فروشگاه

توضیحات

پایان نامه برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان  مقطع راهنمایی

 

یکی از نیازهای اصلی و اساسی انسان احساس ارزش نسبت به خود و یا بطور کلی عزت نفس ‎(self esteem) می‎باشد در واقع برخوردار از این احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس است که برای انسان به مانند یک سرمایه و ارزش حیاتی به حساب آمده و از جمله عوامل مهم و عمده در امر شکوفایی استعدادها و خلاقیت در انسانها محسوب می‎گردد این احساس ارزش بخشی از خودپنداره ‎(self concept) انسان می‎باشد که شامل تصویر خود از خود و احساسی که او نسبت به خویشتن دارد و درجه پذیرش و تأیید شخص نسبت به خویش می‎باشد. نوع نگرش انسان نسبت به خودش، براساس تجربیاتی است که از نگرش دیگران و ارزیابی آنها نسبت به شخصیت خودش دارد

 

۹۶صفحه فونت ۱۶ فایل ورد منابع فارسی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب : عنوان صفحه فهرست جداول چکیده فصل اول:کلیات ۱ مقدمه ۲ بیان مسئله ۴ اهمیت و ضرورت مسئله ۷ اهداف تحقیق ۱۰ سؤالات و فرضیات تحقیق ۱۰ روش انجام تحقیق ۱۰ تعریف واژه‎ها و اصطلاحات ۱۱ فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۲ مقدمه ۱۳ الف: پیشینه نظری تحقیق ۱۳ عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین ۱۵ ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران ۱۶ فصل سوم: روش تحقیق ۲۰ عنوان صفحه مقدمه ۲۱ روش تحقیق ۲۱ جامعه و نمونه ۲۲ روش نمونه‎گیری ۲۲ ابزار اندازه‎گیری ۲۳ چگونگی گردآوری داده‎ها ۲۴ روش آماری ۲۵ فصل چهارم: یافته‎ها و نتایج تحقیق ۲۶ مقدمه ۲۷ یافته‌ها ۲۷ فصل پنجم: بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها ۳۰ محدودیت‎های تحقیق ۳۷ پیشنهادات تحقیق ۳۸ فهرست منابع و ضمائم ۳۹ ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه ۴۰ ۱- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر ۴۱ ۲- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر ۴۳ عنوان صفحه فهرست منابع ۴۵ ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها ۴۶ ۱- پرسشنامه بدرفتاری فیدل ۴۷ ۲- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد ۵۴

چگونگی گردآوری داده‎ها

جامعه نمونه عبارت است از ۱۰۰ نفر آزمودنی دختر و ۱۰۰ نفر آزمودنی پسر «در مجموع ۲۰۰ نفر» بود با همکاری مسئولان مدارس در هر مدرسه آزمودنیها در یک سالن گرد آمدند و دو پرسشنامه را همزمان پر کردند. ابتدا برای آنها توضیح داده شد که این یک کار تحقیقی است دانش‎آموزان با خیال راحت و بدون اینکه خود را معرفی کنند به پرسشنامه جواب دهند. همچنین از دانش‎آموزان خواسته شد که قسمت بالای پرسشنامه را با دقت بخوانند و با صداقت به گزینه‎هایی که در مورد آنها صدق می‎کنند پاسخ دهند. چون آزمودنیهای تحقیق معار دانش‎آموزان مدارس راهنمایی بودند در بعضی موارد لازم شد قسمت بالای پرسشنامه توسط محقق برای آنها خوانده شود. در موارد لزوم توضیحات بیشتری داده شد و مدت زمان آزمون برای هر چهار گروه ۲۵ دقیقه طول کشید و بعد از اتمام ۲۵ دقیقه پرسشنامه‎ها جمع‎آوری شدند. پرسشنامه‎ها نمره‎گزاری شد و پرسشنامه‎های نیمه تمام جدا و کنار گذاشته شد و در نهایت پرسشنامه ۱۶۰ نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت.

روش آماری

در تحقیق حاضر برای بررسی میزان تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان از دو آزمون زیر استفاده شد که عبارتند از :

۱- ضریب همبستگی پیرسون

۲- آزمون ‎t.test

از ضریب همبستگی پیرسون ‎(r) برای بدست آوردن رابط بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان استفاده گردید.

