارها ونرم افزارهای ارتباطی

دچار مشکلات عدیده است آیا ناپذیرش وبه کارگیری این فن آوری ها با

پیامدهای ناخوشایند اقتصادی- سیاسی واجتماعی روبرو نخواهد شد؟

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی

آنچه که مد نظر اغلب اندیشمندان می باشد این است که تنها راه چالش

پیروزمندانه ونیز مواجهه خلاقانه با پیامدهای این ابداعات نوین وتحصیل

توانایی درپذیرش وبه کارگیری آنها، شناخت یقین ساختار، توانمندیها وآثار وپیامدهای فن آوریهای نوین (نانومدیا) است.

  فن آوری نانومدیا که بسیار فراگیرتراز فن آوری های ارتباطی می باشد

مجموعه ای ازرسانه های دیگر نظیر مولتی ریا وسایل ارتباطی دوسریه

وتعاملی ودیجیتال وسایبر تنیک می باشد لذا با توجه به نفوذ فناوری

نانو در ساخت این گونه وسایل ارتباطی واهمیت وگستردگی آن در به

کارگیری از ابزار ارتباطی برآن شدیم تا بررسی وشناخت نانومدیا رادراین تحقیق مطرح سازیم.

با امید به این که با آگاهی وبهره گیری صحیح از این فناوری نوین در رشد

وتوسعه انسانیت وبالندگی علمی کشور برخوردار شویم.

۳۷۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی
بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی

 

 

 

اهداف تحقیق:

انسان قرن بیست ویکم با ورود به هزاره سوم به پیشرفت ها وجرقه های

بسیار مهمی در عرصه علم وتکنولوژی روبرو شده است در عرصه فناوری های

جدید وبسیار باارزش «فناوری نانو»می باشد که به دلیل پویا بودن این فناوری

نو ظهور می توان نقش آن رااز جنبه های مختلف بررسی کرد لذا در عصری

که ما آن را عصر اطلاعات وارتباطات می نامیم از رسوخ این فناوری در عرصه

ارتباطات نیز ناگزیریم نفوذ این فناوری در علم الکترونیک وساخت ریز

کامپیوترها وریزتراشه هاو…. نوید این را می دهد که بتوان از سرعت وزمان وتعامل بیشتر

در به کارگیری فن آوری های نوین ارتباطی (نانومدیا) بهره مند

شد وبرای همسو وهمگام بودن در عرصه جهانی لازم است هر چه بیشتر به

نقش فناوری های نوین وپیامدهای آن آشنا شد وبا ارائه راه کارها(مختلف

در استفاده مثبت و کارآمد از این رسانه نوین به رشد وبالندگی کشور کمک کرد

بررسی جایگاه نانومدیا در این پژوهش شاید کمک ناچیزی جمعیت آگاهی وروشنگری افرادیکه دوستدار علم وآگاهی و رشد و پیشرفت هستند بنماید.

بنابراین این تحقیق درصدد بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه هستیم.

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی

سوالات تحقیق:

۱-آیا نانومدیا ازوسائل ارتباط جمعی می باشد؟

۲-نقش نانومدیا در نحوه ارتباطات میان فردی چیست؟

۳-تأثیر نانومدیا درمشارکت های اجتماعی وفعالیت های اجتماعی چگونه است؟

۴-تأثیر نانومدیا در مشارکت های سیاسی وفعالیت های سیاسی چگونه است؟

۵-چه رابطه ای میان نانومدیا وفرهنگ وجود دارد؟

۶-آیا بین نوع ارتباطات اجتماعی وبه کارگیری نانومدیا رابطه وجود دارد؟

۷-چه رابطه ای بین نانومدیا وجامعه نظارتی وجود دارد؟

۸-نانومدیا وسایبرنتیک چه رابطه ای دارند؟

۹-آیا بین دسترس به نانومدیا وگسترش جامعه اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟

۱۰-   نقش نانومدیا در ایجاد فضای مجازی( سایبر اسپیس) چیست؟

۱۱-   آیا بین احساس رضایت وخشنودی وبکارگیری نانومدیا رابطه وجود دارد؟

 

 

فصل دوم

یافته های تحقیق

 

