فروشگاه

توضیحات

پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

انتخاب موضوع ژئواکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از جنبه های

گوناگونی قابل بررسی و تعمق می باشد.اما بدون شک یکی از

دلایل آن تبیین و آشکار کردن زوایای پنهان نظام بین الملل و تعاملات اقتصادی آن در دوران حاضر و نیز نقش عوامل تاثیر گذار

در حوزه های مختلف جغرافیایی می باشد. ارزیابی بسیاری از حرکات بین المللی

و توجیه دیپلماتیک و ژئو پولیتیکی آنها بدون شناخت تغییرات قواعد

بازی و ورود پارامتر ها و متغیر های جدید به این عرصه مانند اقتصاد

و انرژی کاری بس دشوار و ممکن است تبعات منفی را متوجه منافع و امنیت ملی کشور

ها نماید. اگر بتوانیم این متغیر ها را درک کرده و از آنها در جهت تبدیل

تهدید ها به فرصت بهره بهنگام برده و زیر بنای گرایشات و اختلافات بین المللی را

در یابیم شاید بتوان گفت به نقطه ی عطف و سرنوشت سازی رسیده ایم که امکان

بهره وری بهینه از تمام مزایای ژئوپولتیک و منابع انرژی کشور خود در

پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

راستای رسیدن به اهداف امنیتی و پایدار را پیدا کرده ایم و ضمن شرکت

فعالانه در روند تحولات جهانی نقش مثبت و منحصر بفرد خویش را ایفاء نماییم.

این رساله نخست بدلیل وسعت حوزه ی موضوع و دوم کمبود منابع موجود

در کشور نمی توانست خالی از اشکال باشد و نیست اما امید که در این

قلمرو نو توانسته باشد روشنگری هرچند در مقیاس اندک و در حد توان کرده باشد .

نکته آخر اینکه در نگارش این رساله بر توجه به عدم ورود به حوزه های

موضوعی مشابه و جلوگیری از پراکندگی مطالب برای تلخیص و حصول نتیجه ی مشخص تاکید خاصی شده است.

 ۱۰۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات تحقیق

۱۱ مقدمه

۲-۲ طرح مسئله

۳-۱ روش تحقیق

۴-۱ فرضیات تحقیق

۵-۱ سوالات تحقیق

۶-۱ ساختار تحقیق

۷-۱ منابع تحقیق و محدودیتها

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۱-۲ جغرافیای انسانی ایران

۲-۲ جغرافیای طبیعی ایران

۳-۲ جایگاه و ویژگیهای ژئو پولیتیکی ایران

۴-۲ کلیات جغرافیای سیاسی ایران

فصل سوم : یافته های تحقیق

۱-۳ تعاریف مختلف از مفهوم امنیت

۲-۳ ژئواکونومی، تعریف و واژه شناسی

۳-۳ قرن بیست و یکم و پدیده ای بنام ژئواکونومی

۴-۳ قابلیتها و برتریهای ژئواکونومی ایران

۵-۳ باز تعریف تعاملات نظام بین الملل بر مبنای ژئواکونومی

۶-۳ انرژی ابزار اعمال قدرت در قرن بیست و یکم

۷-۳ تحلیل ژئواکونومیک برخی از بحرانهای جهان معاصر

۸-۳ ژئواکونومی و تعامل آن با امنیت ملی ایران

۹-۳ حوزه کارکردی وسیع ژئواکونومی در معادلات سیاسی معاصر

فصل چهارم: ارزیابی و اثبات فرضیات

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵ جمع بندی

۲-۵ نتیجه گیری

۳-۵ پیشنهادات

۴-۵ فهرست منابع

-۱ طرح مسئله:

پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

 ضرورت درک و شناخت مناسبات نظام جهانی بمنظور تامین منافع و امنیت ملی تبدیل به گفتمان غالب صاحبنظران و فعالان عرصه ی علم و دانش و سیاست در قرن حاضر شده است و در این میان استفاده از ژئواستراتژیهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی و پیدایش ژئواکونومی در

جهان معاصر و تاثیر و تاثر متقابل این پدیده بر روی منافع و امنیت ملی کشور ایران بعنوان یک کشور ویژه و ممتاز در عرصه ی ژئوپولیتیک و منابع انرژِی و به

تبع آن ژئواکونومیک جهان ضرورتی انکار ناپذیر دارد بر این اساس ابتدا باید درک و شناخت و تحلیل علمی از علم ژئواکونومی بدست داده و سپس نقش و

نوع استفاده از آن مورد بحث و تدقیق وافر قرار گیرد تا در تصمیم گیریهای منطقه ای و کلان جهانی و نظام بین الملل و مرز بندهای پنهان و آشکار و

تصمیم سازی های این عرصه ی جدید حضور و نقش کشور ایران نه تنها نادیده انگاشته نشود بلکه با حضور فعالانه ضامن بقا و تامین منافع و امنیت کشور ایران شود.

پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

۳-۱ روش تحقیق:

روش تحقیق در این رساله بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد در این مدل کارکردی ابتدا چگونگی شکل گیری پدیده ها و روابط میان متغیر های اجزاء موضوع تحقیق و توصیف و تعریف جامع و مانع آنها مورد توجه قرار گرفته و

سپس در یک فرآیند کلی روابط متقابل پدیده ها و تاثیر و تاثر آنها مورد بررسی قرار می گیرد لذا روش و چهارچوب عمده توصیفی و تحلیلی می باشد .

البته فقدان و کمبود منابع برای گردآوری اطلاعات در چگونگی عملیاتی شدن

این روش موثر اما سعی شده است با استفاده از فصلنامه ها

و ماهنامه ها و رجوع به مقالات موجود در نشریه ها و سایت های مختلف این ضعف پوشانده شود.

۴-۱ فرضیات تحقیق:

۶-۱ ساختار تحقیق :

پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

در این قسمت سعی شده است که با تبیین ژئواکونومی د رعصر

حاضر به شناخت محدودیتها و تواناییها و تهدیدها و فرصت های

عصر حاضر پرداخته شود و نقش موثر و کارآمد آن در عرصه بین الملل روشن شود و پس از ارتباط بین ژئواکونومی و امنیت

و منافع ملی کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد و در این میان آشکار شود آیا ایران در این

دوره نیز مانند ادوار گذشته می تواند نقش آفرین بوده و با شناخت دقیق

قواعد بازی بعنوان یک بازیگر مهم در این عرصه ظاهر شده و ضمن

تامین و تضمین منافع حداکثری خود امنیت ملی پایدار خود را نیز تحقق بخشد و بعنوان یک بازیگر هوشنمد در این عرصه ظاهر شود و …

در فصل اول ابتدا کلیات تحقیق یعنی مقدمه و هدف از تحقیق

و حوزه موضوعی تحقیق بیان شده و سپس مسئله یا موضوعی

که استنتاج آن مطلوب و مورد نظر است گفته شده و در قسمت بعدی روش تحقیق یعنی شیوه گردآوری و

جستجوی اطلاعات در این راستا اشاره شده و پس از فرضیات تحقیق

که این رساله در پی اثبات علمی آنهاست آورده شده است.

در بخش بعدی با طرح سؤالات تحقیق فرضیات قبلی مورد نقد قرار گرفته و به چالش کشیده شده اند

در قسمت ساختار تحقیق توضیح و نمایه یا شمای کلی و اجمالی

ساختار و محتوای فصول پایان نامه ذکر شده و به منابع کلی بدون مشخصات دقیق آنها اشاره شده است.

 در فصل دوم یعنی ادبیات حوزه موضوع تحقیق اطلاعات و

داده هایی در مورد کشور ایران در جغرافیای انسانی و طبیعی

از قبیل ترکیب قومی و جمعیتی و ساختمان سنی و جنسی

و آب و هوا و مرز و موقعیت نسبی و خصوصی و … که شناخت هر چه بیشتر ا زحوزه مورد تحقیق را بدست دهد ارائه شده است.

پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

در فصل سوم : یافته های تحقیق ارائه شده است. ابتدا تعاریف

واژگان کلیدی بحث و متغیرهای تحقیق بیان شده و سپس ارتباط و تعامل بین دو متغیر

اصلی یعنی ژئواکونومی و امنیت ملی ایران مورد بحث قرار گرفته است.

امنیت و مفهوم آن و ژئواکونومی و واژه شناسی و تعریف آن و بررسی تطور یا

دگرگونی واژگانی مانند ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک و پیدایش

ژئواکونومی بررسی شده و سپس قابلیتها و برتریهای ژئواکونومیکی ایران بیان شده و بعد از

نمای کلی از تعاملات بین المللی بر اساس ژئواکونومی و تاثیر انرژِی در

این دوره و زیر بنای ژئو اکونومیکی برخی از بحرانهای جهان معاصر و پس از آن

ارتباط و تعامل ژئواکونومی با امنیت ملی کشور ایران مورد بحث

قرار گرفته و به تناوب آن حوزه کارکردی و حوزه نفوذ وسیع ژئواکونومی در دنیای پر تنش کنونی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.

در فصل چهارم در مبحث ارزیابی و اثبات فرضیات سعی شده است

با روشی صرفاً علمی و بر مبنای توصیفی – تحلیلی ارتباط

بین مطالب فصل سوم یعنی یافته های تحقیق در جهت ردّ یا اثبات فرضیات فصل اول رساله بدون

پیش داوری و پیش فرض منحصراً بر اساس مطالب ذکر شده در فصل

سوم مورد استناد یا اثبات گردد و انصاف علمی یا بیطرفی در آن مورد توجه اکید واقع شود.

پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

در فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تلاش نگارنده بر آن بوده که با توجه به مطالب فصل چهارم ( که آن نیز ملهم از فصل سوم و فصول قبلی می باشد) و اثبات فرضیه ها در جهت کاربردی شدن تحقیق و پایان نامه

فصل دوم

…………………..

ا

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

1 نقد وبررسی برای پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

  1. امیر اجلالی

    تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
    پایان نامه عالی و جامع بسیار عالی

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

1 نقد و بررسی
پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

قیمت : تومان29,900