فروشگاه

توضیحات

تابعیت شرکتهای تجاری

اینکه شرکت تجاری،‏ مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد،‏ امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آنجا که قبول شده است،‏ مفهومی یکسان داشته باشد.

اولین باری که در سال ۱۹۵۹ این مسأله در فرانسه و در “دادگاه تعارضات” مطرح شد،‏

تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با

معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و

تابعیت شرکتهای تجاری

نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است،‏ چه در حقوق داخلی

کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و اینکه،‏

امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،‏ تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه

معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته می شود.
کلیدواژه‌ها :

وضعیت بیگانگان ، اقامتگاه شرکت تجاری ، تابعیت شرکت تجاری ، قانون حاکم بر شرکت تجاری ، شخصیت حقوقی

 

۳۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

تابعیت شرکتهای تجاری
تابعیت شرکتهای تجاری
تابعیت شرکتهای تجاری

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۵
شرکت چیست ۷
شرکت مدنی ۸
شرکت تجارتی ۱۰
انواع شرکتهای تجارتی ۱۳
شرکت سهامی ۱۶
تابعیت شرکت ۱۷
الف) مفهوم و فایدۀ تابعیت شرکت تجاری ۱۷

ب) طرز تعیین تابعیت شرکتهای تجاری ۲۰
وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران ۲۴
ج) تغییر تابعیت شرکت ۲۶
تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق ایران ۲۸
تابعیت شرکت و تعهدات سهامداران ۳۱
مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی ۳۱
مرجع ثبت شرکت ۳۴
منابع ۳۵
Abstract 36

 

 

تابعیت شرکتهای تجاری

مقدمه:
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است. در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت

متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد

مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب می‌شد.

تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده ۹۷۶ قانون مدنی و

 

یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده ۹۷۹ به بعد قانون مدنی.

شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد. شرکت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحو اشاعه.

یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده

و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری

 

است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد. شرکت عقدی یا شرکت

قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به

تابعیت شرکتهای تجاری

وجود نمی‌آید. البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.
شرکت تجاری نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت می‌گیرد و منشاء پیدایش شخص

یت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی ( نه عقد

شرکت ) را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.

اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به

وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنها است. زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار می‌گردند. مرگ اشخاص

 

حقوقی هم انحلال آنها است.

تابعیت شرکتهای تجاری

شرکت چیست ؟
شرکت: بر اساس ماده

۵۷۱ مدنی‌ “ شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو

اشاعهٍِِ‌“

بنابراین اگرچند نفر در یک شی مشترکاً مالک باشند آنرا مالکیت مشاع و چنین حالی را “

اشاعه “ می نامند. مثل اینکه پدری فوت کرده و خانه ای برای ورثه باقی مانده است, خانه

مزبور ملک مشاع بوده و تا زمانی که تقسیم و افراز به عمل نیامده همه وارثین به صورت

مشترک مالک آن محسوب می شوند.

 

اشاعه در لغت به معنی انتشار است و تناسب بین معنی لغوی و اصطلاحی آنست که در اشاعه مالکیت همه صاحبان در همه ذرات ملک یا شیی انتشار یافته و حال آنکه اگر افراز یا

تقسیم به عمل آید فقط مالکیت یک نفر در تمام شی است.
شرکت یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. شرکت ممکن

است در نتیجه اراده افراد بوجود آید که آنرا اختیاری نامند.

 

تابعیت شرکتهای تجاری

شرکت اختیاری به سه

طریق زیر بوجود می آید:

۱- در نتیجه عقد یا قرارداد مثل اینکه چند نفر ملکی را مشترکا خریداری نمایند.

۲- در نتیجه امتزاج اختیاری مثل اینکه چند نفر اموال خود را که از یک جنس هستند با هم

ممزوج نمایند.

 

۳- در نتیجه ی قبول کردن اختیاری مثل اینکه چند نفر مالی را در برابر حق الزحمه قبول

نمایند.

شرکت قهری به دو طریق زیر ایجاد می شود:

۱ـ در نتیجه توارث که ورثه بدو……………….

 

تابعیت شرکتهای تجاری

………………..

 

در حقوق انگلیس، وض

ع قدری متفاوت است؛ با این توضیح که اصل بر این است که شرکت دارای تابعیت کشوری

است که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. البته این سیستم که از آن به سیستم

incorporation تعبیر می شود نیز گاه در زمان جنگ، مورد عمل قرار نگرفته است. برای

مثال در زمان جنگ جهانی اول، مجلس لردها در مورد یک شرکت ثبت شده در انگلستان

که تمام سهام آن، به جز یک سهم، متعلق به اشخاص تابع آلمان بود و تمام مدیران آن

آلمانی بودند و در آلمان سکونت داشتند، چنین تصمیم گرفت که این شرکت، یک تبعه

خارجی و تابع کشور دشمن(آلمان) است. این رأی مجلس لردها استثنایی بود بر این اصل

 

مسلم حقوق انگلیس که هر شرکتی در انگلستان به ثبت رسیده باشد،

تابعیت شرکتهای تجاری

انگلیسی……………

 

 

 

۳- تعیین تابعیت در حقوق ایران. به موجب ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها مورخ ۱۱/۳/۱۳۱۰: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب

است». پس قانون گذار ایران برای آنکه شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:

– تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد(تضامنی، سهامی، نسبی و

غیره) زمان آن متفاوت …………………

 

 

تابعیت شرکتهای تجاری

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تابعیت شرکتهای تجاری”

تابعیت شرکتهای تجاری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2495

قیمت : تومان129,000