‎t.test به کار برده شد برای دست یافتن به این موضوع که:

آیا بین تأثیر بدرفتاری والدین در پسرها و دخترها تفاوت معنی‎دار است یا نه؟

آیا بین عزت نفس دخترها و پسرها تفاوت معنی‎داری وجود دارد؟

تنبیه و خشونت عامل و وسیله تربیت نیست. فقط ممکن است در مواردی خاص برای جلوگیری از طغیان و سرکشی مؤثر باشند. تربیت یعنی فراهم کردن زمینه رشد استعدادها و فضایل انسانی، تنبیه و خشم و هرگونه بدرفتاری دیگر از سوی والدین نمی‎تواند در فراهم کردن چنین زمینه‎ای مؤثر باشد. برخوردها و روشهای توهین‎آمیز کودکان را حقیر و عقده‎ای بار می‎آورد و شخصیت آنها را دچار تزلزل می‎کند و عزت نفس آنان را پایین می‎آورد. چنین افرادی دیگر چیزی ندارند که از آن حفاظت کنند و از این‎رو به هر کار خلاف و اشتباهی تن می‎دهند و در مقابل هر کار زشت نیز تنبیهات و تحقیرها و خشونت‎های بزرگترها می‎آید و این دو ادامه می‎یابد. چنین افرادی یا خود باخته و ذلت‎پذیر می‎شوند یا مشرور و جنایتکار و پرخاشگر «مظاهری، ۱۳۷۷».

کاپلان و پوکوری (۱۹۷۱) گزارش دادند که طیفی از حوادث منفی باعث ایجاد حس کم‎ارزش بودن در کودک می‎شود و بالعکس احساسات مثبت باعث افزایش عزت نفس می‎گردد. این گزارش یافته‎های فوق را تأیید می‎کنند. بدون شک مهمترین عامل شکل‎گیری اعتماد به نفس در کودک، خانواده است. در خانواده‎ای که صمیمیت، محبت و مهربانی وجود دارد کودک می‎تواند هم اعتماد به نفس بالایی داشته باشد و هم تغییرات مطلوب در شخصیت او ایجاد گردد و بالعکس در خانواده‎هایی که والدین از روی بی‎اطلاعی یا هر عامل دیگر مرتکب رفتارهای بد می‎شوند و جو فشارزای روحی برای کودکان خود در خانه ایجاد می‎کنند. کودک اعتماد به نفس خود را از دست می‎دهد یا عزت نفس او پایین می‎آید. نتایج پژوهشگران نشان داده است که توجه افراطی مادر که متناسب با سن

و وضعیت رشدی فرزند نباشد باعث کاهش اعتماد به نفس، عدم بلوغ عاطفی و نیز اضطراب در کودک می‎گردد. نوزاد انسان موجودی بسیار وابسته و متکی است و لذا ما در یا جانشین وی بایستی تقریباً بطور تمام وقت در اختیار نیازها و تأمین احتیاجات جسمی و روانی اولیه نوزاد باشد. با رشد و نمو جسمی رشد و نمو ذهنی و روانی نیز تحقق می‎پذیرد و آرام، آرام وابستگی به عدم وابستگی و متکی بودن به غیر، اتکا به خود و عدم تحمل محرومیت به تحمل مشکلات  تبدیل می‎شود این جریان تحول طبیعی می‎تواند توسط مادرانی که بیش از حد به کودکان خود توجه می‎کنند و به گونه‎ای افراطی از آنان نگهداری می‎نمایند و به فرزندان اجازه انجام وظایف و مسئولیتهایی را که می‎توانند به راحتی به عهده بگیرند نمی‎دهند، با دشواری و مشکلات توأم می‎گردد زیرا اینگونه مادران با دخالتها و مواظبتهای بیش از حد، اجازه رشد طبیعی روانی را از کودکان خود سلب می‎کنند.

میزان یا کمیت وجودی مادر یا پدر با کودک مطرح نیست، بلکه آنچه بیشتر در رشد روانی کودک حایز اهمیت است کیفیت رابطه بین پدر و مادر و فرزند می‎باشد. برای مثال مادرانی که کار می‎کنند و به علت گرفتاری شغلی نمی‎توانند زمان زیادی را با کودکان خود بگذرانند اما اوقات کوتاهی که با کودکان خویش هستند از نظر عاطفی و ابراز محبت رفتاری مناسب دارند. کودکانشان به اندازه کافی احساس امنیت می‎کنند و دچار کمبود نمی‎شوند.

«سنگرووین» از مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که اگر احیاناً یکی از والدین دارای مشکلات روانی خاصی بوده اما دیگری از سلامت روانی برخوردار باشد امکان پناه بردن کودک به ولی سالم و تأمین سلامت روانی وجود دارد. زیرا آنچه کودک بیشتر درون فکنی می‎کند، ساخت کلی خانواده و روابط بین اعضاء است نه فقط ویژگی‎های یکی از اولیاء اما اگر والدین  هر دو دچار مشکلات شدید رفتاری باشد بطور کلی فضای روانی حاکم بر خانواده ناسالم باشد، احتمال اختلالات رفتاری کودک از نظر آماری بسیار بالا می‎رود.

کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی”