فروشگاه

توضیحات

تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان  امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ

 

 چکیده

در شرکتهای خدماتی افراد عنصر اصلی سازمان محسوب می شوند. بالطبع افراد موجود در این سازمانها

دارای یکسری نیاز هستند که با برآوردن این نیازها، انگیزش در آنان افزایش می یابد. در تحقیق حاضر به

دنبال شناسایی نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان هستیم. روش تحقیق، روش توصیفی

از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مطالعه مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.

حجم نمونه برابر با ۲۰ نفر از کارکنان اداره مذکور بود. از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله

مشخص گردید که ترکیب نیازهای شدید کارکنان در مقطع زمانی انجام پژوهش نیاز به کسب موفقیت

، نیاز ایمنی، نیاز به رشد و پیشرفت، نیاز به نظم، نیازهای زیستی، نیاز به استقلال،

نیازهای اجتماعی بوده که با نادیده گرفته شدن این نیازها، میزان انگیزش کارکنان تقلیل یافته است.

این پژوهش دارای آمار و نمودار و پرسشنامه است

 

۸۰ صفحه فایل ورد فونت ۱۴ منابع و پاورقی(آخر هر پاراگراف) دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

 

۱-۱           بیان مسئله

سازمانها دیرزمانی است که منابع مالی و مادی خود را از دیدگاه بلند مدت مد نظر قرار داده اند، تنها

در سالهای اخیر است که به طور جدی به کاربرد همین دیدگاه در زمینه منابع انسانی پرداخته اند.

اکنون بسیاری از سازمانها مایلند که کارمندان خود را به صورت منابعی

همانند یک بانک استعداد برای آینده پرورش دهند تا با پیشرفت و رشد آنان از این منابع انسانی بهره گیرند (ستیرز روپورتر، ، ۵)

فلسفه وجودی شرکت مبنی بر دریافت، فروش و توزیع گاز شهری در محدوده فرمانداری های ری

، تهران و شمیرانات می باشد. کارکنان می‌بایست در بالاترین سطح

انگیزش جهت ارائه خدمات و ارضای منافع مردم (مشترکین) باشند

و مدیریت می بایست در این راستا تمام امکانات خود را در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان به کار گیرد.

سطح انگیزش کارکنان در نحوه ارائه خدمت، نظم و انضباط حاکم بر

فضای سازمان، میزان جابجایی و غیبت و …

منعکس می گردد. چنین به نظر می رسد که عوامل گوناگونی از قبیل پایین بودن حقوق و دستمزد، پایین بودن

اضافه کاری، محیط فیزیکی کار، حجم بالای کار، تقسیم نادرست کار

در به وجود آمدن مشکلات دخالت داشته

است. نتیجتاً پیامدهایی که این کمبودها برای سازمان تحمیل می کند، می تواند مواردی از قبیل پایین بودن

بهره وری، عدم رغبت به کار، کم کاری، افزایش غیبت باشد. با توجه

به این واقعیت می توان دریافت که کارکنان در حد مطلوب انگیزش کا

ر نمی کنند. جهت بررسی و ارزیابی علل ایجاد افت انگیزش محقق اقدام به تحقیق فوق نموده است.

در این روند پایه اساسی پژوهش مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه نیازهای

آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ، تئوری مک کلند می باشد تا بتوان ترکیب نیازهای شدید

کارکنان را شناخت و بر اساس اهمیت نیازها به اولویت بندی آن نیازها

پرداخت و از طریق راه کار مورد لازوم جهت ارضای نیازهای ضروری بر

حسب اولویت آنها به مدیریت ارائه نمود تا مدیریت سازمان با استفاده

از راه کار ارائه شده در جهت افزایش انگیزش کارکنان حرکت نموده و در نهایت انگیزش کل سازمان بهبود یابد.

۲-۱  اهمیت و ضرورت تحقیق

هر سازمانی می تواند با ایجاد انگیزش در کارکنان به هدفهای مطلوب خود دست یابد

. لازمه ایجاد چنین انگیزشی شناخت نیازهای کارکنان و اقدام در جهت ارضای نیازهای آنان است.

یکی از ضرورتهای مدیریت هر سازمان شناخت نیازهای کارکنان است زیرا با شناخت نیازها پی به

چرایی رفتار گذشته آنان برده و رفتار آینده آنان را پیش بینی نموده و از

این طریق بهتر می تواند امر هدایت، کنترل و در صورت لزوم تغییر رفتار

کارکنان را فراهم سازد. به بیان دیگر توانایی کار با دیگران را در کارکنان تقویت می نماید و به اهداف مطلوب خود دست می یابد.

تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان  امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ

۳-۱ اهداف تحقیق

– هدف اصلی: هدف اصلی این تحقیق شناخت نیازها و ارزیابی تأثیر ن

یازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ می باشد.

– هدف فرعی: اولویت بندی نیازهای شدید کارکنان به منظور زمینه

سازی برای ایجاد نظام انگیزش.

۴-۱ فرضیه و سؤالات تحقیق

فرضیات:

بین ارضاء نیازهای شاغلین و انگیزش آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

بین  افزایش دانش و بهره وری کارکنان رابطه معنی داری وجو دارد .

بین بهره وری کارکنان از طریق مدیریت دانش و بهره وری کل سیستم رابطه معنا داری وجو دارد .

سوالات:

آیا بین ارضاء نیازهای شاغلین و انگیزش آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین  افزایش دانش و بهره وری کارکنان رابطه معنی داری وجو دارد؟

آیا بین بهره وری کارکنان از طریق مدیریت دانش و بهره وری کل سیستم رابطه معنا داری وجو دارد ؟

۵-۱ تعریف عملیاتی متغییرها در تحقیق

الف- متغیر مستقل

۱-نیاز فیزیولوژیک: همان‌هایی هستند که انسان را زنده نگه می دارند و آنها شامل غذا، لباس، پناهگاه، آسایش و رفاه و حفاظت از خود می باشند.

۲-نیاز ایمنی: آن احتیاجاتی است که به انسان امنیت جانی و مالی می دهد که خود می تواند شامل امنیت از خود و دارایی ها، اجتناب از ریسک، اجتناب از آسیب دیدگی، اجتناب از رنج و زحمت باشند.

۳-نیاز اجتماعی: همان هایی است که انسان را مقبول گروه نماید

که خود شامل ازدواج، مورد پذیرش قرار گرفتن، عشق و تعلق، عضویت در گروه است.

۴-نیاز به احترام: نیازهایی هستند که انسان را پیش دیگر اعضای

گروه مطرح می کند که خود شامل مسئولیت پذیری، عزت نفس (احترام به خود)، خودشناسی، احساس کامیابی، قدرت در انجام وظایف است.

۵-نیاز به خودشکوفایی: نیازهایی که موجب به حداکثر رساندن

توانایی شخص می گردد و خود شامل رسیدن به آنچه باید باشد، استقلال، خلاقیت خود را نشان می دهد.

……………………

 مقدمه

در این فصل در باره روش تحقیق بحث خواهد شد. منظور از

انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص شود چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است.

به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق

مشخص نماید چه روش و شیوه ای را اتخاذ کند تا او را هرچه

دقیقتر و سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ و یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند.

۱-۳ روش تحقیق

در این پژوهش با توجه به ماهیت آن، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.

۲-۳ جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق شامل ۸۹ نفر از کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ می باشد.

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری

در این تحقیق سعی شده است تا از بین کارکنان آن دسته و گروهی انتخاب شوند که با مفهوم موضوع تحقیق آشنایی داشته و در نتیجه توان و درک مناسب پاسخگویی به سوالات را داشته باشند.

در این تحقیق یک نمونه آماری ۲۰ نفره از کارکنان به عنوان حجم نمونه شناسایی

شده و دو پرسشنامه تنظیم شده و به آنان ارائه گردید و سپس

از روش ۲X (کای – دو) تک تک سؤالات پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادیم و و نتیجه را به روش زیر محاسبه کردیم.

فرض صفر

فرض تحقیق

که در این تحقیق  درنظر گرفته شده است و مقدار  می باشد که

اگر  باشد فرض  رد می شود و فرض  پذیرفته می شود.

اگر  باشد فرض  پذیرفته می شود.

۴-۳ ابزار گردآوری داده ها

در روش بررسی این پژوهش، طریق مطالعات نظری، کتابخانه ای

و مطالعات تجربی به وسیله مصاحبه به همراه پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

ابتدا طی مطالعات نظری نیازها مورد مطالعه قرار داده شد و سپس از دو پرسشنامه

به صورت بسته استفاده شد که پرسشنامه اول شامل ۱۵ نیاز است که ۷ نیاز در اولویت انتخاب شد و از طریق پرسشنامه دوم که شامل ۱۰ سوال است تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

سعی شد که پرسشنامه جامع باشد یعنی حاوی تمام سوالاتی که در راستای رسیدن به اهداف نهایی لازمند.

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول – کلیات

مقدمه

۱-۱ بیان مسئله

۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

۳-۱ اهداف تحقیق

۴-۱ فرضیات و سوالات تحقیق

۵-۱ تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق

۶-۱ قلمرو تحقیق

۷-۱ واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

فصل دوم – ادبیات موضوع

۱-۲ معرفی شرکت

۲-۲ ماهیت انگیزش

۳-۲ اهمیت انگیزش

۴-۲ چهارچوب انگیزش

۵-۲ دیدگاههای تاریخی در انگیزش

      ۱-۵-۲ دیدگاههای اولیه انگیزش

      ۲-۵-۲ دیدگاه مدیریت علمی

      ۳-۵-۲ دیدگاه روابط انسانی

۶-۲ نظریه های انگیزش

      ۱-۶-۲ نظریه های محتوایی (تئوری نیازها)

      ۲-۶-۲ نظریه های فرایندی انگیزش

      ۳-۶-۲ نظریه های معاصر انگیزش

۷-۲ رابطه بین نیاز و انگیزش

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه

۱-۳ روش تحقیق

۲-۳ جامعه آماری

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری

۴-۳ ابزار گرداوری داده ها

۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها

۶-۳ محدودیتهای تحقیق

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها

۱-۴ توصیف داده ها

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵ نتیجه گیری

۲-۵ پیشنهادات

منابع

پیوستها

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ”

تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1079

قیمت : تومان19,000