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی

مقدمه:

جهان در قرن بیست ویکم در عصر فوق صنعتی یا عصر اطلاعات قرارگرفته است، نظام سنتی ارتباطات که عموماً عبارت بود از سیستم محاوره ای

وکلامی مبتنی بر تماس نزدیک افرادبه یکدیگر، اکنون در جوامع پیشرفته صنعتی بسیار کمرنگ شده است بیش از این انسانها،برای انتقال پیام، بایست یکدیگر را می دیدند وچشمهایشان همدیگر را لمس می کرد وصدای زنده هم را از نزدیک

می شنیدند، اما در عصر اطلاعات، تکنولوژی های ارتباطی دوربرد از مرحله سنتی عبورکرده است وپدیده های نوین تکنولوژیک در زمینه زیر ساختارهای

نوین ارتباطی ( هم چون فیبر نوری، ماهواره ای ارتباطی وروبوتهای باهوش وماشینهای هوشمند الکترونیکی وصنایع سخت افزاری ونرم افرازی کامپیوتر

ونانوتکنولوژی وکاربردهای آن در زمینه مخابرات الکترونیک وصنعت) نقش بسیار اساسی را در حذف انسان از اجتماع وانزوای او ایفا خواهد کرد اگر تاکنون مواردی چون، دانشگاه

مکاتبه ای،کلاسهای غیر حضوری،آموزش از طریق ویدئو وتلویزیون نمونه های ضعیفی از گسستگی انسان از اجتماع به شمار می رفته اند در عصر

اطلاعات نوع جدید ارتباط از طریق دیجیتال سازی، سایزتیک ونانوتکنولوژی روش جدیدی از اشتغال به نام اشتغال از راه دور، شیوه تازه ای برای تفریح

وگذراندن اوقات فراغت به نام واقعیت مجازی، تکنیک نمایشی ایده آلی به نام تلویزیونهای دوسویه وتکنیک ارتباطی ونمایشی جزایی چون تله پیوتر و…

عناصری از تکنولوژی خواهند بود که موجد جریان یادگیری الکترونیک،مدارس ودانشگاههای مجازی واقتصاد وبازرگانی الکترونیک و….

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی

می باشد، نقش بسیار بارزی را در جدایی انسان از گروههای مختلف اجتماعی ایفا خواهندکرد گروههای اجتماعی در عصر اطلاعات،نه به صورت واقعی وعینی، بلکه «مجازی» خواهند بود در این عصر، ارتباط با شبکه های اطلاعاتی جهانی مبتنی برWAN ، نیاز فرد به تعلق داشتن به گروه واجتماع را تأمین

خواهد کرد وبه او در حالی که در اتاق خانه اش پشت میز کامپیوتر نشسته است شخصیت اجتماعی وحتی جهانی داده می شود.واوبه راحتی خود رادر

یک جمع ودر ارتباط غیر فیزیکی با دیگران می بیند، به علاوه اشتغال از راه دور،

ارتباطات معیشی را برایش فراهم می سازد واز این طریق در محیط

مأنوس منزل کارهای موظف سازمانی خود را انجام می دهد تلویزیون های دو سویه امکان آموزش او وفرزنداش را بدون حضور در دانشگاه یا مدرسه

فراهم می سازد ویا با انتخاب وتماشای فیلم دلخواه ویا با پرداختن به تفریح به شیوه واقعیت مجازی، در میان انبوده نتوانستن ها، آنچه را که می خواهد

به دست آورد ویا فقط با گرفتن یک شماره تلفن، به دنیای شلوغ اینترنت ویا شبکه ای کامپیوتری دیگر(به مشابه یک جامعه چندین میلیونی مجازی) وارد

می شود وبا هر کس که بخواهد ارتباط برقرار می کند ویابه هر انجمنی ( انجمن ها وگروههای مجازی) که دوست داشته باشد سرک می کشد.

برای خرید اجناس مورد نیازش، با کامپیوتر خود آنها را می بیند وسفارش می دهد تا کالا را در منزل تحویلش دهد وپول آنها را نیز به صورت مجازی خواهد پرداخت.

افزودن براین

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1714

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی پایان نامه مقاله پروژه

قیمت : تومان131,500